TrafCen.pl - strona główna

Filozofia

Porównaj ceny w Filozofia.
Książki / Filozofia

  • Etyka

   „Seks przedmałżeński jest złem”, „Aborcji dokonują mordercy”, „Homoseksualizm jest sprzeczny z naturą”, „Nie ma istotnej różnicy między zabiciem dziecka i zabiciem delfina”, „Kobiety powinny być traktowane na równi z mężczyznami”, ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Kant a problem metafizyki

   Ta rozprawa należy do głównych dzieł wczesno-średniego Martina Heideggera (1889?1976), najwybitniejszego chyba niemieckiego filozofa XX wieku. Ukazała się dwa lata (1929) po publikacji słynnego ?Bycia i czasu?, ale stanowi jakby ?historyczne? wprowadzenie do niego. Autor interpretuje Kanta inaczej niż ciągle ...

  • Porównaj ceny

   od 33.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wycieczki filozoficzne 2

   Czy wierzysz w latające talerze?Czy możliwa jest podróż w czasie?Czy zabicie człowieka kiedykolwiek może być słuszne?Jak twoim zdaniem zaczął się świat?W tekście iskrzącym się dowcipem i pomysłowością Stephen Law penetruje kolejne wielkie zagadki, jakie nas otaczają i zadaje pytanie: a TY co ...

  • Porównaj ceny

   od 5.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ostateczne wyjaśnienia wszechświata

   "Sens świata musi leżeć poza nim. W świecie wszystko jest tak, jak jest, i wszystko dzieje się tak, jak się dzieje nie ma w nim żadnej wartości - a gdyby była, to nie miałaby wartości. Jeżeli jest jakaś wartość, która ma wartość, to musi ona znajdować się poza wszystkim, co się dzieje i ...

  • Porównaj ceny

   od 28.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wykłady z filozofii nowoczesności

   Wykłady z filozofii nowoczesności to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spi sanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzili zwykle przez wszystkie lata studiów, ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Problem metafizyki

   W niniejszej książce Ewa Borowska podjęła się rekonstrukcji Heideggerowskiej wykładni siedmiu podstawowych stanowisk filozoficznych. Rekonstrukcja dokonana została na podstawie wypowiedzi filozofa rozsianych w różnych pismach, także niedostępnych w polskim przekładzie. Heidegger tak gruntownie jak ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Libertarianizm

   Czy jesteś libertarianinem? Pytanie brzmi raczej: Czy to ty podejmujesz decyzje, które są dla ciebie istotne, czy czyni to za ciebie ktoś inny? Libertarianizm kwestionuje potoczne przekonania i odrzuca przestarzałe idee państwa scentralizowanego, czym często przyciąga młodych ludzi. Jest poglądem, ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Historia filozofii rosyjskiej

   Książka ta jest rezultatem wieloletnich badań nad historią rosyjskiej myśli filozoficznej. Autor pragnął odtworzyć wewnętrzną logikę każdego systemu filozoficznego niezależnie od tego, czy odpowiadał on jego własnym poglądom. Dzięki temu Historia filozofii rosyjskiej może być przydatna wszystkim, ...

  • Porównaj ceny

   od 22.32 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Rozumienie wartości w kulturach Wschodu

   Zbiór tekstów zatytułowany Rozumienie wartości w kulturach Wschodu ukazuje, jak trudno jest dopasować nasze zachodnie, europejskie poglądy na temat na wartości do tego, co w tej kwestii prezentują filozofie wschodnie. Oprócz zagadnień doskonale mieszczących się w obrębie klasycznej ...

  • Porównaj ceny

   od 25.51 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wprowadzenie do filozofii

   Książka należy do klasyki literatury filozoficznej i jest niezastąpionym podręcznikiem dla osób zajmujących się filozofią, wprowadza w sposób systematyczny i przejrzysty we wszystkie ważniejsze problemy europejskiej myśli filozoficznej. O wadze tej pozycji może świadczyć fakt, iż została ...

  • Porównaj ceny

   od 18.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Teoria imperatywów i jej zastosowania

   Chociaż rola imperatywów (scil. zdań rozkazujących) i interrogatywów (scil. zdań pytających) w komunikacji jest równie ważna jak deklaratywów, semiotyczna i logiczna refleksja nad pierwszymi dwiema kategoriami wyrażeń wydaje się nadal pozostawać daleko w tyle za refleksją nad trzecią kategorią. ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Jedyny i jego własność

   "Jedyny to płomienny manifest wzywający do obalenia państwa jako instytucji zniewolenia jednostek niweczącej bezpośrednie stosunki między ludźmi i niszczącej spontaniczny charakter ich postępowania. Nikt wcześniej nie negował w tak radykalny sposób prawa państwa do interweniowania w życie jednostki i nie ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Sztuka a prawda

   Prezentowana praca podejmuje rozważania na temat filozoficznych podstaw dyskusji toczącej się pomiędzy Platonem a Gorgiaszem. Re?lacja między Platonem a Gorgiaszem jest bez wątpienia problemem fa?scynującym. Retor z Leontinoi, jego ucznio?wie czy poglądy, pojawiają się wielokrotnie w platońskich dziełach, ...

  • Porównaj ceny

   od 28.11 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Doświadczenie i sąd

   To dzieło wydane w Pradze (1939) już po śmierci Edmunda Husserla (1859?1938), niemieckiego filozofa, twórcy fenomenologii, miało dość niezwykłą historię. Powstawało długo i ostateczną redakcję uzyskało po 1935 roku, ale na rynku wydawniczym zagościło na krótko, jako że wskutek zajęcia ...

  • Porównaj ceny

   od 33.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Filozofia polityki współcześnie

   Filozofia polityki ma tradycję sięgającą V wieku p.n.e., a jej narodziny w starożytnej Grecji to zarazem początek w ogóle naukowej wiedzy o polityce. Jej twórcy i klasycy uważani są bowiem za prekursorów m.in. politologii i socjologii polityki. Po okresie zastoju (w pierwszej połowie XX w.) filozofia ...

  • Porównaj ceny

   od 27.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Rozum w filozofii egzystencji

   Rozum w filozofii egzystencji pokazuje, że prowadzona na gruncie filozofii egzystencji krytyka rozumu, a niekiedy wręcz walka z nim, może być pojmowana jako próba zakreślenia mu właściwego miejsca ? po jego przesadnym wywyższeniu w nowożytnym racjonalizmie, a następnie degradacji w filozofii ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Kierkegaard i filozofia egzystencjalna

   Dzieło Lwa Szestowa `Kierkegaard i filozofia egzystencjalna` jest jednym z najpóźniej napisanych i najciekawszych, wyraża jego najbardziej dojrzałe poglądy. Stanowi ono sumę tych wątków myślowych jego dociekań filozoficznych, które układają się w dialektyczny szereg przeciwstawnych kategorii, takich jak ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

   Monografia Jacka Moroza jest solidnym, wnikliwym i wieloaspektowym studium pojęcia prawdy absolutnej i jego obroną przed zarzutami relatywistycznymi. Autor rzetelnie omówił różne stanowiska i teorie, takie jak konwencjonalizm, reizm, semantyczna teoria prawdy Tarskiego. Przedyskutował też spory o odwieczność ...

  • Porównaj ceny

   od 21.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Filozofia a zwierciadło natury

   `Moim zdaniem wyznawcy poglądu upatrującego w epistemologii lub jakimś godnym jej spadkobiercy niezbędnego składnika kultury mieszają dwie role, jakie mógłby odgrywać filozof. Pierwsza jest rolą wykształconego dyletanta, wszechstronnego, sokratycznego pośrednika w kulturze będącej wiązką rozmaitych ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Nisza świateł

   Nisza świateł to filozoficzny komentarz do wersetu światła z Koranu oraz metafizyczny traktat o poznaniu, którego tematem są tajemnice świateł boskich. Autor rozważa naturę światła i jego znaczenie dla wzroku, poszukując jednak innego światła i innego oka, które byłyby uwolnione od ograniczeń ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Sokrates

   "Napisanie książki o Sokratesie - pisze Ryszard Legutko - jest dla historyka filozofii tym, czym dla aktora zagranie Hamleta - wielką pokusą oraz życiowym wyzwaniem". Książka niniejsza to owoc dwudziestoletniej pracy interpretacyjnej autora, ciągłych powrotów do lektur Platona, Ksenofonta, Arystofanesa, ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Traktat o przedmiotach

   Traktat o przedmiotach jest próbą powrotu do ontologicznych i metafizycznych ambicji filozofii. Harman stawia sobie za cel uchwycenie rzeczywistości przedmiotów ? nie tej, która dana jest naszemu codziennemu doświadczeniu, lecz rzeczywistości ukrytej, spekulatywnej. Świat bowiem dla Harmana składa się z ...

  • Porównaj ceny

   od 28.88 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Filozof i papież Wybór tekstów

   Powszechne uznanie autorytetu Jana Pawła II jest w naszym kraju ? Ojczyźnie papieża-Polaka - odwrotnie proporcjonalne do znajomości jego pism. A jest to spuścizna niezwykle obszerna i wielowątkowa. W takim ogromie poruszanie się jest niezwykle trudne. Czytelnik potrzebuje wsparcia. Proponowany wybór jest ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Michel Foucault Ku historycznej ontologii nas samych

   Problem podmiotu to chyba jedna z najważniejszych kwestii pojawiających się w myśli Foucaulta â?? filozofa, który znany jest jako autor â?žśmierci człowiekaâ?ť. Choć w swojej najgłośniejszej książce wyraził wątpliwość co do trwałości owego wytworu współczesnej episteme, to dalsze jego prace ...

  • Porównaj ceny

   od 18.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Rozważania o filozofii prawdziwej

   Księga pamiątkowa poświęcona Prof. Jerzemu PerzanowskiemuPrawdziwa filozofia to filozofia uprawiana przez prawdziwych filozofów, filozofia skupiona na próbie zrozumienia tego, co ważne, istotne, fundamentalne. Poszukująca zrozumienia całości. Profesor Jerzy Perzanowski jest prawdziwym filozofem. Świadczy o ...

  • Porównaj ceny

   od 26.24 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wieczory petersburskie

   Oddajemy w ręce czytelnika pierwsze polskie wydanie Wieczorów petersburskich Josepha de Maistrea, jego niedokończone arcydzieło. Filozoficzny dialog o doczesnych rządach Opatrzności łączy walory literackie z ogromnym ładunkiem polemicznej pasji. Autor rzuca na szalę całą swoją wiedzę, erudycję i ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zrozumieć przemijanie

   Książka Zrozumieć przemijanie jest zbiorem esejów wybitnego polskiego filozofa Krzysztofa Michalskie go, profesora Boston University, Uniwersytetu Warszawskiego i rektora Instytutu Nauk o Człowieku w W iedniu. Michalski od ponad trzydziestu lat zaznajamia polskiego czytelnika ze współczesną myślą ...

  • Porównaj ceny

   od 23.48 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Polityczna władza sądzenia

   Książka jest próbą odczytania Kantowskiego pojęcia władzy sądzenia, opartą na interpretacji autorstwa Hannah Arendt. Punktem wyjścia rozważań jest teza Kanta o niemożności połączenia filozofii teoretycznej i filozofii praktycznej oraz towarzyszących im pojęć świata przyrody i świata ...

  • Porównaj ceny

   od 24.52 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podstawowe problemy fenomenologii

   Fenomenologiczno-krytyczna dyskusja niektórych tradycyjnych tez o byciu Tezy średniowiecznej ontologii Teza ontologii nowożytnej: podstawowymi odmianami bycia są bycie przyrody i bycie ducha Pytanie ontologii fundamentalnej o sens bycia w ogóle

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Odczyty i rozprawy

   Książka, dopóki leży nie przeczytana, jest zestawieniem odczytów i rozpraw: Dla czytelnika może się ona stać zbiorem, w którym fakt występowania obok siebie osobnych tekstów nie ma już znaczenia. Czytelnik zostaje wprowadzony na drogę, przebytą przez autora, który szczęśliwym trafem jako auctor ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Sylogizmy goryczy

   Nieufność do słów, kultury i Boga każe autorowi marzyć o przedsłownym "raju otępienia", o świecie "radosnego osłupienia". Są to więc tyleż sylogizmy goryczy, zgorzknienia, co zachwytu. Nie służą do wywodzenia, lecz do zestawiania jak w przesłankach sylogizmu, bo zdaniem autora filozof nie ma ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 3 sklepach