TrafCen.pl - strona główna

Filozofia

Porównaj ceny w Filozofia.
Książki / Filozofia

  • Problem metafizyki

   W niniejszej książce Ewa Borowska podjęła się rekonstrukcji Heideggerowskiej wykładni siedmiu podstawowych stanowisk filozoficznych. Rekonstrukcja dokonana została na podstawie wypowiedzi filozofa rozsianych w różnych pismach, także niedostępnych w polskim przekładzie. Heidegger tak gruntownie jak ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Libertarianizm

   Czy jesteś libertarianinem? Pytanie brzmi raczej: Czy to ty podejmujesz decyzje, które są dla ciebie istotne, czy czyni to za ciebie ktoś inny? Libertarianizm kwestionuje potoczne przekonania i odrzuca przestarzałe idee państwa scentralizowanego, czym często przyciąga młodych ludzi. Jest poglądem, ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ostateczne wyjaśnienia wszechświata

   "Sens świata musi leżeć poza nim. W świecie wszystko jest tak, jak jest, i wszystko dzieje się tak, jak się dzieje nie ma w nim żadnej wartości - a gdyby była, to nie miałaby wartości. Jeżeli jest jakaś wartość, która ma wartość, to musi ona znajdować się poza wszystkim, co się dzieje i ...

  • Porównaj ceny

   od 28.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wykłady z filozofii nowoczesności

   Wykłady z filozofii nowoczesności to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spi sanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzili zwykle przez wszystkie lata studiów, ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Historia filozofii rosyjskiej

   Książka ta jest rezultatem wieloletnich badań nad historią rosyjskiej myśli filozoficznej. Autor pragnął odtworzyć wewnętrzną logikę każdego systemu filozoficznego niezależnie od tego, czy odpowiadał on jego własnym poglądom. Dzięki temu Historia filozofii rosyjskiej może być przydatna wszystkim, ...

  • Porównaj ceny

   od 22.32 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Rozumienie wartości w kulturach Wschodu

   Zbiór tekstów zatytułowany Rozumienie wartości w kulturach Wschodu ukazuje, jak trudno jest dopasować nasze zachodnie, europejskie poglądy na temat na wartości do tego, co w tej kwestii prezentują filozofie wschodnie. Oprócz zagadnień doskonale mieszczących się w obrębie klasycznej ...

  • Porównaj ceny

   od 25.51 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wprowadzenie do filozofii

   Książka należy do klasyki literatury filozoficznej i jest niezastąpionym podręcznikiem dla osób zajmujących się filozofią, wprowadza w sposób systematyczny i przejrzysty we wszystkie ważniejsze problemy europejskiej myśli filozoficznej. O wadze tej pozycji może świadczyć fakt, iż została ...

  • Porównaj ceny

   od 18.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Etyka

   „Seks przedmałżeński jest złem”, „Aborcji dokonują mordercy”, „Homoseksualizm jest sprzeczny z naturą”, „Nie ma istotnej różnicy między zabiciem dziecka i zabiciem delfina”, „Kobiety powinny być traktowane na równi z mężczyznami”, ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Kant a problem metafizyki

   Ta rozprawa należy do głównych dzieł wczesno-średniego Martina Heideggera (1889?1976), najwybitniejszego chyba niemieckiego filozofa XX wieku. Ukazała się dwa lata (1929) po publikacji słynnego ?Bycia i czasu?, ale stanowi jakby ?historyczne? wprowadzenie do niego. Autor interpretuje Kanta inaczej niż ciągle ...

  • Porównaj ceny

   od 33.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wycieczki filozoficzne 2

   Czy wierzysz w latające talerze?Czy możliwa jest podróż w czasie?Czy zabicie człowieka kiedykolwiek może być słuszne?Jak twoim zdaniem zaczął się świat?W tekście iskrzącym się dowcipem i pomysłowością Stephen Law penetruje kolejne wielkie zagadki, jakie nas otaczają i zadaje pytanie: a TY co ...

  • Porównaj ceny

   od 5.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Jedyny i jego własność

   "Jedyny to płomienny manifest wzywający do obalenia państwa jako instytucji zniewolenia jednostek niweczącej bezpośrednie stosunki między ludźmi i niszczącej spontaniczny charakter ich postępowania. Nikt wcześniej nie negował w tak radykalny sposób prawa państwa do interweniowania w życie jednostki i nie ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Teoria imperatywów i jej zastosowania

   Chociaż rola imperatywów (scil. zdań rozkazujących) i interrogatywów (scil. zdań pytających) w komunikacji jest równie ważna jak deklaratywów, semiotyczna i logiczna refleksja nad pierwszymi dwiema kategoriami wyrażeń wydaje się nadal pozostawać daleko w tyle za refleksją nad trzecią kategorią. ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Filozofia Boga w XX wieku

   Seria Myśl filozoficzna poświęcona jest kluczowym dylematom nurtującym od zawsze umysł i serce człowieka i stanowiącym punkty ogniskujące refleksję filozoficzną w dziejach myśli, szczególnie zachodnioeuropejskiej. Jej zamiarem jest udostępnienie fachowych opracowań poszczególnych zagadnień ...

  • Porównaj ceny

   od 18.23 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • O postępach metafizyki

   Pierwsze w Polsce i na świecie wydanie pism metafizycznych Kanta.Rozprawa z późnego okresu filozofii teoretycznej myśliciela z Królewca, ukazująca, jak wyobrażał on sobie uprawianie ontologii po Krytyce czystego rozumu. Książka stanowi również cenne źródło wiedzy o istotnych ...

  • Porównaj ceny

   od 21.53 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pochwała nicości

   Marcia S? Cavalcante Schuback ? brazylijska filozofka i tłumaczka, profesorka w Södertórn Högskola w Sztokholmie. Autorka wielu książek z dziedziny filozofii niemieckiej, hermeneutyki i filozofii sztuki. W języku portugalskim opublikowała między innymi O começo de deus (Początek boga. Badania nad późną ...

  • Porównaj ceny

   od 24.60 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • SPÓR Z EBERHARDEM

   Krytyka czystego rozumu od momentu publikacji w 1781 roku zbierała głównie nieprzychylne opinie, tot eż fakt ukazania się pisma, w którym publikowano teksty poświęcone próbom odparcia filozofii transce ndentalnej, nie powinien być dla Immanuela Kanta zaskoczeniem. Jednak to właśnie artykuły Johanna ...

  • Porównaj ceny

   od 24.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Spinoza i polityka

   Książka stanowi wprowadzenie, a zarazem twórczy komentarz do filozofii Spinozy ujętej w jej stosunku do polityki i pojmowanej jako ontologia i etyka komunikacji. Balibar wychodzi z założenia, że filozofia, nawet w jej najbardziej spekulatywnych przejawach, zawsze wiąże się z polityką. Omawia 3 wielkie ...

  • Porównaj ceny

   od 28.81 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Okruchy filozoficzne Chwila

   Kierkegaard bronił (…) chrześcijaństwa, ściślej: jego radykalnie ponadhistorycznego charakteru. Z tego też powodu takie pojęcia, jak: „chrześcijańskie państwo”, „chrześcijańska sztuka”, „chrześcijańskie społeczeństwa” – są dlań puste i, co wychodzi na ...

  • Porównaj ceny

   od 45.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Fenomenologia percepcji

   W książce tej autor osiąga pełną dojrzałość i samodzielność teoretyczną, rozwijając własną wersję fenomenologii.Zachowany tu zostaje właściwy fenomenologii, choć właśnie swoiście zmodyfikowany, transcendentalny poziom analiz, chroniący je przed możliwością naturalistycznej ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Metamorfozy i muzea

   Metamorfozy i muzea to praca z zakresu filozofii kultury dotycząca przede wszystkim modi bycia-człowieka-w-świecie. Kultura przedstawiona jako podstawowe środowisko człowieka staje się nie tylko źródłem jego osobowości, ale również egzystencjalnym wyzwaniem, które w pełni świadoma ...

  • Porównaj ceny

   od 24.94 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Fragmenty

   Tom zawiera pierwsze, długo oczekiwane, integralne tłumaczenie tekstów założycielskich nowoczesnej t eorii literatury. Friedrich Schlegel (1772-1829) należał do najbardziej wpływowych filozofów i badac zy literatury romantyzmu niemieckiego. Jego eseje, studia i wykłady, oparte na gruntownej znajomości ...

  • Porównaj ceny

   od 20.71 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Na szczytach rozpaczy

   Emil Cioran (1911-1995), urodzony w Rumunii, ale od wczesnej młodości (od 1937 roku) osiadły we Francji jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy i filozofów, swoją pierwszą książkę Na szczytach rozpaczy napisał jeszcze po rumuńsku w 1934 roku. Otrzymał za nią Nagrodę Fundacji ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Indywidua idee pojęcia

   Gdy rozważamy otaczające nas przedmioty, gdy próbujemy wskazać ich podstawowe cechy, relacje z innymi przedmiotami, gdy podejmujemy wysiłek wskazania tego, co jest w nich istotne lub próbujemy wskazać to, co konieczne bądź przypadkowe, gdy zatem podejmujemy problemy nazywane ontologicznymi, wówczas opisujemy ...

  • Porównaj ceny

   od 21.10 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Palimpsest

   Palimpsest stanowi przewodnik po najwybitniejszych i najbardziej interesujących ideach filozoficznych, zebranych w cztery kolejne wywody "nadpisane" jeden na drugim na wzór średniowiecznych pergaminów. Każdy z nich jest odrębny, a zarazem wszystkie się uzupełniają. Czytelnik może więc prześledzić tok ...

  • Porównaj ceny

   od 23.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • O grze kulą

   Dla większości filozofów Ego jest "mieszkańcem" świadomości. Niektórzy przyznają mu formalną obecność w sercu "Erlebniss" jako pustej zasady nadającej jedność....

  • Porównaj ceny

   od 20.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Hermeneutyka podmiotu

   Hermeneutyka podmiotu - Książka obejmuje wykłady Foucaulta z College de France z roku 1981/1982. Dotyczą one jednego z najciekawszych i najważniejszych tematów filozofii ? podmiotu i podmiotowości. Autor analizuje proces, w którym powstaje poczucie podmiotowości, oraz sposób, w jaki podmiot się ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Arystoteles i jego światopogląd

   Arystoteles i jego światopogląd (1911) to ostatnia książka Franza Brentano (1838-1917). Stanowi ona zarówno zwieńczenie jego powstającego na przestrzeni półwiecza cyklu Aristotelica poświęconego osobie i dziełom Stagiryty, jak i podsumowanie filozofii samego Autora. Poza interesującą, inspirowaną ...

  • Porównaj ceny

   od 23.64 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Filozofia aktualności

   Czym jest to tu i teraz, w którym się znajdujemy? I czy nie musimy raczej dopiero się w nim odnaleźć, zorientować? Jaka rola przypada tu filozofii ? na ile może ona dostarczyć nam takiej orientacji, stać się sejsmografem rejestrującym ukryte ruchy gruntu pod naszymi nogami? Michał Herer wnikliwie ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Nietzsche Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii

   W początkach XX wieku Nietzschego widziano raczej jako pisarza lub/i filologa, nie dość dostrzegając refleksyjny wymiar jego pism. Szersze uznanie ich za ściśle filozoficzne, a zarazem filozoficznie nader doniosłe, tym samym więc kulturową nobilitację Nietzschego historycznie zawdzięczamy autorom ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Philosophy in Neuroscience

   A collection of essays dealing with the fundamental issues in neuroscience from the methodological and philosophical perspectives. The Reader will learn about the methodological difficulties connected with the use of neuroscientific experiments in philosophical argumentation and about the nature of scientific ...

  • Porównaj ceny

   od 96.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • The Double Truth Controversy

   The principal source of the double truth controversy is the condemnation of 1277 issued by the bishop of Paris, Stephan Tempier. In the introduction to the document, Tempier condemns those philosophers who claim that there are things true according to the Catholic faith but false on the basis of natural reason. There ...

  • Porównaj ceny

   od 96.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Heurystyka filozoficzna

   Heurystyka filozoficzna jest prac koncepcyjn, prezentujc szkic programu uprawiania filozofii za porednictwem refleksji metafilozoficznej, zmierzajcej do bardzo wszechstronnego i systematycznego rozeznania zarłwno w wielorakich moźliwociach argumentacyjnych zwizanych z danym zagadnieniem, przeszkodach i puapkach ...

  • Porównaj ceny

   od 34.36 PLN, dostępne w 3 sklepach