TrafCen.pl - strona główna

Geodezja i kartografia

Porównaj ceny w Geodezja i kartografia.
Książki / Nauka i technika / Geodezja i kartografia

  • Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej

   Propozycja nowego modelowego podejścia do badań osadów i form glacjalnych, którego podstawowym elementem jest analiza efektywności depozycyjnej lądolodu. Na podstawie badań form i osadów glacjalnych, w środkowej części Niziny Wielkopolskiej, w zasięgu ostatniego zlodowacenia, przedstawiono modele ...

  • Porównaj ceny

   od 40.70 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

   Monografia stanowi wartościowe, nowocześnie ujęte studium odtworzenia warunków i mechanizmów procesów diagenetycznych, jakim podlegały węglanowe osady triasowe Śląska Opolskiego. Główny nacisk autor położył na pokazaniu minerałotwórczej roli rozkładu miękkich tkanek organizmów pogrzebanych w ...

  • Porównaj ceny

   od 22.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne

   Książka poświęcona systemom nawigacji satelitarnej: w pełni działającemu amerykańskiemu GPS, niekompletnemu systemowi rosyjskiemu GLONASS, powstającemu europejskiemu systemowi Galileo i chińskiemu Beidou oraz naziemnym i satelitarnym systemom wspomagającym ich działanie. Opisano budowę i zasadę ...

  • Porównaj ceny

   od 26.45 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarys fizyki gruntów

   Skrypt niniejszy ma na celu przedstawienie studentom kierunków budowlanych oraz ochrony, inżynierii i kształtowania środowiska podstaw fizyki gruntów i gleb, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawiska cieplne, dyfuzyjne, konwekcyjne, sorpcyjne oraz hydrologię gleb. Stanowi on zaktualizowaną i rozszerzoną ...

  • Przejdź do sklepu

   od 20.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • GEODEZJA I

   Zgodnie z programem studiów skrypt obejmuje ogólne wiadomości z geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i wyznaczania pól powierzchni mierzonego obszaru, najprostszych instrumentów geodezyjnych i metod pomiarowych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 30.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna. Teoria i praktyka

   Książka ma charakter podręcznika z tej części dziedziny geodezji wyższej, która traktuje o wpływie pola siły ciężkości, wytwarzanej przez Ziemię, na opracowanie wyników obserwacji geodezyjnych, astronomicznych i satelitarnych. W pierwszych rozdziałach przedstawiono elementy teorii potencjału siły ...

  • Przejdź do sklepu

   od 35.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Firma geodezyjna - kanony i etos zawodu

   Dzisiejsza rzeczywistość branży geodezyjnej nie nastraja optymistycznie. Firmy geodezyjne z kurczącym się rynkiem zleceń stoją wobec konieczności dostosowania się do nowych standardów.Również administracja geodezyjna ma przed sobą trudne zadanie - przestawiania zbiorów i prowadzenia zasobów w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 44.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zaawansowane metody opracowania obserwacji geodezyjnych z przykładami

   Celem książki jest przedstawienie teorii wybranych metod estymacji w kontekście ich zastosowań do opracowania obserwacji geodezyjnych. Wybór metod oraz sposób ich prezentacji wynika z doświadczeń uzyskanych zarówno w pracy badawczej jak i dydaktycznej. Niektóre fragmenty książki opracowane są na podstawie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 41.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Rozgraniczanie nieruchomości

   ,,Przeklęty, kto przesuwa miedzę swojego bliźniego."Stary Testament. Księga Powtórzonego Prawa.Rozdział 27 wiersz 17 Granice nieruchomości wyznaczają w przestrzeni obszar, w którym właściciel z wyłączeniem innych osób może korzystać ze swego prawa. Granica jest zatem zmaterializowaną w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 110.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Odwzorowania kartograficzne. Podstawy

   Podręcznik Odwzorowania kartograficzne. Podstawy jest rozszerzeniem skryptu ,,Kartografia matematyczna dla geodetów" wydanego w Olsztynie w latach 1991 i 1999. Na jego formę i treść wpłynęły, z pewnością, starsze podręczniki i skrypty, w których przedstawiono odwzorowania kartograficzne. Rozdział czwarty, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 28.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Vademecum Prawne Geodety 2010

   "Vademecum prawne geodety" to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W miesiącu wrześniu ukazało się już piąte wydanie tej publikacji. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002-2009 nowe vademecum 2010 zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów ...

  • Przejdź do sklepu

   od 79.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów

   Opis:Grunty organiczne ze względu na swoją specyfikę są klasyfikowane jako grunty słabe lub słabonośne. Terminologia ta jest bezpośrednio związana z ich właściwościami geotechnicznymi, tj.: z niewielką w stosunku do gruntów mineralnych wytrzymałością na ścinanie oraz wyjątkowo dużą ...

  • Przejdź do sklepu

   od 14.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

   Skrypt przygotowany przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM skierowany jest nie tylko do studentów kierunków, w programie których znajdują się przedmioty dotyczące rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, będzie także przydatny osobom zajmującym się planowaniem przestrzennym, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Kruszywa mineralne. Surowce, rynek, technologie, jakość

   Spis treści:Joanna BABIŃSKADiagnostyka kruszyw w aspekcie ich wykorzystania do betonów narażonych a działanie mrozu i soli odladzających 3Bogusław BĄK, Barbara RADWANEK-BĄKBaza zasobowa kruszyw naturalnych województwa podkarpackiego pod kątem budowy autostrady A-4 i drogiekspresowej S- 19 13Jan BROMOWICZ, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 33.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wprowadzenie do kartografii matematycznej

   Książka zawiera podstawowe pojęcia z zakresu kartografii matematycznej. W szczególności obejmuje sformalizowaną definicję odwzorowania kartograficznego, teorię zniekształceń odwzorowawczych, klasyfikację odwzorowań kartograficznych ze względu na stan rozkładu zniekształceń odwzorowawczych oraz struktur ...

  • Przejdź do sklepu

   od 12.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

   Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną głównie dla studentów kierunku Budownictwo. Zawiera treści przewidziane w standardach kształcenia z przedmiotu geodezja dla tego kierunku oraz materiał przydatny studentom z kierunków Inżynieria środowiska, Urbanistyka i architektura, Transport ...

  • Przejdź do sklepu

   od 32.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy

   Wiedza, postrzegana jako kapitał, wymaga odpowiedniego zarządzania odwołującego się do rozwiązań systemowych, wykorzystujących współczesne technologie komunikacyjne, które tworzą dedykowane systemy jej organizacji (SOW). W ramach budowanych systemów SOW definiowane są wszelkiego rodzaju niezbędne ...

  • Przejdź do sklepu

   od 89.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy fotogrametrii

   Książka obejmuje całokształt zagadnień - od konstrukcji rzutu środkowego przestrzennej bryły przez wykonawstwo zdjęć pomiarowych aż do elementarnych zadań w postaci analitycznego i analogowego opracowania pojedynczego stereogramu, będącego składową pomiaru fotogrametrycznego.

  • Przejdź do sklepu

   od 35.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geodezja fizyczna

   Niniejszy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia przy definiowaniu układu wysokościowego oraz satelitarnych metod wyznaczania wysokości ...

  • Przejdź do sklepu

   od 31.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

   Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych) ma swoją specyfikę. Związane jest to między innymi z rozmiarami tych zasobów(ponad 40 % powierzchni karaju w 2013 r.) oraz ze ...

  • Przejdź do sklepu

   od 36.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych

   Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego oraz przyrządy optyczne, jakie występują w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 52.00 PLN, dostępne w 1 sklepach