TrafCen.pl - strona główna

Biologia i biotechnologia

Porównaj ceny w Biologia i biotechnologia.
Książki / Nauka i technika / Biologia i biotechnologia

  • Biologia

   Biologia - najnowsze polskie wydanie według ostatniego, IX wydania amerykańskiego.Autorki kontynuują i twórczo rozwijają koncepcję autora pierwszego i współautora późniejszych wydań tego podręcznika, nieżyjącego już prof. Claudea A. Villego, korzystając ze swych doświadczeń wieloletniej pracy ...

  • Porównaj ceny

   od 123.99 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Zielnik i zielnikoznawstwo

   Publikacja omawia:* zbieranie (w zgodzie z zasadami ochrony przyrody), zasuszanie i przechowywanie roślin naczyniowych, mszaków, glonów, grzybów, porostów i śluzorośli;* etykietowanie – katalogowanie zbiorów według nowoczesnych wymogów dokumentacji botanicznej;* ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Mikrobiologia

   Doskonały podręcznik z mikrobiologii ? nauki, która ukształtowała i kształtuje współczesny świat! Nietypowy sposób przedstawiania wiedzy mikrobiologicznej powoduje, że jest to pozycja unikatowa, która uzmysławia znaczenie bakterii dla istnienia wyższych form życia i dla kształtowania środowiska ...

  • Porównaj ceny

   od 57.54 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Fotosynteza

   W książce przedstawiono jasny i zwięzły obraz procesów fotosyntezy.Zagadnienia tego procesu na poziomie molekularnym zostały omówione na podstawie badań biochemicznych i genetycznych. Przedstawiono także rolę fotosyntezy w produkcji żywności i jej znaczenia dla środowiska na Ziemi. Podano ...

  • Porównaj ceny

   od 26.58 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego

   Oryginalne opracowanie ponad 20 autorów różnych specjalności z zakresu hydrobiologii dotyczy jezior ",wysp", i cieków wodnych ",korytarzy", na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kryteria takiego podziału uwzględniają izolowane zbiorniki wodne z roślinnością ",szczególnej ...

  • Porównaj ceny

   od 25.12 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Rośliny górskie

   Książka ukazuje bogactwo polskiej flory górskiej, przedstawia blisko 200 gatunków z różnych środowisk górskich

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Ekologia roślin

   Jest to wznowienie trzeciego wydania znanego podręcznika ekologii, ukazującego interdyscyplinarny charakter tej nauki - jej związek z genetyką, paleobotaniką, biochemią, a także filozofią i etyką. Prezentuje również możliwości zastosowań wiedzy ekologicznej do ochrony przyrody i ochrony środowiska ...

  • Porównaj ceny

   od 38.34 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Nowa historia ewolucji człowieka

   Dlaczego spośród kilkunastu żyjących niegdyś gatunków hominidów przetrwał właśnie homo sapiens? Co właściwie tak mocno odróżnia nas od wszystkich innych istot z którymi dzielimy planetę? Kiedy i jak doszło do tego odróżnienia??Kim więc jesteśmy my, gatunek malarzy i poetów? Jak do tego ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Podstawy biologii roślin

   Podstawy biologii roślin to podręcznik zawierający podstawowe wiadomości z morfologii, anatomii, fizjologii, biologii molekularnej i środowiskowej oraz z biotechnologii i geografii roślin. Jest wprowadzeniem do nauki o roślinach, mając charakter kompleksowo pojętej ogólnej (bez szczegółowej systematyki) ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt

   Podręcznik dla studentów biologii, weterynarii i kierunków pokrewnych prezentujący przebieg rozwoju zwierząt należących do różnych grup systematycznych - nicieni, owadów, jeżowców, ryb, płazów, ptaków i ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów modelowych dla danej grupy. W podręczniku ...

  • Porównaj ceny

   od 32.63 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ryby kopalne

   Podręcznik paleobiologii niższych kręgowców powstały na podstawie własnych badań

  • Porównaj ceny

   od 29.63 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zoologia bezkręgowce tom 1 część 2

   Nowoczesne kompendium świata zwierząt Druga część tomu pierwszego obejmuje wszystkie typy bezkręgowych wtórnojamowców, z wyjątkiem stawonogów. Omówione zostały wszystkie należące tutaj taksony świata zwierząt z dominującą grupą, jaką są niewątpliwie mięczaki obejmujące ponad 130 000 gatunków. ...

  • Porównaj ceny

   od 58.12 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Mikrobiologia techniczna t.1

   Tom 1 obejmuje pięć części, w których omówiono:- charakterystykę mikroorganizmów- mikroorganizmy a czynniki środowiskowe- mikroorganizmy w środowiskach naturalnych- laboratorium mikrobiologiczne- ulepszanie (genetyczne) i przechowywanie mikroorganizmów

  • Porównaj ceny

   od 38.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Biotechnologia roślin

   Najnowocześniejsza całościowa prezentacja aktualnych osiągnięć w biotechnologii roślin! Książka jest jedynym w języku polskim podręcznikiem akademickim, który prezentuje zarówno podstawy, tj. aspekty metodyczne zaawansowanej biotechnologii roślin, jak również praktyczne zastosowania tej dyscypliny w ...

  • Porównaj ceny

   od 57.60 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zoologia dla uczelni rolniczych

   Podstawowy podręcznik zoologii w ujęciu systematycznym, przygotowany przez pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego pierwowzorem było pięć wydań Ćwiczeń z zoologii.Książka omawia:budowę, morfologię, biologię głównych grup ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Fitopatologia t.1 Podstawy fitopatologii

   FITOPATOLOGIA to nowoczesny, dwutomowy podręcznik akademicki, w którym przedstawiono najnowszą wiedzę dotyczącą chorób roślin. Autorami są wybitni nauczyciele akademiccy, którzy prezentują podejście do fitopatologii uwzględniające wyniki prac z zakresu biologii molekularnej, genetyki, ...

  • Porównaj ceny

   od 60.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników

   Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników wyjaśnia podstawowe prawa statystyki na przykładach przy rodniczych, w sposób zrozumiały dla biologa, szczególnie ekologa, a także rolnika czy lekarza. Może także ułatwić adeptom leśnictwa, psychologii i socjologii zrozumienie zasad statystyki. Autor ...

  • Porównaj ceny

   od 22.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Historia zwierząt kręgowych

   Historia kręgowców jest szczególnie fascynującym działem nauki o życiu, który poucza nas o przeszłości naszego organizmu, informuje o tym, jak wyglądali i jak żyli nasi odlegli przodkowie, a przez to wyjaśnia niejedną naszą cechę.Dzięki temu, że szkielet kręgowców może przechowywać się w ziemi ...

  • Porównaj ceny

   od 38.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Biotechnologia ścieków

   W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, skupiając się na wykorzystywanych tam procesach. Omówiono: * ścieki i ich charakterystykę, * metody biologicznego oczyszczania ścieków, * przemiany najistotniejszych zanieczyszczeń w nich występujących w warunkach tlenowych i ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środkowej

   Atlas zawiera mapy rozmieszczenia 259 najbardziej interesujących gatunków roślin naczyniowych w Polsce Środkowej. Wśród nich znajduje się 138 gatunków prawnie chronionych, 28 gatunków z polskiej czerwonej księgi roślin, 92 gatunki z krajowej czerwonej listy roślin naczyniowych (w tym 27 wymierających i 61 ...

  • Porównaj ceny

   od 26.11 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych

   Bardzo oczekiwane nowe wydanie podręcznika z zakresu budowy roślin naczyniowych (anatomia, histologi a i morfologia) tym razem w jednym tomie! Autor ograniczył tematykę do organów wegetatywnych. Układ książki został zmieniony, a treść uwzględnia najnowsze osiągnięcia uzyskane metodami biologii ...

  • Porównaj ceny

   od 51.14 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Rerafinacja olejów przepracowanych

   Jest to monografia, w której przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat olejów przepracowanych, powstających głównie w wyniku eksploatacji silników i pojazdów mechanicznych. Oleje te stanowią niebezpieczne odpady i występują masowo. W książce omówiono zagrożenia, jakie one stanowią dla człowieka i ...

  • Porównaj ceny

   od 28.60 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • BIOLOGIA KOMÓRKI ROŚLINNEJ TOM 1 STRUKTURA

   Nowoczesny, bardzo oczekiwany podręcznik poświęcony biologii komórki roślinnej. Jego motywem przewodnim są ścisłe związki między strukturą składników budujących komórkę a jej funkcjonowaniem. W książce uwzględniono najnowsze koncepcje naukowe oparte na wynikach badań. W tomie 1 zebrano informacje ...

  • Porównaj ceny

   od 44.74 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych

   Znakomity praktyczny przewodnik dla adeptów nauk przyrodniczych prezentujących wyniki swoich badań w różnych formach. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie komputerów, a także rosnące znaczenie Internetu. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych to ...

  • Porównaj ceny

   od 19.14 PLN, dostępne w 4 sklepach