TrafCen.pl - strona główna

Słowniki

Porównaj ceny w Słowniki.
Książki / Słowniki

  • Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem

   Najnowszy, obszerny słownik frazeologiczny z komentarzami autorskimi prof. Jerzego Bralczyka, przeznaczony dla osób, które chcą mówić i pisać nie tylko poprawnie, lecz także barwnie i atrakcyjnie. Także dla tych, którzy chcą towarzyszyć profesorowi Bralczykowi w jego lingwistycznych wycieczkach i spojrzeć ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego

   Największy i najnowszy słownik etymologiczny polszczyzny, od A do Z. Napisany przystępnie, bogaty w informacje kulturowe. ?informacje o pochodzeniu około 13000 wyrazów, zarówno rodzimych, jak i obcych ?wyrazy pokrewne zebrane w jednym artykule hasłowym ?związki etymologiczne pośrednie i ...

  • Porównaj ceny

   od 54.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Mały słownik hiszpańsko-polski polsko-hiszpański

   Idealna pomoc w nauce języka obcego! Funkcjonalny Poręczny Przydatny w wielu codziennych s ytuacjach życiowychZawiera 16 000 haseł oraz 20 000 znaczeń, zwrotów i przyk ładów użycia. Rejestruje najczęściej używane słownictwo. Zawier a dodatek gramatyczny, prawidłowy zapis daty i godziny oraz ...

  • Porównaj ceny

   od 9.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ludzie i miejsca w języku

   Niezwykle sumiennie i szczegółowo opracowany słownik, prowadzący czytelnika do źródeł europejskiej f razeologii. - Zawiera związki frazeologiczne z nazwą własną lub wyrazem pochodnym, np. wyglądać ja k Dawid przy Goliacie, janusowe oblicze, wejść na Parnas, jarzmo kaudyńskie. - Objaśnia ich ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Mały słownik tematyczny hiszpańsko-polski

   10 000 haseł, 15 tematów dobranych pod kątem aktualności i przydatności w życiu codziennym. Słownictwo z wybranych dziedzin (zdrowie, jedzenie, dom, nauka i praca, zakupy, sport, podróż itp.) podane w szerszym zakresie niż w tradycyjnych słownikach. Wyrazy, terminy i zwroty związane z każdym tematem ...

  • Porównaj ceny

   od 24.13 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Uniwersalny słownik polsko-włoski

   150.000 haseł, wyrażeń i zwrotów o przejrzystym układzie. Słownik ten jest adresowany do wszystkich, którym niezbędna jest znajomość współczesnego języka włoskiego, z jakim spotykamy się w literaturze, w prasie i innych mediach, w sytuacjach dnia codziennego. Praktyczny i ...

  • Porównaj ceny

   od 144.95 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Słownik praktyczny angielsko-polski polsko-angielski

   Słownik, którego 60 000 haseł i zwrotów ułatwi Ci skuteczną komunikację w obcym języku. Dzięki niemu będziesz na bieżąco z najnowszym słownictwem. Nauczysz się stosować odpowiednie tłumaczenie w zależności od kontekstu. Unikniesz pułapek językowych dzięki omówieniu najczęstszych błędów w ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wielki słownik włosko-polski Tom I A-E + Gramatyka

   Słownik zawiera: - 350 000 haseł, wyrażeń, zwrotów frazeologicznych i przysłów; - słownictwo ogólne, potoczne, regionalne, literackie; - wyrazy i zwroty archaiczne; - terminologię specjalistyczną z różnych dziedzin wiedzy. Druga książka w pakiecie zawiera: - podstawy gramatyki języka włoskiego; - ...

  • Porównaj ceny

   od 135.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik paronimów czyli wyrazów mylonych

   Słownik zestawia w pary (a czasem w trójki, czwórki itd.) wyrazy o podobnym brzmieniu (bliskość artykulacyjna lub graficzna, a często i formalna), ale całkowicie różnym znaczeniu i zwykle też różnym pochodzeniu, np. adaptować i adoptować, apostrof i apostrofa, hospitacja i hospitalizacja. Ma to zapobiec ...

  • Porównaj ceny

   od 22.34 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik obrazkowy Polski Angielski

   Słownik obrazkowyangielski, polskiZobacz to, co inne słowniki jedynie opisują Zawiera ponad 20 000 haseł w 17 rozdziałach głównych i 600 obszarach tematycznych Możesz znaleźć tu tłumaczenie, którego na próżno szukać gdzie indziej Dzięki szczegółowym ilustracjom masz znacznie większe szanse ...

  • Porównaj ceny

   od 42.01 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Polsko-angielski słownik medyczny z wymową

   Słownik zawiera około 12 000 podstawowych terminów polskich z dziedziny medycyny ( w tym stomatologii), a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak np. biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja, wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku angielskim. Podano transkrypcję fonetyczną ...

  • Porównaj ceny

   od 24.61 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik techniczny polsko-hiszpański

   Słownik zawiera ok. 56 000 terminów z różnych dziedzin techniki i nauk ścisłych. Treść trzeciego wydania Słownika została gruntownie przejrzana, poprawiona i uzupełniona. Uzupełnienia dotyczą wszys tkich dziedzin techniki ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej terminologii szybko rozwijających ...

  • Porównaj ceny

   od 123.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podręczny słownik angielsko-polski polsko-angielski

   Słownik przygotowany we współpracy z Oxford University Press, na podstawie Wielkiego słownika angiel sko-polskiego PWN-Oxford. Zawiera aktualne słownictwo, w tym potoczne i należące do języka mówionego , również najnowsze. Użytkownik znajdzie w nim trafne i jednoznaczne tłumaczenia wyrazów i idiomów ...

  • Porównaj ceny

   od 34.98 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik polsko-szwedzki

   Słownik polsko-szwedzki, opublikowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy ze szwedzkim wydawnictwem Natur och Kultur, jest największym do tej pory wydanym słownikiem polsko-szwedzkim.Słownik zawiera:około 37 000 haseł;31 000 wyrażeń i zwrotów języka potocznego i literackiego;słownictwo i ...

  • Porównaj ceny

   od 63.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podręczny słownik polsko-hiszpański

   Słownik zawiera: 200 000 haseł, wyrażeń, zwrotów, idiomów i znaczeń• słownictwo ogólne i specjalistyczne, potoczne, pospolite, archaizmy • terminologia z różnych dziedzin • reprezentatywny dobór słów, zwrotów, idiomów i znaczeń • ...

  • Porównaj ceny

   od 67.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podręczny słownik hiszpańsko-polski

   120 000 wyrazów hasłowych, zwrotów, idiomów, zilustrowanych dużą liczbą przykładów i zdań. Bogata frazeologia i terminologia. Odpowiedniki angielskie z uwzględnieniem amerykanizmów oraz zapisem wymowy. Wykaz angielskich czasowników nieregularnych. Spisy nazw geograficznych i skrótów. Słownik dostępny ...

  • Porównaj ceny

   od 64.88 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wielki słownik rosyjsko-polski

   Największy na polskim rynku słownik rosyjsko-polski, zawiera 140 000 rosyjskich znaczeń, zwrotów, wyrażeń, idiomów i typowych połączeń wyrazowych.Wielki słownik rosyjsko-polski zawiera różnorodne tematycznie słownictwo i przejrzyste, zwięzłe informacje przekładowe.

  • Porównaj ceny

   od 96.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Mój pierwszy słownik ortograficzny

   Mój pierwszy słownik ortograficzny przeznaczony jest dla najmłodszych użytkowników języka polskiego. Zawiera 1500 haseł - wyrazów, które są najbardziej potrzebne dzieciom. Do każdego słówka został podany wzór prawidłowego podziału na sylaby, a formy odmiany podane są pełnymi wyrazami.Słowniczek ...

  • Porównaj ceny

   od 13.19 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik polsko-łaciński łacińsko-polski

   Słownik zawiera około 44000 haseł. Jest przeznaczony dla szerokiego kręgu użytkowników języka łacińskiego takich jak historycy, prawnicy, świat medyczny, biolodzy, botanicy, duchowieństwo, filozofowie oraz miłośnicy kultury klasycznej. Zawiera przede wszystkim hasła typu ogólnego, można jednak w nim ...

  • Porównaj ceny

   od 23.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pons Podręczny słownik obrazkowy polski francuski

   Polski - francuski podręczny słownik obrazkowy.- Około 10 000 pojęć w każdym języku- Aktualne słownictwo tłumaczone przez specjalistów- 1 800 kolorowych szczegółowych ilustracji- 600 obszarów tematycznych w 17 działach- Indeks haseł

  • Porównaj ceny

   od 23.76 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Polsko-angielski słownik budowlany z wymową

   Słownik zawiera ok. 12000 podstawowych terminów z dziedziny budownictwa i architektury, a także dziedzin z nimi powiązanych, takich jak spawalnictwo, inżynieria lądowa i wodna, inżynieria sanitarna, budowa maszyn, materiałoznawstwo, oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku angielskim. Podano ...

  • Porównaj ceny

   od 25.31 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik techniczny hiszpańsko-polski

   Przedstawiamy najnowsze opracowanie Słownika technicznego hiszpańsko-polskiego, zawierające okołoŠ65 000 terminów, głównie z zakresu techniki i nauk ścisłych. Słownik jest adresowany do naukowców, techników, studentów i tłumaczy oraz osób interesujących się zawodowo lub prywatnie językiem ...

  • Porównaj ceny

   od 123.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pons Słownik obrazkowy polski włoski

   Słownik obrazkowy PONS przedstawia w obrazkach to, co inne jedynie opisują! Na stronach słownika można znaleźć ponad 3600 szczegółowych ilustracji wraz z ich opisem w języku polskim oraz jednym z pięciu wybranych języków. W słowniku zostało zawartych ponad 20 000 tłumaczeń, obejmujących 17 głównych ...

  • Porównaj ceny

   od 35.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wielki słownik polsko niemiecki tom 1-2

   Ponad 90 000 artykułów hasłowych, około 110 000 przykładów użycia, zwrotów, idiomów, przysłów. Słownictwo ogólne z uwzględnieniem wszelkich odmian stylistycznych, występujących w dziełach literackich, w prasie i w języku potocznym. Bogata frazeologia. Pojęcia naukowe i terminy specjalistyczne z ...

  • Porównaj ceny

   od 100.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik rodzajów i gatunków literackich

   Słownik rodzajów i gatunków literackich to unikatowe osiągnięcie w skali międzynarodowej ? jedyne tak przekrojowe i wyczerpujące zestawienie haseł poświęconych gatunkom w literaturze polskiej i światowej. Napisany przez najwybitniejszych polskich literaturoznawców i neofilologów XX stulecia jest niezwykle ...

  • Porównaj ceny

   od 57.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik łacińsko-polski t.1

   Profesor Marian Plezia 1917-1996, znakomity filolog klasyczny, panował naukowo nad całą dyscypliną wiedzy zwaną tradycyjnie filologią klasyczną, której zakres od dawna uległ znacznemu poszerzeniu i obejmuje obecnie język i literaturę grecką klasyczną, rzymską, kulturę grecko-rzymską, grekę i ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik wyrazów obcych

   Najnowszy słownik wyrazów obcych -nowoczesny, funkcjonalny, przydatny w każdej domowej bibliotece!Bogactwo informacji, specjalny dobór haseł oraz przejrzysty układ sprawiają, że stanowi nieocenioną pomoc dla uczniów. Słownik zawiera: - 25 000 haseł, w tym ponad 1000 wyrazów, które niedawno w eszły do ...

  • Porównaj ceny

   od 7.91 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słowniki tematyczne 1 Język polski Nauka o literaturze

   14-tomowa nowatorska seria została przygotowana z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i średnich. S wym zakresem obejmuje podstawowe dziedziny wiedzy, a także przedmioty obowiązkowe i najczęściej wybi erane na egzaminach. Przystępny język i czytelny układ haseł, a przede wszystkim zgodność z ...

  • Porównaj ceny

   od 19.19 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podręczny słownik niemiecko-polski polsko-niemiecki

   Znajdujące się na płycie słowniki zawierają 167 000 haseł i ponad 420 000 znaczeń w tym: słownictwo ogólne, terminy z wielu dziedzin nauki i techniki oraz 200 000 przykładów użycia, wyrażeń, zwrotów i przysłów. Podstawa materiału językowego to słowniki wybitnych germanistów polskich z ...

  • Porównaj ceny

   od 108.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik angielsko-pol,pol.-ang.

   - około 50 000 haseł wyjściowych i ponad 100 000 odpowiedników- zapis wymowy angielskiej- współczesne słownictwo ogólne- wyrażenia i zwroty języka potocznego- nizbędne terminy naukowe i techniczne- przykłady użycia wyrazów w zdaniach- słownictwo przydatne w szkole, w pracy i w ...

  • Porównaj ceny

   od 26.58 PLN, dostępne w 3 sklepach