TrafCen.pl - strona główna

Automatyka i robotyka

Porównaj ceny w Automatyka i robotyka.
Książki / Nauka i technika / Automatyka i robotyka

  • Modele dynamiczne elementów i układów napędów hydrostatycznych

   Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki tworzenia modeli dynamicznych elementów i układów napędów hydrostatycznych przy zastosowaniu racjonalnego opisu matematycznego ich dynamiki. Przedstawiona w książce metodyka badań może być wykorzystywana zarówno do profesjonalnych badań, jak i prac projektowych ...

  • Porównaj ceny

   od 11.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Maszyny wibracyjne, obliczenia dynamiczne, drgania, hałas

   Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk, z-ca kierownika Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej, od ponad 20 lat prowadzi prace z zakresu dynamiki maszyn, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i zastosowań przemysłowych. Książka stanowi podsumowanie tych prac i jest pierwszą polską ...

  • Porównaj ceny

   od 5.90 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Modelowanie i sterowanie robotów

   W książce przedstawiono: osiągnięcia z dziedziny sterowania manipulatorów o ogniwach sztywnych oraz z elastycznością w złączach, zapis równań kinematyki, dynamiki i sterowania dzięki zastosowaniu aparatu algebry przestrzennej, wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych....

  • Porównaj ceny

   od 28.88 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn t.1

   Dane materiałowe niezbędne do wykonania obliczeń, praktyczne przykłady obliczeń elementów maszynowych poddanych obciążeniom zmiennym oraz przykłady obliczeń: - złączy spawanych - śrub i złączy śrubowych - połączeń wciskowych i kształtowych - sprężyn - zaworów - wałów maszynowych kształtowych ...

  • Porównaj ceny

   od 39.20 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Automatyka Podstawy teorii

   Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem. Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z ...

  • Porównaj ceny

   od 28.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Taśmy przenośnikowe

   W książce przedstawiono budowę i własności wszystkich ważniejszych typów taśm przenośnikowych, metody ich produkcji i technologię połączeń, napraw oraz regeneracji, a także zagrożenia pożarowe związane z ich stosowaniem w kopalniach głębinowych....

  • Porównaj ceny

   od 9.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Koła zębate tom 2

   Trzytomowe dzieło Koła zębate dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania, wykonania i montażu oraz sprawdzania kół zębatych. W tomie 2 przedstawiono: metody obróbki walcowych i stożkowych kół zębatych, zębatek oraz przekładni ślimakowych walcowych i globoidalnych, podstawowe schematy ...

  • Porównaj ceny

   od 39.20 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Urządzenia elektroenergetyczne

   Autor omawia w książce między innymi obliczanie prądów zwarciowych, zjawiska powodowane przepływem prądów roboczych i zwarciowych, a także zasady działania, rozwiązania konstrukcyjne, właściwości techniczne oraz kryteria doboru różnych urządzeń elektroenergetycznych, głównie średniego i wysokiego ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Koła zębate tom 1

   Trzytomowe dzieło Koła zębate dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania, wykonania i montażu oraz sprawdzania kół zębatych. W tomie 1 przedstawiono: klasyfikację kół i przekładni zębatych, zasadnicze zależności geometryczne i kinematyczne przekładni walcowych i stożkowych o zębach prostych, ...

  • Porównaj ceny

   od 37.80 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Przekładnie śrubowe kulkowe

   Jest to jedyna dostępna na rynku wydawniczym pozycja na temat właściwości i projektowania przekładni śrubowych kulkowych, zwanych śrubami tocznymi. W książce omówiono przekładnie śrubowe kulkowe (toczne) stosowane powszechnie w napędach posuwowych i pozycjonujących obrabiarek sterowanych numerycznie ...

  • Porównaj ceny

   od 25.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Napęd hydrostatyczny t.2 Układy

   Układy stanowią drugi tom dwutomowego podręcznika pod wspólnym tytułem Napęd hydrostatyczny. Zawarto w nim ogólne zasady projektowania hydrostatycznych układów napędowych i sterujących oraz omówiono układy z siłownikami i zasady ich szeregowego i równoległego łączenia, a także synchronizacji ich ...

  • Porównaj ceny

   od 28.35 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Technika wodno mułowa

   Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiono urządzenia służące do transportu cieczy i zawiesin ? ich systematykę, charakterystykę konstrukcyjną i hydrauliczną, parametry techniczne oraz procedurę ich doboru i obsługi. Przydatnym uzupełnieniem tego rozdziału są przykłady ...

  • Porównaj ceny

   od 40.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Modelowanie identyfikacja modeli i badania dynamiki żurawi samojezdnych

   Przedmiotem niniejszej książki są zagadnienia związane z opisem i badaniami zjawisk dynamicznych, które mogą wystąpić w czasie realizacji przez żuraw samojezdny cyklu roboczego przenoszenia ładunku. Podjęta tematyka stanowi kontynuację badań teoretycznych i eksperymentalnych, których wyniki opisane ...

  • Porównaj ceny

   od 18.40 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Roboty przemysłowe Budowa i zastosowanie

   Książka traktuje o bardzo ważnej i ciągle rozwijającej się dziedzinie, jaką jest robotyzacja procesów wytwarzania w dyskretnych systemach produkcyjnych. Autor przedstawia szeroki zakres zagadnień: od definicji i klasyfikacji robotów przemysłowych, przez budowę i kinematykę robotów o różnych ...

  • Porównaj ceny

   od 25.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Gwintowniki wygniatające

   Książka poświęcona jest zagadnieniom obejmującym konstrukcję, projektowanie i wykonanie gwintowników wygniatających. Książka adresowana jest do studentów kierunków mechanicznych wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów zajmujących się problematyką narzędzi i nowoczesnych technologii ...

  • Porównaj ceny

   od 21.77 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy konstrukcji maszyn

   Podręcznik składa się z zadań obliczeniowrych z zakresu weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych części maszyn. Każde zadanie stanowi odrębny rozdział i zawiera - oprócz treści i danych - uwagi dotyczące specyfikacji obliczeń oraz wyboru metody rozwiązywania, a także szczegółowy tok obliczeń, ...

  • Porównaj ceny

   od 29.28 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych

   Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi. Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii. Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku ...

  • Porównaj ceny

   od 45.05 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy konstrukcji maszyn t.1

   W tomie 1 przedstawiono: - wprowadzenie do konstrukcji maszyn (kryteria projektowania, charakterystyki obciążeń, opis materiałów konstrukcyjnych) - podstawy obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych - zagadnienia dokładności wykonania elementów maszyn (tolerancje i ...

  • Porównaj ceny

   od 48.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Rurociągi podmorskie

   Omówienie zagadnień: podstawowe cechy fizykochemiczne ropy naftowej i gazu ziemnego, optymalna średnica wewnętrzna rurociągu, strata liniowa ciśnienia medium w rurociągu, moc przesyłowa rurociągu, wymiary standardowe rur przewodowych.

  • Porównaj ceny

   od 59.12 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Roboty przemysłowe

   Książka zawiera aktualne wiadomości z zakresu budowy, sterowania i zastosowania robotów przemysłowych. Przedstawiono w nim klasyfikację robotów, ich budowę (także modułową), struktury kinematyczne (roboty mobilne), a także układy sterowania oraz programowanie robotów. Omówiono napędy robotów: ...

  • Porównaj ceny

   od 41.29 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe

   Książka przedstawia podstawy teoretyczne działania układów sprężarkowych jedno- i wielostopniowych, metody określania stanu termodynamicznego czynnika chłodniczego, obiegi termodynamiczne teoretyczne i rzeczywiste, zasady doboru sprężarek tłokowych i śrubowych oraz dodatkowych elementów obiegu ...

  • Porównaj ceny

   od 42.52 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania części maszyn

   Książka jest poświęcona wielokryterialnej optymalizacji procesów wytwarzania części maszyn. Omówiono w niej zagadnienia oceny i wyboru rozwiązania najlepszego - ze zbioru rozwiązań możliwych - ze względu na dwa i więcej kryteriów. Zagadnienia te dotyczą doboru najlepszej struktury procesu lub operacji ...

  • Porównaj ceny

   od 26.28 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy konstrukcji maszyn Część 1 Wstęp do projektowania

   W podręczniku, przeznaczonym dla pierwszego roku nauczania, przedstawiono podstawy rysunku technicznego z uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania CAD, najważniejsze zagadnienia związane z pomiarami warsztatowymi oraz najistotniejsze pojęcia z zakresu tolerancji i pasowań. Opisano również ...

  • Porównaj ceny

   od 27.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Automatyka Technika regulacji

   Niniejsza książka jest poświęcona praktycznym zagadnieniom projektowania jednoobwodowych układów automatycznej regulacji, stanowiących podstawowy element wielu bardziej złożonych systemów automatyki. Wprowadza czytelników posiadających już teoretyczną wiedzę z podstaw automatyki oraz tych, którzy mają ...

  • Porównaj ceny

   od 30.03 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Chłodnictwo i klimatyzacja

   Jest to nowoczesny podręcznik, w którym kompleksowo omówiono: podstawy termodynamiczne chłodnictwa czynniki chłodnicze i chłodziwa substytucję czynników chłodniczych układy techniczne stosowane w urządzeniach służących do obniżania temperatury konkretne rozwiązania wykorzystywane w budowie maszyn, ...

  • Porównaj ceny

   od 37.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wibrostabilność obrabiarek

   Książka ta stanowi kompendium wiedzy na temat drgań samowzbudnych powstających w systemach obrabiarka-proces skrawania. Omówiono w niej: - podstawowe pojęcia związane ze stabilnością dynamiczną systemów mechanicznych - system obrabiarka-proces skrawania w aspekcie: podstawowych zagadnień związanych z ...

  • Porównaj ceny

   od 7.89 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników

   Podręcznik jest praktycznym uzupełnieniem treści wykładów z metrologii, prowadzonych głównie na wydziałach mechanicznych uczelni technicznych. Składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje osiem ćwiczeń dotyczących budowy narzędzi pomiarowych, metod pomiarowych, błędów przypadkowych i ...

  • Porównaj ceny

   od 26.28 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Teoria mechanizmów i manipulatorów

   W sposób nowoczesny przedstawiono :- w części pierwszej - mechanizmy i manipulatory płaskie, ich strukturę, kinematykę, dynamikę i syntezę- w części drugiej - mechanizmy i manipulatory przestrzenne, ich kinematykę, statykę i dynamikę, a także mechanizmy przestrzenne specjalne oraz wybrane zagadnienia ...

  • Porównaj ceny

   od 35.47 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Obsługa maszyn i urządzeń Podręcznik do nauki zawodu

   Podręcznik do nauczania w zawodzie technik mechanik na poziomie technikum i szkoły policealnej realizujący treści z zakresu 2. części kwalifikacji M. 17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - M.17.2. Obsługa maszyn i urządzeń. Prezentuje zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń, ze szczególnym ...

  • Porównaj ceny

   od 28.65 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Sprężyny metalowe

   W książce zawarto kompendium wiedzy konstrukcyjnej o sprężynach. Omówiono właściwości metalowych elementów podatnych, zasady kształtowania postaci konstrukcyjnej oraz modelowania konstrukcji sprężyn śrubowych, talerzowych, płaskich i spiralnych. Przedstawiono aspekty metodologiczne, projektowania oraz ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Elastyczna Automatyzacja Wytwarzania obrabiarki i systemy obróbkowe

   - stosowane formy organizacji produkcji, aktualne zagadnienia automatyzacji produkcji i środki elastycznej automatyzacji w zakładach przemysłu maszynowego- struktura, działanie i programowanie nowoczesnych układów sterowania programowalnego i numerycznego oraz układów diagnostyki, stosowanych we ...

  • Porównaj ceny

   od 35.83 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Ćwiczenia projektowe z turbin cieplnych z płytą CD

   Książka zawiera wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji turbin cieplnych. Zamieszczono w niej definicje podstawowych pojęć w związku z omówieniem jednowymiarowej teorii stopnia turbinowego, a także algorytmy i programy obliczeniowe do określenia parametrów czynnika oraz kinematyki stopnia w różnych ...

  • Porównaj ceny

   od 46.51 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami

   Książka jest poświęcona zjawiskom przenoszenia drgań między elementami maszyn roboczych zawierających wahadła. Problem przenoszenia drgań jest ważny, gdyż układ wprawiony w drgania pewnej postaci może wzbudzić drgania innej postaci, czasem trudne do przewidzenia, co może doprowadzić do awarii ...

  • Porównaj ceny

   od 39.75 PLN, dostępne w 2 sklepach