TrafCen.pl - strona główna

Marketing zarządzanie

Porównaj ceny w Marketing zarządzanie.
Książki / Marketing zarządzanie

  • Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko

   Trzy dogmaty zarządzania Każda firma, instytucja i organizacja ma własną kulturę pracy, która stanowi wypadkową rynkowych doświadczeń, specyfiki branży, a nawet charakteru założycieli, właścicieli oraz kadry menedżerskiej. Jeśli chodzi o zarządzanie personelem, sposób prowadzenia działań ...

  • Porównaj ceny

   od 28.88 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Strategia zarządzania jakością

   W książce Strategia zarządzania jakością autorzy próbują określić, czym jest jakość optymalna, dzięki której przedsiębiorstwa mogą poprzez funkcję strat obniżyć koszty wytwórcze. Obszar problemowy pracy może być tematem polemik studialnych na kierunkach zarządczych, inżynierskich, a także dla ...

  • Porównaj ceny

   od 34.05 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce

   Publikacja jest przeznaczona dla organizacji z różnych sektorów i branż, które chcą doskonalić swoje zarządzanie, przede wszystkim przez wdrażanie systemu zarządzania jakością na bazie wymagań norm ISO serii 9000. Normy te są powszechnie stosowane na świecie i stanowią pierwszy krok na drodze budowy w ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Skończ z okresową oceną pracowników!

   Czas już zrezygnować z okresowej oceny pracowników. To główna teza stawiana przez Samuela Culberta w książce, która mierzy się z powszechnymi osądami i pokazuje prawdziwe oblicze okresowej oceny pracowników ? jako okrutnej, bezsensownej i podstępnej praktyki, która wiele mówi o bezmyślnych działaniach ...

  • Porównaj ceny

   od 28.06 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marketing sensoryczny

   Ważną rolę w procesach zakupu i konsumpcji, a także postrzeganiu firm, marek i produktów odgrywają zmysły wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Wiedza o zmysłach ludzkich przyczynia się do większej skuteczności działań marketingowych. Jednak w większości przypadków jej wykorzystanie ogranicza się ...

  • Porównaj ceny

   od 37.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Skuteczne Realizowanie Projektów

   Niniejsza książka jest adresowana przede wszystkim do osób, które przechodzą ze zwykłej hierarchii liniowej do projektu oraz przejmują za niego odpowiedzialność. Nie ma znaczenia, czy jest to ich pierwsze zadanie, w którym dowodzą jakąś grupą, czy dwudzieste. Z poradnika mogą korzystać pracownicy, ...

  • Porównaj ceny

   od 26.72 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marketing w gastronomii

   Gastronomia jako ogniwo sfery usług pełni ważne funkcje gospodarcze i społeczne. Dostarczając wysoko przetworzone produkty żywnościowe, może się przyczyniać do unowocześnienia spożycia oraz korzystnie wpływać na poziom życia ludności. Książka stanowi całościowe opracowanie z dziedziny marketingu ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarządzanie wiedzą

   Podręcznik zawiera omówienie współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą i pojęć z nim związanych. Prezentuje przegląd aktualnego stanu nauki w tej dziedzinie. Książka adresowana jest zarówno do studentów, jak i praktyków biznesu. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej, przykładu z ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarządzanie jakością w usługach publicznych

   Brak jest jak dotychczas wyczerpującej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz pełnej znajomości mechanizmów zarządzania jakością w instytucjach publicznych. Tę istotną lukę w polskim piśmiennictwie wypełnia ,, wychodząc naprzeciw pilnemu zapotrzebowaniu ,, książka autorstwa K. Opolskiego i ...

  • Porównaj ceny

   od 33.05 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Reklama

   W publikacji w kompleksowy sposób przedstawiono istotne w praktyce i dyskusyjne aspekty prawa reklamy, w tym zagadnienia z zakresu zwalczania nieuczciwej reklamy, reklamy wybranych towarów i usług, reklamy w mediach, ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych w reklamie, dochodzenia roszczeń i ...

  • Porównaj ceny

   od 63.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podejmowanie decyzji

   Nasza aktywność życiowa wiąże się bezpośrednio z naszymi wyborami. Każdego dnia, podejmując decyzje, organizujemy swój czas. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, jest bardzo cenna. W książce autor w przystępny sposób przybliżył psychologiczny ...

  • Porównaj ceny

   od 31.58 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Nauka o organizacji

   Przestudiowanie podręcznika pozwoli na: - zrozumienie złożoności świata organizacji - uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazań dotyczących sprawnego funkcjonowania organizacji w zmiennym otoczeniu - przyswojenie zasad i form współdziałania organizacyjnego - poznanie głównych tendencji zwiększania ...

  • Porównaj ceny

   od 27.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu

   Zaufanie w organizacji to ważny czynnik ułatwiający kooperacje oraz koordynacje społecznych interakcji. Zmniejsza potrzebę monitorowania zachowań pracowniczych i jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na satysfakcje z pracy. Brak zaufania wiąże się z kolei z dużymi kosztami ponoszonymi ...

  • Porównaj ceny

   od 33.49 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Szalone lata dziewięćdziesiąte

   Kolejna fascynująca książka noblisty i byłego szefa doradców ekonomicznych prezydenta Billa Clintona, znanego i cenionego już na polskim rynku autora takich bestsellerów, jak Globalizacjs i Ekonomia sektora publicznego. Tym razem J. E. Stiglitz analizuje gospodarkę amerykańską oraz politykę ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Efektywne szkolenie

   Rola i zadania trenera bardzo się zmieniły w ciągu ostatnich lat: zmieniły się metody szkoleniowe i podejście do rozwoju zawodowego, powstały zupełnie nowe sposoby doskonalenia - e-learning, coaching i mentoring. Celem tej książki jest ukazanie, jakie cechy musi mieć szkoleniowiec pracujący w obecnych ...

  • Porównaj ceny

   od 44.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Filozofia I-Cing w zarządzaniu

   Wszelka asymetria we wszechświecie ma ciekawą właściwość. Zmusza do aktywności, do wyrwania ze stanu letargu, obojętności, zastoju, który nie mając charakteru twórczego, skazany jest na zagładę. Jednocześnie byty dążą świadomie lub nieświadomie do stanu równowagi. Harmonia jest punktem docelowym ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Plany marketingowe

   Plany marketingowe to polskie wydanie światowego bestsellera. Książka napisana jest przez dwóch znakomitych i znanych na całym świecie specjalistów z tej dziedziny. W prosty i przejrzysty sposób szczegółowo prezentuje wszystkie najważniejsze zagadnienia planowania marketingowego: - proces tworzenia, ...

  • Porównaj ceny

   od 83.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zyskowne zarządzanie projektami

   NARESZCIE ROZWIĄZANIE WIECZNYCH PROBLEMÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.Najbardziej poszukiwanym skarbem w zarządzaniu projektami jest wiedza, w jakim miejscu znajdujemy się pod względem realizacji harmonogramu i wykorzystania budżetu, Tego celu nie osiąga prawie żaden z systemów zarządzania projektami.Joe Knight ...

  • Porównaj ceny

   od 31.57 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Umiejętności doradcze

   Kim jest doradca wewnętrzny? Jakie są jego obowiązki w firmie? Czy trudno jest wprowadzić w przedsiębiorstwie model pracy oparty na usługach doradztwa wewnętrznego? Na te i podobne im pytania wyczerpująco odpowiada autor książki Umiejętności doradcze. Skuteczny konsulting wewnątrz firmy. Rolą ...

  • Porównaj ceny

   od 47.19 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Strategiczne zarządzanie marką

   o sprawia, że niektóre marki od wielu lat niezmiennie rosną w siłę, a inne - nawet jeśli odniosły spektakularny sukces - upadają? Dlaczego jedne są w stanie przetrwać największe zawirowania gospodarcze i społeczne, a drugie nie potrafią sprostać oczekiwaniom klientów oraz wymogom rynku? Na te pytania, i ...

  • Porównaj ceny

   od 76.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • First Steps in Marketing Language

   Książka zapoznaje czytelnika z podstawową terminologią angielską stosowaną w różnych sytuacjach w świecie marketingu. Autor omawia rodzaje marketingu, takie jak: marketing bezpośredni, marketing usług, marketing społeczny, polityczny czy medialny, a także strategie marketingowe oraz cele i rodzaje reklamy ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarządzanie wartością spółki kapitałowej

   Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania przedsiębiorstwem. Poszerza ona zakres finansowych celów działalności przedsiębiorstwa o troskę nie tylko o własne interesy, ale także o relacje z jego interesariuszami. Niniejsza książka, którą jej autorzy ...

  • Porównaj ceny

   od 57.37 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Nareszcie więcej zysku!

   Książka dostarczy ci wskazówek, jak zredukować koszty, rozpoznać typowe czynniki wpływające na ich powstawanie i zmienić niewłaściwy sposób myślenia. Rady wypróbowane w praktyce wskażą ci odpowiednie wytyczne działania, dzięki czemu obniżanie kosztów stanie się twoim nawykiem. Po każdym rozdziale ...

  • Porównaj ceny

   od 26.72 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marketing szkoły

   Książka zawiera analizę najważniejszych zagadnień związanych z marketingiem szkoły, począwszy od opisu rynku oświatowego, a skończywszy na badaniach marketingowych w szkole. Uwzględnia najbardziej aktualne zjawiska ważne z punktu widzenia marketingu szkoły, np. web 2.0, elementy tak modnej ostatnio ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • ZARZĄDZANIE PORTFELAMI PROJEKTÓW

   W dzisiejszych czasach wiele organizacji przyjmuje w swojej działalności orientację projektową, która pozwala realizować cel strategiczny, jakim jest np. zwiększanie wartości dla interesariuszy. Osiągnięcie wyznaczonych celów szczegółowych dzięki realizacji pojedynczych, często zróżnicowanych ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Rozgłośnia radiowa jako przedsiębiorstwo

   Praca stanowi opis rozgłośni radiowej z punktu widzenia działalności rynkowej w postaci przedsiębiorstwa, które zgodnie z wymogami prawa musi przyjąć określoną formę organizacyjno-prawną. Utrzymanie się na rynku medialnym wymaga od menedżerów określenia misji i wizji oraz wyboru strategii, których ...

  • Porównaj ceny

   od 12.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Przedsiębiorstwo społeczne kapitalizm dla ludzi

   Autor ukazuje, dlaczego szefowie tak wielkich firm, jak Danone, BASF czy SAP zdecydowali się na podjęcie wyzwania uruchamiania ryzykownych projektów zorientowanych na ubogą ludność jednego z najbiedniejszych krajów świata. Opowieść ta jest fascynująca, bowiem zawsze fascynują nas prawdziwe i ...

  • Porównaj ceny

   od 33.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Koszty jakości dla inżynierów

   Książka, którą oddaję do rąk Czytelników pomyślana została jako kompendium wiedzy, które pozwala na zapoznanie się z teoretycznymi podstawami omawianych zagadnień, w stopniu wystarczającym do poznania ich istoty i znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wskazuje też na nowe związki ekonomiki ...

  • Porównaj ceny

   od 29.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi

   Przyczynkiem do powstania tej książki było nie tylko wieloletnie zainteresowanie problematyką zarządzania jakością, lecz również doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i ocenie zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. Wnioski płynące z obserwacji i analizy stały się podstawą ...

  • Porównaj ceny

   od 25.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zrozumieć Agile Project Management. Równowaga kontroli i elastyczności

   Wprowadzenie do skutecznego stosowania metodologii Agile w ogólnej strategii biznesowej. Jeśli projekt ma osiągnąć sukces, strategia zarządzania musi być dostatecznie elastyczna, by móc dostosować się do dynamicznych, błyskawicznie ewoluujących potrzeb biznesowych. Książka Zrozumieć Agile Project ...

  • Porównaj ceny

   od 51.38 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury

   Książka Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury ukazuje: istotę i strukturę rynku kultury przez pryzmat funkcji dóbr i usług kultury; podstawowe zasady i przesłanki stosowania koncepcji marketingu w sferze kultury; system informacji marketingowej (SIM), jego strukturę i znaczenie w zarządzaniu ...

  • Porównaj ceny

   od 27.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zmień kulturę, zmień zasady gry

   Rozwijając przełomowe idee przedstawione w książce Zasada Oz, Roger Connors i Tom Smith, uznani eksperci tworzenia środowiska odpowiedzialności za rezultaty, prezentują strategię, której celem jest pomoc liderom w przyspieszaniu zmiany kultury organizacyjnej. W tym znakomitym przewodniku po transformacji ...

  • Porównaj ceny

   od 44.88 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marketing usług hotelarskich

   Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną zaletę książki można uznać liczne przykłady z praktyki hotelarskiej w kraju i za granicą, których w niniejszym, uaktualnionym i ...

  • Porównaj ceny

   od 32.04 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marketing

   Trudno sobie wyobrazić bardziej kompetentnych autorów podręcznika wprowadzającego do marketingu niż duet Gary Armstrong i Philip Kotler. Profesor Armstrong to wielokrotnie nagradzany wykładowca uniwersytecki. Jest autorem licznych artykułów publikowanych w najważniejszych periodykach branżowych. Prowadził ...

  • Porównaj ceny

   od 45.00 PLN, dostępne w 2 sklepach