TrafCen.pl - strona główna

Nauka i technika

Porównaj ceny w Nauka i technika.
Książki / Nauka i technika

  • Fotosynteza

   W książce przedstawiono jasny i zwięzły obraz procesów fotosyntezy.Zagadnienia tego procesu na poziomie molekularnym zostały omówione na podstawie badań biochemicznych i genetycznych. Przedstawiono także rolę fotosyntezy w produkcji żywności i jej znaczenia dla środowiska na Ziemi. Podano ...

  • Porównaj ceny

   od 26.58 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Zielnik i zielnikoznawstwo

   Publikacja omawia:* zbieranie (w zgodzie z zasadami ochrony przyrody), zasuszanie i przechowywanie roślin naczyniowych, mszaków, glonów, grzybów, porostów i śluzorośli;* etykietowanie – katalogowanie zbiorów według nowoczesnych wymogów dokumentacji botanicznej;* ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Rośliny górskie

   Książka ukazuje bogactwo polskiej flory górskiej, przedstawia blisko 200 gatunków z różnych środowisk górskich

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Drzewa liściaste i owady na nich żerujące

   Praktyczne i przystępnie podane informacje.Znakomite ilustracje wiernie oddające szczegóły budowy owadów oraz rodzaje uszkodzeń i obraz żerowania.Omówione są najważniejsze z gospodarczego punktu widzenia szkodniki drzew liściastych, zgrupowane według gatunków drzew. W ramach ...

  • Porównaj ceny

   od 40.85 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Mechanika teoretyczna

   Rozdział "Kinematyka" zawiera omówienie ruchu punktu w różnych układach współrzędnych i ruchu układu sztywnego (ciała sztywnego); uwzględniono ruch postępowy, obrotowy, płaski, kulisty, dowolny i złożony; wprowadzono pojęcie układu geometrycznego. W rozdziale "Dynamika Newtona" podano prawo ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego

   Oryginalne opracowanie ponad 20 autorów różnych specjalności z zakresu hydrobiologii dotyczy jezior ",wysp", i cieków wodnych ",korytarzy", na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kryteria takiego podziału uwzględniają izolowane zbiorniki wodne z roślinnością ",szczególnej ...

  • Porównaj ceny

   od 25.12 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Biologia

   Biologia - najnowsze polskie wydanie według ostatniego, IX wydania amerykańskiego.Autorki kontynuują i twórczo rozwijają koncepcję autora pierwszego i współautora późniejszych wydań tego podręcznika, nieżyjącego już prof. Claudea A. Villego, korzystając ze swych doświadczeń wieloletniej pracy ...

  • Porównaj ceny

   od 123.99 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski

   Praktyczne narzędzie do identyfikacji zbiorowisk roślinnych Polski, a zarazem swoista monografia roś linności naszego kraju. Bardzo ważna publikacja oczekiwana przez studentów i pracowników różnych urz ędów. Nowe, zmienione i uzupełnione wydanie tej pozycji zostało wyposażone w schematy obrazujące ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Ekologia roślin

   Jest to wznowienie trzeciego wydania znanego podręcznika ekologii, ukazującego interdyscyplinarny charakter tej nauki - jej związek z genetyką, paleobotaniką, biochemią, a także filozofią i etyką. Prezentuje również możliwości zastosowań wiedzy ekologicznej do ochrony przyrody i ochrony środowiska ...

  • Porównaj ceny

   od 38.34 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Mikrobiologia

   Doskonały podręcznik z mikrobiologii ? nauki, która ukształtowała i kształtuje współczesny świat! Nietypowy sposób przedstawiania wiedzy mikrobiologicznej powoduje, że jest to pozycja unikatowa, która uzmysławia znaczenie bakterii dla istnienia wyższych form życia i dla kształtowania środowiska ...

  • Porównaj ceny

   od 57.54 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • O pojęciu dowodu w matematyce

   Książka jest poświęcona analizie statusu dowodów matematycznych. Na proces dowodzenia w matematyce można patrzeć jako na pewnego typu argumentację, która jest ujęta w precyzyjnie skodyfikowane reguły. Jednak standardy dowodowe ewoluują, nieuchronnie pojawiają się też w nich elementy uznaniowe - ...

  • Porównaj ceny

   od 26.55 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Ferromagnetyki miękkie w polach obrotowych. Badania i właściwości

   W książce opisano kierunki badań materiałów magnetycznych, podstawy teoretyczne zjawiska przemagneso wania obrotowego, właściwości i klasyfikację materiałów magnetycznie miękkich, metody obliczania str at mocy przy przemagnesowaniu obrotowym, metody pomiarowe określania właściwości materiałów ...

  • Porównaj ceny

   od 20.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Mikrobiologia techniczna t.1

   Tom 1 obejmuje pięć części, w których omówiono:- charakterystykę mikroorganizmów- mikroorganizmy a czynniki środowiskowe- mikroorganizmy w środowiskach naturalnych- laboratorium mikrobiologiczne- ulepszanie (genetyczne) i przechowywanie mikroorganizmów

  • Porównaj ceny

   od 38.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Bioetyka

   Publikacja stanowi nowoczesny, kompleksowy przewodnik po bioetyce - nowej dziedzinie refleksji teoretycznej i praktyki społecznej zajmującej się etycznymi aspektami nauk biomedycznych w kontekście ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, ekonomicznych i prawnych. W przygotowaniu opracowania udział wzięło ...

  • Porównaj ceny

   od 41.15 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Biotechnologia roślin

   Najnowocześniejsza całościowa prezentacja aktualnych osiągnięć w biotechnologii roślin! Książka jest jedynym w języku polskim podręcznikiem akademickim, który prezentuje zarówno podstawy, tj. aspekty metodyczne zaawansowanej biotechnologii roślin, jak również praktyczne zastosowania tej dyscypliny w ...

  • Porównaj ceny

   od 57.60 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Drgania układów ciągłych

   Książka odzwierciedla aktualny stan wiedzy w zakresie dynamiki układów mechanicznych ciągłych. Czytelnicy znajdą tutaj :- analizę drgań klasycznych, prostych układów ciągłych, takich jak : struny, pręty, belki, płyty, powłoki- opis teoretyczno- doświadczalnych badań drgań niejednorodnych płyt i ...

  • Porównaj ceny

   od 19.10 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Szkodniki nasion i owoców drzew i krzewów leśnych

   W książce:- Opisy ponad 100 najważniejszych gospodarczo i najczęściej spotykanych szkodników niszczących owoce i nasiona drzew i krzewów gatunków lasotwórczych na plantacjach nasiennych.- Szkodniki pogrupowane według gatunków roślin, na których żerują.- Zdjęcia i rysunki prezentują postać dojrzałą ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Falki i aproksymacje

   Analiza falkowa to dziedzina młoda, licząca zaledwie 10 lat. Umożliwia jednoczesne przedstawienie czasowych oraz częstotliwościowych własności sygnałów i prowadzi do aproksymacji sygnałów przez wyodrębnienie ich charakterystycznych elementów strukturalnych. Dziś analiza falkowa jest stosowana w ...

  • Porównaj ceny

   od 15.02 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zoologia dla uczelni rolniczych

   Podstawowy podręcznik zoologii w ujęciu systematycznym, przygotowany przez pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego pierwowzorem było pięć wydań Ćwiczeń z zoologii.Książka omawia:budowę, morfologię, biologię głównych grup ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Beskidy na weekend

   12 tras po najpiękniejszych zakątkach Beskidów, Pienin, Orawy, Podhala i Spiszu. (-9,90 zl)

  • Porównaj ceny

   od 15.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Atlas drewna

   Dla leśników, pracowników tartaków, cieśli, stolarzy, projektantów wnętrz, architektów, rzeźbiarzy i wszystkich, którzy interesują się obróbką drewna.* Tablice zawierające wszystko, co warto wiedzieć o 30 najważniejszych gatunkach drzew środkowoeuropejskich i ich drewnie. * Na kolorowych fotografiach ...

  • Porównaj ceny

   od 83.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ewolucja

   Ewolucja Douglasa J. Futuymy jest fundamentalnym podręcznikiem biologii ewolucyjnej dla studentów wszystkich kierunków biologicznych, ochrony środowiska, medycyny, weterynarii i innych nauk rolniczych. Każdy nauczyciel akademicki i doktorant także powinien go mieć na swojej półce i sięgać ...

  • Porównaj ceny

   od 66.38 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Sowy i ptaki szponiaste

   Szponiaste i sowy to ptaki niezwykłe, tajemnicze i ciekawe. Wokół ich życia narosło wiele przesądów i zabobonów. Poznaj prawdziwą naturę i życie sów, orłów, jastrzębi, sokołów, myszołowów i innych szponiastych. Przekonaj się, jakimi są znakomitymi łowcami, troskliwymi rodzicami, jak ważną ...

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich

   Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich to opowieść o jednym z najważniejszych odkryć pale ontologicznych ostatnich lat. Autorzy: biolog i geolog opisują w niej jeden z przełomowych momentów w dziejach życia na Ziemi - wyjście kręgowców z wody na ląd. W arcyciekawy sposób - przystępny dla ...

  • Porównaj ceny

   od 21.21 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Atlas owadów

   Żadne inne organizmy zwierzęce zamieszkujące Ziemię nie odznaczają się takim bogactwem form i taką liczebnością jak owady. Do tej pory opisano około miliona owadów, co stanowi tylko pewną ich część. W tej książce, poświęcona głównie owadom Europy Środkowej, z konieczności ograniczono się do ...

  • Porównaj ceny

   od 19.74 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zwierzęta Polski

   Zwierzęta Polski", to kolejna, po ",Ptakach Polski", dr. Andrzeja Kruszewicza, książka poświęcona faunie polskiej. Tym razem jest to jedyna w swoim rodzaju prawdziwa, choć bajkowa opowieść o życiu dzikich zwierząt w Polsce. Autor - Sławomir Wąsik - podgląda i obserwuje zwierzęta w ich ...

  • Porównaj ceny

   od 13.13 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Trwałość mostów drogowych

   Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i ...

  • Porównaj ceny

   od 30.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Podstawy elektrodynamiki

   Książka zawiera tradycyjny, systematyczny wykład elektrodynamiki klasycznej na poziomie akademickim. Autor przedstawia poszczególne zagadnienia elektrodynamiki w porządku "historycznym". W kolejnych rozdziałach opisuje: elektrostatykę i jej metody, magnetostatykę, pola elektryczne i pola magnetyczne w ...

  • Porównaj ceny

   od 51.14 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Geologia Polski

   Kompleksowa prezentacja wiedzy o budowie geologicznej Polski. W książce omówiono podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych, a także: - zagadnienia dotyczące pozycji Polski – geologicznego serca Europy – w strukturze ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 4 sklepach