TrafCen.pl - strona główna

Medycyna

Porównaj ceny w Medycyna.
Książki / Medycyna

  • Anatomia człowieka

   Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. W tom II omówiono układy: trawienny, oddechowy, moczowo-płciowy oraz wewnątrzwydzielniczy.Spis treści :Układ trawienny: Stosunki ogólne Jama ustna i ...

  • Porównaj ceny

   od 39.52 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Stwardnienie rozsiane

   Stwardnienie rozsiane (SM) jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego na podłożu zapalno-demienilizacyjnym i jak dotąd etiologia choroby nie została poznana. Jest najczęstszą przyczyną niesprawności ludzi młodych między 20. a 40. rokiem życia. W poradniku znajdują się wyczerpująco i ...

  • Porównaj ceny

   od 28.80 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Opieka paliatywna

   Książka Opieka paliatywna jest zbiorem wielu istotnych zagadnień z dziedziny medycyny paliatywnej dających pracownikom ochrony zdrowia możliwość zapoznania się zarówno z zagadnieniami strategicznymi, jak i najważniejszymi problemami chorych oraz zasadami profesjonalnego postępowania. Mimo, że publikacja ta ...

  • Porównaj ceny

   od 30.71 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Humanizacja medycyny

   Podstawowym celem tej ksiźki jest uzasadnienie potrzeby pilnego zwrłcenia uwagi na kwestie humanizacji medycyny zarłwno przez poprawienie jakoci ksztacenia, jak i krytycznie spojrzenie na obecnie realizowane programy i metody nauczania przedmiotłw humanistycznych.Medycyna od pocztku swego istnienia wyrastaa z ...

  • Porównaj ceny

   od 20.97 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych

   Powiązania między odżywianiem a powstawaniem chorób lub różnego rodzaju zaburzeń zdrowotnych zostały już niejednokrotnie potwierdzone i nie dotyczą one jedynie dolegliwości układu krążenia, cukrzycy czy nadwagi. Dlatego też udzielanie porad z zakresu prawidłowego odżywiania powinno stać ...

  • Porównaj ceny

   od 68.06 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zaburzenia lipidowe

   Zaburzenia lipidowe to pierwsza książka w Polsce omawiająca ten problem całościowo. Autorzy położyli szczególny nacisk na to aby pozycja stała się źródłem wiedzy na ten temat i przyczyniła się do pogłębienia umiejętności postępowania lekarskiego. Książka ta uwzględnia aktualne standardy ...

  • Porównaj ceny

   od 39.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Urazy i uszkodzenia w sporcie

   Pierwszy w Polsce nowoczesny podręcznik poświęcony diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce urazów i uszkodzeń sportowych. Książka nie zawęża się tylko do zagadnień sportu wyczynowego, ale omawia też szeroko aspekty zdrowotne sportu dzieci, młodzieży i rekreacyjnych zajęć sportowych osób dorosłych. ...

  • Porównaj ceny

   od 49.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Genialna maszyna Biografia serca

   Genialna maszyna to poczenie stylu Jźrgena Thorwalda z erudycj prof. Andrzeja Szczeklika. Ksiźka jest dzieem braci - kardiologa i pisarza - ktłrzy postanowili przedstawi rozwłj medycznej wiedzy o sercu i ewolucj jego pojmowania w kulturze od antyku do czasłw wspłczesnych. Wynik ich wspłpracy to dzieo lekkie, a ...

  • Porównaj ceny

   od 25.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zespół Turnera

   Książka Wacława Jeża i wsp. pt. "Zespół Turnera" to obszerna i kompleksowa monografia poświęcona tytułowemu zagadnieniu, bardzo dobra i unikalna na krajowym rynku pozycja piśmiennicza, ze wszech miar warta wnikliwego poznania. Na 176 stronach (pozycja obejmuje 23 rozdziały) autorzy w szczegółowy, ...

  • Porównaj ceny

   od 34.59 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Choroby trzustki

   Książka jest skierowana do pacjentów cierpiących na dolegliwości trzustki. Autorzy przekazują podsta wowe informacje o budowie i funkcjonowaniu tego narządu oraz o najczęściej występujących schorzeniac h. Omawiają przyczyny, objawy i możliwości leczenia, do którego również zalicza się stosowanie ...

  • Porównaj ceny

   od 23.40 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Bioetyka t.1

   Nowoczesny, przystosowany do polskiej specyfiki wykład o bioetyce. Autor definiuje bioetykę jako etykę systemów opieki zdrowotnej w społeczeństwach demokratycznych. Przywołuje zarówno klasyczne przykłady dające początek bioetyce, jak i kazusy z rodzimej praktyki medycznej, co sprawia, że praca ? nic nie ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Praktyczna opieka diabetologiczna

   Zwięzły i praktyczny przewodnik przedstawiający szpitalną i ambulatoryjną terapię oraz opiekę nad pacjentami chorującymi na cukrzycę typu 1 lub typu 2. W książce omówiono rozpoznanie i leczenie występujących u chorych na cukrzycę stanów nagłych oraz związanych z tą chorobą powikłań, takich jak: ? ...

  • Porównaj ceny

   od 96.85 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Sportowe urazy kręgosłupa

   Celem niniejszej publikacji jest omówienie specyfiki indywidualnego uprawiania sportu i ścisłe określenie jego wpływu na kręgosłup. W przekonaniu autorów pełne zrozumienie biomechaniki pomoże lekarzowi podejmować odpowiedzialne decyzje przy ocenie zaburzeń czynności kręgosłupa u ...

  • Porównaj ceny

   od 81.34 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Ostre zatrucia

   Toksykologia kliniczna jest specjalnością, która łączy wiedzę o toksykodynamice i toksykokinetyce ksenobiotyków z wiedzą kilku innych specjalności: interny, nefrologii i dializoterapii, hepatologii, gastroenterologii, kardiologii, pediatrii, neurologii i psychiatrii. Znajomość trucizn i mechanizmów ich ...

  • Porównaj ceny

   od 30.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego

   Najobszerniejsza polska publikacja obejmująca całokształt zagadnień dotyczących menopauzalnego okresu życia kobiety. Skierowana jest do lekarzy różnych specjalności zajmujących się leczeniem kobiet w wieku dojrzałym, przede wszystkim ginekologów i lekarzy rodzinnych.Spis treści :Przedmowa ...

  • Porównaj ceny

   od 115.37 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Standardy medyczne w praktyce lekarza rodzinnego

   Oddaję w Państwa ręce pierwsze polskie wydanie książki pt. Standardy medyczne w praktyce lekarza rodzinnego, która podaje w zarysie niektóre wytyczne dla lekarzy różnych specjalizacji, w tym lekarzy rodzinnych, dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w poszczególnych jednostkach ...

  • Porównaj ceny

   od 139.44 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Nieznana medycyna

   Każdy pacjent zainteresowany nietoksycznymi a przy tym niedrogimi metodami leczenia alternatywnymi wobec kosztownych i obciążonych poważnymi skutkami ubocznymi leków farmakologicznych, powinien przeczytać tę książkę. Autorka opisuje skuteczne leczenie wielu przewlekłych schorzeń ( stwardnienie rozsiane, ...

  • Porównaj ceny

   od 30.45 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Słownik medyczny hiszpańsko polski

   Przedstawiany specjalistyczny praktyczny słownik terminów medycznych składa się z dwóch części. Pier wsza część zawiera ponad 30000 haseł i związków frazeologicznych z zakresu wszystkich nauk medycznyc h oraz nauk pokrewnych. Hasła podane są w porządku alfabetycznym języka hiszpańskiego. ...

  • Porównaj ceny

   od 78.40 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Neurologia praktyczna

   W części pierwszej autor opisuje podstawowe objawy chorób neurologicznych i badanie chorego. Część druga zawiera opis jednostek chorobowych, które są przyczyną objawów opisanych w części pierwszej. W części trzeciej omówiono powikłania chorób neurologicznych. Książka jest przeznaczona dla ...

  • Porównaj ceny

   od 77.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Psychiatria dzieci i młodzieży

   W książce przedstawiono problematykę rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Opisano zaburzenia emo cjonalne okresu dzieciństwa, jak: fobie, lęk separacyjny i społeczny, moczenie się, zaburzenia karmi enia, jąkanie się. Zaburzenia okresu szkolnego i dorastania to m.in. anoreksja, bulimia, choroby ...

  • Porównaj ceny

   od 86.42 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Medycyna sportowa

   W podręczniku są zawarte informacje z zakresu medycyny sportowej. Medycyna sportowa, inaczej medycyn a aktywności ruchowej, jest dziedziną interdyscyplinarną. Obejmuje ona działy medycyny takie jak: tr aumatologia i ortopedia sportowa, neurotraumatologia, neuropsychologia, radiologia, kardiologia spor towa, ...

  • Porównaj ceny

   od 86.72 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych

   Osoby niepełnosprawne stanowią kilkanaście procent ludności Polski. Złożone problemy osób niepełnosprawnych wymagają interdyscyplinarnego, kompleksowego postępowania rehabilitacyjnego, zmierzającego do możliwie najpełniejszej aktywizacji i integracji tych osób z całym społeczeństwem.

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Żywienie chorych ze stomią

   Poradnik został napisany z myślą o chorych, u których z powodu ciężkiej choroby wytworzono chirurgicznie stomię, czyli sztuczne połączenie światła jelita grubego lub światła jelita krętego (cienkiego) ze skórą brzucha. W książce omówiono fizjologię przewodu pokarmowego, a także wpływ ...

  • Porównaj ceny

   od 14.95 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zaburzenia lipidowe w cukrzycy

   Fizjologiczna rola lipoproteinZaburzenia lipidowe w cukrzycyInterwencja dietetyczna dla korekty zaburze lipidowych w cukrzycyStatyny w cukrzycy. Co pokazuj badania kliniczne?Fibraty w cukrzycy. Potencjalna rola w redukcji rezydualnego ryzyka makronaczyniowegoMetody zmniejszania ryzyka mikronaczyniowego. Czy wrłd nich ...

  • Porównaj ceny

   od 44.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Choroby reumatyczne

   - wiadomości z zakresu budowy i fizjologii tkanki łącznej, mechanizmów patogenetycznych w chorobach reumatycznych, badań diagnostycznych i zasad postępowania leczniczego - objawy chorób reumatycznych towarzyszące zakażeniu HIV, chorobę z Lyme, fibromialgię - wiadomości z zakresu patogenezy, diagnostyki i ...

  • Porównaj ceny

   od 61.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Anatomia człowieka t.4

   Przedmiotem podręcznika jest anatomia człowieka z uwzględnieniem elementów anatomii czynnościowej i wyróżnionych w tekście przykładów anatomii klinicznej. Podręcznik cechuje świetne usystematyzowanie materiału, a wzbogaca obszerny materiał ilustracyjny. Przygotowano go z myślą o studentach medycyny, ...

  • Porównaj ceny

   od 37.99 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego

   Książka jest adresowana do studentów wydziałów pielęgniarstwa oraz do pracujących już pielęgniarek. Autorzy szczegółowo omawiają zasady opieki nad pacjentem leczonym chirurgicznie, niezbędne w codzien nej pracy zawodowej. Przedstawiono jednostki chorobowe, diagnostykę, metody leczenia operacyjnego, ...

  • Porównaj ceny

   od 73.02 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Choroby układu sercowo-naczyniowego

   Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi Zapobieganie i leczenie chorób serca, nadciśnienia, wysokiego pozi omu cholesterolu, problemów naczyniowych i dusznicy bolesnej Najnowsze listy pokarmów i suplementów wspomagających leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego

  • Porównaj ceny

   od 9.92 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wybrane zalecenia postępowania w anestezjologii

   Książka jest zbiorem procedur anestezjologicznych zalecanych w wybranych sytuacjach klinicznych. Cechuje ją przejrzystość, zwarta forma, jasno sprecyzowane cele postępowania lekarskiego. Odbiorcy: lekarze anestezjolodzy, chirurdzy, ortopedzi, ginekolodzy, lekarze medycyny ratunkowej, interniści, stomatolodzy

  • Porównaj ceny

   od 19.79 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Leczenie krwią

   Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu krwiolecznictwa. Omawia zasady postępowania w trakcie przetaczania krwi i jej preparatów. Przedstawia podstawowe wiadomości dotyczące zapobiegania i lecz enia powikłań poprzetoczeniowych. Uwzględnia także aspekty prawne transfuzji, historię krwiolecznict wa, ...

  • Porównaj ceny

   od 19.43 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Parazytologia lekarska w okresie międzywojenym t.23

   Nowe kierunki badawcze w parazytologii lekarskiej okresu powojennego i ich znaczenie w ochronie zdro wia publicznego Zwalczanie pasożytów przewodu pokarmowego człowieka w Polsce Thiabendazol jako lek zapobiegający włośnicy

  • Porównaj ceny

   od 16.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego

   W książce omówiono zagadnienia chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego w zakresie niezbędnym w codziennej praktyce lekarza rodzinnego. Omówiono epidemiologię występowania dyspepsji, choroby refluksowej, choroby wrzodowej oraz nowotworów górnego odcinka pokarmowego oraz patofizjologię, diagnostykę i ...

  • Porównaj ceny

   od 61.88 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego

   Ukazanie się nowego podręcznika pt. Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego spotka się zapewne z wielkim uznaniem całego środowiska stomatologicznego w Polsce, w tym nauczycieli akademickich i studentów stomatologii, lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z pedodoncji oraz praktykujących ...

  • Porównaj ceny

   od 40.18 PLN, dostępne w 2 sklepach