TrafCen.pl - strona główna

Medycyna

Porównaj ceny w Medycyna.
Książki / Medycyna

  • Anatomia człowieka

   Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. W tom II omówiono układy: trawienny, oddechowy, moczowo-płciowy oraz wewnątrzwydzielniczy.Spis treści :Układ trawienny: Stosunki ogólne Jama ustna i ...

  • Porównaj ceny

   od 39.52 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Stwardnienie rozsiane

   Stwardnienie rozsiane (SM) jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego na podłożu zapalno-demienilizacyjnym i jak dotąd etiologia choroby nie została poznana. Jest najczęstszą przyczyną niesprawności ludzi młodych między 20. a 40. rokiem życia. W poradniku znajdują się wyczerpująco i ...

  • Porównaj ceny

   od 28.80 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Opieka paliatywna

   Książka Opieka paliatywna jest zbiorem wielu istotnych zagadnień z dziedziny medycyny paliatywnej dających pracownikom ochrony zdrowia możliwość zapoznania się zarówno z zagadnieniami strategicznymi, jak i najważniejszymi problemami chorych oraz zasadami profesjonalnego postępowania. Mimo, że publikacja ta ...

  • Porównaj ceny

   od 30.71 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych

   Powiązania między odżywianiem a powstawaniem chorób lub różnego rodzaju zaburzeń zdrowotnych zostały już niejednokrotnie potwierdzone i nie dotyczą one jedynie dolegliwości układu krążenia, cukrzycy czy nadwagi. Dlatego też udzielanie porad z zakresu prawidłowego odżywiania powinno stać ...

  • Porównaj ceny

   od 68.06 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Humanizacja medycyny

   Podstawowym celem tej ksiźki jest uzasadnienie potrzeby pilnego zwrłcenia uwagi na kwestie humanizacji medycyny zarłwno przez poprawienie jakoci ksztacenia, jak i krytycznie spojrzenie na obecnie realizowane programy i metody nauczania przedmiotłw humanistycznych.Medycyna od pocztku swego istnienia wyrastaa z ...

  • Porównaj ceny

   od 20.97 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Praktyczna opieka diabetologiczna

   Zwięzły i praktyczny przewodnik przedstawiający szpitalną i ambulatoryjną terapię oraz opiekę nad pacjentami chorującymi na cukrzycę typu 1 lub typu 2. W książce omówiono rozpoznanie i leczenie występujących u chorych na cukrzycę stanów nagłych oraz związanych z tą chorobą powikłań, takich jak: ? ...

  • Porównaj ceny

   od 96.85 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zaburzenia lipidowe

   Zaburzenia lipidowe to pierwsza książka w Polsce omawiająca ten problem całościowo. Autorzy położyli szczególny nacisk na to aby pozycja stała się źródłem wiedzy na ten temat i przyczyniła się do pogłębienia umiejętności postępowania lekarskiego. Książka ta uwzględnia aktualne standardy ...

  • Porównaj ceny

   od 39.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Urazy i uszkodzenia w sporcie

   Pierwszy w Polsce nowoczesny podręcznik poświęcony diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce urazów i uszkodzeń sportowych. Książka nie zawęża się tylko do zagadnień sportu wyczynowego, ale omawia też szeroko aspekty zdrowotne sportu dzieci, młodzieży i rekreacyjnych zajęć sportowych osób dorosłych. ...

  • Porównaj ceny

   od 49.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Standardy medyczne w praktyce lekarza rodzinnego

   Oddaję w Państwa ręce pierwsze polskie wydanie książki pt. Standardy medyczne w praktyce lekarza rodzinnego, która podaje w zarysie niektóre wytyczne dla lekarzy różnych specjalizacji, w tym lekarzy rodzinnych, dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w poszczególnych jednostkach ...

  • Porównaj ceny

   od 139.44 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Genialna maszyna Biografia serca

   Genialna maszyna to poczenie stylu Jźrgena Thorwalda z erudycj prof. Andrzeja Szczeklika. Ksiźka jest dzieem braci - kardiologa i pisarza - ktłrzy postanowili przedstawi rozwłj medycznej wiedzy o sercu i ewolucj jego pojmowania w kulturze od antyku do czasłw wspłczesnych. Wynik ich wspłpracy to dzieo lekkie, a ...

  • Porównaj ceny

   od 25.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zespół Turnera

   Książka Wacława Jeża i wsp. pt. "Zespół Turnera" to obszerna i kompleksowa monografia poświęcona tytułowemu zagadnieniu, bardzo dobra i unikalna na krajowym rynku pozycja piśmiennicza, ze wszech miar warta wnikliwego poznania. Na 176 stronach (pozycja obejmuje 23 rozdziały) autorzy w szczegółowy, ...

  • Porównaj ceny

   od 34.59 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Choroby trzustki

   Książka jest skierowana do pacjentów cierpiących na dolegliwości trzustki. Autorzy przekazują podsta wowe informacje o budowie i funkcjonowaniu tego narządu oraz o najczęściej występujących schorzeniac h. Omawiają przyczyny, objawy i możliwości leczenia, do którego również zalicza się stosowanie ...

  • Porównaj ceny

   od 23.40 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Sportowe urazy kręgosłupa

   Celem niniejszej publikacji jest omówienie specyfiki indywidualnego uprawiania sportu i ścisłe określenie jego wpływu na kręgosłup. W przekonaniu autorów pełne zrozumienie biomechaniki pomoże lekarzowi podejmować odpowiedzialne decyzje przy ocenie zaburzeń czynności kręgosłupa u ...

  • Porównaj ceny

   od 81.34 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Bioetyka t.1

   Nowoczesny, przystosowany do polskiej specyfiki wykład o bioetyce. Autor definiuje bioetykę jako etykę systemów opieki zdrowotnej w społeczeństwach demokratycznych. Przywołuje zarówno klasyczne przykłady dające początek bioetyce, jak i kazusy z rodzimej praktyki medycznej, co sprawia, że praca ? nic nie ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Ostre zatrucia

   Toksykologia kliniczna jest specjalnością, która łączy wiedzę o toksykodynamice i toksykokinetyce ksenobiotyków z wiedzą kilku innych specjalności: interny, nefrologii i dializoterapii, hepatologii, gastroenterologii, kardiologii, pediatrii, neurologii i psychiatrii. Znajomość trucizn i mechanizmów ich ...

  • Porównaj ceny

   od 30.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego

   Najobszerniejsza polska publikacja obejmująca całokształt zagadnień dotyczących menopauzalnego okresu życia kobiety. Skierowana jest do lekarzy różnych specjalności zajmujących się leczeniem kobiet w wieku dojrzałym, przede wszystkim ginekologów i lekarzy rodzinnych.Spis treści :Przedmowa ...

  • Porównaj ceny

   od 115.37 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Nieznana medycyna

   Każdy pacjent zainteresowany nietoksycznymi a przy tym niedrogimi metodami leczenia alternatywnymi wobec kosztownych i obciążonych poważnymi skutkami ubocznymi leków farmakologicznych, powinien przeczytać tę książkę. Autorka opisuje skuteczne leczenie wielu przewlekłych schorzeń ( stwardnienie rozsiane, ...

  • Porównaj ceny

   od 30.45 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chory na nowotwór kompendium leczenia bólu

   "Chory na nowotwór - kompendium leczenia bólu" to podręcznik przygotowany przez grono wybitnych specjalistów poświęcony bólowi nowotworowemu. Ból jest u chorych na nowotwory najczęstszym i najbardziej dokuczliwym objawem. Towarzyszy niemal wszystkim nowotworom i wszystkim stadiom ich zaawansowania: jest ...

  • Porównaj ceny

   od 63.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Ponad 20 lat doświadczeń z Inozyną Pranobeks

   Inozyna pranobeks należy do grupy farmakoterapeutycznej leków przeciwwirusowych ogólnego zastosowania. Oprócz działania przeciwwirusowego, potwierdzonego zarówno w warunkach doświadczalnych in vitro, jak i w badaniach klinicznych, ma ona również działanie immunomodulacyjne - pobudza odpowiedź ...

  • Porównaj ceny

   od 18.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Pielęgniarstwo Ratunkowe

   Książka jest doskonałym przewodnikiem dla pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych w zdobywaniu i uzupełnianiu wiedzy niezbędnej w ratowaniu życia ludzi. Celem autorów było usystematyzowanie i racjonalizacja działań medycznych podejmowanych przez pielęgniarki w stanach nagłych zagrożenia ...

  • Porównaj ceny

   od 93.12 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Opatrunki i techniki unieruchamiające w ortopedii

   W publikacji m.in.: istotne i zwięzłe informacje dotyczące technik zaopatrywania urazów układu mięśniowo-szkieletowego, zakładania szyn unieruchamiających i sposobów repozycji sposoby wykonywania znieczulenia miejscowego opisy najczęstszych powikłań, jakie mogą pojawić się po ...

  • Porównaj ceny

   od 76.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Pacjent na oddziale psychiatrycznym

   W książce przystępnie i zwięźle - w formie pytań i odpowiedzi - przedstawiono zagadnienia związane z rozpoznaniem i różnicowaniem chorób psychicznych, a także ogólny zarys postępowania z pacjentami hospitalizowanymi psychiatrycznie z powodu różnych chorób i zaburzeń psychicznych. Autorzy zawarli w ...

  • Porównaj ceny

   od 52.92 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Neurologia t.1/2

   Oddajemy do Państwa rąk nowoczesną, dwutomową publikację prezentującą podstawowe ? dla współcześnie wykształconego studenta medycyny ? quantum wiadomości z neurologii klinicznej ? obejmujące nozologię, symptomatologię, diagnostykę oraz terapię chorób układu nerwowego. Bogata ikonografia ...

  • Porównaj ceny

   od 133.31 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Procedury pielęgniarskie Podręcznik dla studiów medycznych

   W pierwszej części książki przedstawiono obowiązujący stan prawny wykonywania zawodu przez pielęgniarki. Scharakteryzowano dwie najbardziej znane klasyfikacje procedur pielęgniarskich obowiązujące w pielęgniarstwie światowym oraz przedstawiono metodologię i klasyfikację procedur własnych. W kolejnych ...

  • Porównaj ceny

   od 66.32 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Pielęgniarstwo nefrologiczne

   Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja z pielęgniarstwa nefrologicznego skierowana do profesjonalistów pracujących w zawodzie oraz do studentów pielęgniarstwa. Wiedza zawarta w niniejszej książce została zaktualizowana i poszerzona o najnowsze wytyczne European Dialysis and Transplantation Nurses ...

  • Porównaj ceny

   od 73.02 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Mikrobiologia w kosmetologii

   Mikrobiologia w kosmetologii w zwięzły sposób omawia praktyczne wskazówki dotyczące zasad higienicznego postępowania w salonach kosmetycznych oraz wiedzę teoretyczną z zakresu mikrobiologii ogólnej i immunologii infekcyjnej. Książka przedstawia, m.in.: rolę wirusów, bakterii i grzybów w ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Gastroenterologia praktyczna Tom 2

   Jest to nowoczesny podręcznik diagnostyczno-terapeutyczny z zakresu gastroenterologii i hepatologii. Stanowi godne zaufania źródło wiedzy dla gastroenterologów, lekarzy chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. W sposób szczegółowy, a zarazem przejrzysty i praktyczny przedstawiono w nim diagnostykę, obraz ...

  • Porównaj ceny

   od 106.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Postać leku

   W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące projektowania i optymalizacji postaci leku w uzyskania zamierzonego efektu terapeutycznego. Książka adresowana jest osób, w swojej praktyce zawodowej stykają się z problematyką wytwarzania leków, studentów wydziałów farmaceutycznych, a także słuchaczy ...

  • Porównaj ceny

   od 113.21 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Położnictwo praktyczne i operacje położnicze

   Książka należy do najpopularniejszych i bardzo cenionych publikacji z zakresu położnictwa. Przedstaw ione w niej zagadnienia dotyczą w zasadzie wszystkich problemów położniczych - od fizjologii przez c iążę, poród, połóg aż do okresu karmienia i opieki nad noworodkiem. Są one omówione w sposób ...

  • Porównaj ceny

   od 77.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Psychiatria w praktyce

   Podręcznik ten przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy interesują się praktycznymi aspektami p sychiatrii. Powstał przede wszystkim z myślą o lekarzach w trakcie specjalizacji z psychiatrii, a ta kże o studentach medycyny, lekarzach medycyny rodzinnej i lekarzach innych specjalności. Książka skł ada ...

  • Porównaj ceny

   od 61.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematoonkologii

   Niniejsza monografia stanowi próbę podsumowania i usystematyzowania aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia ukierunkowanego na cele molekularne. Opracowanie to jest adresowane do lekarzy wielu specjalności, między innymi onkologów klinicznych, hematologów, radioterapeutów, hematologów i onkologów dziecięcych, ...

  • Porównaj ceny

   od 28.04 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Złe leki

   OSTRZEŻENIE: PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY MA POWAŻNE SKUTKI UBOCZNE! Fałszowane badania kliniczne, słabe obostrzenia prawne,choroby wymyślane jedynie dla zysku, oraz lekarze i naukowcy na usługach producentów pigułek ? Ben Goldacre rozkłada na czynniki pierwsze branżę farmaceutyczną, oferując proste i ...

  • Porównaj ceny

   od 23.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Rany i obrażenia

   Jest to praktyczny podręcznik postępowania z najczęstszymi obrażeniami i ranami powstałymi w wyniku różnych mechanizmów urazu. Poszczególne rozdziały, w sposób bardzo przejrzysty i wnikliwy prowadzą czytelnika od anatomii, zasad gojenia ran, znieczulenia miejsc dotkniętych urazem do doboru właściwych ...

  • Porównaj ceny

   od 135.75 PLN, dostępne w 2 sklepach