TrafCen.pl - strona główna

Inżynieria środowiska

Porównaj ceny w Inżynieria środowiska.
Książki / Inżynieria środowiska

  • Aspects energetiques des transmissions hydrostatiques

   Programy komputerowe, na podstawie opracowanych przez autora zależności, umożliwiają określanie wpływu wielu czynników na sprawność energetyczną: * struktury układu umożliwiającej zmianę prędkości silnika hydraulicznego, * współczynników strat energetycznych w elementach układu, * ...

  • Porównaj ceny

   od 28.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę

   W książce ujęto podstawy i zasady projektowania ujęć wody, zbiorników sieciowych, sieci wodociągowych i pompowni. Zagadnieniem wyjściowym do projektowania tych elementów systemu zaopatrzenia w wodę jest obliczanie zapotrzebowania na wodę. Przedstawienie tego zagadnienia zostało w pełni uaktualnione i ...

  • Przejdź do sklepu

   od 26.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Inżynieria procesowa w ochronie środowiska. Zeszyty Naukowe Nr 22

   Abstrakt: One talked over the influence occurrence in chambers of electrostatic dust cleaners the incorrect distribution of gas on level their reliability as well as failure frequency. The mathematical relation was introduced the enabling selection and analysis of influence of reliability exploitation devices cleaning ...

  • Przejdź do sklepu

   od 16.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Pomiary przepływu wody w kanałach otwartych

   Przedstawiona monografia nosi znamiona przewodnika po specyficznej dziedzinie, jaką są pomiary przepływu w kanałach otwartych. Idea opracowania sprowadza się do pokazania zasady pracy, głównych problemów pomiarowych i zakresu stosowalności każdej z tych metod. Autor dokonuje umownego podziału na tzw. metody ...

  • Przejdź do sklepu

   od 15.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Owady - Spotkania z przyrodą

   Książka ta to wspaniały przewodnik po świecie owadów. Zawiera także dodatek - najważniejsze pajęczaki. Do owadów zalicza się najwięcejŠpod względem liczby gatunków grupa zwierząt. Przewodnik ten pozwala szybko zidentyfikować obserwowany gatunek. Jest bardzo obszerny i pięknie wydany. Niniejsza ...

  • Przejdź do sklepu

   od 36.90 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie. Ćwiczenia laboratoryjne

   W skrypcie zawarto krótkie omówienie właściwości i reguł oznaczania materiałów budowlanych, zgodny z Polskimi Normami sposób wyznaczania ich parametrów technicznych i wykonywania pomiarów oraz zasady interpretacji wyników badań i prawidłowej oceny materiałów. Wyniki zaprezentowanych ćwiczeń ...

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji

   W podręczniku przedstawiono informacje, dotyczące wykorzystania ciepła (energii) odnawialnego w indywidualnych źródłach ciepła, współpracujących z instalacjami centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i układami przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podano charakterystykę stosowanych do tego celu ...

  • Przejdź do sklepu

   od 37.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Raport o oddziaływaniu na środowisko dróg i autostrad

   W książce w sposób syntetyczny przedstawiono podstawowe regulacja prawne dotyczące raportów o oddziaływanie na środowisko dróg krajowych i autostrad, oraz metodyki ich sporządzania. Stan prawny omówiony został w kontekście przedmiotu pracy, a więc dokonano wyboru najważniejszych przepisów prawa, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 50.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Katalog jezior Polski

   Ukazanie stanu rozpoznania polskich jezior umożliwia określenie ich ewolucji. Najbardziej podatne na zmiany są jeziora małe i płytkie, stąd inwentaryzacja jezior o powierzchni od 1 ha jest jak najbardziej celowa - pozwala bowiem na ustalenie skali i regionalnego zróżnicowania zmian, co uczyniono w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 104.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Katalog jezior Polski. Cz. III: Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie

   Poniższa praca jest trzecią i zarazem ostatnią częścią ?Katalogu jezior Polski". Część pierwsza obejmowała jeziora Pojezierza Pomorskiego (A.Choiński 1991a), zaś część druga jeziora Pojezierza Mazurskiego (A. Choiński 1991b).Pierwszym szerszym opracowaniem, w którym spotykamy opis jezior na ziemiach ...

  • Przejdź do sklepu

   od 9.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wahania masy cieczy w przewodzie

   W monografii opisano zjawisko wahania cieczy w przewodzie zamkniętym. Na podstawie badań wykazano wielokrotnie silniejszą dyssypację energii rozważanego ruchu w porównaniu z przepływem ustalonym. Zastosowano proste zastępcze modele oscylacji nieściśliwego ośrodka ciągłego do opisu zjawiska wahań cieczy w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 8.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy gospodarki odpadami

   Autorka podręcznika bardzo przystępnie przedstawia nowoczesne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi i organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych. Książka: * przybliża podstawowe zasady unieszkodliwiania i odzysku odpadów oraz najważniejsze stosowane w tych procesach technologie; ...

  • Przejdź do sklepu

   od 55.00 PLN, dostępne w 1 sklepach