TrafCen.pl - strona główna

Fizyka i astronomia

Porównaj ceny w Fizyka i astronomia.
Książki / Nauka i technika / Fizyka i astronomia

  • Optyka okularowa

   Książka ta powstała jako materiał pomocniczy dla studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (kierunku Inżynieria Optyczna) a także studentów prowadzonych na tym Wydziale studiów podyplomowych uczestniczących w zajęciach pt. Elementy optometru oraz Pomiary refrakcji. Jej ...

  • Porównaj ceny

   od 33.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Falki i aproksymacje

   Analiza falkowa to dziedzina młoda, licząca zaledwie 10 lat. Umożliwia jednoczesne przedstawienie czasowych oraz częstotliwościowych własności sygnałów i prowadzi do aproksymacji sygnałów przez wyodrębnienie ich charakterystycznych elementów strukturalnych. Dziś analiza falkowa jest stosowana w ...

  • Porównaj ceny

   od 15.02 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Łożyska wspomagane polem magnetycznym

   W książce omówiono wpływ pola magnetycznego na obciążenia przenoszone przez łożyska. Książka może być wykorzystana przez inżynierów mechaników zajmujących się projektowaniem i eksploatacją precyzyjnych układów łożyskowych, może także stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów ...

  • Porównaj ceny

   od 5.10 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska

   Autor, pisząc ten podręcznik starał pragnął przybliżyć Czytelnikom podstawy teoretyczne procesów przenoszenia ciepła i masy. Przedstawił mechanizmy tych procesów, zależności kinetyczne oraz metody bilansowania. Omówił takie zagadnienia, jak: - przewodzenie ciepła i dyfuzja - procesy konwekcji ...

  • Porównaj ceny

   od 41.90 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wstęp do fizyki ciała stałego

   W obecnym piątym wydaniu, opartym na siódmym wydaniu oryginału, poza systematycznym wykładem niemal wszystkich "klasycznych" zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego, jak: mikroskopia tunelowa, kwazikryształy, nanostruktury, nadstruktury, ciężkie fermiony, krople ekscytynowe, lasery ...

  • Porównaj ceny

   od 19.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wymiana ciepła

   W książce przedstawiono: analityczne i numeryczne metody rozwiązywania ustalonego i nieustalonego przewodzenia ciepła, wyniki rozwiązań teoretycznych i badań eksperymentalnych z zakresu przejmowania ciepła przy wymuszonym opływie ciał, przepływie przez kanały, konwekcji swobodnej, kondensacji pary i ...

  • Porównaj ceny

   od 36.40 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Dynamika i stateczność powłok przy wymuszeniach termicznych

   W książce opisano dynamiczne zagadnienia termosprężystości cienkich powłok walcowych, dokonano analizy utraty skuteczności powłok z wymuszeniem termicznym oraz podano i przedyskutowano algorytmy obliczeń. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych i budownictwa wszystkich uczelni ...

  • Porównaj ceny

   od 11.70 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Odkryj smak fizyki

   „SCIENCE. It works, bitches!” – koszulki z tym hasłem zrobiły furorę wśród miłośników fizyki i astronomii po odkryciu promieniowania tła przez Penziasa i Wilsona. I właśnie o tym, jak nauka działa, opowiada profesor Przystawa, świetny i doświadczony wykładowca, który ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ile lat ma wszechświat?

   Niesamowita historia odkryć, które doprowadziły do rozwiązania jednej z najważniejszych zagadek w dziejach nauki. Nasz Wszechświat ma 13,7 miliarda lat. Jak astronomowie doszli do tak dokładnego wyniku? David Weintraub pokazuje, jak wiele niezależnych tropów i skrupulatnie gromadzonych dowodów, ...

  • Porównaj ceny

   od 27.43 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ferromagnetyki miękkie w polach obrotowych. Badania i właściwości

   W książce opisano kierunki badań materiałów magnetycznych, podstawy teoretyczne zjawiska przemagneso wania obrotowego, właściwości i klasyfikację materiałów magnetycznie miękkich, metody obliczania str at mocy przy przemagnesowaniu obrotowym, metody pomiarowe określania właściwości materiałów ...

  • Porównaj ceny

   od 20.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Jonizacja i rekombinacja w silnym polu lasera attosekundowego

   Praca w sposób logiczny i harmonijny łączy dwa wątki. Najpierw przedstawia aktualne osiągnięcia w dziedzinie generacji i detekcji ultrasilnych i jednocześnie ultrakrótkich impulsów lasera. Dobrze uzasadnia to podjęcie drugiego wątku: modelowego badania wybranych procesów zachodzących w atomach ...

  • Porównaj ceny

   od 49.99 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Na własne oczy

   Ze Wstępu: Moim zamiarem jest pokazanie Ci ścieżki omijającej szerokim łukiem encyklopedyczne dane i rozgardiasz najświeższych doniesień o dokonaniach astronomów, skłonienie do popatrzenia na świat od nowa, sceptycznie, niezupełnie dowierzając podręcznikowej wiedzy, niemal tak, jakbyś poznawał go od ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wczesny rozwój wszechświata

   Jak powstał nasz Wszechświat? Jaki był scenariusz jego rozwoju w najwcześniejszym okresie? To pytania, które nurtują naukowców od wieków. Dziś, kilka dni po ogłoszeniu przez CERN odkrycia bozonu Higgsa, są bardzo bliscy znalezienia odpowiedzi. W zrozumieniu doniosłości i wagi tego odkrycia pomoże ...

  • Porównaj ceny

   od 24.61 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Kwantowa teoria pola w zadaniach

   Pierwszy tego typu zbiór na polskim rynku wydawniczym! Zawiera 222 zadania poświęcone tradycyjnym działom kwantowej teorii pola m.in. symetrii Lorentza i symetrii Poincarégo, relatywistycznej mechanice kwantowej, równaniom Eulera-Lagrangea, twierdzeniu Noether, polu Diraca i polu elektromagnetycznemu. Zbiór ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Klasyczna teoria pola

   Książka ta powstała na podstawie wykładów, które Autor przez kilka lat prowadził na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor przedstawia tu podstawy relatywistycznej teorii pola i równania pól swobodnych. Dalej, poprzez szczegółowy opis teorii z cechowaniem doprowadza Czytelnika do najważniejszej ...

  • Porównaj ceny

   od 22.34 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Eksperymentalna metafizyka

   Mechanika kwantowa jest jedną z najważniejszych i najlepiej potwierdzonych empirycznie teorii współczesnej nauki, która jednak wydaje się spoczywać na stosunkowo wątłym fundamencie konceptualnym. Podstawowe pojęcia występujące w tej teorii uwikłane są w szereg istotnych trudności interpretacyjnych, ...

  • Porównaj ceny

   od 51.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zjawiska na niebie gwiaździstym

   Zjawiska na niebie gwiaździstym to pięknie ilustrowany, fascynujący w swej treści ?przewodnik po niebie? dla wszystkich Czytelników zainteresowanych astronomią. Przystępnie informuje i podaje praktyczne wskazówki. Jest przeznaczony dla osób zamierzających dla przyjemności, na przykład podczas wakacji, ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Termodynamika

   Jest to podręcznik ściśle dostosowany do programu przedmiotu termodynamika, obowiązującego na kierunkach mechanicznych wyższych szkół technicznych.Omówiono m.in. takie tematy jak:zasada zachowania ilości substancji, równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych, zasady termodynamiki i przepływu ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wysokociśnieniowe badania związków molekularnych

   W książce przedstawiono eksperymentalne metody badania właściwości układów molekularnych i jonowo-molekularnych pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym: magnetyczny rezonans jądrowy oraz spektroskopie: dielektryczną i ramanowską. Omówiono wytwarzanie i stosowanie, w eksperymencie fizycznym, techniki ...

  • Porównaj ceny

   od 25.08 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wykłady z fizyki t.3

   Jest to wznowienie trzytomowego podręcznika fizyki ogólnej przeznaczonego dla studentów pierwszych lat studiów technicznych i przyrodniczych. Optyka kwantowa Fizyka atomu Fizyka ciała stałego Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych.

  • Porównaj ceny

   od 35.14 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • 50 lat Olimpiad Fizycznych

   Książka zawiera wybór 137 zadań teoretycznych i doświadczalnych z rozwiązaniami z ostatnich dziesięciu Olimpiad Fizycznych. Od czytelnika wymagane jest jedynie dobre rozumienie fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej i umiejętność precyzyjnego i twórczego myślenia....

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Fizyczny obraz świata

   Książka składa się z trzech części: Fizyka Wszechświata - opowiada o powstawaniu i ewolucji Wszechświata Światło - odwieczna tajemnica - ukazuje naturę światła i funkcjonowanie oka ludzkiego oraz opisuje zjawiska związane z oddziaływaniem światła i materii Świat, który nas otacza - zawiera ...

  • Porównaj ceny

   od 41.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Ciepłownictwo

   Książka dotyczy zagadnień ogrzewania, zaopatrzenia w ciepłą wodę i klimatyzacji obiektów budownictwa przemysłowego i komunalnego. Składa się z trzech części, obejmu?jących: zasady projektowania sieci cieplnych, zasady optymalnego projektowania węzłów cieplnych oraz ekonomiczne zagadnienia z zakresu ...

  • Porównaj ceny

   od 48.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wstęp do fizyki wysokich energii.

   Doskonały podręcznik rejestrujący niezwykle szybki i burzliwy rozwój fizyki wysokich energii, zarówno w sferze doświadczalnej, jak i teoretycznej, który nastąpił w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Fizycy dokonali kilku przełomowych odkryć eksperymentalnych. Zaobserwowano bozony pośrednie W i Z, co ...

  • Porównaj ceny

   od 41.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Fizyka Daj się uwieść!

   ?Czy to Ekwador, czy też Kenia ? w krajach leżących na równiku cwani sztukmistrze chętnie demonstruj ą, że wir wodny na półkuli północnej kręci się odwrotnie niż na południowej. Znajdziesz tu instrukcj ę, jak samemu to sprawić ? i wcale nie musisz się udawać na równik!? Czy zderzenie czołowe ...

  • Porównaj ceny

   od 19.14 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Dynamika pneumatycznego koła jezdnego

   W książce przedstawiono budowę i właściwości pneumatycznego koła jezdnego. Omówiono charakterystyki ogumienia w różnych stanach statycznych i dynamicznych obciążeń z uwzględnieniem stanu nawierzchni. Zamieszczono opisy nowoczesnych modeli tarcia, poczynając od modelu Coulomba, na którym oparto część ...

  • Porównaj ceny

   od 33.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wykłady z fizyki tom 2

   Jest to wznowienie trzytomowego podręcznika fizyki ogólnej przeznaczonego dla studentów pierwszych lat studiów technicznych i przyrodniczych. W nowoczesny sposób omówiono tu wszystkie ważniejsze zagadnienia i działy fizyki. Tekst jest zwięzły, choć obfituje w liczne przykłady ilustrujące wywody ...

  • Porównaj ceny

   od 35.14 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • PODSTAWY FIZYKI STATYSTYCZNEJ

   Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z fizyki statystycznej wyłożone w bardzo przystępny sposób. W kolejnych rozdziałach opisano: - zagadnienia związane z termodynamiką, - kinetyczną teorię gazów doskonałych, - gaz Fermiego i gaz Bosego, - rozkład kanoniczny i wielki rozkład kanoniczny, - procesy ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Nanotechnologie

   Barwny, bogaty wykład nowych technologii, które obecnie przenikają do niemal każdej dziedziny nauki i techniki. Nanotechnologie umożliwiają wytwarzanie rozmaitych struktur o rozmiarach rzędu nanometrów – milionowych części milimetra – zbliżonych do rozmiarów pojedynczych ...

  • Porównaj ceny

   od 51.14 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słoneczny kataklizm

   Oto książka, która rzuca nowe światło na tajemniczą, choć tak bliską nam gwiazdę ? Słońce. Badając historię cyklów aktywności słonecznej i ich wpływu na historię Ziemi, Lawrence E . Joseph dochodzi do zaskakujących wniosków, które wymagają zastanowienia się nad stworzeniem systemu obrony przed ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Mikołaj Kopernik Gdy ziemia stała się planetą

   Autorzy bardzo starannie przemyśleli układ książki i jej zawartość, zależało im na tym, aby była zrozumiała dla dorosłych i młodzieży. Cel osiągnęli. Ukazali, jak złożona to była postać: lekarz, ekonomista, inżynier, prawnik, filozof, a nawet wojownik - bronił przecież Olsztyna przed ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wykłady z fizyki Tom 1

   Jest to wznowienie trzytomowego podręcznika fizyki ogólnej przeznaczonego dla studentów pierwszych lat studiów technicznych i przyrodniczych. W nowoczesny sposób omówiono tu wszystkie ważniejsze zagadnienia i działy fizyki. Tekst jest zwięzły, choć obfituje w liczne przykłady ilustrujące wywody ...

  • Porównaj ceny

   od 35.14 PLN, dostępne w 3 sklepach