TrafCen.pl - strona główna

Elektronika, elektyka

Porównaj ceny w Elektronika, elektyka.
Książki / Elektronika, elektyka

  • Bezpieczeństwo w elektroenergetyce

   Książka jets poświęcona bezpieczeństwu użytkowania i obsługi urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. Omówiono w niej zagrożenia występujące w elektroenergetyce oraz środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, powstaniem pożaru itp. Do ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Przetworniki danych

   Podręcznik poświęcony współczesnym przetwornikom analogowo-cyfrowym (A/C) i cyfrowo-analogowym (C/A). Zawiera wszystkie informacje niezbędne do pełnego zrozumienia zagadnień próbkowania, kwantyzacji oraz szumu w systemach z danymi spróbkowanymi, parametrów charakteryzujących poszczególne przetworniki, ...

  • Porównaj ceny

   od 86.99 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Komputerowe systemy automatyki przemysłowej

   Zwiększ efektywność przedsiębiorstwa dzięki stosowaniu inteligentnych rozwiązań! Trudno wyobrazić sobie nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe, w którym do sterowania procesami technologicznymi nie wykorzystywano by pewnego systemu automatyki. Wraz z rozwojem technologii wytwarzania i niesamowitym wręcz ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Sieci telekomunikacyjne

   W książce przedstawiono różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne, od historycznej, ale jeszcze funkcjonującej sieci telefonicznej, po najnowsze sieci pakietowe (jaką jest Internet), czy sieci optyczne. Podręcznik ma umożliwić zaznajomienie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. ...

  • Przejdź do sklepu

   od 71.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • ZBIÓR ZADAŃ Z KOPALNIANYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH.

   Drugie wydanie "Zbioru zadań z kopalnianych sieci elektroenergetycznych" (pierwsze wydanie miało miejsce w 2006 roku) ukazuje się w sytuacji zmienionej organizacji studiów. W następstwie zakończenia prowadzenia jednolitych studiów magisterskich i wprowadzenia studiów dwustopniowych uległy zmianie ich plany i ...

  • Przejdź do sklepu

   od 30.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zbiór zadań z teorii obwodów t. II

   Tom drugi obejmuje działy: stany nieustalone, czwórniki, liniowe układy transmisyjne i linie długie oraz grafy liniowe i grafy przepływowe, metoda zmiennych stanu, synteza dwójników i układy dyskretne.Spis treści:Część II 9. Stany nieustalone 9.1. Metoda klasyczna 9.2. Metoda operatorowa 10. Czwórniki ...

  • Przejdź do sklepu

   od 12.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Recent Advances in Numerical Modelling

   This book is a collection of scientific papers presented at the first. International Interdisciplinary PhD Workshop, held at Szklarska Poręba on May 10-13, 2009. The papers presented consist of topics from a wide variety of disciplines realized at Faculties of: electric, electronic, automatic, mechatronics, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 37.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Metody obliczania silników indukcyjnych. T.1. Analiza

   Celem książki jest przedstawienie w ujednoliconej formie metod obliczania stosowanych przy projektowaniu wielofazowych (głównie trójfazowych) silników indukcyjnych z wirnikiem klatkowym. Uwzględniono tu przede wszystkim najbardziej rozpowszechnione maszyn małej i średniej mocy na niskie napięcie. Metody ...

  • Przejdź do sklepu

   od 58.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Sygnały i układy. Laboratorium

   Przedmiot "sygnały i układy" należy do bloku przedmiotów podstawowych na kierunku "elektrotechnika". W wielu politechnikach zagadnienia objęte jego programem są realizowane w ramach przedmiotu "elektrotechnika teoretyczna". W Politechnice Rzeszowskiej przedmiot ten jest obecnie realizowany na trzecim semestrze ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium podstaw optoelektroniki i miernictwa optoelektronicznego

   Ćwiczenia dotyczą: podstaw optoelektroniki, metrologicznych zastosowań optoelektroniki, metrologii parametrów, światłowodów, czujników, technologii elementów optoelektronicznych, solitoniki i in.Spis treści:Przedmowa 1. Pomiar tłumienia spektralnego światłowodów włóknistych (Lech Lewandowski, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Programowanie sterowników GE Fanuc w przykładach i zadaniach

   Publikacja jest siódmą pozycją z cyklu: Informatyka w przykładach i zadaniach wydanych wcześniej w Studium Informatyki w Zarządzaniu i Biznesie. Jest ona adresowana do studentów, którzy w trakcie studiów zapoznają się z problematyką programowania sterowników. Przeznaczona jest również dla ...

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium elektrotechniki dla wydziałów nieelektrycznych

   Niniejszy skrypt zawiera opis 15 ćwiczeń laboratoryjnych poprzedzonych częścią ogólną, obejmującą podstawowe wiadomości dotyczące praw i własności obwodów elektrycznych (rozdział 1), przyrządów stosowanych w laboratorium (rozdział 2) i techniki pomiarów elektrycznych (rozdział 3). Poszczególne ...

  • Przejdź do sklepu

   od 8.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Mikroelektronika próżniowa

   Książka stanowi próbę całościowego przedstawienia obecnego stanu mikroelektroniki próżniowej. Definicją ?przyrządu mikroelektroniki próżniowej" zaczyna się pierwszy rozdział. Nie jest to jednak ani podręcznik technologii, ani poradnik konstruktora, lecz raczej przewodnik po problemach tej gałęzi ...

  • Przejdź do sklepu

   od 16.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach

   Niniejsza książka jest owocem wieloletnich doświadczeń nauczycieli akademickich, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kształcących studentów w zakresie techniki mikrofalowej i antenowej oraz telekomunikacji światłowodowej i bezprzewodowej. Przedstawione w niej ...

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych

   W pracy przedstawiono zagadnienia związane z niezawodnością, eksploatacją i kompatybilnością elektromagnetyczną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej transportowych systemów elektronicznych. Przedstawiono stosowane strategie eksploatacyjne w TSE i modele procesu eksploatacji wraz z ...

  • Przejdź do sklepu

   od 27.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Synteza logiczna układów cyfrowych w strukturach programowalnych

   Elektronika i automatyka stosowane obecnie szeroko we wszystkich sferach ludzkiej działalności niosą za sobą coraz większe wymagania co do produktów z branży elektronicznej. Z jednej strony ma to związek ze wzrostem ważności i złożoności realizowanych zadań, a z drugiej - z koniecznością polepszenia ...

  • Przejdź do sklepu

   od 49.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy telekomunikacji. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa

   Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów trzeciego roku kierunku Elektronika i telekomunikacja jako pomoc do przedmiotu kierunkowego "podstawy telekomunikacji". Opracowanie to powstało na bazie prowadzonych przez lektora od kilkunastu lat i uaktualnianych wykładów z przedmiotów, takich jak: ...

  • Przejdź do sklepu

   od 24.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Elektrodynamika klasyczna

   Skrypt zawiera pełny zakres elektrotechniki klasycznej: elektro- i magnetostatykę, teorię pól zależnych od czasu, opis promieniowania i elementy teorii względności. Materiał przedstawiony jest w formie rozwiązanych zadań wraz z niezbędną częścią teoretyczną. Ma on zamkniętą postać i nie wymaga ...

  • Przejdź do sklepu

   od 26.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Maszyny i urządzenia elektryczne pojazdów szynowych. Laboratorium

   Książka przeznaczona jest dla studentów Instytutu Transportu, a jego treść odpowiada programowi zajęć prowadzonych w Zakładzie Pojazdów Szynowych.W trakcie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych studenci powinni nabyć umiejętności praktycznego posługiwania się specjalistycznym sprzętem pomiarowym oraz ...

  • Przejdź do sklepu

   od 10.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Napęd elektryczny i automatyka napędu. Laboratorium

   Tematyka NOW zawartych w skrypcie wykorzystuje wiadomości, przekazane studentom na Wkładach z "Teorii maszyn elektrycznych", "Napędu elektrycznego i automatyki napędu" oraz "Energoelektroniki". Skrypt zawiera 18 NOW laboratoryjnych, których zakres tematyczny stanowi ilustrację wkładów z przedmiotu "Napęd ...

  • Przejdź do sklepu

   od 22.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium podstaw elektromagnetyzmu

   W skrypcie omówiono 9 ćwiczeń laboratoryjnych będących ilustracją niektórych zagadnień omawianych na wykładzie "Podstawy elektromagnetyzmu" na Wydziale Elektrycznym PW. Opis każdego ćwiczenia składa się z wprowadzenia teoretycznego, opisu badań i zagadnień do opracowania. Ćwiczenia mają charakter ...

  • Przejdź do sklepu

   od 14.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie

   Monograficzne kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z przemianą energii słonecznej w elektryczną. Scharakteryzowano promieniowanie słoneczne, opisano zasady doboru optymalnego kąta nachylenia odbiornika tego promieniowania oraz konwersję fotowoltaiczną. Przedstawiono budowę, charakterystyki i technologie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 37.87 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Synteza układów cyfrowych

   Przejrzysty wykład z zakresu projektowania układów cyfrowych obejmujący najnowsze zagadnienia syntezy logicznej, syntezę strukturalną, języki specyfikacji sprzętu (AHDL, VHDL) oraz metody projektowania hierarchicznego ze szczególnym uwzględnieniem układów programowalnych PLD/FPGA. Wartość merytoryczną ...

  • Przejdź do sklepu

   od 37.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Modelowanie numeryczne nadprzewodnikowych ograniczników prądu

   Nadprzewodnikowe ograniczniki prądów zwarciowych są urządzeniami elektrycznymi, które nie mają odpowiedników konwencjonalnych i jako jedyne wykorzystują odwracalne zjawisko przejścia nadprzewodzącego. Modele numeryczne pozwalają rozszerzyć badania SFCL w przypadku, gdy pomiary są trudne, bądź ...

  • Przejdź do sklepu

   od 42.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy elektrotechniki teoretycznej. Część II

   Niniejsza praca jest kontynuacją skryptu pt. ,,Podstawy elektrotechniki teoretycznej" cz. I. Opracowanie przeznaczone jest dla studentów I i II roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki studiów dziennych i zaocznych.W skrypcie przedstawiono teorią linii długich w stanie ustalonym, obwodów ...

  • Przejdź do sklepu

   od 14.00 PLN, dostępne w 1 sklepach