TrafCen.pl - strona główna

Medycyna

Porównaj ceny w Medycyna.
Książki / Medycyna

  • Praktyczna opieka diabetologiczna

   Zwięzły i praktyczny przewodnik przedstawiający szpitalną i ambulatoryjną terapię oraz opiekę nad pacjentami chorującymi na cukrzycę typu 1 lub typu 2. W książce omówiono rozpoznanie i leczenie występujących u chorych na cukrzycę stanów nagłych oraz związanych z tą chorobą powikłań, takich jak: ? ...

  • Porównaj ceny

   od 96.85 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Anatomia człowieka

   Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. W tom II omówiono układy: trawienny, oddechowy, moczowo-płciowy oraz wewnątrzwydzielniczy.Spis treści :Układ trawienny: Stosunki ogólne Jama ustna i ...

  • Porównaj ceny

   od 39.52 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Stwardnienie rozsiane

   Stwardnienie rozsiane (SM) jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego na podłożu zapalno-demienilizacyjnym i jak dotąd etiologia choroby nie została poznana. Jest najczęstszą przyczyną niesprawności ludzi młodych między 20. a 40. rokiem życia. W poradniku znajdują się wyczerpująco i ...

  • Porównaj ceny

   od 28.80 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Opieka paliatywna

   Książka Opieka paliatywna jest zbiorem wielu istotnych zagadnień z dziedziny medycyny paliatywnej dających pracownikom ochrony zdrowia możliwość zapoznania się zarówno z zagadnieniami strategicznymi, jak i najważniejszymi problemami chorych oraz zasadami profesjonalnego postępowania. Mimo, że publikacja ta ...

  • Porównaj ceny

   od 30.71 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Humanizacja medycyny

   Podstawowym celem tej ksiźki jest uzasadnienie potrzeby pilnego zwrłcenia uwagi na kwestie humanizacji medycyny zarłwno przez poprawienie jakoci ksztacenia, jak i krytycznie spojrzenie na obecnie realizowane programy i metody nauczania przedmiotłw humanistycznych.Medycyna od pocztku swego istnienia wyrastaa z ...

  • Porównaj ceny

   od 20.97 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych

   Powiązania między odżywianiem a powstawaniem chorób lub różnego rodzaju zaburzeń zdrowotnych zostały już niejednokrotnie potwierdzone i nie dotyczą one jedynie dolegliwości układu krążenia, cukrzycy czy nadwagi. Dlatego też udzielanie porad z zakresu prawidłowego odżywiania powinno stać ...

  • Porównaj ceny

   od 68.06 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Standardy medyczne w praktyce lekarza rodzinnego

   Oddaję w Państwa ręce pierwsze polskie wydanie książki pt. Standardy medyczne w praktyce lekarza rodzinnego, która podaje w zarysie niektóre wytyczne dla lekarzy różnych specjalizacji, w tym lekarzy rodzinnych, dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w poszczególnych jednostkach ...

  • Porównaj ceny

   od 139.44 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zaburzenia lipidowe

   Zaburzenia lipidowe to pierwsza książka w Polsce omawiająca ten problem całościowo. Autorzy położyli szczególny nacisk na to aby pozycja stała się źródłem wiedzy na ten temat i przyczyniła się do pogłębienia umiejętności postępowania lekarskiego. Książka ta uwzględnia aktualne standardy ...

  • Porównaj ceny

   od 39.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Urazy i uszkodzenia w sporcie

   Pierwszy w Polsce nowoczesny podręcznik poświęcony diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce urazów i uszkodzeń sportowych. Książka nie zawęża się tylko do zagadnień sportu wyczynowego, ale omawia też szeroko aspekty zdrowotne sportu dzieci, młodzieży i rekreacyjnych zajęć sportowych osób dorosłych. ...

  • Porównaj ceny

   od 49.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Genialna maszyna Biografia serca

   Genialna maszyna to poczenie stylu Jźrgena Thorwalda z erudycj prof. Andrzeja Szczeklika. Ksiźka jest dzieem braci - kardiologa i pisarza - ktłrzy postanowili przedstawi rozwłj medycznej wiedzy o sercu i ewolucj jego pojmowania w kulturze od antyku do czasłw wspłczesnych. Wynik ich wspłpracy to dzieo lekkie, a ...

  • Porównaj ceny

   od 25.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zespół Turnera

   Książka Wacława Jeża i wsp. pt. "Zespół Turnera" to obszerna i kompleksowa monografia poświęcona tytułowemu zagadnieniu, bardzo dobra i unikalna na krajowym rynku pozycja piśmiennicza, ze wszech miar warta wnikliwego poznania. Na 176 stronach (pozycja obejmuje 23 rozdziały) autorzy w szczegółowy, ...

  • Porównaj ceny

   od 34.59 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Choroby trzustki

   Książka jest skierowana do pacjentów cierpiących na dolegliwości trzustki. Autorzy przekazują podsta wowe informacje o budowie i funkcjonowaniu tego narządu oraz o najczęściej występujących schorzeniac h. Omawiają przyczyny, objawy i możliwości leczenia, do którego również zalicza się stosowanie ...

  • Porównaj ceny

   od 23.40 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Bioetyka t.1

   Nowoczesny, przystosowany do polskiej specyfiki wykład o bioetyce. Autor definiuje bioetykę jako etykę systemów opieki zdrowotnej w społeczeństwach demokratycznych. Przywołuje zarówno klasyczne przykłady dające początek bioetyce, jak i kazusy z rodzimej praktyki medycznej, co sprawia, że praca ? nic nie ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Sportowe urazy kręgosłupa

   Celem niniejszej publikacji jest omówienie specyfiki indywidualnego uprawiania sportu i ścisłe określenie jego wpływu na kręgosłup. W przekonaniu autorów pełne zrozumienie biomechaniki pomoże lekarzowi podejmować odpowiedzialne decyzje przy ocenie zaburzeń czynności kręgosłupa u ...

  • Porównaj ceny

   od 81.34 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Ostre zatrucia

   Toksykologia kliniczna jest specjalnością, która łączy wiedzę o toksykodynamice i toksykokinetyce ksenobiotyków z wiedzą kilku innych specjalności: interny, nefrologii i dializoterapii, hepatologii, gastroenterologii, kardiologii, pediatrii, neurologii i psychiatrii. Znajomość trucizn i mechanizmów ich ...

  • Porównaj ceny

   od 30.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego

   Najobszerniejsza polska publikacja obejmująca całokształt zagadnień dotyczących menopauzalnego okresu życia kobiety. Skierowana jest do lekarzy różnych specjalności zajmujących się leczeniem kobiet w wieku dojrzałym, przede wszystkim ginekologów i lekarzy rodzinnych.Spis treści :Przedmowa ...

  • Porównaj ceny

   od 115.37 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Nieznana medycyna

   Każdy pacjent zainteresowany nietoksycznymi a przy tym niedrogimi metodami leczenia alternatywnymi wobec kosztownych i obciążonych poważnymi skutkami ubocznymi leków farmakologicznych, powinien przeczytać tę książkę. Autorka opisuje skuteczne leczenie wielu przewlekłych schorzeń ( stwardnienie rozsiane, ...

  • Porównaj ceny

   od 30.45 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych

   Praca jako pierwsza podejmuje problem racjonalności wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, analizując go zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Celem pracy jest ocena metod, struktury i prawidłowości wydatków przeznaczonych na ...

  • Porównaj ceny

   od 46.35 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej

   Dolegliwości bólowe pochodzenia neurologicznego są częstym objawem sygnalizowanym przez pacjentów lub ich opiekunów podczas wizyt u pediatry lub lekarza rodzinnego. W tej publikacji zostały omówione różnego pochodzenia bóle głowy, zespoły bólowe w uszkodzeniach kręgosłupa i aparatu więzadłowego, ...

  • Porównaj ceny

   od 35.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Transplantologia praktyczna t.4 Postępy w transplantologii

   Tematem wiodącym monografii są postępy i zmiany, jakie dokonały się w medycynie transplantacyjnej w przeciągu ostatnich lat. Dlatego dużo uwagi poświęciliśmy stosowaniu komórek macierzystych w terapii ludzi i wynikającym z tego potencjalnym zagrożeniom, korzyściom i problemom związanym z ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Choroby nerwowo-mięśniowe

   Nowe wydanie monografii z zakresu neuromiologii. Drugie wydanie monografii zostało oparte na doświadczeniu współautorów gromadzonych przez długie lata pracy zawodowej - gwarantuje to praktyczne podejście do omawianych problemów. Kolejna edycja książki "Choroby nerwowo-mięśniowe" to: - uaktualnione ...

  • Porównaj ceny

   od 69.30 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Kinesiotaping

   Popularność metody kinesiotapingu oraz jej pozytywny odbiór wśród personelu medycznego i pacjentów sprawia, że jest ona coraz szerzej stosowana. W książce ? będącej w zamiarze Autorki podręczną i praktyczną ?ściągą? ? przedstawiono najczęściej spotykane problemy funkcjonalne, z jakimi spotka się ...

  • Porównaj ceny

   od 26.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej Tom IV

   Tom 4 Zarysu Prawa Własności Intelektualnej został poświęcony zagadnieniom własności intelektualnej na rynku farmaceutycznym. Autorzy poruszają aktualne problemy dotyczące ochrony patentowej produktów leczniczych. Nie ulega wątpliwości, że ochrona patentowa produktów leczniczych jest obecnie dopuszczalna ...

  • Porównaj ceny

   od 76.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Leki złożone

   Publikacja przeznaczona dla lekarzy praktyków- internistów, lekarzy pierwszego kontaktu, kardiologów. Książka przedstawia aktualny stan wiedzy na temat leczenia nadciśnienia tętniczego lekami skojarzonymi. Stanowi praktyczne źródło podstawowych informacji dotyczących leków złożonych, wsparte wytycznymi ...

  • Porównaj ceny

   od 41.37 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Poradnik dyżuranta

   Poradnik poświęcono problemom, z jakimi styka się lekarz w czasie dyżuru. Prezentowane treści pozwalają na szybką weryfikację postępowania, ułatwiają podejmowanie decyzji, zmniejszają ryzyko przeoczenia istotnych objawów. Głównym zadaniem publikacji jest przypomnienie najważniejszych poczynań ...

  • Porównaj ceny

   od 66.32 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Między altruizmem a egoizmem

   Publikacja dotyczy bardzo aktualnego zagadnienia w transplantologii klinicznej i doskonale wypełnia istniejącą lukę w zakresie wiedzy socjologicznej na temat tzw. przeszczepów rodzinnych. Wyniki dokonanych przez Autorkę analiz stanowią podstawę zarówno do dalszych badań, jak również postępowania ...

  • Porównaj ceny

   od 53.90 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Ilustrowany słownik dla położnych angielsko-polski polsko-angielski

   Ilustrowany słownik dla położnych został napisany przez położne dla położnych. Stanowi niezbędne źródło wiedzy nie tylko dla praktykujących połoznych i studentów położnictwa, lecz także dla osób zaangażowanych i zainteresowanych opieką nad kobietą oraz jej rodziną. Zakres terminologii ...

  • Porównaj ceny

   od 53.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Racjonalne podstawy stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych

   Cukrzyca typu 2 jest jednym z najpoważniejszych ogólnoświatowych problemów zdrowotnych i ekonomicznych. Decyduje o tym lawinowo narastająca liczba zachorowań. Książka pt. "Racjonalne podstawy stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych w terapii cukrzycy typu 2" wskazuje na wielorakie uwarunkowania wyboru ...

  • Porównaj ceny

   od 50.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Proktologia praktyczna

   Znakomity podręcznik z zakresu proktologii napisany przez wybitnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie. Autorzy prezentują poszczególne zagadnienia w zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący sposób, kładąc nacisk na praktykę kliniczną i interdyscyplinarne ujęcie ...

  • Porównaj ceny

   od 116.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarys współczesnej ortodoncji

   W książce zostały omówione zagadnienia dotyczące współczesnej diagnostyki i lecznictwa ortodoncyjneg o w różnych okresach rozwojowych człowieka. Obecne wydanie zostało uzupełnione o nowe zagadnienia, takie jak:: opis wieku kostnego na podstawie zdjęć teleradiologicznych uwidaczniających kręgi szyjne , ...

  • Porównaj ceny

   od 77.04 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Choroby układu oddechowego w praktyce lekarza opieki podstawowej

   Choroby układu oddechowego na całym świecie stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych, są najczęstszą przyczyną wizyt w ambulatorium i hospitalizacji. Według danych WHO na choroby układu oddechowego umiera rocznie na świecie ponad 10 mln osób, co stanowi blisko 20% wszystkich zgonów. W ...

  • Porównaj ceny

   od 60.38 PLN, dostępne w 2 sklepach