TrafCen.pl - strona główna

Elektronika, elektyka

Porównaj ceny w Elektronika, elektyka.
Książki / Elektronika, elektyka

  • Bezpieczeństwo w elektroenergetyce

   Książka jets poświęcona bezpieczeństwu użytkowania i obsługi urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. Omówiono w niej zagrożenia występujące w elektroenergetyce oraz środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, powstaniem pożaru itp. Do ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Przetworniki danych

   Podręcznik poświęcony współczesnym przetwornikom analogowo-cyfrowym (A/C) i cyfrowo-analogowym (C/A). Zawiera wszystkie informacje niezbędne do pełnego zrozumienia zagadnień próbkowania, kwantyzacji oraz szumu w systemach z danymi spróbkowanymi, parametrów charakteryzujących poszczególne przetworniki, ...

  • Porównaj ceny

   od 86.99 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Komputerowe systemy automatyki przemysłowej

   Zwiększ efektywność przedsiębiorstwa dzięki stosowaniu inteligentnych rozwiązań! Trudno wyobrazić sobie nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe, w którym do sterowania procesami technologicznymi nie wykorzystywano by pewnego systemu automatyki. Wraz z rozwojem technologii wytwarzania i niesamowitym wręcz ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Metodyka kształcenia kursowego

   Dydaktyka kształcenia, pomiar wyników kształcenia zawodowego, program nauczania dla instalatorów mikroinstalacji zasilanych energia odnawialną. Napisaliśmy dla Państwa podręcznik metodyczny do kształcenia kursowego. Kierujemy go do rąk nauczycieli, trenerów, uczniów, słuchaczy, osób zainteresowanych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 49.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Projektowanie układów elektronicznych wspomagane komputerowo

   Niniejszy skrypt stanowi pomoc dydaktyczną do przedmiotu ,,techniki obliczeniowe i symulacyjne", prowadzonego dla studentów II roku kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Jest to zmieniona wersja wydania pierwszego, które ukazało się w roku 1994.W wyniku ...

  • Przejdź do sklepu

   od 29.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Modelowanie i ocena systemów transportowych

   Transport niezbędny jest do zaspokojenia naturalnej potrzeby mobilności ludzi. Ze względu na uniwersalną rolę jego funkcjonowanie i rozwój muszą być podporządkowane celom i zasadom polityki społeczno - gospodarczej państwa. Szczególna odpowiedzialność państwa dotyczy kształtowania infrastruktury ...

  • Przejdź do sklepu

   od 23.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wirtualne laboratorium podstaw techniki cyfrowej

   W książce udostępniono cztery wirtualne zestawy eksperymentalne i ponad czterdzieści aplikacji, których celem jest przybliżenie właściwości i zasad funkcjonowania układów, przyrządów oraz systemów cyfrowych. W zestawach wirtualnych wykorzystano modele przyrządów pomiarowych, które symulują ...

  • Przejdź do sklepu

   od 11.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Internet. łródło informacji dla elektroenergetyków.

   W książce podano ogólne wiadomości dotyczące Internetu i pracy w sieci. Szczegółowo opisano korzystanie z narzędzi internetowych, m.in. do pracy na zdalnym komputerze, do wymiany plików między komputerami oraz optymalizacji transferu plików, obsługi poczty elektronicznej. Książka jest przeznaczona przede ...

  • Przejdź do sklepu

   od 17.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Technologie energetyczne

   Książka zawiera wykład na temat wszystkich znajdujących obecnie zastosowanie technologii produkcji elektryczności i ciepła. Przedstawiono w niej zasoby i ogólną charakterystykę głównych paliw oraz pojęcie systemu energetycznego, podsystemu elektroenergetycznego i jego interakcje ze środowiskiem ...

  • Przejdź do sklepu

   od 43.50 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego + CD ROM

   Jak efektywnie nauczyć się programowania mikrokontrolerów? Jak skonstruować programator lub zdobyć go w inny sposób? Jak obsługiwać wyświetlacz LED w czterech językach? Jeżli nie masz pojęcia o programowaniu mikrokontrolerów, a chcesz się tego nauczyć, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Nie musisz ...

  • Przejdź do sklepu

   od 72.49 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy metrologii elektrycznej

   W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia metrologii, w tym zasady konstrukcji i działania oraz właściwości eksploatacyjno - metrologiczne elektrycznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych. Omówiono metody, układy oraz urządzenia służące do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych. ...

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy techniki antenowej

   W pracy omówiono anteny przewodowe, reflektorowe, tubowe, soczewkowe, szczelinowe i wieloelementowe (regularne) czyli wykorzystywane we współczesnej radiokomunikacji i radiolokacji. Szczególny nacisk położono na zasady działania wymienionych rodzajów anten i przedstawienie efektywnych algorytmów ich ...

  • Przejdź do sklepu

   od 32.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biomedycznych - Zadania

   Podręcznik dla studentów IV roku fizyki, stanowiący uzupełnienie do wydanego wcześniej podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania do programów komputerowych zamieszczonych na dołączonym do poprzedniego tomu CD-ROM-ie, pozwalające w sposób praktyczny opanować wiedzę zdobytą podczas lektury tamtego ...

  • Przejdź do sklepu

   od 25.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Systemy teletransmisyjne

   Podręcznik poświęcono wszystkim zagadnieniom dotyczącym cyfrowych systemów teletransmisyjnych, poczynając od ich podstaw, przez struktury sieciowe i protekcję, urządzenia, synchronizację i sieci synchronizacyjne, funkcje usługowe, na zarządzaniu i utrzymaniu systemów i sieci kończąc. Książka ma ...

  • Przejdź do sklepu

   od 48.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Sieci telekomunikacyjne

   W książce przedstawiono różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne, od historycznej, ale jeszcze funkcjonującej sieci telefonicznej, po najnowsze sieci pakietowe (jaką jest Internet), czy sieci optyczne. Podręcznik ma umożliwić zaznajomienie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. ...

  • Przejdź do sklepu

   od 71.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • ZBIÓR ZADAŃ Z KOPALNIANYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH.

   Drugie wydanie "Zbioru zadań z kopalnianych sieci elektroenergetycznych" (pierwsze wydanie miało miejsce w 2006 roku) ukazuje się w sytuacji zmienionej organizacji studiów. W następstwie zakończenia prowadzenia jednolitych studiów magisterskich i wprowadzenia studiów dwustopniowych uległy zmianie ich plany i ...

  • Przejdź do sklepu

   od 30.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zbiór zadań z teorii obwodów t. II

   Tom drugi obejmuje działy: stany nieustalone, czwórniki, liniowe układy transmisyjne i linie długie oraz grafy liniowe i grafy przepływowe, metoda zmiennych stanu, synteza dwójników i układy dyskretne.Spis treści:Część II 9. Stany nieustalone 9.1. Metoda klasyczna 9.2. Metoda operatorowa 10. Czwórniki ...

  • Przejdź do sklepu

   od 12.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Recent Advances in Numerical Modelling

   This book is a collection of scientific papers presented at the first. International Interdisciplinary PhD Workshop, held at Szklarska Poręba on May 10-13, 2009. The papers presented consist of topics from a wide variety of disciplines realized at Faculties of: electric, electronic, automatic, mechatronics, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 37.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Metody obliczania silników indukcyjnych. T.1. Analiza

   Celem książki jest przedstawienie w ujednoliconej formie metod obliczania stosowanych przy projektowaniu wielofazowych (głównie trójfazowych) silników indukcyjnych z wirnikiem klatkowym. Uwzględniono tu przede wszystkim najbardziej rozpowszechnione maszyn małej i średniej mocy na niskie napięcie. Metody ...

  • Przejdź do sklepu

   od 58.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Sygnały i układy. Laboratorium

   Przedmiot "sygnały i układy" należy do bloku przedmiotów podstawowych na kierunku "elektrotechnika". W wielu politechnikach zagadnienia objęte jego programem są realizowane w ramach przedmiotu "elektrotechnika teoretyczna". W Politechnice Rzeszowskiej przedmiot ten jest obecnie realizowany na trzecim semestrze ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium podstaw optoelektroniki i miernictwa optoelektronicznego

   Ćwiczenia dotyczą: podstaw optoelektroniki, metrologicznych zastosowań optoelektroniki, metrologii parametrów, światłowodów, czujników, technologii elementów optoelektronicznych, solitoniki i in.Spis treści:Przedmowa 1. Pomiar tłumienia spektralnego światłowodów włóknistych (Lech Lewandowski, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Programowanie sterowników GE Fanuc w przykładach i zadaniach

   Publikacja jest siódmą pozycją z cyklu: Informatyka w przykładach i zadaniach wydanych wcześniej w Studium Informatyki w Zarządzaniu i Biznesie. Jest ona adresowana do studentów, którzy w trakcie studiów zapoznają się z problematyką programowania sterowników. Przeznaczona jest również dla ...

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium elektrotechniki dla wydziałów nieelektrycznych

   Niniejszy skrypt zawiera opis 15 ćwiczeń laboratoryjnych poprzedzonych częścią ogólną, obejmującą podstawowe wiadomości dotyczące praw i własności obwodów elektrycznych (rozdział 1), przyrządów stosowanych w laboratorium (rozdział 2) i techniki pomiarów elektrycznych (rozdział 3). Poszczególne ...

  • Przejdź do sklepu

   od 8.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Mikroelektronika próżniowa

   Książka stanowi próbę całościowego przedstawienia obecnego stanu mikroelektroniki próżniowej. Definicją ?przyrządu mikroelektroniki próżniowej" zaczyna się pierwszy rozdział. Nie jest to jednak ani podręcznik technologii, ani poradnik konstruktora, lecz raczej przewodnik po problemach tej gałęzi ...

  • Przejdź do sklepu

   od 16.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach

   Niniejsza książka jest owocem wieloletnich doświadczeń nauczycieli akademickich, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kształcących studentów w zakresie techniki mikrofalowej i antenowej oraz telekomunikacji światłowodowej i bezprzewodowej. Przedstawione w niej ...

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych

   W pracy przedstawiono zagadnienia związane z niezawodnością, eksploatacją i kompatybilnością elektromagnetyczną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej transportowych systemów elektronicznych. Przedstawiono stosowane strategie eksploatacyjne w TSE i modele procesu eksploatacji wraz z ...

  • Przejdź do sklepu

   od 27.00 PLN, dostępne w 1 sklepach