TrafCen.pl - strona główna

Nauki humanistyczne

Porównaj ceny w Nauki humanistyczne.
Książki / Nauki humanistyczne

  • Socjologia

   Nowe wydanie Socjologii jednego z najbardziej znanych i wykorzystywanych na całym świecie podręczników to lektura obowiązkowa nie tylko dla adeptów socjologii i osób myślących o podjęciu studiów socjologicznych, ale również dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć otaczający nas świat. W ciągu ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Obyczaje polskie Wiek XX w krótkich hasłach

   Pamiętacie pralkę Franię? Może nawet stoi jeszcze gdzieś w piwnicy, ale czy zdajecie sobie sprawę, że jej pojawienie się przyspieszyło rozpad mikrostruktury społecznej? Kiedyś pranie angażowało pół wsi, później całą rodzinę, dzisiaj ? wystarczy jedna osoba. Albo spłuczka klozetowa ? wynaleziona ...

  • Porównaj ceny

   od 31.83 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

   Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzima się starzeje, a młodzi nie wykazują ...

  • Porównaj ceny

   od 18.38 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów

   Propozycja, by zainicjować dyskusję nad paradygmatami akademickiego kształcenia pedagogów, spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli akademickich oraz osób związanych z praktyką edukacyjną. Zamierzeniem naszym było nie tyle podjęcie próby rekonstrukcji paradygmatycznego kształcenia pedagogów w ...

  • Porównaj ceny

   od 24.94 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • O socjologii

   Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycznych i badawczych, ma za zadanie tę sytuację ...

  • Porównaj ceny

   od 19.14 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej

   Rozprawa jest poważnym i kompletnym studium ważnego (nie tylko ze względu na jego dynamikę) zjawiska społecznego, jakim jest powiększanie się odsetka studentów z rozpoczętym życiem małżeńskim i wychowujących dzieci. Studium, które wiernie i w sposób interesujący ukazuje ...

  • Porównaj ceny

   od 18.48 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum

   Książka zawiera wiele cennych informacji o zachowaniach nastolatków w środowisku szkol?nym, w roli u cznia oraz w relacjach z rówieśnikami. Autorka analizuje problematykę rozwoju osobowego z perspektyw y następujących koncepcji psychologicznych: behawiorystycznej, psychodynamicznej, poznawczej i ...

  • Porównaj ceny

   od 30.76 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • O wielości światów

   Oczywiście świat społeczny sześćdziesięcioletniego chińskiego buddysty, żyjącego w czasach dynastii Ming, będzie zorganizowany zupełnie inaczej, niż świat społeczny amerykańskiego, dwudziestoletniego chrześcijanina, żyjącego w naszych czasach. Nie zmienia to jednak faktu, że obydwa światy będą ...

  • Porównaj ceny

   od 34.88 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

   Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej, dzięki czemu stanowi kompendium wiedzy ...

  • Porównaj ceny

   od 21.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych

   Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007?2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekści e sytuacji trudnych związanych z codzienną pracą w klasie integracyjnej. Dotyczy ona między innymi ...

  • Porównaj ceny

   od 24.75 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Nowe społeczne wymiary dzieciństwa

   Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły zupełnie nowe spojrzenie na dzieciństwo. Zwłaszcza w ps ychologii i pedagogice dziecko zaczęto traktować jako indywidualną jednostkę, partnera dokonującego wyboru własnej drogi rozwoju. Próbę nowego spojrzenia na dzieciństwo pierwszych lat XXI wieku ...

  • Porównaj ceny

   od 28.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • O podziale pracy społecznej

   Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teorii socjologicznej Durkheima (teoria więzi ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Bezradność nauczyciela

   Nauczycieli obarcza się odpowiedzialnością za słabości edukacji także wtedy, kiedy źródła tych słabości mają charakter ponadindywidualny, systemowo-strukturalny. To rodzi w nich poczucie niesprawiedliwości, wzbudza lęki o przyszłość edukacji w skali globalnej i obawy o własny los. Coraz częściej ...

  • Porównaj ceny

   od 27.06 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

   ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę paniki moralnej. [...] Żeby wesprzeć ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Transnarodowość

   Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w literaturze z w dziedziny globalizmu, ...

  • Porównaj ceny

   od 29.68 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

   Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest przedmiotem licznych badań i analiz naukowych [...]. Wyniki dotychczasowych eksploracji wskazują na złożony i dynamiczny jej charakter, dowodząc konieczności monitorowania tych przemian i wykorzystania zdobytej wiedzy do redefiniowania celów edukacji ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Learning in Life Stream The Selected Aspects

   The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy Institute at the Department of Educational Sciences of the ...

  • Porównaj ceny

   od 26.20 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

   Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stosowanie w codziennym życiu wyraża obiektywną ...

  • Porównaj ceny

   od 21.23 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

   Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Światowego. Diagnoza obejmowała 12 dziedzin ważnych ...

  • Porównaj ceny

   od 31.01 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Problemy współczesnej demokracji i moralności

   Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawiła się w starożytności, w ...

  • Porównaj ceny

   od 24.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

   Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakcyjnie opracowali Norbert Bandier, Anna ...

  • Porównaj ceny

   od 20.37 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

   Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłącznie w kontekście wyzwolenia "od" wszelkiej ...

  • Porównaj ceny

   od 28.38 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Rytm życia

   Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie ...

  • Porównaj ceny

   od 30.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Tożsamość nowoczesność stereotypy

   Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej, zradykalizowanej nowoczesności czy ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Współczesne społeczeństwo polskie

   Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na nurtujące wielu pytania. Dlaczego ...

  • Porównaj ceny

   od 44.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

   Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kwestie poszukiwania swojej tożsamości i ...

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Aktywne społeczeństwo

   Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie ...

  • Porównaj ceny

   od 54.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Socjologia i kryptosocjologia Josepha Shumpetera

   Książka poświęcona jest socjologii Josepha Schumpetera. Podjęta w niej została analiza klasycznych zagadnień epistemologicznych i ontologicznych. Zaliczyć do nich można problem socjologii jako nauki, badanie gospodarki jako części życia społecznego, analizę państwa, studia nad zróżnicowaniem ...

  • Porównaj ceny

   od 25.08 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

   Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sferą regulacyjną systemu zabezpieczenia ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • SOCJOLOGIA CODZIENNOŚCI

   Gwiazdy rocka i stadionowi zadymiarze, zakupy i choroby, przyjaźń i seks, komórki i fora internetowe, zaufanie taksówkarzy do klientów i wyborców do polityków. Co łączy te tematy? Tradycyjny socjolog określiłby je jako ?dziwne?, ale sprawy te są przedmiotem ?trzeciej socjologii?: socjologii codzienności. ...

  • Porównaj ceny

   od 67.52 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym

   Współczesne teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają procesy społeczne zachodzące w czasie ost atnich kilkudziesięciu lat. Są one oparte na różnych modelach rzeczywistości społecznej. W serii WTS publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące funkcjonalistyczną, konfliktową i interpretatywną ...

  • Porównaj ceny

   od 39.38 PLN, dostępne w 4 sklepach