TrafCen.pl - strona główna

Socjologia

Porównaj ceny w Socjologia.
Książki / Nauki humanistyczne / Socjologia

  • Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

   Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sferą regulacyjną systemu zabezpieczenia ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Problemy współczesnej demokracji i moralności

   Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawiła się w starożytności, w ...

  • Porównaj ceny

   od 24.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Learning in Life Stream The Selected Aspects

   The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy Institute at the Department of Educational Sciences of the ...

  • Porównaj ceny

   od 26.20 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Tożsamość nowoczesność stereotypy

   Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej, zradykalizowanej nowoczesności czy ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • O podziale pracy społecznej

   Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teorii socjologicznej Durkheima (teoria więzi ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Rytm życia

   Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie ...

  • Porównaj ceny

   od 30.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

   Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej, dzięki czemu stanowi kompendium wiedzy ...

  • Porównaj ceny

   od 21.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • O socjologii

   Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycznych i badawczych, ma za zadanie tę sytuację ...

  • Porównaj ceny

   od 19.14 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

   Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzima się starzeje, a młodzi nie wykazują ...

  • Porównaj ceny

   od 18.38 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Aktywne społeczeństwo

   Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie ...

  • Porównaj ceny

   od 54.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

   Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakcyjnie opracowali Norbert Bandier, Anna ...

  • Porównaj ceny

   od 20.37 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

   Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłącznie w kontekście wyzwolenia "od" wszelkiej ...

  • Porównaj ceny

   od 28.38 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

   Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stosowanie w codziennym życiu wyraża obiektywną ...

  • Porównaj ceny

   od 21.23 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

   ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę paniki moralnej. [...] Żeby wesprzeć ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

   Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kwestie poszukiwania swojej tożsamości i ...

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

   Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Światowego. Diagnoza obejmowała 12 dziedzin ważnych ...

  • Porównaj ceny

   od 31.01 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Współczesne społeczeństwo polskie

   Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na nurtujące wielu pytania. Dlaczego ...

  • Porównaj ceny

   od 44.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Transnarodowość

   Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w literaturze z w dziedziny globalizmu, ...

  • Porównaj ceny

   od 29.68 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą

   Koncepcja monografii trafia w sedno ducha epoki, zdominowanego konsumpcjonalizmem i egoizmem motywacji osiągnięć społecznych i edukacyjnych. Ten egoizm osiągnął punkt krytyczny, który wymaga nowego pomysłu odwrotu od zgubnych skutków dewastacji różnych form wspólnotowości. Autorka pracy dostrzega ...

  • Porównaj ceny

   od 24.38 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Sekularyzacja desekularyzacja Nowa duchowość

   Ksiądz Profesor Janusz Mariański jest wybitnym socjologiem religii i socjologiem moralności, autorem wielu znanych prac z tych dziedzin. Jest też ekspertem od katolickiej nauki społecznej, dzięki czemu w jego twórczości stricte naukowej obecna jest również perspektywa teologiczna.Niniejsza książka jest w ...

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu

   Czy wymiar męski i żeński ?wzajemnie się uzupełniają?? Czy istnieje rzeczywista współzależność pomiędzy płcią biologiczną (sexem) a płcią społeczno-kulturową (genderem)? Jak zwalczać homofobię i przeciwstawiać się seksizmowi? Takie właśnie znaki zapytania wywołane są ewolucją, jaką ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Krewni znajomi obywatele

   Praca stanowi kompetentną i rzetelną dyskusję pojęcia ?kapitał społeczny" i związanych z tym pojęciem szerszych koncepcji teoretycznych. Warto też wskazać na to, że - dla polityków społecznych - praca może okazać się nieocenionym źródłem inspiracji w ich praktycznej działalności, ale też ...

  • Porównaj ceny

   od 28.24 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Transgresyjne trajektorie

   W prezentowanej książce rozpatrywany jest wciąż aktualny problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, traktowanych jako zjawiska wieloaspektowe, złożone i stąd wymagające dogłębnej analizy w wymiarze nie tylko ilościowym, ale także jakościowym. Z kręgu wykluczenia trudno się wyzwolić. Świadczą o tym ...

  • Porównaj ceny

   od 23.04 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Społeczne i wspólne

   Książka jest wynikiem badań autora, socjologa i matematyka, podjętych na polu czystej humanistyki. Część I tej erudycyjnej rozprawy traktuje o związkach między naukami o języku a socjologią. Przeanalizowane tu także zostały klasyczne definicje tej dyscypliny, często zwanej nauką o rzeczywistości ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy

   Przedstawiona monografia, to wyjątkowe i jednocześnie wysoce interesujące studium, poświęcone podsumowaniu wieloletnich badań, prowadzonych przez łódzkich socjologów, nad procesami przekształceń struktury społecznej dużego miasta przemysłowego (Łodzi) w okresie radykalnej zmiany systemu ...

  • Porównaj ceny

   od 28.83 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Edukacyjne badania w działaniu

   To niezwykle koherentny zbiór tekstów przygotowanych przez kompetentnych autorów wyraźnie reprezentujących ten sam ?styl i kolektyw myślowy?, używając określenia Ludwika Flecka, czy inaczej ten sam paradygmat, według Thomasa Kuhna. Jest to jednoznacznie antypozytywistyczny paradygmat ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Konteksty polskiej socjologii sztuki

   Książka realizuje ważne z teoretycznego punktu widzenia przedsięwzięcie - opisania świata sztuki z perspektywy socjologicznej. Jest to jedna z nielicznych prób podejmujących to niełatwe zadanie i, co należy podkreślić, wywiązująca się z niego bardzo dobrze dzięki przyjęciu właściwej ramy ...

  • Porównaj ceny

   od 25.08 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • SAMOTNOŚĆ DŁUGODYSTANSOWCA

   Norbert Elias (18971990) był jednym z największych i najbardziej ekstrawaganckich socjologów XX wieku. Miłośnik Schillera i Watteau, piszący o spluwaniu i smarkaniu przy stole. Stateczny wrocławski mieszczanin, który swoje miejsce na ziemi odnalazł w kosmopolitycznym tyglu amsterdamskim. Emeryt, któremu ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Krótka historia młodzieżowej subkulturowości

   Tematyka subkultur młodzieżowych, przynajmniej od momentu powstania kategorii młodzieży w połowie XX wieku, budziła zainteresowanie z jednej strony moralistów, pedagogów zafrasowanych dewiacyjnymi rolami przyjmowanymi przez młodych ludzi i ich nonkonformistyczną postawą, a z drugiej specjalistów od ...

  • Porównaj ceny

   od 38.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Lokalny dialog obywatelski Refleksje i doświadczenia

   Podstawowe dwie tezy, jakie prezentuje książka, to: słabość socjologicznej teorii instytucji dialogu obywatelskiego oraz niedojrzałość polskiej demokracji uczestniczącej. Część artykułów (zwłaszcza w części pierwszej) koncentruje się na interesującej i kompetentnej dyskusji wokół tej pierwszej ...

  • Porównaj ceny

   od 20.20 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Edukacja i dialog w świecie przyszłości

   W książce podjęty został problem edukacji współczesnego człowieka w okresie znaczących przesileń ideologicznych, ścierania się różnych orientacji poznawczych i aksjologicznych. Tymczasem główny kierunek rozwoju świata znaczony jest procesami globalizacji. Rodzi to nadzieje i ogromne obszary ryzyka. ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Socjologia kultury

   "Trudności określenia socjologii kultury wynikają przede wszystkim z niejednoznaczności samego pojęcia kultury, z jego szerokiego i niejednorodnego zakresu, ze szczególnego nasilenia postaw wartościujących odnoszących się do zjawisk objętych tym pojęciem oraz z różnorodności tych postaw. Wszystkie ...

  • Porównaj ceny

   od 28.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Tradycja

   Tradycja to jedna z pierwszych ksiźek powiconych analizie pojcia tradycji w nowoczesnym jzyku spoeczno-politycznym i humanistycznym. Pokazujc, źe jest to pojcie niejednoznaczne, wyrłźnia podstawowe stanowiska w dugotrwaym sporze o stosunek teraniejszoci do przeszoci (utopizm - tradycjonalizm), okrela historyczne ...

  • Porównaj ceny

   od 21.69 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Badania fokusowe

   Głębokie przemiany społeczne, technologiczne i mentalne zachodzące w ostatnich dekadach, wywołują i wymuszają także ustawiczną rewizję metodologicznych i etycznych reguł badań społecznych i socjologicznych. W procesie podążania za tymi zmianami nie tylko stale wzrasta ranga etyki, ale rozszerza się ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 4 sklepach