TrafCen.pl - strona główna

Geodezja i kartografia

Porównaj ceny w Geodezja i kartografia.
Książki / Nauka i technika / Geodezja i kartografia

  • Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej

   Propozycja nowego modelowego podejścia do badań osadów i form glacjalnych, którego podstawowym elementem jest analiza efektywności depozycyjnej lądolodu. Na podstawie badań form i osadów glacjalnych, w środkowej części Niziny Wielkopolskiej, w zasięgu ostatniego zlodowacenia, przedstawiono modele ...

  • Porównaj ceny

   od 40.70 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

   Monografia stanowi wartościowe, nowocześnie ujęte studium odtworzenia warunków i mechanizmów procesów diagenetycznych, jakim podlegały węglanowe osady triasowe Śląska Opolskiego. Główny nacisk autor położył na pokazaniu minerałotwórczej roli rozkładu miękkich tkanek organizmów pogrzebanych w ...

  • Porównaj ceny

   od 22.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne

   Książka poświęcona systemom nawigacji satelitarnej: w pełni działającemu amerykańskiemu GPS, niekompletnemu systemowi rosyjskiemu GLONASS, powstającemu europejskiemu systemowi Galileo i chińskiemu Beidou oraz naziemnym i satelitarnym systemom wspomagającym ich działanie. Opisano budowę i zasadę ...

  • Porównaj ceny

   od 26.45 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wprowadzenie do kartografii matematycznej

   Książka zawiera podstawowe pojęcia z zakresu kartografii matematycznej. W szczególności obejmuje sformalizowaną definicję odwzorowania kartograficznego, teorię zniekształceń odwzorowawczych, klasyfikację odwzorowań kartograficznych ze względu na stan rozkładu zniekształceń odwzorowawczych oraz struktur ...

  • Przejdź do sklepu

   od 12.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Vademecum Prawne Geodety 2010

   "Vademecum prawne geodety" to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W miesiącu wrześniu ukazało się już piąte wydanie tej publikacji. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002-2009 nowe vademecum 2010 zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów ...

  • Przejdź do sklepu

   od 79.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów

   Opis:Grunty organiczne ze względu na swoją specyfikę są klasyfikowane jako grunty słabe lub słabonośne. Terminologia ta jest bezpośrednio związana z ich właściwościami geotechnicznymi, tj.: z niewielką w stosunku do gruntów mineralnych wytrzymałością na ścinanie oraz wyjątkowo dużą ...

  • Przejdź do sklepu

   od 14.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

   Skrypt przygotowany przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM skierowany jest nie tylko do studentów kierunków, w programie których znajdują się przedmioty dotyczące rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, będzie także przydatny osobom zajmującym się planowaniem przestrzennym, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Kruszywa mineralne. Surowce, rynek, technologie, jakość

   Spis treści:Joanna BABIŃSKADiagnostyka kruszyw w aspekcie ich wykorzystania do betonów narażonych a działanie mrozu i soli odladzających 3Bogusław BĄK, Barbara RADWANEK-BĄKBaza zasobowa kruszyw naturalnych województwa podkarpackiego pod kątem budowy autostrady A-4 i drogiekspresowej S- 19 13Jan BROMOWICZ, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 33.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podziały nieruchomości

   Wydana w 2005 r., w formie komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami, publikacja dotycząca podziałów nieruchomości wymaga aktualizacji ze względu na istotne zmiany, jakie zaszły w regulacjach ustawowych. Kolejna nowelizacja tych regulacji dokonana ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 89.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. IV

   o wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Antarktyki. Praca obejmuje 30 artykułów.

  • Przejdź do sklepu

   od 100.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

   Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną głównie dla studentów kierunku Budownictwo. Zawiera treści przewidziane w standardach kształcenia z przedmiotu geodezja dla tego kierunku oraz materiał przydatny studentom z kierunków Inżynieria środowiska, Urbanistyka i architektura, Transport ...

  • Przejdź do sklepu

   od 32.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy

   Wiedza, postrzegana jako kapitał, wymaga odpowiedniego zarządzania odwołującego się do rozwiązań systemowych, wykorzystujących współczesne technologie komunikacyjne, które tworzą dedykowane systemy jej organizacji (SOW). W ramach budowanych systemów SOW definiowane są wszelkiego rodzaju niezbędne ...

  • Przejdź do sklepu

   od 89.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy fotogrametrii

   Książka obejmuje całokształt zagadnień - od konstrukcji rzutu środkowego przestrzennej bryły przez wykonawstwo zdjęć pomiarowych aż do elementarnych zadań w postaci analitycznego i analogowego opracowania pojedynczego stereogramu, będącego składową pomiaru fotogrametrycznego.

  • Przejdź do sklepu

   od 35.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geodezja fizyczna

   Niniejszy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia przy definiowaniu układu wysokościowego oraz satelitarnych metod wyznaczania wysokości ...

  • Przejdź do sklepu

   od 31.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

   Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych) ma swoją specyfikę. Związane jest to między innymi z rozmiarami tych zasobów(ponad 40 % powierzchni karaju w 2013 r.) oraz ze ...

  • Przejdź do sklepu

   od 36.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych

   Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego oraz przyrządy optyczne, jakie występują w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 52.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

   Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, którzy powinni poznać zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych w ramach przedmiotu geodezja lub miernictwo oraz przedmiotach pokrewnychW skrypcie podano rozwiązania zadań dotyczących ...

  • Przejdź do sklepu

   od 29.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fundamentowania

   Niniejsze materiały są przewidziane jako pomoc dla studentów z przedmiotu ?Laboratorium z mechaniki gruntów" w prawidłowym wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia dotyczą metod określania podstawowych parametrów fizycznych, mechanicznych i właściwości gruntów budowlanych, które są niezbędne do ...

  • Przejdź do sklepu

   od 23.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej

   Książka przedstawia opis podstawowych struktur geologicznych oraz sposoby ich rozpoznawania, przedstawiania ich położenia w przestrzeni i na mapach geologicznych. Podano przykłady konstrukcji wykonywanych na mapach geologicznych, zmierzających do wyznaczenia parametrów położenia warstw, miąższości ...

  • Przejdź do sklepu

   od 25.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Standardy Geodezyjne. Wybrane Przepisy

   Książka zawiera akty prawne stanowiące trzon przepisów, od przestrzegania których zależy wysoki standard pracy geodety. Kluczowym aktem prawnym zawartym w publikacji będzie ujednolicony tekst ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne po zmianach, ze stanem prawnym na dzień 12 lipca 2014 r. Ustawa zostanie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 160.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wybrane zagadnienia z rysunku map

   Niniejsze drugie wydanie skryptu Wybrane zagadnienia z rysunku map przeznaczone jest głównie, choć nie tylko, dla studentów pierwszego roku kierunków geodezyjnych oraz uczniów techników i liceów o profilu geodezyjnym. Skrypt zawiera opis technik tworzenia map klasycznych i numerycznych ze szczególnym ...

  • Przejdź do sklepu

   od 29.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami)

   Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Niektóre fragmenty podręcznika wykraczają jednak poza ramy tradycyjnych programów ...

  • Przejdź do sklepu

   od 42.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów

   W każdej zorganizowanej działalności, a w szczególności o charakterze przestrzennym, informacja o cenach i wartościach nieruchomości jest jednym z podstawowych elementów podejmowania skutecznych decyzji. Informację tę niża przechowywa i udostępniać w postaci map wartości gruntów, które najczęściej ...

  • Przejdź do sklepu

   od 24.00 PLN, dostępne w 1 sklepach