TrafCen.pl - strona główna

Marketing zarządzanie

Porównaj ceny w Marketing zarządzanie.
Książki / Marketing zarządzanie

  • Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach

   Książka "Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach" jest adresowana do studentów, przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego i społecznego działających w systemie zarządzania turystyką. Pozwoli na: - przełamywanie stereotypów typowych systemów świadczenia usług ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Konsultant zarządzania jakością

   Poradnik jest przeznaczony dla konsultantów - doradców w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania organizacją, w tym zwłaszcza zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO serii 9000 - zarządzanie jakością, ISO serii 14000 - zarządzanie środowiskowe, a także TQM - Total Quality Management, Europejskiego ...

  • Porównaj ceny

   od 27.73 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B

   Monografia stanowi opracowanie z zakresu zwiększania skuteczności działań firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw. Przedstawia zarządzanie ryzykiem jako narzędzie determinujące ciągłość prowadzonych przez przedsiębiorstwa procesów operacyjnych. Opracowanie wprowadza w tematykę partnerstwa na rynku B2B, ...

  • Porównaj ceny

   od 39.16 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Koszty jakości dla inżynierów

   Książka, którą oddaję do rąk Czytelników pomyślana została jako kompendium wiedzy, które pozwala na zapoznanie się z teoretycznymi podstawami omawianych zagadnień, w stopniu wystarczającym do poznania ich istoty i znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wskazuje też na nowe związki ekonomiki ...

  • Porównaj ceny

   od 29.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi

   Przyczynkiem do powstania tej książki było nie tylko wieloletnie zainteresowanie problematyką zarządzania jakością, lecz również doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i ocenie zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. Wnioski płynące z obserwacji i analizy stały się podstawą ...

  • Porównaj ceny

   od 25.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zrozumieć Agile Project Management. Równowaga kontroli i elastyczności

   Wprowadzenie do skutecznego stosowania metodologii Agile w ogólnej strategii biznesowej. Jeśli projekt ma osiągnąć sukces, strategia zarządzania musi być dostatecznie elastyczna, by móc dostosować się do dynamicznych, błyskawicznie ewoluujących potrzeb biznesowych. Książka Zrozumieć Agile Project ...

  • Porównaj ceny

   od 51.38 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury

   Książka Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury ukazuje: istotę i strukturę rynku kultury przez pryzmat funkcji dóbr i usług kultury; podstawowe zasady i przesłanki stosowania koncepcji marketingu w sferze kultury; system informacji marketingowej (SIM), jego strukturę i znaczenie w zarządzaniu ...

  • Porównaj ceny

   od 27.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zmień kulturę, zmień zasady gry

   Rozwijając przełomowe idee przedstawione w książce Zasada Oz, Roger Connors i Tom Smith, uznani eksperci tworzenia środowiska odpowiedzialności za rezultaty, prezentują strategię, której celem jest pomoc liderom w przyspieszaniu zmiany kultury organizacyjnej. W tym znakomitym przewodniku po transformacji ...

  • Porównaj ceny

   od 44.88 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marketing usług hotelarskich

   Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną zaletę książki można uznać liczne przykłady z praktyki hotelarskiej w kraju i za granicą, których w niniejszym, uaktualnionym i ...

  • Porównaj ceny

   od 32.04 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marketing

   Trudno sobie wyobrazić bardziej kompetentnych autorów podręcznika wprowadzającego do marketingu niż duet Gary Armstrong i Philip Kotler. Profesor Armstrong to wielokrotnie nagradzany wykładowca uniwersytecki. Jest autorem licznych artykułów publikowanych w najważniejszych periodykach branżowych. Prowadził ...

  • Porównaj ceny

   od 45.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Compliance w przedsiębiorstwie

   Compliance jest to taki sposób organizacji przedsiębiorstwa, który redukuje do minimum ryzyko wystąpienia wszelkich nieprawidłowości. Dobrze funkcjonująca firma może szybko stracić pozycję - wystarczy nierozsądne posunięcie lub zaniechanie działań. Jedna zła decyzja często powoduje bowiem efekt ...

  • Porównaj ceny

   od 44.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce

   W książce przedstawiono aktualny system organizacji i zarządzania turystyką w Polsce. Zostały w niej szczegółowo omówione najważniejsze struktury krajowe, regionalne oraz lokalne. Zaprezentowano w niej: - współczesne modele struktur organizacyjnych i zarządzania turystyką, - zarys rozwoju struktur ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marketing usług

   Jedną z ważniejszych tendencji rozwoju współczesnych gospodarek jest sukcesywny wzrost znaczenia usług. Nic więc dziwnego, że na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej prac poświęconych marketingowi usług bankowych, turystycznych lub ubezpieczeniowych. Niewiele natomiast jest książek takich jak ta - ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Ten wredny PR 2009

   Nie obrażajmy się na PR, bo bez niego nie ma polityki. I nie bądźmy hipokrytami. Jak polityk nie stosuje PR, mówimy, że jest mdły i nudny. Jak stosuje -- mamy pretensje. Katarzyna Kolenda-Zaleska Śmieszy mnie, gdy partie wynajmują aktorów do spotów politycznych. Zupełnie jakby nie można było ...

  • Porównaj ceny

   od 21.65 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Lekcje biznesu przy rodzinnym stole

   Ciekawe, że uderzająca liczba właścicieli znanych firm, przedsiębiorców, ludzi kreatywnych, zawodowych sportowców oraz CEO wielkich spółek wychowała się jako dzieci samotnych rodziców, przeważnie samotnych matek. Żeby dojść na szczyt, kombinuj tak jak to robią samotne matki. Z drobiazgową ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • 33 sposoby na kryzys gospodarczy

   ?Działania natychmiastowe? to słowo klucz niniejszej książki. Oznaczają one działania, które można wdrożyć bezzwłocznie i które od razu przynoszą skutek. Szybkość i skala spadku obrotów stanowią ogromne zagrożenie dla przedsiębiorstw, jeśli nie działają szybko i zdecydowanie. Znaczenie ...

  • Porównaj ceny

   od 33.20 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Organizacje w praktyce

   Książka może być wykorzystywana jako podręcznik akademicki na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, socjologia. Może być podstawą do prowadzenia ćwiczeń i konwersatoriów z wielu przedmiotów, m.in. takich jak: zarządzanie, doradztwo, diagnostyka organizacyjna, zarządzanie strategiczne, kultura ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podejmowanie decyzji

   Nasza aktywność życiowa wiąże się bezpośrednio z naszymi wyborami. Każdego dnia, podejmując decyzje, organizujemy swój czas. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, jest bardzo cenna. W książce autor w przystępny sposób przybliżył psychologiczny ...

  • Porównaj ceny

   od 31.58 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Nauka o organizacji

   Przestudiowanie podręcznika pozwoli na: - zrozumienie złożoności świata organizacji - uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazań dotyczących sprawnego funkcjonowania organizacji w zmiennym otoczeniu - przyswojenie zasad i form współdziałania organizacyjnego - poznanie głównych tendencji zwiększania ...

  • Porównaj ceny

   od 27.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu

   Zaufanie w organizacji to ważny czynnik ułatwiający kooperacje oraz koordynacje społecznych interakcji. Zmniejsza potrzebę monitorowania zachowań pracowniczych i jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na satysfakcje z pracy. Brak zaufania wiąże się z kolei z dużymi kosztami ponoszonymi ...

  • Porównaj ceny

   od 33.49 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Szalone lata dziewięćdziesiąte

   Kolejna fascynująca książka noblisty i byłego szefa doradców ekonomicznych prezydenta Billa Clintona, znanego i cenionego już na polskim rynku autora takich bestsellerów, jak Globalizacjs i Ekonomia sektora publicznego. Tym razem J. E. Stiglitz analizuje gospodarkę amerykańską oraz politykę ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko

   Trzy dogmaty zarządzania Każda firma, instytucja i organizacja ma własną kulturę pracy, która stanowi wypadkową rynkowych doświadczeń, specyfiki branży, a nawet charakteru założycieli, właścicieli oraz kadry menedżerskiej. Jeśli chodzi o zarządzanie personelem, sposób prowadzenia działań ...

  • Porównaj ceny

   od 28.88 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Strategia zarządzania jakością

   W książce Strategia zarządzania jakością autorzy próbują określić, czym jest jakość optymalna, dzięki której przedsiębiorstwa mogą poprzez funkcję strat obniżyć koszty wytwórcze. Obszar problemowy pracy może być tematem polemik studialnych na kierunkach zarządczych, inżynierskich, a także dla ...

  • Porównaj ceny

   od 34.05 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce

   Publikacja jest przeznaczona dla organizacji z różnych sektorów i branż, które chcą doskonalić swoje zarządzanie, przede wszystkim przez wdrażanie systemu zarządzania jakością na bazie wymagań norm ISO serii 9000. Normy te są powszechnie stosowane na świecie i stanowią pierwszy krok na drodze budowy w ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Skończ z okresową oceną pracowników!

   Czas już zrezygnować z okresowej oceny pracowników. To główna teza stawiana przez Samuela Culberta w książce, która mierzy się z powszechnymi osądami i pokazuje prawdziwe oblicze okresowej oceny pracowników ? jako okrutnej, bezsensownej i podstępnej praktyki, która wiele mówi o bezmyślnych działaniach ...

  • Porównaj ceny

   od 28.06 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marketing sensoryczny

   Ważną rolę w procesach zakupu i konsumpcji, a także postrzeganiu firm, marek i produktów odgrywają zmysły wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Wiedza o zmysłach ludzkich przyczynia się do większej skuteczności działań marketingowych. Jednak w większości przypadków jej wykorzystanie ogranicza się ...

  • Porównaj ceny

   od 37.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Skuteczne Realizowanie Projektów

   Niniejsza książka jest adresowana przede wszystkim do osób, które przechodzą ze zwykłej hierarchii liniowej do projektu oraz przejmują za niego odpowiedzialność. Nie ma znaczenia, czy jest to ich pierwsze zadanie, w którym dowodzą jakąś grupą, czy dwudzieste. Z poradnika mogą korzystać pracownicy, ...

  • Porównaj ceny

   od 26.72 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marketing w gastronomii

   Gastronomia jako ogniwo sfery usług pełni ważne funkcje gospodarcze i społeczne. Dostarczając wysoko przetworzone produkty żywnościowe, może się przyczyniać do unowocześnienia spożycia oraz korzystnie wpływać na poziom życia ludności. Książka stanowi całościowe opracowanie z dziedziny marketingu ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarządzanie wiedzą

   Podręcznik zawiera omówienie współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą i pojęć z nim związanych. Prezentuje przegląd aktualnego stanu nauki w tej dziedzinie. Książka adresowana jest zarówno do studentów, jak i praktyków biznesu. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej, przykładu z ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarządzanie jakością w usługach publicznych

   Brak jest jak dotychczas wyczerpującej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz pełnej znajomości mechanizmów zarządzania jakością w instytucjach publicznych. Tę istotną lukę w polskim piśmiennictwie wypełnia ,, wychodząc naprzeciw pilnemu zapotrzebowaniu ,, książka autorstwa K. Opolskiego i ...

  • Porównaj ceny

   od 33.05 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Reklama

   W publikacji w kompleksowy sposób przedstawiono istotne w praktyce i dyskusyjne aspekty prawa reklamy, w tym zagadnienia z zakresu zwalczania nieuczciwej reklamy, reklamy wybranych towarów i usług, reklamy w mediach, ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych w reklamie, dochodzenia roszczeń i ...

  • Porównaj ceny

   od 63.75 PLN, dostępne w 2 sklepach