TrafCen.pl - strona główna

Inżynieria środowiska

Porównaj ceny w Inżynieria środowiska.
Książki / Inżynieria środowiska

  • Aspects energetiques des transmissions hydrostatiques

   Programy komputerowe, na podstawie opracowanych przez autora zależności, umożliwiają określanie wpływu wielu czynników na sprawność energetyczną: * struktury układu umożliwiającej zmianę prędkości silnika hydraulicznego, * współczynników strat energetycznych w elementach układu, * ...

  • Porównaj ceny

   od 28.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Uduszeni

   Na całym świecie zanieczyszczone powietrze zabija siedem milionów ludzi...

  • Przejdź do sklepu

   od 35.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Przewodnik entomologa - Ważki

   Wspaniała książka dla miłośników owadów w pięknym wydaniu w twardej okładce, opisująca 85 gatunków z 250 barwnymi zdjęciami. Książka ta opisuje 85 gatunków ważek, w tym żagnice, gadziogłówki, szablaki, świtezianki i łątki. Wazki należą do najciekawszych i najpiękniejszych owadów naszego ...

  • Przejdź do sklepu

   od 39.90 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową

   Monografia stanowi przegląd rozwiązań zrównoważonych metod zagospodarowania wody deszczowej na obszarach miejskich. Ze względu na silną antropopresję oraz rywalizację o teren na obszarach miejskich, szczególny nacisk położono na metody możliwe do zastosowania w małej skali: na terenie niewielkiego ...

  • Przejdź do sklepu

   od 36.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów wyd. 2013

   Skrypt podzielony jest na siedem rozdziałów, w których omówiono: metody opracowywania wyników badań oraz podstawowe pojęcia z zakresu rachunku błędów, pomiarów sił i przemieszczeń, procedurę wykonania statycznej próby rozciągania dla metali, przebieg statycznej próby ściskania materiałów ...

  • Przejdź do sklepu

   od 26.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Indywidualne, konwencjonalne źródła ciepła

   Celem podręcznika jest całościowe objęcie problematyki budowy i funkcjonowania konwencjonalnych, indywidualnych źródeł ciepła, zaopatrujących w ciepło głównie wodne instalacje centralnego ogrzewania i układy przygotowania wody użytkowej. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla ...

  • Przejdź do sklepu

   od 43.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych

   Publikacja stanowi istotne kompendium wiedzy, które będzie pomocne w pracach związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją stacji termicznego przekształcania osadów ściekowych. Adresatem są inwestorzy, podejmujący decyzje w zakresie termicznego przekształcania osadów, eksploatatorzy obiektów oraz ...

  • Przejdź do sklepu

   od 50.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Przyczyny powstawania i zwalczanie osadu spęczniałego

   W książce zebrano wyniki badań przyczyn zakłóceń eksploatacji oczyszczalni ścieków wywołanych osadem spęczniałym przeprowadzonych w okresie ostatnich 20 lat. Opisane zostały m.in.: mikroorganizmy nitkowate odpowiedzialne za powstawanie osadu spęczniałego, warunki korzystne dla ich rozwoju, konwencjonalne ...

  • Przejdź do sklepu

   od 20.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zbiór zadań z hydrauliki dla inżynierii i ochrony środowiska

   W książce poruszony jest szeroki zakres tematów z mechaniki płynów oraz hydrauliki stosowanej, wykorzystywanych na zajęciach z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych inżynierii i ochrony środowiska. Praca zawiera zarówno zadania, których sposób rozwiązania jest szczegółowo omówiony, jak również ...

  • Przejdź do sklepu

   od 25.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Entomologia część 1 ogólna

   To świetny podręcznik dla entomologów. Tom pierwszy zawiera podstawy entomologii ogólnej, a więc budowę morfologiczną i anatomiczną owadów wraz z elementami fizjologii, rozwój, systematykę i taksonomię, wybrane zagadnienia z ekologii i metody badawcze stosowane w tej dziedzinie. To obowiązkowa pozycja dla ...

  • Przejdź do sklepu

   od 46.35 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Regulacja automatyczna turbozespołów cieplnych

   Opis:Tekst przedkładanego podręcznika ma podstawy w autorskich wykładach na Politechnice Gdańskiej oraz w publikacjach naukowych autora, a także opublikowanych referatach wygłaszanych na międzynarodowych konferencjach krajowych i zagranicznych.Pięć pierwszych rozdziałów odnosi się do roli turbozespołów w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 25.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych. Cz. I

   Pozycja jest przeznaczona dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska PW do przedmiotów: chemia i biologia środowiska; chemia sanitarna; oczyszczanie wody i ścieków; technologia wody, ścieków i osadów; laboratorium oczyszczania wody i ścieków; ochrona wód i gleby.Spis treści: PRZEDMOWA 1. WSTĘP ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.00 PLN, dostępne w 1 sklepach