TrafCen.pl - strona główna

Geografia

Porównaj ceny w Geografia.
Książki / Nauka i technika / Geografia

  • Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski

   Praktyczne narzędzie do identyfikacji zbiorowisk roślinnych Polski, a zarazem swoista monografia roś linności naszego kraju. Bardzo ważna publikacja oczekiwana przez studentów i pracowników różnych urz ędów. Nowe, zmienione i uzupełnione wydanie tej pozycji zostało wyposażone w schematy obrazujące ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Zmiany klimatyczne

   Zmiany klimatyczne obejmujące w ostatnich dziesięcioleciach całą Ziemię uznano za jeden z najważniej szych problemów naukowych XXI wieku. Nie tylko wywierają one ogromny wpływ na gospodarkę energetyczn ą całego świata, ale również zmieniają warunki życia wielu gatunków roślin i zwierząt, a także ...

  • Porównaj ceny

   od 40.13 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Tranformacja rzeźby centralnej części Polski w warunkach antropopresji

   W niniejszej pracy poddano analizom występujące w centralnej części Polski Środkowej holoceńskie osady stokowe i eoliczne. Z badań współczesnych procesów stokowych wiadomo, że osiągają one największą dynamikę na stokach ogołoconych przez człowieka z naturalnej szaty roślinnej, zamienionych na pola ...

  • Porównaj ceny

   od 19.65 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego

   Opracowanie jest niezwykle detalicznym i dokładnym omówieniem przejawów neotektoniki, które w sposób pośredni wpływają na cechy rzeźby i adaptację krajobrazu do zmieniających się warunków strukturalnych. Problem zależności morfologii od ruchów tektonicznych został omówiony w kontekście ...

  • Porównaj ceny

   od 31.13 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Podróż dookoła świata

   Dziennik kapitana Jurija Lisianskiego, dowódcy okrętu "Newa" w pierwszej rosyjskiej wyprawie dookoła świata na początku XIX wieku (drugim okrętem tej wyprawy była "Nadieżda", dowodzona przez Iwana Kruzenszterna). Pierwsze polskie wydanie zapisu tej niezwykłej podróży, prowadzącej przez słabo wówczas ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Geologia Polski

   Kompleksowa prezentacja wiedzy o budowie geologicznej Polski. W książce omówiono podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych, a także: - zagadnienia dotyczące pozycji Polski – geologicznego serca Europy – w strukturze ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Podstawy hydrogeologii stosowanej

   Podręcznik został napisany przez zespół pracowników naukowych Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zostały w nim opisane badania procesów związanych z krążeniem wody w środowisku skalnym, oddziaływania wody na skały i skał na ...

  • Porównaj ceny

   od 44.74 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia Warty w regionie łódzkim

   Niniejsza praca jest podsumowaniem ponad dwudziestoletniego etapu zainteresowań autora rekonstrukcjami zdarzeń glacjalnych. Stanowi także kontynuację badań geomorfologicznych i paleograficznych, podejmowanych na tym obszarze wcześniej przez innych autorów, które można było uznać za warte uzupełniania, ...

  • Porównaj ceny

   od 26.20 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Cieplejszy świat Rzecz o zmianach klimatu

   Globalne ocieplenie budzi wielkie zainteresowanie i emocje. Książka, adresowana do szerokiego grona Czytelników, przybliża wielowątkową problematykę zmian klimatu, ich przyczyn i skutków, oraz polityki klimatycznej....

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Geografia Polski

   Książka Geografia Polski jest przeznaczona dla tych Czytelników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę o środowisku geograficznym naszego kraju. Publikacja przedstawia dwa aspekty tego zagadnienia ? ujęc ie przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze. Na treść publikacji składają się następujące części: ...

  • Porównaj ceny

   od 7.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Georóżnorodność i atrakcje geoturystyczne

   Ziemia, a w szczególności jej przypowierzchniowa część ? litosfera, stanowi w sensie dosłownym funda ment naszego życia. Na niej budujemy swe domy, uprawiamy nasze pola, przemierzamy kilometry dróg, cz y wreszcie podziwiamy piękne krajobrazy - często nie zdając sobie sprawy, że to właśnie inwentarz ...

  • Porównaj ceny

   od 17.53 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich

   Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich to opowieść o jednym z najważniejszych odkryć pale ontologicznych ostatnich lat. Autorzy: biolog i geolog opisują w niej jeden z przełomowych momentów w dziejach życia na Ziemi - wyjście kręgowców z wody na ląd. W arcyciekawy sposób - przystępny dla ...

  • Porównaj ceny

   od 21.21 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Kotlina Sandomierska Studium krajobrazu kulturowego

   Książka napisana jest przez geografa i ma charakter geograficzny. Dotyczy ona jednego z regionów fizjograficznych południowej Polski - Kotliny Sandomierskiej, będącej częścią historycznej Małopolski, ale posiadającej cechy wybitnie zaznaczonej indywidualności. Studium to jest próbą nowego podejścia ...

  • Porównaj ceny

   od 21.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski

   ?Wiedza o niżówkach rzecznych jest obszerna, ale ? jak wykazuje recenzowana praca ? ciągle niepełna. Poszukiwanie przez autora rozprawy prawidłowości w wieloletniej zmienności szeregów czasowych niedoborów odpływu oraz ocena stopnia sezonowości i pory koncentracji suszy hydrologicznej istotnie zwiększają ...

  • Porównaj ceny

   od 31.51 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Meteoryt Morasko

   Wiarygodność opisu upadku Meteorytu Morasko w kontekście wybranych dokumentów opisujących podobne zdarzenia impaktoweHistoria oraz obecny stan wiedzy o moraskiej materii metalicznejGłówne rysy rzeźby i budowy geologicznej wschodniego otoczenia Moraskiej GóryMorfogeneza moraskiego obszaruPochodzenie moraskiej ...

  • Porównaj ceny

   od 26.24 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Beskidy na weekend

   12 tras po najpiękniejszych zakątkach Beskidów, Pienin, Orawy, Podhala i Spiszu. (-9,90 zl)

  • Porównaj ceny

   od 15.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Geomorfologia

   Nowoczesny podręcznik geomorfologii! Ogromny postęp, jaki dokonał się w geomorfologii w ostatnich dziesięcioleciach, spowodował, że niezbędne stało się nowe ujęcie podręcznikowe, lepiej ukazujące a ktualny stan wiedzy. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii , ...

  • Porównaj ceny

   od 38.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Polskie porty morskie

   Czy wiedzą Państwo, że w Polsce istnieją prawnie ustanowione 32 porty morskie? A u ujścia Wisły już 1000 lat p.n.e. istniała osada rybacka? Skąd pochodzi nazwa portu Tolkmicko na Zalewie Wiślanym? Od kiedy Elbląg rywalizował z Gdańskiem o handel towarami transportowanymi Wisłą? Jakie przedsiębiorstwa ...

  • Porównaj ceny

   od 39.47 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Polska Parki narodowe

   Park narodowy, obok m.in. parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu czy rezerwatu, stanowi formę ochrony przyrody. Chroni się w pierwszym rzędzie przyrodę ożywioną, czyli przede wszystkim zwierzęta, rośliny i grzyby, ale nie bez znaczenia są także walory krajobrazowe; ochroną może być również ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Geografia urbanistyczna

   (...) Jest to praca porządkująca dotychczasową wiedzę w zakresie geografii osadnictwa, skonstruowana pod kątem możliwości jej wykorzystania w działalności urbanistycznej. Podręcznik bardziej pobudza do dyskusji i studiowania, niż prezentuje ?jedynie słuszne? poglądy do zapamiętania (...). ze ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Węgry Praktyczny przewodnik

   Węgry - leżące zaledwie 300 km od południowych granic Polski - kuszą potencjalnych turystów swoją niepowtarzalną atmosferą. Stereotypowe postrzeganie tego kraju przebiega pod znakiem ",trzech B",: Budapesztu, Balatonu i bogracza. Warto jednak pamiętać o innych atrakcjach Węgier: pozostałościach ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Egipt Przewodnik ilustrowany

   Zaplanuj urlop z Pascalem! Przewodnik Ilustrowany oprowadzi Cię po najciekawszych miejscach, przybliży ich kulturę i obyczaje. Dzięki wskazówkom, mapom i informacjom praktycznym zaplanujesz każdy szczegół swojej podróży. Podczas wyjazdu docenisz trwałość i wygodny układ przewodnika, a piękne zdjęcia, ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Niknący świat

   Niewiele zostało skrawków świata, gdzie można doświadczyć magii dziewiczej przyrody. Takim miejscem jest bez wątpienia Brazylia Centralna. Znany pisarz i wytrawny globtroter Mieczysław Lepecki zapragnął znaleźć tam akwamaryn, rzadki minerał o wysokiej wartości jubilerskiej. Podróżnik przedarł się do ...

  • Porównaj ceny

   od 29.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej

   Oddajemy do rąk Czytelników publikację, w której staraliśmy się stworzyć możliwie najpełniejszy obraz funkcjonowania Polski i Hiszpanii w ramach Unii Europejskiej, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, iż nie wyczerpuje ona wszystkich aspektów związanych z członkostwem obu krajów w strukturach unijnych. ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Dzika Europa Bałkany w oczach zachodnich podróżników

   Bałkany przez stulecia uznawano za odległe (kulturowo) od Zachodu ? to właśnie ta różnica fascynowała mieszkańców Europy Zachodniej i sprawiała, że kraina ta stawała się celem ich prawdziwych lub wyimaginowanych podróży. Kiedy podróżni odkrywali, że wzniośle brzmiąca nazwa Bałkany oznacza tylko ...

  • Porównaj ceny

   od 27.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Praga Miasto magiczne Spacerownik historyczny

   16 spacerowych tras, legendarne piwiarnie, modne kluby, sprawdzone restauracje i bary, szczegółowe mapy i ponad 800 zdjęć jednego z najpiękniejszych miast Europy. Skarby, kolekcje, muzea, biografie, anegdoty i polonika, czyli Praga oczami Marka Pernala ? historyka z wykształcenia, który jako dyplomata spędził ...

  • Porównaj ceny

   od 29.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Oceanologia

   Co kryje się w niezgłębionej morskiej otchłani? Jakie dziwne zwierzęta przemierzają oceaniczne odmęty? Od wieków człowiek zastanawiał się nad tajemnicą mrocznej głębi, zafascynowany i zarazem przejęty strachem....

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Geografia Encyklopedia Szkolna PWN

   ",Encyklopedia szkolna PWN. Geografia", jest publikacją przedmiotową 70-80% tekstu zajmują szczegółowe hasła z geografii regionalnej świata i Polski (państwa, stolice, autonomiczne jednostki administracyjne, ważniejsze miasta, różnorodne obiekty fizyczno-geograficzne itp.). Encyklopedia obejmuje także ...

  • Porównaj ceny

   od 56.96 PLN, dostępne w 3 sklepach