TrafCen.pl - strona główna

Czasopisma

Porównaj ceny w Czasopisma.
Książki / Czasopisma

  • International forum for education 2/2011

   Miło nam Państwu zaprezentować drugi numer anglojęzycznego czasopisma International Forum for Education. Założeniem pisma jest podjęcie dyskusji nad aktualnymi problemami oświatowymi w perspektywie międzynarodowej, integrowanie środowiska akademickiego i włączenie się w tym w budowanie Europejskiego ...

  • Porównaj ceny

   od 32.34 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Quaestiones geographicae 22

   ANDRZEJ KOSTRZEWSKI: Professor Anna Dylikowa - scholar teacher, and educator ANDRZEJ KARCZEWSKI: The Pomeranian phase marginal scarp of the outwash plain near Ińsko (West Pomerania) ZBIGNlEW KLAJNERT, ELŻBIETA KOBOJEK: The origin and age of "huge alluvial fans" in the eastern part of the Warsaw-Berlin ...

  • Porównaj ceny

   od 24.99 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Nowa Europa Wschodnia 1/2013

   Nowy numer Nowej Europy Wschodniej już w sprzedaży, a w nim między innymi: Europa Wschodnia ocenia Polskę: czego Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie nie lubią, a co lubią w Polakach i Polsce? Głos zabierają Oksana Zabużko, Lewon Wolski, Dmitrij Babicz, Tatiana Kosinowa, Olena Betlij i Paweł Mażejka. O tym ...

  • Porównaj ceny

   od 11.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Linguistic and oriental studies from Poznań cz.6

   The present 6th (XIII) volume of our journal has benn dedicated to the late Professor Kan Wada of Otaru University of Commerce, a noted specialist in ethnopsychology, ethnomedicine, and cultural anthropology of the Ainu, particulary the Ainu Shamanism.

  • Porównaj ceny

   od 34.06 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zarządzanie publiczne 4/2011

   W numerze: Thomas S. Ulen: Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa w odniesieniu do prawa o zobowiązaniach umownych oraz do polityki regulacyjnej państwa [An introduction to law and economics with applications to contract law and governmental regulation ], Dariusz Filar; Inflacja bazowa jako cel pomocniczy w ...

  • Porównaj ceny

   od 5.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Poradnik Językowy 2/2012

   Zygmunt Borowski: Jak uczyć cudzoziemca gramatyki języka polskiego Magdalena Trysińska: Kształcenie językowe w szkole ponadgimnazjalnej - dlaczego jest konieczne? Ewa Rudnicka: Something in the a-i-r Stanisław Drewniak: DZIEWIERZOWA SPADLI Z DRABINY, czyli o nazwach naszych krewnych i powinowatych Marek ...

  • Porównaj ceny

   od 8.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Teksty drugie 4/2012

   Adam Lipszyc, Solipsyzm materialistyczny albo dociekania psiogłowca Jakub Momro, Apokalipsa i wirtualność. Dwa nowoczesne paradygmaty realizmu Agata Bielik-Robson, Czego szukał Franz Kafka? Michał Paweł Markowski, Między nerwicą i psychozą: rzeczywistości Rolanda Barthesa Michael Rothberg, Między Auschwitz ...

  • Porównaj ceny

   od 11.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Stosunki Międzynarodowe (t.45) 2012

   Think tanks we współczesnym świecie. Polityka kosmiczna państwa. Reforma nadzoru finansowego w UE. Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych. Badania nad rywalizacją międzynarodową.

  • Porównaj ceny

   od 20.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Afryka 36/2012

   Krzysztof Trzciński: Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim część 2 Stanisław Piłaszewicz: Ferment w życiu religijnym Nigerii. Ruch BOKO HARAM Zofia Podobińska: Czas na Afrykę? Afrykańskie marzenia a rzeczywistość podczas piłkarskich mistrzostw świata 2010 III ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Studia medioznawcze 2(49) 2012

   Maciej Mrozowski: Tożsamość nauk o mediach. Przyczynek do dyskusji Jacek Wojtaś: Wykorzystywanie treści prasowych przez portale internetowe i firmy monitorujące media - wybrane aspekty prawne Anna Ogonowska: Internet w polityce komunikacyjnej Unii Europejskiej Wojciech Walczak: Dzień bez Smoleńska? Analiza ...

  • Porównaj ceny

   od 16.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Przestrzenie Teorii 1/2002

   Redaktorzy pisma Przestrzenie Teorii (tom 1) zamieszczają w pierwszym numerze rozprawy różnorodne tak pod względem postaw teoretyczno-metodologicznych (wychodzących np. z założeń strukturalno-semiotycznych, poststrukturalistycznych itd.), gatunku wypowiedzi (rozprawa, esej, interpretacja, przekład), jak ...

  • Porównaj ceny

   od 36.90 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Poradnik językowy 10/2011

   Anna Cegieła: Dyskusja o metodzie in vitro jako spór niewłaściwie prowadzony Ewa Dulna-Rak: Nazwy w ybranych realiów teatralnych w tekstach Juliusza Osterwy Milena Wojtyńska-Nowotka: Urszula Sokólska , Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane, Białystok 2010

  • Porównaj ceny

   od 8.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Teksty drugie 5/2012

   Przemysław Czapliński: Kamp - gry antropologiczne Mike Perkovich: Michaśki, kamp, pedały i literatura amerykańska Moe Meyer: Dyskurs kampu. Rewindykacja Esther Newton: Wzorce ról Pamela Robertson: Jak jest zrobiony feministyczny kamp? Eve Kosofsky Sedgwick: Wilde, Nietzsche i sentymentalne związki z męskim ...

  • Porównaj ceny

   od 11.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Artes Liberales 1-2(8-9) 2010 Romantyzm i edukacja

   Na niniejszy podwójny numer "Artes Liberales" (nr1-2) za rok 2010 składają się referaty i wystąpienia dyskusyjne wygłoszone bądź nadesłane w związku z konferencją naukową poświęconą polskiemu romantyzmowi, zorganizowaną przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora przy współudziale ...

  • Porównaj ceny

   od 13.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Poradnik językowy 9/2012

   Czasopismo Poradnik Językowy ukazuje się od 1901 roku. Jest jednym z najstarszych czasopism językoznawczych w Polsce. Zamieszcza artykuły głównie z zakresu językoznawstwa polonistycznego, a także ? glottodydaktyki, logopedii i slawistyki. Jego celem jest propagowanie wiedzy o języku polskim. W Poradniku ...

  • Porównaj ceny

   od 8.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Nowa Europa Wschodnia 6/2012

   Dwumiesięcznik Nowa Europa Wschodnia adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Pismo jest miejscem prezentacji i wymiany poglądów osób, które w różnym stopniu wpływają na polską i europejską politykę wschodnią. Zawiera artykuły ...

  • Porównaj ceny

   od 10.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Holocaust Studies and Materials 2010

   Barbara Engelking writes about everyday experiences of Jews in hiding Marcin Zaremba explores the issue of "szaber" or smuggling in war-time Poland Jan Grabowski presents a case study of a murder perpetrated by the unit of Miechow AK on a group of Jews in hiding Dagmara Swałtek writes about crimes against the Jews in ...

  • Porównaj ceny

   od 28.04 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Res Historica tom 27

   Kolejny tom wydawnictwa Instytutu Historii UMCS. Artykuły w nim zamieszczone zgrupowano w następujących częściach: Artykuły i rozprawy (10 prac) Materiały (2 prace) Recenzje i omówienia (5 prac); Sprawozdania.

  • Porównaj ceny

   od 21.78 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Dekadentzya vol.2/2010

   Dekadentzya is an annual English-language literary journal of poetry, fiction, and creative nonfiction. We welcome all submission.

  • Porównaj ceny

   od 14.55 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3(117) 2012

   Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA Wykładnia pojęć w prawie autorskim Forum dyskusyjne - aspekty autorskoprawne Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych w systemie prawa niemieckiego Wolność wypowiedzi a naruszenie dóbr osobistych/zniesławienie przez publikacje ...

  • Porównaj ceny

   od 48.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Studia medioznawcze 3 2012

   Spis treści: Nauki o mediach - nowa dyscyplina Metodologia zawodu dziennikarza Z kart historii Nowe media Media za granicą Sprawozdania z konferencji Recenzje

  • Porównaj ceny

   od 16.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Fronda 65

   Dzieciobójstwo? Nie ma sprawy! W Holandii uśmierca się kilkanaścioro niemowląt rocznie ze względu na ich prorokowaną niską jakość życia. W Kandzie sprawdzono empirycznie, że spędzenie niepełnosprawnego noworodka głodem zabiera średnio 13 dni. Co dalej? KTO dalej? Lobby aborcyjne i antykoncepcyjne ...

  • Porównaj ceny

   od 18.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Poradnik Językowy 3/2012

   Krystyna Waszakowa: Drogi do słownika neologizmów współczesnej polszczyzny Zuzanna Piłasewicz: Nazwy osób pozostających w nieplatonicznych heteroseksualnych związkach nieformalnych Sylwia Tyszka: Zapożyczenia z języka niemieckiego w terminologii z zakresu architektury i budownictwa Ewa Stala: Historia ...

  • Porównaj ceny

   od 8.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Afryka 34/2011

   Krzysztof Trzciski, Koncepcja etnicznej izby wyźszej w dwuizbowym parlamencie w pastwie afrykaskim (cz I)Malwina Bakalarska, Religia i czas we wspłczesnej Afryce. Przykad JorubłwEwelina Lubieniecka, Chiska obecno w Afryce - inwestycje, pomoc i ramy instytucjonalne

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Poradnik językowy 8/2012

   Czasopismo Poradnik Językowy ukazuje się od 1901 roku. Jest jednym z najstarszych czasopism językoznawczych w Polsce. Zamieszcza artykuły głównie z zakresu językoznawstwa polonistycznego, a także ? glottodydaktyki, logopedii i slawistyki. Jego celem jest propagowanie wiedzy o języku polskim. W Poradniku ...

  • Porównaj ceny

   od 8.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Studia medioznawcze 1/2012

   Kwartalnik ?Studia Medioznawcze? jest czasopismem naukowym wydawanym wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka artykułów obejmuje zarządzanie mediami, telewizję, nowe media, reklamę, prawo dziennikarskie, historię mediów, media za granicą oraz sprawozdania i recenzje ...

  • Porównaj ceny

   od 16.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 (116) 2012

   Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi Konstytucyjność terminu "utwór" w świetle przepisów karnych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych Majątkowe prawa autorskie do utworów filmowych powstałych przed wejściem w życie ustawy o prawie autorskim i prawach ...

  • Porównaj ceny

   od 52.90 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Przegląd humanistyczny 5/2012

   Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i ...

  • Porównaj ceny

   od 13.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Opowieści praskie 4/2012

   Zaproszenie na spacer po warszawskiej Pradze większość z Czytelników potraktowałaby zapewne jak ponury żart. A jednak warto zobaczyć jedyną dzielnicę stolicy ocalałą z wojennej pożogi. Piękne parki, wspaniałe ZOO, stadion narodowy, odrestaurowane secesyjne kamienice. Jednak wieczorem... wieczorem ...

  • Porównaj ceny

   od 16.88 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Poradnik Językowy 3/2011

   Wanda Decyk-Zięba: Pomiędzy Wschodem a Zachodem: dzieje toponimów rosyjskich w języku polskim do rok u 1795 Ewa Badyda: Kobieta i ksiądz i co dalej? O problemach językowych związanych z ordynowaniem k obiet na duchownych Iwona Bijak, Maciej Matkowski: Sprawozdanie z kolokwium naukowego: ...

  • Porównaj ceny

   od 8.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • New Eastern Europe 1/2013

   W pierwszym w 2013 roku numerze kwartalnika ?New Eastern Europe? tematem nr 1 jest Rosja. Czy w ogóle możliwe są jakieś zmiany i w którym kierunku mogłaby podążyć Rosja mówi opozycjonista Gari Kasparow, a analizuje publicystka Tatiana Stanovaya. ?New Eastern Europe? to anglojęzyczny periodyk wydawany ...

  • Porównaj ceny

   od 11.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Studia mazowieckie rok VI/XIII nr 3-4 2011

   W tym wydaniu "Studiów Mazowieckich" znalazły się opracowania poświęcone różnym procesom i wydarzeniom historycznym. W części obejmującej STUDIA zwraca uwagę opracowanie J. Barańskiego poświęcone emigracji zarobkowej z Królestwa Polskiego za Ocean. Pragniemy również, między innymi, zwrócić uwagę ...

  • Porównaj ceny

   od 13.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Poradnik językowy 4/2012

   Spis treści: Artykuły i rozprawy Objasnienia wyrazów i zwrotów Sprawozdania, uwagi, polemiki Recenzje Słowa i słówka

  • Porównaj ceny

   od 8.25 PLN, dostępne w 3 sklepach