TrafCen.pl - strona główna

Inżynieria materiałowa

Porównaj ceny w Inżynieria materiałowa.
Książki / Nauka i technika / Inżynieria materiałowa

  • Zadania z wytrzymałości materiałów

   Niniejszy zbiór zawiera zadania z zakresu tradycyjnych, klasycznych metod stosowanych w wytrzymałości materiałów. W każdym rozdziale zamieszczono krótkie wprowadzenie teoretyczne, pewną liczbę zadań w pełni rozwiązanych oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Wybór zadań jest zgodny z programem ...

  • Porównaj ceny

   od 24.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Nienasycone żywice poliestrowe

   W trzecim wydaniu (zmienionym) tej książki omówiono mechanizmy syntezy poliestrów metodami polikondensacji lub polimeryzacji, scharakteryzowano surowce stosowane do ich syntezy, podano wpływ składu chemicznego i parametrów syntezy na właściwości żywic ciekłych i utwardzonych. Przedstawiono właściwości i ...

  • Porównaj ceny

   od 44.10 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Trójwymiarowe zagadnienia teorii płyt w polu temperaturowym

   W książce opisano trójwymiarowe zagadnienie termosprężystości dla prostopadłościanu, podano pewne metody rozwiązywania równań różnicowych eliptycznych, parabolicznych i hiperbolicznych, z uwzględnieniem porównania otrzymywanych wyników, przeprowadzono analizę numeryczną wybranych zagadnień liniowych ...

  • Porównaj ceny

   od 22.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń klejowych

   Książka zawiera sposoby określania rozkładów naprężeń w spoinach klejowych metodami analitycznymi oraz metody elementów skończonych. Przedstawia również prognozowanie wytrzymałości doraźnej połączeń klejowych ze wskazaniem zalet i ograniczeń poszczególnych metod, a także różnorodne sposoby ...

  • Porównaj ceny

   od 23.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podstawy biotechnologii przemysłowej

   Po krótkim wprowadzeniu w historię biotechnologii i wskazaniu na jej tendencje rozwojowe, w podręczniku przedstawiono ogólne zasady procesów mikrobiologicznych, na których głównie bazuje biotechnologia, opisano zagadnienia inżynierii bioreaktorów w aspekcie przebiegających w nich procesów ( ...

  • Porównaj ceny

   od 49.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Poradnik frezera

   W poradniku podano podstawy frezerstwa z uwzględnieniem tolerancji, pasowań, struktury geometrycznej powierzchni, terminologii i oznaczeń w obróbce skrawaniem oraz charakterystyki procesu frezowania. Opisano rodzaje frezów oraz różne odmiany frezarek. Poza tym przedstawiono wiadomości o wyposażeniu frezarek: ...

  • Porównaj ceny

   od 45.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Strukturalne aspekty odkształcania metali

   W książce omówiono obszernie teorię defektów sieci krystalicznej, zjawiska i mechanizmy procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali oraz uwarunkowania wytwarzania odpowiedniej struktury materiałów metalowych, a co za tym idzie także ich właściwości....

  • Porównaj ceny

   od 28.60 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wytrzymałość materiałów tom 1

   W dwóch tomach podręcznika zawarto wykłady wytrzymałości materiałów w zakresie zwyczajowo przyjmowanym na uczelniach technicznych. Zachowano przy tym układ uznawany za właściwy z metodycznego punktu widzenia. Podstawowe zagadnienia wytrzymałościowe uzupełniono elementami teorii sprężystości oraz opisem ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Nonconventional Finishing Technologies

   This monograph concerns better or less known technologies of metal finishing, which have been developed in recent years and it is a compendium of modern knowledge in the field of metal nonconventional finishing technologies. It is not a collection of articles presenting the research results but rather a description of ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Kształtowanie metali lekkich

   Pierwsza publikacja, która całościowo ujmuje problematykę kształtowania metali lekkich. Autorzy dokonali prezentacji najważniejszych oraz bardziej rozpowszechnionych i efektywnych sposobów kształtowania formującego (za pomocą odlewania czy metalurgii proszków), kształtowania plastycznego, kształtowania ...

  • Porównaj ceny

   od 64.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wstęp do chemii materiałów

   Autor omawia podstawowe zagadnienia chemii ogólnej, podaje charakterystykę poszczególnych grup pierwiastków ze szczególnym uwzględnieniem właściwości strukturalnych i chemicznych materiałów użytkowych - metali i ich stopów, materiałów ceramicznych, polimerowych, powłokowych, półprzewodnikowych. ...

  • Porównaj ceny

   od 50.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Autoklawizowany beton komórkowy

   Procesy technologiczne i podstawowe operacje przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego Surowce do produkcji betonu komórkowego Zastosowanie wyrobów z betonu komórkowego.

  • Porównaj ceny

   od 51.38 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Inżynieria materiałowa t.2

   Inżynieria materiałowa stała się filarem rozwoju wszystkich dziedzin techniki. Jej osiągnięcia pozwalają na wytwarzanie coraz doskonalszych produktów i urządzeń, z którymi stykamy się na co dzień, np. pojazdów, narzędzi, a także procesorów do naszych komputerów. Książka Inżynieria materiałowa ...

  • Porównaj ceny

   od 17.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy

   W pracy podano metody racjonalnego projektowania i wykonania oraz sposoby eksploatacji różnych typów zbiorników metalowych na ciecze i gazy. Dokonano analizy pod względem technicznym i ekonomicznym licznych zbiorników wykonanych w różnych krajach. W celu kompleksowego ujęcia tematu omówiono, na podstawie ...

  • Porównaj ceny

   od 43.19 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Inżynieria powierzchni

   Na rynku brakuje opracowania dotyczącego inżynierii powierzchni, a ta książka tę lukę wypełnia. Przedstawiono w niej w sposób nowatorski i kompleksowy podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne oraz metody konstytuowania warstwy wierzchniej elementów maszyn. Książka jest adresowana do studentów inżynierii ...

  • Porównaj ceny

   od 24.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Chitozan wszechstronny polimer ze źródeł odnawialnych

   Prezentowana monografia jest jedyną w swoim rodzaju na rynku wydawniczym w Polsce. Ma na celu przybliżenie czytelnikom o różnych zainteresowaniach wiadomości o chitozanie: otrzymanie, budowę chemiczną, właściwości fizyczne, modyfikacje oraz przede wszystkim możliwości aplikacyjne. Praca napisana prostym ...

  • Porównaj ceny

   od 36.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Stal dupleks w konstrukcjach spawanych

   Dzięki składowi chemicznemu i ferrytyczno - austenitycznej mikrostrukturze stal dupleks ma najlepsze cechy chromowej stali ferrytycznej i chromowo-niklowej stali austenitycznej, a więc ma doskonałe właściwości mechaniczne: plastyczność, wytrzymałość na rozciąganie i ciągliwość oraz odporność na ...

  • Porównaj ceny

   od 29.28 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Medoty asymptotyczne i ich zastosowanie w teorii powłok

   Książka zawiera krótką historię i przegląd metod asymptotycznych z uwzględnieniem ich szczególnie ważnych etapów, stanu współczesnego i perspektyw rozwoju. Opisano w niej również zastosowanie metod asymptotycznych, przeprowadzono analizę konstrukcji cienkościennych opartą na wykorzystaniu teorii ...

  • Porównaj ceny

   od 14.59 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Poliolefiny

   Pierwsza na polskim rynku pozycja na temat poliolefin, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom zarówno studentów szkół wyższych i słuchaczy studiów podyplomowych, specjalizujących się w zakresie chemii i technologii polimerów, jak i chemików zajmujących się produkcją oraz przetwarzaniem materiałów ...

  • Porównaj ceny

   od 50.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Inżynieria materiałowa Stal

   Książka poświęcona stali - jednemu z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych. Książka jest podstawowym podręcznikiem na temat stali, przeznaczonym dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem ...

  • Porównaj ceny

   od 45.05 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Chemia i technologia żywic epoksydowych

   Omówione zagadnienia : budowa i właściwości związków i żywic epoksydowych, metody otrzymywania związków epoksydowych, utwardzacze żywic epoksydowych, napełniacze, żywice lane, kleje epoksydowe, laminaty epoksydowe, badanie żywic nieutwardzonych, badanie właściwości żywic utwardzonych....

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wytrzymałość materiałów tom 2

   Podręcznik przedstwia zarówno klasyczne zagadnienia wytrzymałościowe, jak i nowoczesne elementy wytrzymałości materiałów, m.in. metodę elementów skończonych. Większość tematów jest zilustrowana konkretnymi przykładami, które nie tylko ułatwiają zrozumienie przdstawionych zagadnień, ale również ...

  • Porównaj ceny

   od 37.54 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Fizyka materiałów polimerowych makrocząsteczki i ich układy

   W niniejszej, pierwszej części podręcznika Fizyka materiałów polimerowych, zatytułowanej Makrocząsteczki i ich układy, przedstawiono podstawowe pojęcia i charakterystyki makrocząsteczek. Omówiono tematy takie jak: podstawy chemii makrocząsteczek i polimerów, metody polimeryzacji, modelowanie procesów ...

  • Porównaj ceny

   od 37.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Właściwości ciał stałych

   Rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ma szczególny udział we współczesnym postępie techniki. Oparty na wiedzy ukształtowanej przez fizykę i chemię ciała stałego stwarza możliwości racjonalnego odbioru materiałów znanych lub projektowania nowych, w zależności od prognozowanej ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geometrically non-linear analysis of layered composite plates and shells

   This monograph includes the results of investigations carried out by the author since 1992. The whole period was divided into several research intervals of a different intensity. It all started during the author participation in the DFG-Research Project "Theory and Nonlinear FEM-Analysis of Elastic and Elasto-Plastic ...

  • Przejdź do sklepu

   od 26.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wstęp do inżynierii materiałowej

   W podręczniku przedstawiono budowę materiałów, ich właściwości mechaniczne, podstawowe informacje o strukturze metali i możliwości jej kształtowania, charakterystykę metali, tworzyw ceramicznych, polimerów i kompozytów oraz zagadnienia korozji materiałów. Omówiono własności elektryczne, optyczne, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 50.25 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wzorce z Natury w technice i inżynierii materiałowej

   Treścią książki są zagadnienia związane z intensywnie rozwijanym w ostatnich latach kierunkiem nauki, zwanym biomimetyką. Kierunek ten opiera się generalnie na wykorzystaniu we współczesnej technice wzorców pochodzących z Natury. W pracy przedstawione są wybrane przykłady takich wzorców, które już ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Prace komisji technologii drewna. Tom 15

   Wstęp do rozdziału pierwszego:Struktura włóknista przeznaczona do separacji cząstek stałych ze strumienia powietrza musi odpowiadać wielu wymaganiom. Przede wszystkim jej budowa wewnętrzna i właściwości powierzchniowe winny być dostosowane ściśle do określonych warunków użytkowania. Cechy te muszą ...

  • Przejdź do sklepu

   od 12.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Logistyka odzysku w opakowalnictwie

   Książka Logistyka odzysku w opakowalnictwie powstała w wyniku badań nad wartością dodaną kreowaną z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw. Badania te wykazały, że istnieje niewykorzystany potencjał związany z przepływami tych obiektów między kooperującymi przedsiębiorstwami. ...

  • Przejdź do sklepu

   od 36.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Metody badania tworzyw metalicznych

   Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych politechnik. Będzie także przydatny dla inżynierów pracujących w laboratoriach, instytutach oraz dla osób przeprowadzających badania tworzyw metalicznych. Treść książki obejmuje:Metody ...

  • Przejdź do sklepu

   od 31.00 PLN, dostępne w 1 sklepach