TrafCen.pl - strona główna

Biznes, ekonomia

Porównaj ceny w Biznes, ekonomia.
Książki / Biznes, ekonomia

  • Skuteczne strategie na trudne czasy

   Spowolnienie gospodarcze, spadki i zachwiania na giełdzie, kryzys, recesja... Prognozy są niepewne i mało obiecujące. Publicyści szukają kozła ofiarnego. Zdaniem niektórych winne są banki, zdaniem innych - rząd i światowe tendencje. W takiej sytuacji trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i chronić swój ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Tworzenie polskiego systemu pomocy rozwojowej

   Jednym z największych problemów, a zarazem wyzwań, dzisiejszego świata jest niewątpliwie kwestia przezwyciężenia ubóstwa, które dotyka tak wielu mieszkańców naszej planety. W wielu dokumentach rządowych państw dawców pomocy czytamy o odpowiedzialności za rozwój najuboższych regionów świata, jednak ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Makroekonomia

   Podręcznik do studiowania współczesnej makroekonomii na średnim szczeblu zaawansowania! Makroekonomia jest pożyteczna, jeśli pomaga w efektywniejszej działalności w sferze gospodarczej. Jest pożyteczna także wtedy, gdy pozwala ludziom lepiej rozumieć ich doświadczenia jako uczestników życia ...

  • Porównaj ceny

   od 21.10 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ekonometria

   Książka jest podręcznikiem akademickim z ekonometrii i prognozowania przeznaczonym dla studentów studiów licencjackich i magisterskich w uczelniach ekonomicznych. Opiera się na wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez autorów dla studentów Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie ...

  • Porównaj ceny

   od 32.18 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Bumerang

   Krzysztof Beśka w "Bumerangu" mierzy się z mitem korporacyjnego raju. Sam zatrudniony w międzynarodowej firmie, z charakterystyczną dla siebie przewrotnością i ironią, przestrzega przed uczestnictwem w "wyścigu szczurów". Mocną stroną książki, wyróżniającą ją z modnego nurtu literatury ...

  • Porównaj ceny

   od 22.79 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ewolucja zarzadzania organizacjami na przełomie wieków

   Niniejsza monografia poświęcona wybranym zagadnieniom ewolucji zarządzania organizacjiami, jest zbiorem opracowań 52 autorów: 6 bułgarskich, 5 rosyjskich i 41 polskich. Zostały one zgrupowane w 3 częściach: społeczno-ekonomiczne skutki transformacji ustrojowych; restrukturyzacja przedsiębiorstw a zmiany w ...

  • Porównaj ceny

   od 51.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • PODSTAWY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

   Nowe, zmienione i uaktualnione wydanie podręcznika mistrza "wiedzy tajemnej" o zarządzaniu organizacją - Ricky`ego W. Griffina! W porównaniu do poprzedniego wydania dokonano następujących zmian: szerzej omówiono najnowsze tendencje w zarządzaniu - techniki informacyjne, zarządzanie globalne, rolę jakości i ...

  • Porównaj ceny

   od 43.56 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Fakty i mity w ekonomii

   Najnowsza pozycja naszego ulubione autora, w której przedstawia kilka niezwykle oryginalnych koncepcji, w tym m. in. ekonomie szkolnictwa wyższego, małżeństwa, wyjaśniając przy okazji szereg nieporozumień związanych z tzw. dyskryminacją, równością szans i paroma innymi mitami, zatruwającymi zycie ludzi ...

  • Porównaj ceny

   od 29.60 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Paradoks wymiany

   Bestseller wybitnego ekonomisty, przedstawiciela Szkoły Austriackiej, członka Instytutu Misesa z Alabamy (USA) oraz profesora Uniwersytetu Francisco Marroquina w Gwatemali. Ta niewielka rozmiarami, lecz niezwykle ważna książeczka ukazuje zasady działania wolnego rynku, wolnej wymiany, handlu, czy parytetu walut. ...

  • Porównaj ceny

   od 19.20 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Gospodarka nowe perspektywy po kryzysie

   Kryzys finansowy. Który wybuchł w 2007 r., kiedy to doszło do pęknięcia bańki kredytów hipotecznych w USA, przerodził się następnie w globalny kryzys gospodarczy. Rok 2009 przejdzie do historii jako rok głębokiej recesji, która dotknęła prawie wszystkie kraje świata. Skala załamania ...

  • Porównaj ceny

   od 29.63 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy

   Gospodarka światowa od ponad dwudziestu pięciu lat boryka się z problemem zadłużenia zagranicznego, który dotyczy blisko 150 krajów rozwijających się, wywołując w większości z nich kłopoty z osiągnięciem długotrwałego wzrostu gospodarczego. Zauważalny jest stały wzrost zadłużenia zagranicznego ...

  • Porównaj ceny

   od 28.07 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

   Materiały z konferencji naukowej „Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka”, która odbyła się w dniach 9–11 czerwca 2008 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja zawiera osiem artykułów, poświęconych różnym zagadnieniom modelowania ...

  • Porównaj ceny

   od 19.88 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zarządzanie w nowej gospodarce Klasyka i nowoczesność

   Celem prezentowanej monografii, o pojemnym tytule - Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność - jest zapoznanie czytelników z najnowszą wiedzą w zakresie nauki o zarządzaniu oraz przedstawienie w niektórych przypadkach ewolucji myśli teoriopoznawczej i praktycznej w tym zakresie. W ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ekonomia kryzysu

   ?Jest to bezsprzecznie najlepsza książka pokazująca rzetelnie istotę obecnego światowego kryzysu gospodarczego. Choć ukazało się wiele prac roztrząsających jego charakter, to żadna z nich tak trafnie, dogłębnie i prawdziwie nie pokazuje uwarunkowań, dynamiki i następstw kryzysu?. prof. Grzegorz W. ...

  • Porównaj ceny

   od 44.63 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Geniusz marketingu

   Klienci, marki i marketing to podstawa współczesnych strategii rynkowych. Geniusz marketingu wyjaśnia, dlaczego te zagadnienia są obecnie tak ważne. To książka dla każdego marketera, który chce się wyróżnić i nauczyć wykorzystywać zarówno swoją inteligencję, jak i wyobraźnię. Współczesne rynki ...

  • Porównaj ceny

   od 63.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych

   Czy uczelnia powinna zarządzać relacjami? Czy mogą być one źródłem zdobywania przewagi konkurencyjnej? Co jest ważne, aby osiągnąć sukces na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych? Zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych, a zwłaszcza pojawienie się mechanizmów rynkowych, zmuszają ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Toyota pod ostrzałem

   Prawdziwa opowieść o akcjach serwisowych Toyoty. Przez kilkadziesiąt lat Toyota wyznaczała standard y, które były przedmiotem zazdrości i wzorem do naśladowania dla organizacji z całego świata. Jej le gendarne zasady zarządzania i filozofia biznesu ? po raz pierwszy przedstawiona w popularnej książce ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę

   Książka wpisuje się w niezwykle aktualny i ważny nurt w dziedzinie literatury ekonomicznej, podejmując temat oceny skuteczności narzędzi polityki makroekonomicznej w stabilizowaniu gospodarek, a także łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego w dobie globalizacji. Dokonano w niej między innymi analizy ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Mikroekonomia

   Kultowy podręcznik do kursu średniego mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej! Podręcznik Hala Var iana jest ?jak marzenie?; studiować z niego mikroekonomię oraz uczyć na jego podstawie studentów to prawdziwa przyjemność. Robert A. Mango z Vanderbilt University w Nashville Zalety podręcznika: Ř Układ ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Przepis na sprzedaż

   Handlowanie dobrze podane! Kapitalizm sprzedawcami stoi. Często jednak klienci mogą tylko westchnąć i dodać "niestety". Dlaczego? Ponieważ, mimo iż kochamy kupować, nie lubimy większości handlowców. Niecierpliwi, natrętni i bez wiedzy merytorycznej - tak zwykle postrzegani są sprzedawcy. Ta informacja ...

  • Porównaj ceny

   od 25.70 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • 12 kroków uczciwej sprzedaży

   Uczciwej, bo z korzyścią dla klienta, zyskiem dla firmy i prowizją dla Ciebie. Dzięki zdobytym podczas lektury tej książki wiedzy i umiejętnościom dotrzesz do ukrytych potrzeb klienta i przygotujesz dla niego ofertę, którą zaakceptuje i której realizacja przyniesie Wam obu zadowolenie, lub? wykorzystasz ...

  • Porównaj ceny

   od 32.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu

   Głównym celem badań prezentowanych w niniejszej monografii jest wypracowanie teoretycznych podstaw stochastycznego paradygmatu ekonomii dobrobytu. Jako bazę tego paradygmatu postulujemy ? w sposób aksjomatyczny ? uporządkowaną trójkę (X, u, W), w której X jest zmienną losową opisującą rozkład dochodów ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Geoekonomia

   Geoekonomia to oryginalne pojęcie teoretyczne, które za sprawą ekonomistów, geografów i znawców strategii zostało inkorporowane do nauki o stosunkach międzynarodowych w pozimnowojennym okresie. Jakkolwiek jego geneza sięga XIX wieku, to dopiero w ostatnich dwóch dekadach zaczęto dostrzegać jego walory ...

  • Porównaj ceny

   od 48.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Praca i kapitał w gospodarce

   "Praca i kapitał w gospodarce" podejmuje bardzo ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej - w kontekście międzynarodowym, jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej w Polsce. Zainteresowani lekturą znajdą w niej szeroki wachlarz tematyki poświęconej czynnikom produkcji w nowoczesnym ...

  • Porównaj ceny

   od 32.85 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej

   Połączenie doświadczeń dydaktycznych Autorów z wiedzą będącą efektem ich dorobku naukowego zaowocowało podręcznikiem, w którym Czytelnik prowadzony jest od kwestii związanych z handlem zagranicznym i międzynarodowym, przez międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych ? takich jak kapitał, ludzie i ...

  • Porównaj ceny

   od 41.97 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Analiza ekonomiczna w polityce publicznej

   Książka ta stanowi znakomite wprowadzenie do ekonomicznej analizy polityk publicznych. Opisanie skomplikowanych pojęć teorii ekonomicznej w języku debaty publicznej okazuje się niezwykle trudne. To, co się przebija, częściej przypomina religię niż naukę. Zebrane w tym tomie teksty umożliwiają głębsze ...

  • Porównaj ceny

   od 21.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Podstawy interwencjonizmu państwowego

   ?Książka poświęcona interwencjonizmowi jest rzeczą niezwykle aktualną w dzisiejszej dobie i oczekiwaną przez rynek. Interwencjonizm jest ? obrazowo mówiąc ? sposobem na opanowanie paniki. Jak w sytuacjach kryzysowych: pożar, powódź, huragan, wojna, zahamować strach i zachowania nieracjonalne i zmusić ...

  • Porównaj ceny

   od 45.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Linie uskoku

   Książka uznana za jeden z najlepszych współczesnych tytułów ekonomicznych. Autor pokazuje słabość strukturalną gospodarki światowej i to, jak indywidualne decyzje bankierów i regulatorów, które doprowadziły do kryzysu były często racjonalną odpowiedzią na nieracjonalny ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego

   W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego oraz przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu finansowego zarówno w ujęciu historycznym, jak i teoretycznym. Przeanalizowano rynek kredytów i jego znaczenie dla sektora niefinansowego gospodarki narodowej w okresie światowego kryzysu finansowego, a w konsekwencji ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych

   Przedstawiony w niniejszej monografii mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych jest zjawiskiem bardzo szerokim i obejmującym wiele sfer gospodarki. Na jej potrzeby konieczne było zatem sprecyzowanie zakresu rozważań. Nie chodziło jednak tylko o rozgraniczenie terminów służących opisowi ...

  • Porównaj ceny

   od 24.02 PLN, dostępne w 4 sklepach