TrafCen.pl - strona główna

Filozofia

Porównaj ceny w Filozofia.
Książki / Filozofia

  • Jedyny i jego własność

   "Jedyny to płomienny manifest wzywający do obalenia państwa jako instytucji zniewolenia jednostek niweczącej bezpośrednie stosunki między ludźmi i niszczącej spontaniczny charakter ich postępowania. Nikt wcześniej nie negował w tak radykalny sposób prawa państwa do interweniowania w życie jednostki i nie ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Teoria imperatywów i jej zastosowania

   Chociaż rola imperatywów (scil. zdań rozkazujących) i interrogatywów (scil. zdań pytających) w komunikacji jest równie ważna jak deklaratywów, semiotyczna i logiczna refleksja nad pierwszymi dwiema kategoriami wyrażeń wydaje się nadal pozostawać daleko w tyle za refleksją nad trzecią kategorią. ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Problem metafizyki

   W niniejszej książce Ewa Borowska podjęła się rekonstrukcji Heideggerowskiej wykładni siedmiu podstawowych stanowisk filozoficznych. Rekonstrukcja dokonana została na podstawie wypowiedzi filozofa rozsianych w różnych pismach, także niedostępnych w polskim przekładzie. Heidegger tak gruntownie jak ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Libertarianizm

   Czy jesteś libertarianinem? Pytanie brzmi raczej: Czy to ty podejmujesz decyzje, które są dla ciebie istotne, czy czyni to za ciebie ktoś inny? Libertarianizm kwestionuje potoczne przekonania i odrzuca przestarzałe idee państwa scentralizowanego, czym często przyciąga młodych ludzi. Jest poglądem, ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ostateczne wyjaśnienia wszechświata

   "Sens świata musi leżeć poza nim. W świecie wszystko jest tak, jak jest, i wszystko dzieje się tak, jak się dzieje nie ma w nim żadnej wartości - a gdyby była, to nie miałaby wartości. Jeżeli jest jakaś wartość, która ma wartość, to musi ona znajdować się poza wszystkim, co się dzieje i ...

  • Porównaj ceny

   od 28.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wykłady z filozofii nowoczesności

   Wykłady z filozofii nowoczesności to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spi sanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzili zwykle przez wszystkie lata studiów, ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Historia filozofii rosyjskiej

   Książka ta jest rezultatem wieloletnich badań nad historią rosyjskiej myśli filozoficznej. Autor pragnął odtworzyć wewnętrzną logikę każdego systemu filozoficznego niezależnie od tego, czy odpowiadał on jego własnym poglądom. Dzięki temu Historia filozofii rosyjskiej może być przydatna wszystkim, ...

  • Porównaj ceny

   od 22.32 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Rozumienie wartości w kulturach Wschodu

   Zbiór tekstów zatytułowany Rozumienie wartości w kulturach Wschodu ukazuje, jak trudno jest dopasować nasze zachodnie, europejskie poglądy na temat na wartości do tego, co w tej kwestii prezentują filozofie wschodnie. Oprócz zagadnień doskonale mieszczących się w obrębie klasycznej ...

  • Porównaj ceny

   od 25.51 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wprowadzenie do filozofii

   Książka należy do klasyki literatury filozoficznej i jest niezastąpionym podręcznikiem dla osób zajmujących się filozofią, wprowadza w sposób systematyczny i przejrzysty we wszystkie ważniejsze problemy europejskiej myśli filozoficznej. O wadze tej pozycji może świadczyć fakt, iż została ...

  • Porównaj ceny

   od 18.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Etyka

   „Seks przedmałżeński jest złem”, „Aborcji dokonują mordercy”, „Homoseksualizm jest sprzeczny z naturą”, „Nie ma istotnej różnicy między zabiciem dziecka i zabiciem delfina”, „Kobiety powinny być traktowane na równi z mężczyznami”, ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Kant a problem metafizyki

   Ta rozprawa należy do głównych dzieł wczesno-średniego Martina Heideggera (1889?1976), najwybitniejszego chyba niemieckiego filozofa XX wieku. Ukazała się dwa lata (1929) po publikacji słynnego ?Bycia i czasu?, ale stanowi jakby ?historyczne? wprowadzenie do niego. Autor interpretuje Kanta inaczej niż ciągle ...

  • Porównaj ceny

   od 33.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wycieczki filozoficzne 2

   Czy wierzysz w latające talerze?Czy możliwa jest podróż w czasie?Czy zabicie człowieka kiedykolwiek może być słuszne?Jak twoim zdaniem zaczął się świat?W tekście iskrzącym się dowcipem i pomysłowością Stephen Law penetruje kolejne wielkie zagadki, jakie nas otaczają i zadaje pytanie: a TY co ...

  • Porównaj ceny

   od 5.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Intencjonalność i semantyka

   Intencjonalność jest własnością tego, co psychiczne. Jest wpisana w naszą świadomość, w spostrzeganie, myślenie, pamięć, wolę, wyobrażanie itd. Wszystkie te akty odnoszą się bowiem do czegoś, na coś wskazują lub coś przedstawiają. Intencjonalność jest odpowiedzią na pytanie o to, jak to się ...

  • Porównaj ceny

   od 27.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podmiot i wolność

   Ta praca, to coś znacznie więcej niż polemika z głośną książką Karla Poppera, mianującą najważniejszych filozofów ludzkości - Platona, Hegla i Marksa - odpowiedzialnymi za stalinizm i gułag. To gruntowne studium podmiotowości i wolności czlowieka w nowożytnej myśli filozoficznej.

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Demon Maxwella Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu

   Demon Maxwella jest jednym z najciekawszych eksperymentów myślowych w historii fizyki, o niemal półt orawiecznej historii. Polega on na wyobrażeniu sobie czynnika (mechanizmu lub istoty inteligentne j) działającego na poziomie molekularnym i zdolnego do sortowania molekuł gazu ze względu na kierune k lub ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Uzasadnienie epistemiczne

   Klasyczna definicja wiedzy wymaga uzasadnienia przekona - dlaczego? Czy uzasadnienie jest niezbdne, by wiedzie? Czy, wraz z pozostaymi warunkami definicji, wystarczy by wiedzie? Co znaczy "wiedzie" w tym wypadku, czym wiedza rłźni si od opinii? Czy moźna co wiedzie, czy moźliwe s skuteczne uzasadnienia? Jeli tak, ...

  • Porównaj ceny

   od 19.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Filozofia bizantyńska

   Monografia Bazylego Tatakisa o filozofii bizantyńskiej to pierwsze całościowe opracowanie na temat postaci, dzieł i problemów filozofii krzewionej we Wschodnim Cesarstwie Rzymskim od VI do XV wieku. Ten wybitny uczony grecki zapoczątkował zupełnie nowy dział historiografii filozofii. Książka to efekt jego ...

  • Porównaj ceny

   od 32.29 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Neopragmatyzm

   W książce proponuje się spojrzenie na neopragmatyzm z punktu widzenia filozofii analitycznej. Na tle pragmatyzmu klasycznego i nowego przedstawiono krytykę pragmatyzmu, dokonaną przez współtwórców filozofii analitycznej - Georgea E. Moorea oraz Bertranda Russella. Następnie pokazano wątki pragmatyczne w ...

  • Porównaj ceny

   od 29.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Droga prawdy

   "Droga prawdy" to jeden z najważniejszych i najwybitniejszych tekstów w dorobku Jerzego Perzanowskiego. Zamyka on okres wieloletnich badań uczonego nad jądrowymi pytaniami ontologii. Zawarte tu stwierdzenie generalne: ?Wszystko jest jakimś bytem, a zatem nic nie jest jakimś niebytem" stanowi najszersze i ...

  • Porównaj ceny

   od 21.32 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Spór o rzeczy boskie

   W swoim dziele z 1811 roku O rzeczach boskich i ich objawieniu Jacobi postawił zarzut ateizmu filozofii tożsamości Schellinga, uznając ją za zradykalizowaną postać nauki Spinozy. Schelling, odpowiadając w 1812 r., dezinterpretuje treść własnej filozofii tożsamości, bowiem na zarzuty Jacobiego odpowiada ...

  • Porównaj ceny

   od 20.37 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Etyka ponowoczesna

   W ?Etyce ponowoczesnej? Zygmunt Bauman wypowiedział to, co najistotniejsze dla charakteru naszych czasów: opisał naturę współczesnych zjawisk moralnych. Możliwe, że ?nowoczesność? nigdy nie istniała i jest tylko konstrukcją, zwykle negatywnym antywzorem ponowoczesnego wyzwolenia. Bauman (ur. 1925), znany w ...

  • Porównaj ceny

   od 44.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Imiona - Ojca

   Imię-Ojca, ależ sukces! To przemawia do wszystkich.Ojcostwo ma tylko niewiele z naturalnej oczywistości, jest przede wszystkim faktem kultury.Imię-Ojca, mówi Lacan, kreuje funkcję ojca. Lecz wówczas, ta liczba mnoga, skąd ona się bierze?Ona nie jest pogańska, ona jest w Biblii. Ten, który przemawia w ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Traktat o złu

   Kolejna książka Andrzeja Niemczuka wpisuje się w ciąg publikacji, które czynią autora jednym z najwybitniejszych, jeśli nie w ogóle czołowym reprezentantem polskiej aksjologii. Dwie ważne cechy jego twórczości to niezwykła wierność filozofii wartości oraz nieprzerwany rozwój w zakresie głębi ...

  • Porównaj ceny

   od 24.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Myśl, mowa i czyn

   Niniejsza edycja zawiera pisma polskie Kazimierza Twardowskiego z zakresu logiki i gramatyki, epistemologii i psychologii, estetyki i etyki, metodologii i dydaktyki oraz historii filozofii, które zostały opublikowane, ale nie znalazły się dotąd w żadnym wydanym tomie zbiorowym jego prac, ani nie stanowią jego ...

  • Porównaj ceny

   od 64.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Al-Kindi i początki filozofii w świecie islamu

   Książka "Al-Kindi i początki filozofii w świecie islamu" jest dziełem w polskiej literaturze przedmiotu oryginalnym i wyjątkowym. Po raz pierwszy omawia - w uprawianej w Polsce historii filozofii - początki filozofii islamskiej, nierozerwalnie związanej z poglądami pierwszego islamskiego (a jednocześnie ...

  • Porównaj ceny

   od 23.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia

   W książce omówiono poglądy dziesięciu etyków działających w końcu XX wieku: Hansa Jonasa, Emmanuela Levinasa, Richarda Mervyna Hare?a, Johna Rawlsa, Karla-Otto Apla, Stephena Toulmina, Alasdaira Macintyre?a, Thomasa Nagela, Ernsta Tugendhata i Petera Singera. W niektórych przypadkach otrzymujemy zarys całej ...

  • Porównaj ceny

   od 27.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • SPÓR Z EBERHARDEM

   Krytyka czystego rozumu od momentu publikacji w 1781 roku zbierała głównie nieprzychylne opinie, tot eż fakt ukazania się pisma, w którym publikowano teksty poświęcone próbom odparcia filozofii transce ndentalnej, nie powinien być dla Immanuela Kanta zaskoczeniem. Jednak to właśnie artykuły Johanna ...

  • Porównaj ceny

   od 24.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Spinoza i polityka

   Książka stanowi wprowadzenie, a zarazem twórczy komentarz do filozofii Spinozy ujętej w jej stosunku do polityki i pojmowanej jako ontologia i etyka komunikacji. Balibar wychodzi z założenia, że filozofia, nawet w jej najbardziej spekulatywnych przejawach, zawsze wiąże się z polityką. Omawia 3 wielkie ...

  • Porównaj ceny

   od 28.81 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Okruchy filozoficzne Chwila

   Kierkegaard bronił (…) chrześcijaństwa, ściślej: jego radykalnie ponadhistorycznego charakteru. Z tego też powodu takie pojęcia, jak: „chrześcijańskie państwo”, „chrześcijańska sztuka”, „chrześcijańskie społeczeństwa” – są dlań puste i, co wychodzi na ...

  • Porównaj ceny

   od 45.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Fenomenologia percepcji

   W książce tej autor osiąga pełną dojrzałość i samodzielność teoretyczną, rozwijając własną wersję fenomenologii.Zachowany tu zostaje właściwy fenomenologii, choć właśnie swoiście zmodyfikowany, transcendentalny poziom analiz, chroniący je przed możliwością naturalistycznej ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Metamorfozy i muzea

   Metamorfozy i muzea to praca z zakresu filozofii kultury dotycząca przede wszystkim modi bycia-człowieka-w-świecie. Kultura przedstawiona jako podstawowe środowisko człowieka staje się nie tylko źródłem jego osobowości, ale również egzystencjalnym wyzwaniem, które w pełni świadoma ...

  • Porównaj ceny

   od 24.94 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Fragmenty

   Tom zawiera pierwsze, długo oczekiwane, integralne tłumaczenie tekstów założycielskich nowoczesnej t eorii literatury. Friedrich Schlegel (1772-1829) należał do najbardziej wpływowych filozofów i badac zy literatury romantyzmu niemieckiego. Jego eseje, studia i wykłady, oparte na gruntownej znajomości ...

  • Porównaj ceny

   od 20.71 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Na szczytach rozpaczy

   Emil Cioran (1911-1995), urodzony w Rumunii, ale od wczesnej młodości (od 1937 roku) osiadły we Francji jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy i filozofów, swoją pierwszą książkę Na szczytach rozpaczy napisał jeszcze po rumuńsku w 1934 roku. Otrzymał za nią Nagrodę Fundacji ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Filozofia Boga w XX wieku

   Seria Myśl filozoficzna poświęcona jest kluczowym dylematom nurtującym od zawsze umysł i serce człowieka i stanowiącym punkty ogniskujące refleksję filozoficzną w dziejach myśli, szczególnie zachodnioeuropejskiej. Jej zamiarem jest udostępnienie fachowych opracowań poszczególnych zagadnień ...

  • Porównaj ceny

   od 18.23 PLN, dostępne w 3 sklepach