TrafCen.pl - strona główna

Słowniki

Porównaj ceny w Słowniki.
Książki / Słowniki

  • Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem

   Najnowszy, obszerny słownik frazeologiczny z komentarzami autorskimi prof. Jerzego Bralczyka, przeznaczony dla osób, które chcą mówić i pisać nie tylko poprawnie, lecz także barwnie i atrakcyjnie. Także dla tych, którzy chcą towarzyszyć profesorowi Bralczykowi w jego lingwistycznych wycieczkach i spojrzeć ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Mały słownik hiszpańsko-polski polsko-hiszpański

   Idealna pomoc w nauce języka obcego! Funkcjonalny Poręczny Przydatny w wielu codziennych s ytuacjach życiowychZawiera 16 000 haseł oraz 20 000 znaczeń, zwrotów i przyk ładów użycia. Rejestruje najczęściej używane słownictwo. Zawier a dodatek gramatyczny, prawidłowy zapis daty i godziny oraz ...

  • Porównaj ceny

   od 9.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ludzie i miejsca w języku

   Niezwykle sumiennie i szczegółowo opracowany słownik, prowadzący czytelnika do źródeł europejskiej f razeologii. - Zawiera związki frazeologiczne z nazwą własną lub wyrazem pochodnym, np. wyglądać ja k Dawid przy Goliacie, janusowe oblicze, wejść na Parnas, jarzmo kaudyńskie. - Objaśnia ich ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Mały słownik tematyczny hiszpańsko-polski

   10 000 haseł, 15 tematów dobranych pod kątem aktualności i przydatności w życiu codziennym. Słownictwo z wybranych dziedzin (zdrowie, jedzenie, dom, nauka i praca, zakupy, sport, podróż itp.) podane w szerszym zakresie niż w tradycyjnych słownikach. Wyrazy, terminy i zwroty związane z każdym tematem ...

  • Porównaj ceny

   od 24.13 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Uniwersalny słownik polsko-włoski

   150.000 haseł, wyrażeń i zwrotów o przejrzystym układzie. Słownik ten jest adresowany do wszystkich, którym niezbędna jest znajomość współczesnego języka włoskiego, z jakim spotykamy się w literaturze, w prasie i innych mediach, w sytuacjach dnia codziennego. Praktyczny i ...

  • Porównaj ceny

   od 144.95 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego

   Największy i najnowszy słownik etymologiczny polszczyzny, od A do Z. Napisany przystępnie, bogaty w informacje kulturowe. ?informacje o pochodzeniu około 13000 wyrazów, zarówno rodzimych, jak i obcych ?wyrazy pokrewne zebrane w jednym artykule hasłowym ?związki etymologiczne pośrednie i ...

  • Porównaj ceny

   od 54.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ilustrowany słownik angielsko-polski

   Ilustrowany słownik angielsko-polski jest przeznaczony dla dzieci rozpoczynających naukę. Wstęp gramatyczny został napisany z myślą o najmłodszych - w przystępny i zrozumiały sposób. Liczne przykłady zostały zobrazowane wspaniałymi ilustracjami, przez co bardzo łatwo je zapamiętać.Cały słowniczek ...

  • Porównaj ceny

   od 7.78 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik angielsko-polski dla dzieci

   Prezentowana książka przeznaczona jest do nauki języka angielskiego. Zawiera wyrazy, z którymi mali uczniowie spotykają się w pierwszych latach poznawania języka. Każde hasło zostało zilustrowane zab awnym rysunkiem, co w znakomity sposób ułatwia zapamiętywanie słówek.

  • Porównaj ceny

   od 6.04 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku

   Aktualne kompendium wiedzy o najważniejszych zjawiskach literackich XX wieku prezentowanych w bardzo szerokim komparatystycznym ujęciu. Ponad 350 haseł dotyczących literatury europejskiej Fakty, n azwiska twórców, daty, selektywne wskazówki bibliograficzne w każdym haśle Aktualne informacje ...

  • Porównaj ceny

   od 54.34 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podręczny słownik polsko-rosyjski

   100 000 haseł, przykładów ich użycia, wyrażeń, zwrotów. Współczesne słownictwo ogólne, wyrazy i określenia potoczne, terminy specjalistyczne z różnych dziedzin. Informacje gramatyczne i stylistyczne. Objaśnienia i uściślenia ułatwiające wybór rosyjskich odpowiedników. Spisy nazw geograficznych, ...

  • Porównaj ceny

   od 36.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik polsko włoski włosko polski

   Słownik zawiera około 30000 najważniejszych słów i zwrotów współczesnego języka ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z turystyką, biznesem oraz pracą. Opracowanie uwzględnia również pewien zasób terminów specjalistycznych z różnych ...

  • Porównaj ceny

   od 19.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Kieszonkowy słownik włosko-polski polsko-włoski

   44 000 haseł, przykładów użycia, wyrażeń i zwrotów. Współczesne słownictwo, terminy z różnych dziedzin, jak informatyka, sport, medycyna, religia i in., nazwy geograficzne, tytuły znanych dzieł literackich i filmowych, spisy skrótów, wzory odmiany włoskich ...

  • Porównaj ceny

   od 18.49 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wielki multimedialny słownik niemiecko - polski, polsko - niemiecki

   Wielki multimedialny słownik niemiecko - polski, polsko - niemiecki został przygotowany zgodnie z najnowszymi zasadami leksykografii dwujęzycznej. Autorzy i konsultanci to doświadczeni językoznawcy z ośrodków w kraju i za granicą. Słownik zawiera: - nowoczesne słownictwo ogólne - terminy specjalistyczne z ...

  • Porównaj ceny

   od 128.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Popularny słownik frazeologiczny

   W niniejszej publikacji znajduje się czytelnie przekazana wiedza na temat istniejących związków frazeologicznych. Znaczną zaletą słownika jest zgromadzenie w jednej książce związków frazeologicznych powiązanych znaczeniowo. Takie segregowanie materiału ułatwia uświadomienie sobie bogactwa języka ...

  • Porównaj ceny

   od 11.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wielki uniwersalny słownik polsko - angielski

   Zawiera 82000 haseł zilustrowanych blisko 9000 przykładówObejmuje polszczyznę literacką, wyrażenia i zwroty potoczne, przysłowia, terminologię naukową i specjalistyczną różnych dziedzin, dialektyzmy, gwarę przestępczą, slang oraz język subkultur młodzieżowychInformuje o wymowie oraz zabarwieniu ...

  • Porównaj ceny

   od 82.40 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej

   Obecne, drugie wydanie słownika zawiera ponad 10.000 haseł zaczerpniętych zarówno z teorii nauk ekonomicznych, jak i z codziennej praktyki gospodarczej. W publikacji zaprezentowano niezbędne kolokacje, terminy i wyrażenia frazeologiczne z zakresu rachunkowości, księgowości, podatków oraz audytu. ...

  • Porównaj ceny

   od 83.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pons Słownik obrazkowy polski hiszpański

   Słownik obrazkowy PONS przedstawia w obrazkach to, co inne jedynie opisują! Na stronach słownika można znaleźć ponad 3600 szczegółowych ilustracji wraz z ich opisem w języku polskim oraz jednym z pięciu wybranych języków. W słowniku zostało zawartych ponad 20 000 tłumaczeń, obejmujących 17 głównych ...

  • Porównaj ceny

   od 35.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik tematyczny 14 Filozofia i etyka

   Słowniki tematyczne są niezastąpione: * jako pomoc w pisaniu wypracowań i rozwiązywaniu zadań, * w opracowywaniu referatów i projektów edukacyjnych, * w powtórkach do sprawdzianów, klas ówek i testów, * w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, * w nauce do egzaminów ...

  • Porównaj ceny

   od 19.19 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pons Podręczny słownik obrazkowy polski rosyjski

   Polski - rosyjski podręczny słownik obrazkowy.- Około 10 000 pojęć w każdym języku- Aktualne słownictwo tłumaczone przez specjalistów- 1 800 kolorowych szczegółowych ilustracji- 600 obszarów tematycznych w 17 działach- Indeks haseł

  • Porównaj ceny

   od 24.47 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik uzbrojenia historycznego

   Słownik jest interesującym przewodnikiem po różnych rodzajach broni najczęściej reprezentowanych w p olskich zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych. Przede wszystkim obejmuje terminy dotyczące uzb rojenia z okresu od X do połowy XIX wieku, z obszaru Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej or az ...

  • Porównaj ceny

   od 12.74 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Francusko-polski słownik budowlany

   Słownik zawiera ok.10 000 terminów z zakresu budownictwa i architektury, a także z dziedzin z nimi powiązanych, takich jak hydraulika, spawalnictwo, inżynieria, budowa maszyn, oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim. Słownik przeznaczony jest dla osób związanych z branżą budowlaną, ...

  • Porównaj ceny

   od 24.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Polsko-angielsko-hiszpański słownik okulistyczny

   Polsko-angielsko-hiszpański słownik okulistyczny zawierający ponad 5800 haseł w porządku alfabetycznym i znaczeniowym wraz z indeksami językowymi ułatwiającymi natychmiastowe odnalezienie haseł i przekład wielojęzykowy.

  • Porównaj ceny

   od 70.12 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Powszechny słownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski

   W poprzednim wydaniu słownik nosił nazwę Kieszonkowego słownika rosyjsko-polskiego polsko-rosyjskiego. 60 000 haseł, przykładów ich użycia, wyrażeń i zwrotów. Współczesne słownictwo, terminy z różnych dziedzin, jak informatyka, sport, medycyna, religia i in. Spisy nazw geograficznych i skrótów. Przy ...

  • Porównaj ceny

   od 27.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pons Duży słownik angielsko-polski

   75 000 haseł i zwrotów gwarantuje odnalezienie szukanego hasła i odpowiedniego tłumaczenia, nawet tych rzadziej używanych słów Odnajdziesz w słowniku aktualne słownictwo, także z takich dziedzin jak: Internet, Unia Europejska, ekonomia, polityka

  • Porównaj ceny

   od 42.98 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pons Podręczny słownik obrazkowy polski włoski

   Polski - włoski podręczny słownik obrazkowy.- Około 10 000 pojęć w każdym języku- Aktualne słownictwo tłumaczone przez specjalistów- 1 800 kolorowych szczegółowych ilustracji- 600 obszarów tematycznych w 17 działach- Indeks haseł

  • Porównaj ceny

   od 23.76 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik frazeologiczny

   Najnowszy słownik frazeologiczny, zawiera około 7000 związków frazeologicznych. Został złożony tak, aby ułatwić Czytelnikowi szybkie dotarcie do poszukiwanego związku frazeologicznego. Słownik zawiera rozdział przysłów i powiedzeń, który może być również ciekawą lekturą. Mamy nadzieję, że ...

  • Porównaj ceny

   od 5.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik francusko-polski polsko-francuski i gramatyka

   Słownik dla początkujących i zaawansowanych 90 000 znaczeń wymowa wyrazów francuskich w każdej z obu części słownika duża łatwość korzystania przejrzysty układ nowoczesny język charakterystyczne zwroty i wyrażenia minirozmówki, najczęściej używane skróty i skrótowce wybrane nazwy ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik polszczyzny potocznej

   Słownik ten jest pionierskim dziełem w polskiej leksykografii. Powstał z potrzeby naukowego opracowa nia i udokumentowania współczesnej polszczyzny potocznej, pomijanej lub traktowanej wybiórczo w istn iejących publikacjach. Przebogaty materiał zgromadzony w słowniku daje rzetelny, pełny obraz i opis ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik praktyczny angielsko-polski polsko-angielski

   Słownik, którego 60 000 haseł i zwrotów ułatwi Ci skuteczną komunikację w obcym języku. Dzięki niemu będziesz na bieżąco z najnowszym słownictwem. Nauczysz się stosować odpowiednie tłumaczenie w zależności od kontekstu. Unikniesz pułapek językowych dzięki omówieniu najczęstszych błędów w ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • PONS słownik uniwersalny francusko-polski polsko-francuski

   40 000 haseł i zwrotów zapewni Ci wystarczającą liczbę słów na co dzień i w podróży Odnajdziesz w n im często używane znaczenia słów Nie będziesz miał problemu z wymową dzięki zapisowi fonetycznemu W tabelach gramatycznych odnajdziesz odpowiednią formę czasowników Dodatkowe minirozmówki ...

  • Porównaj ceny

   od 24.47 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik angielsko-polski polsko-angielski i gramatyka

   Słownik zawiera ponad 70 000 haseł z zakresu ogólnego słownictwa angielskiego. Po każdym haśle podana jest transkrypcja fonetyczna. Do słownika dodana jest gramatyka. Jest to zwięzła prezentacja najistotniejszych struktur współczesnego języka angielskiego.

  • Porównaj ceny

   od 28.98 PLN, dostępne w 3 sklepach