TrafCen.pl - strona główna

Geografia

Porównaj ceny w Geografia.
Książki / Nauka i technika / Geografia

  • Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski

   Praktyczne narzędzie do identyfikacji zbiorowisk roślinnych Polski, a zarazem swoista monografia roś linności naszego kraju. Bardzo ważna publikacja oczekiwana przez studentów i pracowników różnych urz ędów. Nowe, zmienione i uzupełnione wydanie tej pozycji zostało wyposażone w schematy obrazujące ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Zmiany klimatyczne

   Zmiany klimatyczne obejmujące w ostatnich dziesięcioleciach całą Ziemię uznano za jeden z najważniej szych problemów naukowych XXI wieku. Nie tylko wywierają one ogromny wpływ na gospodarkę energetyczn ą całego świata, ale również zmieniają warunki życia wielu gatunków roślin i zwierząt, a także ...

  • Porównaj ceny

   od 40.13 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Kotlina Sandomierska Studium krajobrazu kulturowego

   Książka napisana jest przez geografa i ma charakter geograficzny. Dotyczy ona jednego z regionów fizjograficznych południowej Polski - Kotliny Sandomierskiej, będącej częścią historycznej Małopolski, ale posiadającej cechy wybitnie zaznaczonej indywidualności. Studium to jest próbą nowego podejścia ...

  • Porównaj ceny

   od 21.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski

   ?Wiedza o niżówkach rzecznych jest obszerna, ale ? jak wykazuje recenzowana praca ? ciągle niepełna. Poszukiwanie przez autora rozprawy prawidłowości w wieloletniej zmienności szeregów czasowych niedoborów odpływu oraz ocena stopnia sezonowości i pory koncentracji suszy hydrologicznej istotnie zwiększają ...

  • Porównaj ceny

   od 31.51 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Geografia Polski

   Książka Geografia Polski jest przeznaczona dla tych Czytelników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę o środowisku geograficznym naszego kraju. Publikacja przedstawia dwa aspekty tego zagadnienia ? ujęc ie przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze. Na treść publikacji składają się następujące części: ...

  • Porównaj ceny

   od 7.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Podstawy hydrogeologii stosowanej

   Podręcznik został napisany przez zespół pracowników naukowych Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zostały w nim opisane badania procesów związanych z krążeniem wody w środowisku skalnym, oddziaływania wody na skały i skał na ...

  • Porównaj ceny

   od 44.74 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Podróż dookoła świata

   Dziennik kapitana Jurija Lisianskiego, dowódcy okrętu "Newa" w pierwszej rosyjskiej wyprawie dookoła świata na początku XIX wieku (drugim okrętem tej wyprawy była "Nadieżda", dowodzona przez Iwana Kruzenszterna). Pierwsze polskie wydanie zapisu tej niezwykłej podróży, prowadzącej przez słabo wówczas ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Geologia Polski

   Kompleksowa prezentacja wiedzy o budowie geologicznej Polski. W książce omówiono podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych, a także: - zagadnienia dotyczące pozycji Polski – geologicznego serca Europy – w strukturze ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Geomorfologia

   Nowoczesny podręcznik geomorfologii! Ogromny postęp, jaki dokonał się w geomorfologii w ostatnich dziesięcioleciach, spowodował, że niezbędne stało się nowe ujęcie podręcznikowe, lepiej ukazujące a ktualny stan wiedzy. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii , ...

  • Porównaj ceny

   od 38.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Cieplejszy świat Rzecz o zmianach klimatu

   Globalne ocieplenie budzi wielkie zainteresowanie i emocje. Książka, adresowana do szerokiego grona Czytelników, przybliża wielowątkową problematykę zmian klimatu, ich przyczyn i skutków, oraz polityki klimatycznej....

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Georóżnorodność i atrakcje geoturystyczne

   Ziemia, a w szczególności jej przypowierzchniowa część ? litosfera, stanowi w sensie dosłownym funda ment naszego życia. Na niej budujemy swe domy, uprawiamy nasze pola, przemierzamy kilometry dróg, cz y wreszcie podziwiamy piękne krajobrazy - często nie zdając sobie sprawy, że to właśnie inwentarz ...

  • Porównaj ceny

   od 17.53 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich

   Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich to opowieść o jednym z najważniejszych odkryć pale ontologicznych ostatnich lat. Autorzy: biolog i geolog opisują w niej jeden z przełomowych momentów w dziejach życia na Ziemi - wyjście kręgowców z wody na ląd. W arcyciekawy sposób - przystępny dla ...

  • Porównaj ceny

   od 21.21 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Tranformacja rzeźby centralnej części Polski w warunkach antropopresji

   W niniejszej pracy poddano analizom występujące w centralnej części Polski Środkowej holoceńskie osady stokowe i eoliczne. Z badań współczesnych procesów stokowych wiadomo, że osiągają one największą dynamikę na stokach ogołoconych przez człowieka z naturalnej szaty roślinnej, zamienionych na pola ...

  • Porównaj ceny

   od 19.65 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego

   Opracowanie jest niezwykle detalicznym i dokładnym omówieniem przejawów neotektoniki, które w sposób pośredni wpływają na cechy rzeźby i adaptację krajobrazu do zmieniających się warunków strukturalnych. Problem zależności morfologii od ruchów tektonicznych został omówiony w kontekście ...

  • Porównaj ceny

   od 31.13 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Meteoryt Morasko

   Wiarygodność opisu upadku Meteorytu Morasko w kontekście wybranych dokumentów opisujących podobne zdarzenia impaktoweHistoria oraz obecny stan wiedzy o moraskiej materii metalicznejGłówne rysy rzeźby i budowy geologicznej wschodniego otoczenia Moraskiej GóryMorfogeneza moraskiego obszaruPochodzenie moraskiej ...

  • Porównaj ceny

   od 26.24 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Polskie porty morskie

   Czy wiedzą Państwo, że w Polsce istnieją prawnie ustanowione 32 porty morskie? A u ujścia Wisły już 1000 lat p.n.e. istniała osada rybacka? Skąd pochodzi nazwa portu Tolkmicko na Zalewie Wiślanym? Od kiedy Elbląg rywalizował z Gdańskiem o handel towarami transportowanymi Wisłą? Jakie przedsiębiorstwa ...

  • Porównaj ceny

   od 39.47 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Beskidy na weekend

   12 tras po najpiękniejszych zakątkach Beskidów, Pienin, Orawy, Podhala i Spiszu. (-9,90 zl)

  • Porównaj ceny

   od 15.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia Warty w regionie łódzkim

   Niniejsza praca jest podsumowaniem ponad dwudziestoletniego etapu zainteresowań autora rekonstrukcjami zdarzeń glacjalnych. Stanowi także kontynuację badań geomorfologicznych i paleograficznych, podejmowanych na tym obszarze wcześniej przez innych autorów, które można było uznać za warte uzupełniania, ...

  • Porównaj ceny

   od 26.20 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wielcy odkrywcy

   Sprawdź, w jaki sposób odkrywcy korzystali z dorobku podróżniczego swych poprzedników, by kreślić mapy niebezpiecznych, nieznanych obszarów. Podążaj śladem pionierów, którzy odkrywali nieznane zakątki świata! Wybierz się w podróż przez lody, bagna, pustynie i góry! Wielcy odkrywcy to możliwość ...

  • Porównaj ceny

   od 28.88 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Skandynawia Przewodnik ilustrowany

   Skandynawia... Wyobraź sobie wypoczynek w chatce nad jeziorem, jazdę psim zaprzęgiem, białe noce, fiordy pełne ryb, straszne zamczyska i zwariowaną Pippi, a także gwarne stolice Finlandii, Szwecji i Norwegii, Danii. Poznasz i zapamiętasz je z ilustrowanym przewodnikiem â?žSkandynawiaâ?ť, który przynosi ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Kresy

   Mimo nieubłaganego upływu czasu i przeminięcia wielu pokoleń oraz nieodwracalnych zmian politycznych i społecznych, Kresy Wschodnie nadal stanowią ważny element świadomości narodowej Polaków. Poznając historię naszej ojczyzny, uświadamiamy sobie, że wiele ważnych dla nas wydarzeń wiąże się z ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Kraków na weekend

   To będzie udany weekend! Kraków swoją bogatą tradycją, kulturą i atmosferą mógłby obdzielić kilka innych miast. Na poznanie wszystkich jego tajemnic z pewnością nie wystarczy jedna wizyta... W żadnym innym regionie w Polsce nie ma tak wielu atrakcji turystycznych, co w Małopolsce. Na małopolskiej ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Paryż Zwiedzanie metrem

   Ponad 500 fotografii Wiele planów z epoki 21 ilustracji powstałych na podstawie dokumentów A poza tym, co jakiś czas: Fascynujące anegdoty, które nadają historii Francji zupełnie inny smak!...

  • Porównaj ceny

   od 51.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Sondowanie statyczne metody i zastosowanie w geoinżynierii

   Niniejsza książka jest pierwszą zwartą publikacją polskojęzyczną na temat metod i sprzętu do badań CPTU. Opisano w niej techniki prowadzenia sondowania statycznego CPTU zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz z wymaganiami Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i ...

  • Porównaj ceny

   od 40.61 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Najciekawsze miejsca w Europie

   Europa jest wspaniałym, zróżnicowanym kontynentem, gdzie każdy turysta znajdzie coś dla siebie. Książka, którą trzymasz w dłoni, dostarcza informacji na temat miejsc wybranych z grona tych najważniejszych w Europie. Zawiera wskazówki dla podróżników i wakacyjnych turystów. Prezentuje nie tylko atrakcje ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Lalki w ogniu

   W swej reporterskiej książce Lalki w ogniu dziennikarka ?Rzeczpospolitej? i podróżniczka Paulina...

  • Porównaj ceny

   od 21.03 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Oceanologia

   Co kryje się w niezgłębionej morskiej otchłani? Jakie dziwne zwierzęta przemierzają oceaniczne odmęty? Od wieków człowiek zastanawiał się nad tajemnicą mrocznej głębi, zafascynowany i zarazem przejęty strachem....

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Geografia Encyklopedia Szkolna PWN

   ",Encyklopedia szkolna PWN. Geografia", jest publikacją przedmiotową 70-80% tekstu zajmują szczegółowe hasła z geografii regionalnej świata i Polski (państwa, stolice, autonomiczne jednostki administracyjne, ważniejsze miasta, różnorodne obiekty fizyczno-geograficzne itp.). Encyklopedia obejmuje także ...

  • Porównaj ceny

   od 56.96 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Geografia polityczna

   Część Procesy i systemy analizuje jak i dlaczego społeczeństwa dzielą się i zarządzają terytoriami oraz dlaczego wyłączna kontrola nad danym terenem stała się wartością tak absolutnie priorytetową.Część Ideologia i wizje geopolityczne wychodzi poza poziom państwa jako jednostki terytorialnej i ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Lalki w ogniu Opowieści z Indii

   W swej reporterskiej książce Lalki w ogniu dziennikarka ?Rzeczpospolitej? i podróżniczka Paulina Wilk daje czytelnikom zaskakujący obraz Indii. Z jednej strony medialny symbol azjatyckiego boomu, indyjski tygrys, zdumiewa gospodarczym potencjałem i uwodzi egzotycznym urokiem. Z drugiej to społeczeństwo ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 3 sklepach