TrafCen.pl - strona główna

Historia

Porównaj ceny w Historia.
Książki / Historia

  • Polacy w obronie Wielkiej Brytanii

   Polacy w obronie Wielkiej Brytanii to wyjątkowa kronika operacji przeprowadzonych przez polskich pilotów między lipcem 1940 a czerwcem 1941 roku. Podczas bitwy o Anglię ponad stu polskich pilotów służyło w prawie 30 dywizjonach myśliwców, przede wszystkim w słynnych: 302., 303., 307. Wielu ...

  • Porównaj ceny

   od 18.10 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989

   "Zależność między władzami partyjno-państwowymi i sportowymi istniała na każdym poziomie, a Artur Pasko tą zależność doskonale wychwycił i opisał na kartach swojej pracy. Pokazuje nam, jak głęboko polityka władz komunistycznych ingerowała w sport i osiągnięcia zawodników, jakie środki finansowe i ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Powstanie 44

   Davies umieścił historię Powstania Warszawskiego, jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń drugiej wojny światowej, na obszernym tle zdarzeń od 1939 do 1956 roku, przede wszystkim jednak skupiając swoją uwagę na funkcjonowaniu koalicji, której część tworzyły polskie siły zbrojne.Ostatecznie ...

  • Porównaj ceny

   od 23.25 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Historia Hiszpanii

   Pasjonująca synteza dziejów wielkiego narodu europejskiego – łączy naukowy rygor z popularyzatorską ambicją, pragnieniem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych przeszłością krainy rozciągającej się za Pirenejami. Autorzy zgłębiają historię kraju, który ...

  • Porównaj ceny

   od 29.10 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Poczet królów i książąt polskich

   Historię świata tworzą ludzie. Ci zwykli, o których nikt nie pamięta, trochę nam bliżsi, bo należący do naszej rodziny, ale w dziejach świata najważniejsi są ci wielcy ? królowie, carowie, cesarze. Każda rodzina ma swoją historię, podobnie jak każdy naród ma swoje dzieje, nierozerwalnie związane z ...

  • Porównaj ceny

   od 14.80 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wielcy hetmani Rzeczypospolitej

   Niniejsza książka przybliża kilkanaście postaci hetmanów, którzy swym życiem i czynami na stałe wkroczyli do panteonu narodowych bohaterów, odznaczyli się w działalności militarnej czy też politycznej lub zapisali w dziejach Polski trwały ślad swymi nietuzinkowymi osobowościami. ...

  • Porównaj ceny

   od 13.84 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Druga wojna światowa

   Po kilku wielkonakładowych wydaniach historia drugiej wojny światowej Martina Gilberta trafia wreszcie do rąk polskiego czytelnika. Jej niezwykłość na naszym rynku polega mań. na rzadkiej umiejętności autora zamknięcia w jednym tomie pełnej opowieści o tej straszliwej zawierusze, która przez sześć lat ...

  • Porównaj ceny

   od 11.42 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wojna światów 1920 Bitwa Warszawska

   Kolejna pozycja Oficyny Wydawniczej G&P z serii FAKTY i MITY wydana została wspólnie z Muzeum Józefa Piłsudskiego, poświęcona jest jednym z najważniejszych i najbardziej dramatycznych wydarzeń w naszej historii wojnie z bolszewicką Rosją oraz Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Konflikt młodej demokratycznej ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Historia Polski

   Historia Polski. Tysiąc lat burzliwych dziejów to kompendium wiedzy o państwie i narodzie polskim od pierwszych Piastów po czasy współczesne. Autorzy w kolejnych rozdziałach prezentują Polskę Piastów i Andegawenów, Jagiellonów, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, czasy zaborów oraz XX i XXI wiek, a w ...

  • Porównaj ceny

   od 4.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • W rumuńskiej pułapce

   Książka "W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych" Marka Kornata i Mikołaj Morzyckiego-Markowskiego to obszerny wybór dokumentów dotyczących kulisów internowania w latach 1939-1944 w Rumunii ministra Józefa Becka i marszałka ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Bohater obrony Helu

   Książka Krzysztofa Zajączkowskiego przypomina kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego, który w 1939 ro ku dowodził baterią cyplową im. Heliodora Laskowskiego na Helu. Obok ukazania szerszego tła wydarz eń i przedstawienia losów komandora jako przedstawiciela całego pokolenia polskich marynarzy, autor ...

  • Porównaj ceny

   od 31.88 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Historia współczesnego Izraela

   Państwo Izrael powstało w 1948 r. Książka Colina Shindlera śledzi historię Izraela przez sześćdziesi ąt lat jego istnienia od optymistycznych początków - imigracji, osadnictwa, zakładania miast i insty tucji - poprzez wojny z arabskimi sąsiadami i konfrontację z Palestyńczykami. Shindler daje szeroki ...

  • Porównaj ceny

   od 29.25 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Dzieje Żydów w monarchii habsburskiej w latach 1670-1918

   William O. McCagg jr. (1931-1993) był amerykańskim historykiem specjalizującym się w dziejach Żydów oraz Europy Środkowo-Wschodniej u schyłku ery nowożytnej i w XIX wieku. Autor takich książek, jak: J ewish Nobles and Geniuses in Modern Hungary, 1972; Stalin Embattled, 1979. W prezentowanej książce ...

  • Porównaj ceny

   od 33.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Prawdziwy koniec carskiej Rosji

   Książka przedstawia w nowym świetle wydarzenia, które przyśpieszyły wybuch Rewolucji Październikowej i upadek imperium rosyjskiego. Według autora, ich praprzyczyną była słynna sprawa płk. Miasojedowa, ofi cera rosyjskiej żandarmerii, który został w roku 1

  • Porównaj ceny

   od 11.80 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Religia Hitlera

   Jedna z najbardziej rzetelnych i jednocześnie najbardziej fascynujących książek, poświęconych religijnemu obliczu hitleryzmu. Autor nie tylko z wielką skrupulatnością kataloguje religijne cechy narodowego socjalizmu, ale także obnaża wiarę jego twórców. To właśnie ta wiara była przyczyną Holocaustu, ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Czarna księga Kresów

   Niezwykła opowieść o bohaterach, walce, cierpieniu, nadziei, patriotyzmie, umiłowaniu ojczyzny aż po najwyższą ofiarę. Wstrząsający dokument o trudnych losach polskich Kresów, o prześladowaniach, które dotykały je przez wieki. Przeczytamy o wojnach z Tatarami, represjach podczas rozbiorów, polityce ...

  • Porównaj ceny

   od 23.94 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Historia Polski Średniowiecznej

   Średniowieczna historia Polski, obejmująca pół tysiąclecia, to zarazem niemal połowa historii naszego kraju. Od momentu chrztu nasz kraj stawał się częścią świata zachodniego, wnosząc do niego również własne tradycje i wartości. Wielokrotnie zmieniały się granice, burzliwie przebiegała walka o ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Sekretne życie Rudolfa Hessa

   Ostatnie słowo w sprawie jednej z największych tajemnic II wojny światowej Daily Mail Mein Führer, kiedy otrzymasz ten list, będę w Anglii - tak zaczyna się depesza, która 11 maja 1940 roku trafiła w ręce zaskoczonego Adolfa Hitlera. Ostatnie słowa miały uspokoić przywódcę III Rzeszy: zawsze będziesz ...

  • Porównaj ceny

   od 26.62 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wojny domowe w Imperium Aleksandra Wielkiego

   Książka przedstawia jeden z najważniejszych epizodów świata antycznego - walkę o władzę nad imperium, które pozostawił Aleksander Wielki. - Rywalizacja diadochów: zdrada, spiski, zbrodnia i podstęp - Dążenie Ptolomeusza dotworzenia własnej prowincji i sprawowania w niej udzielonych rządów. - ...

  • Porównaj ceny

   od 18.75 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Gdy słońce było bogiem

   Opowieści o dziewiętnastowiecznej fascynacji odkryciami archeologicznymi w krajach egzotycznych. Informacje dotyczące historii i kultury starożytnych Sumerów, Egipcjan, Azteków czy mieszkańców Pompei przeplatają się z fabularnym opisem przygód pierwszych odkrywców, wśród których byli nie tylko naukowcy, ...

  • Porównaj ceny

   od 15.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Twierdza Brzeska

   Nowa książka znanego pisarza rosyjskiego Władimira Bieszanowa odpowiada w pełni na najtrudniejsze i "niewygodne" pytania. Jest to pierwsza pełna kronika historyczna twierdzy Brzeskiej, która tak wiele znaczyła również w dziejach Polski. Autor opisuje wszystkie etapy półtorawiecznego istnienia twierdzy, ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • DYWIZJE PANCERNE WEHRMACHTU

   Książka przedstawia dzieje niemieckich jednostek pancernych podczas II wojny światowej. To kompendium wiedzy dotyczące poszczególnych oddziałów zawiera m.in. szlaki bojowe oraz dane techniczne wszelkich pojazdów bojowych, takich jak czołgi czy działa samobieżne. Czytelnik znajdzie tu również wykazy ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Hiszpania i Trzecia Rzesza

   Książka uzupełnia wiedzę na temat okresu II wojny światowej i roli, jaką odegrała w tym czasie Hiszpania pod rządami generała Franco. Rozpoczynając od sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej, w jakiej znalazł się kraj tuż po zakończeniu wojny domowej z lat 1936-1939, autor szczegółowo analizuje ...

  • Porównaj ceny

   od 10.95 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Powstanie Greków w Latach 1821-1829

   Książka mówi o zawiłych i dramatycznych dziejach mało znanego w Polsce bohaterskiego zrywu powstańczego Greków przeciw Turcji w pierwszej połowie XIX w. To zapomniane już dzisiaj powstanie wprowadziło zamęt w gabinetach politycznych Europy i doprowadziło do poważnej szczeliny na gmachu europejskiej ...

  • Porównaj ceny

   od 21.38 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Śladami zapomnianych bohaterów

   Ta książka to próba przypomnienia ludzi, którzy poświęcili swoje życie, byśmy mogli żyć w wolnym kraju. Kto jeszcze wie czy pamięta, kim była Izabela Horodecka, Eugeniusz Łazowski, Wiktoria i Józef Ulmowie, rotmistrz Jerzy Sosnowski, czy maharadża Jam Saheb Divijay Sinhji i co zrobili dla Polski? ...

  • Porównaj ceny

   od 29.63 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wielka gra

   Przez całe niemal stulecie dwa najpotężniejsze mocarstwa ówczesnego świata – wiktoriańska Wielka Brytania i carska Rosja – prowadziły niewypowiedzianą wojnę na odludnych szlakach i pustkowiach Azji Środkowej. Biorący w niej udział ludzie nazywali tę kampanię Wielką Grą.To nietypowe ...

  • Porównaj ceny

   od 7.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Polska

   "Niezwykła historia Polaków powinna być zrelacjonowana w sposób jednocześnie wnikliwy i przystępny. Zamoyski znakomicie poradził sobie i z jednym, i z drugim. Rezultat jest rzetelny i olśniewający." – Harry de Quetteville, "The Telegraph""Styl Adama Zamoyskiego jest świeży i niezwykle ...

  • Porównaj ceny

   od 11.80 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie

   Znakomita książka P.M.H. Bella jest obszernym studium okresu poprzedzającego II wojnę światową i przeglądem debat o przyczynach jej wybuchu w Europie. Autor bada temat w trzech różnych aspektach: przytacza różne wyjaśnienia genezy wojny i wynikające z nich debaty historiograficzne, analizując siły ...

  • Porównaj ceny

   od 42.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zaginione Królestwa

   Światowa premiera najnowszej książki Normana Daviesa! Norman Davies zabiera nas w oszałamiającą podróż przez wieki dziejów. Pokazuje egzotyczne stolice i mówiące niemal wymarłymi językami narody. Przedstawia nam nieznaną historię Europy, ale i opowiada o nas samych: o Galicji, Prusach, Wielkim ...

  • Porównaj ceny

   od 58.85 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Polska XX wieku

   Książka prezentuje doświadczenia historyczne, społeczne, kulturalne i intelektualne Polski w XX wieku, opisane przez specjalistów z kilku dyscyplin humanistycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czytelnik zainteresowany tymi doświadczeniami znajdzie zwięzłe ...

  • Porównaj ceny

   od 26.18 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Tajny spisek przeciw Rooseveltowi

   Autor opisuje niewiarygodną, a jednak prawdziwą historię spisku mającego na celu przejęcie rządów w USA i wprowadzenie w tym kraju faszystowskiej dyktatury. W roku 1933 w samym środku kryzysu gospodarczego, niechętni Rooseveltowi finansiści zainwestowali olbrzymie sumy, by udaremnić wprowadzanie ...

  • Porównaj ceny

   od 32.93 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Historia Rosji

   Ten tekst jest wartościowy nie tylko z powodu niewiarygodnej dokładności i szerokiego zakresu tematycznego, lecz także ze względu na jego niezwykłą elastyczność oraz rozsądne i stonowane podejście do rozlicznych zagadnień z historii Rosji, co powoduje, że znajduje on zastosowanie na rozmaitych zajęciach ...

  • Porównaj ceny

   od 32.29 PLN, dostępne w 4 sklepach