TrafCen.pl - strona główna

Inżynieria materiałowa

Porównaj ceny w Inżynieria materiałowa.
Książki / Nauka i technika / Inżynieria materiałowa

  • Zadania z wytrzymałości materiałów

   Niniejszy zbiór zawiera zadania z zakresu tradycyjnych, klasycznych metod stosowanych w wytrzymałości materiałów. W każdym rozdziale zamieszczono krótkie wprowadzenie teoretyczne, pewną liczbę zadań w pełni rozwiązanych oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Wybór zadań jest zgodny z programem ...

  • Porównaj ceny

   od 24.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Nienasycone żywice poliestrowe

   W trzecim wydaniu (zmienionym) tej książki omówiono mechanizmy syntezy poliestrów metodami polikondensacji lub polimeryzacji, scharakteryzowano surowce stosowane do ich syntezy, podano wpływ składu chemicznego i parametrów syntezy na właściwości żywic ciekłych i utwardzonych. Przedstawiono właściwości i ...

  • Porównaj ceny

   od 44.10 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Trójwymiarowe zagadnienia teorii płyt w polu temperaturowym

   W książce opisano trójwymiarowe zagadnienie termosprężystości dla prostopadłościanu, podano pewne metody rozwiązywania równań różnicowych eliptycznych, parabolicznych i hiperbolicznych, z uwzględnieniem porównania otrzymywanych wyników, przeprowadzono analizę numeryczną wybranych zagadnień liniowych ...

  • Porównaj ceny

   od 22.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń klejowych

   Książka zawiera sposoby określania rozkładów naprężeń w spoinach klejowych metodami analitycznymi oraz metody elementów skończonych. Przedstawia również prognozowanie wytrzymałości doraźnej połączeń klejowych ze wskazaniem zalet i ograniczeń poszczególnych metod, a także różnorodne sposoby ...

  • Porównaj ceny

   od 23.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podstawy biotechnologii przemysłowej

   Po krótkim wprowadzeniu w historię biotechnologii i wskazaniu na jej tendencje rozwojowe, w podręczniku przedstawiono ogólne zasady procesów mikrobiologicznych, na których głównie bazuje biotechnologia, opisano zagadnienia inżynierii bioreaktorów w aspekcie przebiegających w nich procesów ( ...

  • Porównaj ceny

   od 49.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Poradnik frezera

   W poradniku podano podstawy frezerstwa z uwzględnieniem tolerancji, pasowań, struktury geometrycznej powierzchni, terminologii i oznaczeń w obróbce skrawaniem oraz charakterystyki procesu frezowania. Opisano rodzaje frezów oraz różne odmiany frezarek. Poza tym przedstawiono wiadomości o wyposażeniu frezarek: ...

  • Porównaj ceny

   od 45.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wytrzymałość materiałów tom 1

   W dwóch tomach podręcznika zawarto wykłady wytrzymałości materiałów w zakresie zwyczajowo przyjmowanym na uczelniach technicznych. Zachowano przy tym układ uznawany za właściwy z metodycznego punktu widzenia. Podstawowe zagadnienia wytrzymałościowe uzupełniono elementami teorii sprężystości oraz opisem ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Nonconventional Finishing Technologies

   This monograph concerns better or less known technologies of metal finishing, which have been developed in recent years and it is a compendium of modern knowledge in the field of metal nonconventional finishing technologies. It is not a collection of articles presenting the research results but rather a description of ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Kształtowanie metali lekkich

   Pierwsza publikacja, która całościowo ujmuje problematykę kształtowania metali lekkich. Autorzy dokonali prezentacji najważniejszych oraz bardziej rozpowszechnionych i efektywnych sposobów kształtowania formującego (za pomocą odlewania czy metalurgii proszków), kształtowania plastycznego, kształtowania ...

  • Porównaj ceny

   od 64.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Strukturalne aspekty odkształcania metali

   W książce omówiono obszernie teorię defektów sieci krystalicznej, zjawiska i mechanizmy procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali oraz uwarunkowania wytwarzania odpowiedniej struktury materiałów metalowych, a co za tym idzie także ich właściwości....

  • Porównaj ceny

   od 28.60 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Autoklawizowany beton komórkowy

   Procesy technologiczne i podstawowe operacje przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego Surowce do produkcji betonu komórkowego Zastosowanie wyrobów z betonu komórkowego.

  • Porównaj ceny

   od 51.38 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Inżynieria materiałowa t.2

   Inżynieria materiałowa stała się filarem rozwoju wszystkich dziedzin techniki. Jej osiągnięcia pozwalają na wytwarzanie coraz doskonalszych produktów i urządzeń, z którymi stykamy się na co dzień, np. pojazdów, narzędzi, a także procesorów do naszych komputerów. Książka Inżynieria materiałowa ...

  • Porównaj ceny

   od 17.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy

   W pracy podano metody racjonalnego projektowania i wykonania oraz sposoby eksploatacji różnych typów zbiorników metalowych na ciecze i gazy. Dokonano analizy pod względem technicznym i ekonomicznym licznych zbiorników wykonanych w różnych krajach. W celu kompleksowego ujęcia tematu omówiono, na podstawie ...

  • Porównaj ceny

   od 43.19 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wstęp do chemii materiałów

   Autor omawia podstawowe zagadnienia chemii ogólnej, podaje charakterystykę poszczególnych grup pierwiastków ze szczególnym uwzględnieniem właściwości strukturalnych i chemicznych materiałów użytkowych - metali i ich stopów, materiałów ceramicznych, polimerowych, powłokowych, półprzewodnikowych. ...

  • Porównaj ceny

   od 50.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Chitozan wszechstronny polimer ze źródeł odnawialnych

   Prezentowana monografia jest jedyną w swoim rodzaju na rynku wydawniczym w Polsce. Ma na celu przybliżenie czytelnikom o różnych zainteresowaniach wiadomości o chitozanie: otrzymanie, budowę chemiczną, właściwości fizyczne, modyfikacje oraz przede wszystkim możliwości aplikacyjne. Praca napisana prostym ...

  • Porównaj ceny

   od 36.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Stal dupleks w konstrukcjach spawanych

   Dzięki składowi chemicznemu i ferrytyczno - austenitycznej mikrostrukturze stal dupleks ma najlepsze cechy chromowej stali ferrytycznej i chromowo-niklowej stali austenitycznej, a więc ma doskonałe właściwości mechaniczne: plastyczność, wytrzymałość na rozciąganie i ciągliwość oraz odporność na ...

  • Porównaj ceny

   od 29.28 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Medoty asymptotyczne i ich zastosowanie w teorii powłok

   Książka zawiera krótką historię i przegląd metod asymptotycznych z uwzględnieniem ich szczególnie ważnych etapów, stanu współczesnego i perspektyw rozwoju. Opisano w niej również zastosowanie metod asymptotycznych, przeprowadzono analizę konstrukcji cienkościennych opartą na wykorzystaniu teorii ...

  • Porównaj ceny

   od 14.59 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Inżynieria powierzchni

   Na rynku brakuje opracowania dotyczącego inżynierii powierzchni, a ta książka tę lukę wypełnia. Przedstawiono w niej w sposób nowatorski i kompleksowy podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne oraz metody konstytuowania warstwy wierzchniej elementów maszyn. Książka jest adresowana do studentów inżynierii ...

  • Porównaj ceny

   od 24.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Chemia i technologia żywic epoksydowych

   Omówione zagadnienia : budowa i właściwości związków i żywic epoksydowych, metody otrzymywania związków epoksydowych, utwardzacze żywic epoksydowych, napełniacze, żywice lane, kleje epoksydowe, laminaty epoksydowe, badanie żywic nieutwardzonych, badanie właściwości żywic utwardzonych....

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wytrzymałość materiałów tom 2

   Podręcznik przedstwia zarówno klasyczne zagadnienia wytrzymałościowe, jak i nowoczesne elementy wytrzymałości materiałów, m.in. metodę elementów skończonych. Większość tematów jest zilustrowana konkretnymi przykładami, które nie tylko ułatwiają zrozumienie przdstawionych zagadnień, ale również ...

  • Porównaj ceny

   od 37.54 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Fizyka materiałów polimerowych makrocząsteczki i ich układy

   W niniejszej, pierwszej części podręcznika Fizyka materiałów polimerowych, zatytułowanej Makrocząsteczki i ich układy, przedstawiono podstawowe pojęcia i charakterystyki makrocząsteczek. Omówiono tematy takie jak: podstawy chemii makrocząsteczek i polimerów, metody polimeryzacji, modelowanie procesów ...

  • Porównaj ceny

   od 37.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Poliolefiny

   Pierwsza na polskim rynku pozycja na temat poliolefin, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom zarówno studentów szkół wyższych i słuchaczy studiów podyplomowych, specjalizujących się w zakresie chemii i technologii polimerów, jak i chemików zajmujących się produkcją oraz przetwarzaniem materiałów ...

  • Porównaj ceny

   od 50.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Inżynieria materiałowa Stal

   Książka poświęcona stali - jednemu z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych. Książka jest podstawowym podręcznikiem na temat stali, przeznaczonym dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem ...

  • Porównaj ceny

   od 45.05 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Metody badania tworzyw metalicznych

   Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych politechnik. Będzie także przydatny dla inżynierów pracujących w laboratoriach, instytutach oraz dla osób przeprowadzających badania tworzyw metalicznych. Treść książki obejmuje:Metody ...

  • Przejdź do sklepu

   od 31.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Technologiczna plastyczność metali. Badania Plastometryczne

   Dynamiczny rozwój techniki komputerowej, umożliwiający analizę procesów przeróbki plastycznej, oraz rozwój komputerowych programów do projektowania procesów przeróbki plastycznej opartych na metodzie elementów skończonych [74,102,146=149] stworzył zapotrzebowanie na równania opisujące własności ...

  • Przejdź do sklepu

   od 22.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Termicznie stymulowane prądy w nieuporządkowanych ciałach stałych

   Własności fizyczne ciał stałych zależą nie tylko od ich pasmowej struktury, ale również od obecności zlokalizowanych stanów elektronowych w przerwie energetycznej. Występowanie tych stanów jest w wypadku materiałów krystalicznych związane z naruszeniem symetrii translacyjnej na skutek obecności ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wybrane zagadnienia z opakowalnictwa żywności

   Znajomość zasad pakowania żywności, materiałów opakowaniowych i ich właściwości, technik i technologii pakowania, a także interakcji pomiędzy opakowaniem a produktem jest bardzo ważna przy wyborze sposobu pakowania danego produktu spożywczego. Opakowanie odgrywa bowiem istotną rolę w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 19.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy metalurgii w odlewniczych procesach rafineryjnych

   Analiza technologicznych procesów topienia i ulepszania metali w stanie ciekłym, w oparciu o fenomenologiczną interpretację termodynamiki, wymaga znajomości odpowiednich funkcji określających warunki reagowania jak również orientacji w możliwościach dokonywania pomiarów. Posiadanie dostatecznie dużych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 24.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Silikony właściwości i zastosowanie

   W książce omówiono sposoby otrzymywania silikonów, ich strukturę, podstawowe właściwości, zastosowanie w wielu dziedzinach życia (w budownictwie, rolnictwie, przemysle spożywczym, kosmetycznym, a także w farmacji i medycynie).

  • Przejdź do sklepu

   od 29.25 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Fizykochemia przemian fazowych

   Rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ma szczególny udział we współczesnym postępie techniki. Oparty na wiedzy ukształtowanej przez fizykę i chemię ciała stałego stwarza możliwości racjonalnego doboru materiałów znanych lub projektowania nowych, w zależności od prognozowanej ...

  • Przejdź do sklepu

   od 23.00 PLN, dostępne w 1 sklepach