TrafCen.pl - strona główna

Elektronika, elektyka

Porównaj ceny w Elektronika, elektyka.
Książki / Elektronika, elektyka

  • Komputerowe systemy automatyki przemysłowej

   Zwiększ efektywność przedsiębiorstwa dzięki stosowaniu inteligentnych rozwiązań! Trudno wyobrazić sobie nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe, w którym do sterowania procesami technologicznymi nie wykorzystywano by pewnego systemu automatyki. Wraz z rozwojem technologii wytwarzania i niesamowitym wręcz ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Bezpieczeństwo w elektroenergetyce

   Książka jets poświęcona bezpieczeństwu użytkowania i obsługi urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. Omówiono w niej zagrożenia występujące w elektroenergetyce oraz środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, powstaniem pożaru itp. Do ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Przetworniki danych

   Podręcznik poświęcony współczesnym przetwornikom analogowo-cyfrowym (A/C) i cyfrowo-analogowym (C/A). Zawiera wszystkie informacje niezbędne do pełnego zrozumienia zagadnień próbkowania, kwantyzacji oraz szumu w systemach z danymi spróbkowanymi, parametrów charakteryzujących poszczególne przetworniki, ...

  • Porównaj ceny

   od 86.99 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Laboratorium teorii obwodów część 1 i część 2

   Zakres podręcznika obejmuje zagadnienia związane z: prawami elektrotechniki, właściwościami podstawowych elementów i układów elektrycznych, wykonywaniem pomiarów i obserwacją zjawisk i stanów fizycznych, związanych z przepływem prądu elektrycznego. Materiały stanowiące podstawę do napisania książki ...

  • Przejdź do sklepu

   od 28.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Nadprzewodnictwo i zastowania

   Postęp w rozwoju problematyki kriogeniki, w tym zagadnień nadprzewodnictwa, związany w ostatnich latach głównie z odkryciem nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, powoduje, ze coraz bardziej realnym staja się zastosowania materiałów nadprzewodnikowych w szeroko rozumianej elektryczności - zarówno ...

  • Przejdź do sklepu

   od 58.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zbiór zadań testowych z elektrotechniki teoretycznej, Część VI

   Niniejszy skrypt stanowi szóstą część "Zbioru zadań testowych z elektrotechniki teoretycznej". Zamieszczono w nim 110 zadań obejmujących zagadnienia ze stanów nieustalonych w obwodach liniowych. Do każdego zadania dołączono pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa, a pozostałe są ...

  • Przejdź do sklepu

   od 9.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium sieci elektroenergetycznych

   Niniejsza książka jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Elektrycznego studiujących na kierunku Elektrotechnika oraz Energetyka. Książka zawiera 16 instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, obejmujących zagadnienia związane z modelowaniem i badaniem urządzeń oraz ...

  • Przejdź do sklepu

   od 29.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Tory prądowe i układy zestykowe

   Przedmiotem monografii są wybrane zjawiska fizyczne występujące w torach wielkoprądowych i zestykach elektrycznych w warunkach przewodzenia prądu roboczego oraz w stanach zwarciowych w systemach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia. Autor podjął się zadania usystematyzowania tych zjawisk w celu ...

  • Przejdź do sklepu

   od 13.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych

   W książce opisano rozwój, budowę i działanie nowej generacji elektronicznie sterowanych układów wtryskowych silników wysokoprężnych oraz zagadnienia związane z ich diagnostyką, regulacją i wymaganym oprzyrządowaniem warsztatowym. Adresatem są uczniowie, studenci oraz wykładowcy szkół i uczelni o ...

  • Przejdź do sklepu

   od 37.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium elektrotechniki dla mechaników

   Skrypt składa się z 11 ćwiczeń laboratoryjnych i obejmuje następujące zagadnienia: badanie obwodów elektrycznych i magnetycznych, pomiary mocy i energii w układach elektrycznych, badanie maszyn elektrycznych, badanie maszyn elektrycznych, a także zagadnienie bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych. ...

  • Przejdź do sklepu

   od 28.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Modelowanie i symulacja układów i procesów dynamicznych

   Podręcznik dotyczy modelowania i symulacji układów i procesów dynamicznych przy wykorzystaniu programu Simulink. Na jego treść składają się trzy podstawowe części: budowa modeli dynamicznych układów przy wykorzystaniu opisu równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, algorytmy numeryczne rozwiązania ...

  • Przejdź do sklepu

   od 29.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja

   Książka przedstawia niezbędne wiadomości potrzebne do wykonania przez studentów projektów instalacji elektroenergetycznych. Omówiono budowę i projektowanie instalacji, a także montaż i eksploatację. W rozdziale 'Nowoczesne instalacje elektroenergetyczne typu instabus - EIB' przedstawiono ...

  • Przejdź do sklepu

   od 44.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy solitoniki

   Skrypt obejmuje zasadniczą część materiału wykładanego przez autora na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w ramach przedmiotu pod tym samym tytułem. Omówione są w nim właściwości światłowodów oraz zjawiska, które występują przy przesyłaniu ...

  • Przejdź do sklepu

   od 17.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zarządzanie zasobami sieci elektroenergetycznych

   Praca zawiera podstawową terminologię, aspekty przetwarzania informacji, opis metod zarządzania zasobami majątkowymi i ryzykiem kooperacji. Podano w niej również opis strategii wyboru i obsługi urządzeń w elektroenergetyce, koszty cyklu życia urządzeń, ocenę stanu urządzeń, skutki uszkodzeń, techniki ...

  • Przejdź do sklepu

   od 30.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Telewizja. Podstawy ogólne

   Kompendium wiedzy z pogranicza psychofizjologii percepcji wzrokowej, fotometrii i techniki świetlnej obrazów barwnych, przetworników wizyjnych oraz systemów telewizyjnych. Zagadnienia grafiki komputerowej wykorzystywane w telewizji.

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Sieć powrotna i prądy błądzące

   W najczęściej spotykanym systemie zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, dodatni biegun źródła prądu tzn. prostowników w podstacji trakcyjnej jest połączony z siecią jezdną, a ujemny z siecią szynową. Zatem prąd zasilający silniki trakcyjne pojazdu szynowego dopływa przez sieć jezdną a ...

  • Przejdź do sklepu

   od 37.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów

   Niniejsze opracowanie może służyć jako podstawowa instrukcja zarówno do obsługi starszych wersji, obecnych, jak i - przypuszczalnie - tych przyszłych programu Autodesk 3D Studio. Adresowane jest głównie do studentów studiów inżynierskich i magisterskich specjalności Technika Świetlna na Wydziale ...

  • Przejdź do sklepu

   od 23.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Elektronika nadprzewodnikowa

   Powstanie mechaniki kwantowej datuje się umownie na 1900 rok, kiedy Max Planck wprowadził i ogłosił zależności na natężenie emisji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal widzialnych, w której przyjął, że energia zmienia się kwantami proporcjonalnie do stałej h nazwanej później stałą ...

  • Przejdź do sklepu

   od 68.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wprowadzenie do techniki mikroprocesorowej

   Szybki rozwój technologii półprzewodników zaowocował w ostatnim okresie pojawieniem się elementów o bardzo złożonej strukturze, zawierających w jednej obuć wiele różnych układów funkcjonalnych. Stwarza to specyficzne trudności w nauczaniu zwiększane dodatkowo znacznym poszerzeniem zakresu wiedzy ...

  • Przejdź do sklepu

   od 17.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy optymalizacji statycznej

   Z zagadnieniami optymalizacyjnymi spotykamy się zarówno w praktyce inżynierskiej, jak i codziennym życiu. Jedni z nas starają się jeździć samochodem tak, aby możliwie szybko dojechać na miejsce, inni - aby ograniczyć zużycie paliwa. Studenci mogą podczas studiów maksymalizować ilość zdobytej ...

  • Przejdź do sklepu

   od 42.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wykłady z elektrotechniki teoretycznej, cz. I. Działy podstawowe

   Niniejszy podręcznik adresowany jest do studentów I roku studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej i w zamierzeniu ma stanowić pomoc w opanowaniu wiedzy z elektrotechniki teoretycznej I. Prezentowany materiał pokrywa tematycznie pierwszy semestr wykładu z tego przedmiotu. Układ materiału wynika ...

  • Przejdź do sklepu

   od 36.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wprowadzenie do metod probabilistycznych

   Metody probabilistyczne są podstawą modelowania komputerowego znanego w literaturze jako metody Monte-Carlo. Przy takim modelowaniu ważną rolę odgrywają różne algorytmy i programy komputerowe realizujące możliwość symulacji zjawisk, które można nazwać przypadkowymi albo losowymi. Takie programy ...

  • Przejdź do sklepu

   od 26.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium teorii sterowania. cz. I - wyd. III

   Książka zawiera opis zestawu ćwiczeń laboratoryjnych będących ilustracją materiału wykładanego w ramach przedmiotu Teoria Sterowania na kierunku Elektrotechnika wydziału Elektrycznego. Przydatny może być również dla studentów studiów zaocznych tego wydziału, jak również studentów pokrewnych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 17.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Poradnik Inżyniera Elektryka tom 1

   Wybrane zagadnienia z matematyki i fizyki, rysunek techniczny elektryczny, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, informatyka, materiałoznawstwo elektrotechniczne, elektrotechnika teoretyczna, elektronika, automatyka i robotyka, metrologia, technika wysokich napięć, elektryczność statyczna, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 115.88 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Akumulatory baterie ogniwa

   Przystępnie napisana książka popularyzująca problematykę budowy współczesnych chemicznych źródeł energii oraz ich zastosowań w technice i życiu codziennym. Zawiera opis ogniw pierwotnych (cynk-mangan, cynk-tlenek rtęci, cynk-tlenek srebra, metal-powietrze, rezerwowe i litowe), ogniw odwracalnych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 41.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy konstruowania urządzeń elektronicznych

   Książka zapoznaje czytelnika z zasadami organizacji procesu wytwarzania, z tematyką projektowania i konstruowania urządzeń elektronicznych oraz konstrukcją wybranych elementów elektronicznych. Omówiono też różne techniki montażu współczesnych urządzeń i układów elektronicznych oraz zagadnienia ...

  • Przejdź do sklepu

   od 16.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych

   Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i ...

  • Przejdź do sklepu

   od 36.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych

   Tematem książki są podstawy teoretyczne cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. Omówiono w niej podstawowe elementy teorii informacji i kodowania kanałowego, metody transmisji w pasmie podstawowym oraz w kanałach pasmowych. Przedstawiono własności fizyczne najważniejszych kanałów transmisyjnych. ...

  • Przejdź do sklepu

   od 49.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Ćwiczenia w laboratorium wysokich napięć

   Niniejszy skrypt przeznaczony dla studentów studiów dziennych i zaocznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Zawarty materiał ma pomóc studentom w przygotowaniu się do ćwiczeń, przeprowadzaniu pomiarów, sporządzaniu protokołów pomiarowych i opracowaniu sprawozdań. Omówiono w nim 12 ...

  • Przejdź do sklepu

   od 32.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Technika cyfrowa i mikroprocesorowa w ćwiczeniach laboratoryjnych

   Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wykonujących ćwiczenia w Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej. Ma na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do realizacji zajęć praktycznych w sposób ułatwiający samodzielne poznawanie zagadnień. Opis badanych elementów uzupełniony jest przykładami ...

  • Przejdź do sklepu

   od 33.60 PLN, dostępne w 1 sklepach