TrafCen.pl - strona główna

Socjologia

Porównaj ceny w Socjologia.
Książki / Nauki humanistyczne / Socjologia

  • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

   Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Światowego. Diagnoza obejmowała 12 dziedzin ważnych ...

  • Porównaj ceny

   od 31.01 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Współczesne społeczeństwo polskie

   Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na nurtujące wielu pytania. Dlaczego ...

  • Porównaj ceny

   od 44.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Transnarodowość

   Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w literaturze z w dziedziny globalizmu, ...

  • Porównaj ceny

   od 29.68 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Problemy współczesnej demokracji i moralności

   Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawiła się w starożytności, w ...

  • Porównaj ceny

   od 24.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Learning in Life Stream The Selected Aspects

   The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy Institute at the Department of Educational Sciences of the ...

  • Porównaj ceny

   od 26.20 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Tożsamość nowoczesność stereotypy

   Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej, zradykalizowanej nowoczesności czy ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • O podziale pracy społecznej

   Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teorii socjologicznej Durkheima (teoria więzi ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Rytm życia

   Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie ...

  • Porównaj ceny

   od 30.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

   Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej, dzięki czemu stanowi kompendium wiedzy ...

  • Porównaj ceny

   od 21.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • O socjologii

   Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycznych i badawczych, ma za zadanie tę sytuację ...

  • Porównaj ceny

   od 19.14 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

   Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzima się starzeje, a młodzi nie wykazują ...

  • Porównaj ceny

   od 18.38 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Aktywne społeczeństwo

   Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie ...

  • Porównaj ceny

   od 54.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

   Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakcyjnie opracowali Norbert Bandier, Anna ...

  • Porównaj ceny

   od 20.37 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

   Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłącznie w kontekście wyzwolenia "od" wszelkiej ...

  • Porównaj ceny

   od 28.38 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

   Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stosowanie w codziennym życiu wyraża obiektywną ...

  • Porównaj ceny

   od 21.23 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

   ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę paniki moralnej. [...] Żeby wesprzeć ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

   Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kwestie poszukiwania swojej tożsamości i ...

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

   Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sferą regulacyjną systemu zabezpieczenia ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Teoria zakupów

   Przed przeczytaniem tej książki sądziłem, że teoria zakupów nie jest możliwa. Zmieniłem zdanie. Dani el Miller przekonuje, że zakupy to praktyka rytualna zorientowana na innych. W ten sposób przywraca serce ujęciom konsumpcji, które zbyt często zakładają, że zakupy to czynność aspołeczna a nawet ...

  • Porównaj ceny

   od 29.52 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności

   Współczesne społeczeństwa, zwłaszcza te, wchodzące w logikę demokratycznego funkcjonowania skojarzoną z logiką gospodarki rynkowej, napotykają na szereg problemów i dylematów trudnych do rozwiązania. Skomplikowanie mechanizmów życia społecznego, brak dostatecznej przejrzystości co przebiegu procesów ...

  • Porównaj ceny

   od 21.83 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich

   Można jednoznacznie stwierdzić, że problematyka tożsamości ideowej i aktywności partii politycznych w Polsce po 1989 r. jak dotąd w literaturze politologicznej nie doczekała się zbyt wielu opracowań. W ostatnich latach pojawiło się wprawdzie kilka wartościowych analiz naukowych na temat partii ...

  • Porównaj ceny

   od 29.23 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Interakcjonizm symboliczny

   Książka zawiera autorski wykład zagadnień interakcjonizmu symbolicznego, jednej z najważniejszych or ientacji teoretycznych socjologii i psychologii społecznej, umożliwiających rozumienie działań ludzk ich i życia grupowego. Omawia problematykę znaczenia, symbolizacji, interpretacji i rozumienia w ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Socjologia Zygmunta Baumana

   Jest to książka o socjologii Zygmunta Baumana, który należy do najważniejszych postaci współczesnej światowej humanistyki. Z jego dorobkiem mierzy się Przemysław Tacik, autor o dwa pokolenia młodszy. Stara się odkryć to co najważniejsze w myśleniu Baumana o człowieku i jego kondycji we współczesnym ...

  • Porównaj ceny

   od 18.76 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Socjologia pojednania

   Socjologii pojednania w konwencjonalnych podręcznikach nie odnajdziemy, ale praca nad pojednaniem zwaśnionych stron jest jednym z głównych zadań przywódców politycznych i duchowych ludzkości. Tak jak antagonizm i konflikt są zjawiskami społecznymi, tak też proces pojednania ma swój wymiar socjologiczny, ...

  • Porównaj ceny

   od 27.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej

   Istotę dominującego wzoru kultury politycznej w państwach Azji Centralnej stanowią nieformalne więzi społeczne. Współcześnie nie są to wyłącznie więzi rodowo-plemienne i terytorialne, ale także takie, które pojawiły się w regionie później (wynikające ze wspólnych doświadczeń: nauki, pracy, ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Walka o uznanie

   Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie ...

  • Porównaj ceny

   od 36.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Co się dzieje ze społeczeństwem?

   Jeszcze nikomu nie udało się włożyć nowych treści w stare formy. Dlatego hasłem XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który odbył się w Krakowie w dniach 8-11 września 2010 roku, były zmiany, jakich doświadcza społeczeństwo. Zmiany te wymuszają przemyślenie ...

  • Porównaj ceny

   od 31.16 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Młodzież akademicka a kariera zawodowa

   Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oczekiwania zarówno współczesnych władz resortu nauki i szkolnictwa wyższego, studentów, nauczycieli akademickich, jak i środowiska pracodawców, gdyż wdrażane od kilku lat zmiany w kształceniu młodzieży zostały wyraźnie ukierunkowane na procesy ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • W stronę socjologii ucieleśnionej

   Książka stanowi swoiste rozliczenie z dominującymi w socjologii trendami teoretycznymi, wynikającymi z przyjętej ontologii i epistemologii bytu społecznego, której konsekwencje poznawcze zaważyły na kształcie tej dyscypliny od początku jej istnienia do ostatnich lat. Autorka nie tylko przedstawia ...

  • Porównaj ceny

   od 21.38 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet

   Zagadnienie należy do drażliwych kwestii społecznych, ale nadal skąpo wyjaśnionych w czasach współczesnych w Polsce. Pojawiły się np. nowe okoliczności co do form i motywów uprawiania tego procederu przez polskie dziewczęta i kobiety (sponsoring). (?) Dane na temat procederu prostytucji kobiet polskich ...

  • Porównaj ceny

   od 25.04 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Miłość na odległość

   Najnowsza książka najważniejszych współczesnych niemieckich socjologów. Beck i Beck-Gernsheim wracają po sukcesie swojej książki Das ganz normale Chaos der Liebe, która stała się światowym bestsellerem, do tematyki bliskich związków i ich zmieniającej się natury w czasach globalizacji. Wprowadzają w ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Style życia i porządek klasowy w Polsce

   "Ta książka zrodziła się z ciekawości i rozczarowania. Byliśmy ciekawi, czy zaproponowany przez Pierre`a Bourdieu podział na trzy klasy - wyższą, średnią i niższą - daje się obronić w odniesieniu do Polski. Chcieliśmy sprawdzić, na czym polegają zbieżności i różnice między stylami życia we ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 4 sklepach