TrafCen.pl - strona główna

Socjologia

Porównaj ceny w Socjologia.
Książki / Nauki humanistyczne / Socjologia

  • O podziale pracy społecznej

   Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teorii socjologicznej Durkheima (teoria więzi ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

   Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Światowego. Diagnoza obejmowała 12 dziedzin ważnych ...

  • Porównaj ceny

   od 31.01 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Współczesne społeczeństwo polskie

   Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na nurtujące wielu pytania. Dlaczego ...

  • Porównaj ceny

   od 44.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Transnarodowość

   Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w literaturze z w dziedziny globalizmu, ...

  • Porównaj ceny

   od 29.68 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

   Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sferą regulacyjną systemu zabezpieczenia ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

   Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej, dzięki czemu stanowi kompendium wiedzy ...

  • Porównaj ceny

   od 21.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • O socjologii

   Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycznych i badawczych, ma za zadanie tę sytuację ...

  • Porównaj ceny

   od 19.14 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

   Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzima się starzeje, a młodzi nie wykazują ...

  • Porównaj ceny

   od 18.38 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Problemy współczesnej demokracji i moralności

   Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawiła się w starożytności, w ...

  • Porównaj ceny

   od 24.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Learning in Life Stream The Selected Aspects

   The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy Institute at the Department of Educational Sciences of the ...

  • Porównaj ceny

   od 26.20 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Tożsamość nowoczesność stereotypy

   Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej, zradykalizowanej nowoczesności czy ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Rytm życia

   Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie ...

  • Porównaj ceny

   od 30.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Aktywne społeczeństwo

   Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie ...

  • Porównaj ceny

   od 54.00 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

   Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakcyjnie opracowali Norbert Bandier, Anna ...

  • Porównaj ceny

   od 20.37 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

   Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłącznie w kontekście wyzwolenia "od" wszelkiej ...

  • Porównaj ceny

   od 28.38 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

   Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stosowanie w codziennym życiu wyraża obiektywną ...

  • Porównaj ceny

   od 21.23 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

   ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę paniki moralnej. [...] Żeby wesprzeć ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

   Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kwestie poszukiwania swojej tożsamości i ...

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Nowe inspiracje socjologii wsi

   Zbiłr szesnastu artykułw (Ś) stanowi interesujc cao z trzech powodłw. Po pierwsze, umoźliwia przyjrzenie si wielu zjawiskom zachodzcym wspłczenie na wsi polskiej (nowe zasady produkcji źywnoci i ich konsekwencje spoeczne oraz kulturowe, stosunek mieszkacłw wsi wobec przyrody, znaczenie migracji zarobkowych czy ...

  • Porównaj ceny

   od 21.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Populizm

   Europa obawia się populizmu. Uważamy, że jest to choroba demokracji, łączymy z powrotem nacjonalizmu, demagogią, zagrożeniem dla liberalnych wartości. Dostrzegamy populistyczne hasła nie tylko pośród radykalnych polityków, ale również w "miękkiej" postaci w centrum. Populizm rozwija się wówczas, gdy ...

  • Porównaj ceny

   od 35.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów

   Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów to praktyczny podręcznik przybliżający metody badania języka używanego w różnych kontekstach: oficjalnych dokumentach, zwykłych rozmowach, wywiadach czy komunikatorach internetowych. Autor w jasny sposób wprowadza podstawowe definicje, czym jest analiza ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • SOCJALIZM UTOPIA W DZIAŁANIU

   Życie nowoczesne, czyli obsesyjne przerabianie wszystkiego na nowe, lepsze wersje, jest nie do pomyślenia bez utopii. A jednak wraz z XX wiekiem coś się w myśleniu utopijnym skończyło. Każda reklama nowego kosmetyku czy nowej recepty na odchudzanie maluje obraz utopijnego szczęścia! Nadzieje na lepsze ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • 44 listy ze świata płynnej nowoczesności

   Zbiór krótkich felietonów publikowanych w latach 2008-2009 we włoskim magazynie "La Republika delle Donne". Sam autor nazywa w przedmowie swoje krótkie teksty "korespondencją ze świata, który podlega nieustannym i błyskawicznym zmianom", zasypując nas lawiną informacji i wszelkiego rodzaju bodźców ...

  • Porównaj ceny

   od 30.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Najpierw trzeba się urodzić

   Socjologia jest nauką o człowieku w społeczeństwie - ale do tego, by można było o nim mówić, człowiek musi się urodzić. Banalna i fundamentalna prawda w tej kwestii jest zaś taka, że życie można jedynie przekazać. Jego symbolem w wielu kulturach jest ogień. Dlatego stawiamy świeczki ...

  • Porównaj ceny

   od 29.18 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

   Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te następowały w dwóch wymiarach. Pierwszy polegał na zwiększeniu dostępności ścieżek edukacyjnych ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Szkice z ?ziemi niczyjej? czyli z socjologii literatury

   Szkice zawierają wnioski z badań socjologicznych i historycznych poświęconych statusowi i kondycji m aterialnej polskich pisarzy, przeprowadzonych i opublikowanych dotąd w Polsce, oraz wypowiedzi liter atów dotyczących przede wszystkim ich pozycji w społeczeństwie i relacji z nim. Mogą być zatem ...

  • Porównaj ceny

   od 28.11 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Socjologia religii

   Publikacja ta zawiera teksty autorów zachodnich, które z jednej strony cechuje wysoki poziom analizy naukowej, a z drugiej teksty prowokują do dyskusji, ułatwiającej kształtowanie własnego poglądu. O ile bowiem wszyscy są zgodni, że przedmiotem badań socjologii jest religia, to jednak problem ...

  • Porównaj ceny

   od 37.56 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Teoria zakupów

   Przed przeczytaniem tej książki sądziłem, że teoria zakupów nie jest możliwa. Zmieniłem zdanie. Dani el Miller przekonuje, że zakupy to praktyka rytualna zorientowana na innych. W ten sposób przywraca serce ujęciom konsumpcji, które zbyt często zakładają, że zakupy to czynność aspołeczna a nawet ...

  • Porównaj ceny

   od 29.52 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności

   Współczesne społeczeństwa, zwłaszcza te, wchodzące w logikę demokratycznego funkcjonowania skojarzoną z logiką gospodarki rynkowej, napotykają na szereg problemów i dylematów trudnych do rozwiązania. Skomplikowanie mechanizmów życia społecznego, brak dostatecznej przejrzystości co przebiegu procesów ...

  • Porównaj ceny

   od 21.83 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich

   Można jednoznacznie stwierdzić, że problematyka tożsamości ideowej i aktywności partii politycznych w Polsce po 1989 r. jak dotąd w literaturze politologicznej nie doczekała się zbyt wielu opracowań. W ostatnich latach pojawiło się wprawdzie kilka wartościowych analiz naukowych na temat partii ...

  • Porównaj ceny

   od 29.23 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Interakcjonizm symboliczny

   Książka zawiera autorski wykład zagadnień interakcjonizmu symbolicznego, jednej z najważniejszych or ientacji teoretycznych socjologii i psychologii społecznej, umożliwiających rozumienie działań ludzk ich i życia grupowego. Omawia problematykę znaczenia, symbolizacji, interpretacji i rozumienia w ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Socjologia Zygmunta Baumana

   Jest to książka o socjologii Zygmunta Baumana, który należy do najważniejszych postaci współczesnej światowej humanistyki. Z jego dorobkiem mierzy się Przemysław Tacik, autor o dwa pokolenia młodszy. Stara się odkryć to co najważniejsze w myśleniu Baumana o człowieku i jego kondycji we współczesnym ...

  • Porównaj ceny

   od 18.76 PLN, dostępne w 4 sklepach