TrafCen.pl - strona główna

Elektronika, elektyka

Porównaj ceny w Elektronika, elektyka.
Książki / Elektronika, elektyka

  • Przetworniki danych

   Podręcznik poświęcony współczesnym przetwornikom analogowo-cyfrowym (A/C) i cyfrowo-analogowym (C/A). Zawiera wszystkie informacje niezbędne do pełnego zrozumienia zagadnień próbkowania, kwantyzacji oraz szumu w systemach z danymi spróbkowanymi, parametrów charakteryzujących poszczególne przetworniki, ...

  • Porównaj ceny

   od 86.99 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Komputerowe systemy automatyki przemysłowej

   Zwiększ efektywność przedsiębiorstwa dzięki stosowaniu inteligentnych rozwiązań! Trudno wyobrazić sobie nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe, w którym do sterowania procesami technologicznymi nie wykorzystywano by pewnego systemu automatyki. Wraz z rozwojem technologii wytwarzania i niesamowitym wręcz ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Bezpieczeństwo w elektroenergetyce

   Książka jets poświęcona bezpieczeństwu użytkowania i obsługi urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. Omówiono w niej zagrożenia występujące w elektroenergetyce oraz środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, powstaniem pożaru itp. Do ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Instalacje elektryczne

   Książka ta stanowi kompendium praktycznej wiedzy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących projektowania, wykonywania oraz eksploatowania instalacji elektrycznych. Opisano w niej zasady działania, właściwości i przeznaczenie urządzeń elektrycznych łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i innych, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 57.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zabezpieczenia elektroenergetyczne. Ćwiczenia laboratoryjne

   Opracowanie zawiera wiadomości teoretyczne oraz instrukcje do wykonania 19 ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w Laboratorium Zabezpieczeń Elektroenergetycznych. Część teoretyczna przedstawia zabezpieczenia linii, transformatorów, silników. Szczegółowo zostały omówione zwarcia doziemne w sieciach ...

  • Przejdź do sklepu

   od 35.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Proste zadania z elektrotechniki i elektroniki

   Skrypt jest zbiorem 500 zadań z zakresu podstawowych wiadomości z elektrotechniki i bardzo ogólnych z elektroniki. Wiele zadań to proste przykłady stosowania podstawowych reguł matematycznych, stanowiących opis ilościowy zjawisk w elementach i układach elektrycznych. Część spośród 500 zadań można ...

  • Przejdź do sklepu

   od 34.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

   W podręczniku omówiono rolę i zadania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w systemie elektroenergetycznym. Przedstawiono ogólną charakterystykę zakłóceń w układach elektroenergetycznych oraz stosowane w automatyce zabezpieczeniowej kryteria ich identyfikacji. Podano podstawowe informacje o ...

  • Przejdź do sklepu

   od 63.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Elementy dynamiki liniowych obwodów elektrycznych

   Malim układów dynamicznych stanowi jeden ze współczesnych i najważniejszych kierunków rozwoju nauk matematyczno-fizycznych i technicznych. W szczególności, analiza dynamiki liniowych obwodów elektrycznych jest fundamentem wiedzy każdego elektryka i elektronika: studenta, inżyniera i naukowca.Badanie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 45.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Przewody i kable elektroenergetyczne

   Niniejszy książka, choć niewielkiej objętości, zawiera ważne informacje dotyczące przewodów i kabli elektroenergetycznych. Oprócz wiadomości podstawowych (klasyfikacja kabli i przewodów, zasady ich oznaczania, najważniejsze definicje) omówiono: Przewody elektroenergetyczne nieizolowane oraz ...

  • Przejdź do sklepu

   od 26.49 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Pneumatyczne filtry dolnoprzepustowe. Analiza i synteza

   W pracy wykazano możliwość tłumienia pneumatycznych sygnałów okresowych w układach kaskadowych. Przeprowadzono badanie tych układów w zastosowaniu do demodulacji pneumatycznych sygnałów prostokątnych w szerokim zakresie zmian ich parametrów, takich jak: współczynnik wypełnienia, częstotliwość (do ...

  • Przejdź do sklepu

   od 8.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Obwody elektryczne. Laboratorium komputerowe

   Spice jest komputerowym programem służącym do symulacji obwodów elektrycznych. Jest bardzo pomocny w projektowaniu różnorakich obwodów elektrycznych i elektronicznych. Program Spice2 będący poprzednikiem programu PSpice został napisany w laboratorium Uniwersytetu Kalifornijskiego. Jego kod źródłowy ...

  • Przejdź do sklepu

   od 19.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Ćwiczenia laboratoryjne

   Wykonując poszczególne ćwiczenia studenci korzystają z następujących narzędzi: - zestawu laboratoryjnego DSP56002 EVM BOX - przyrządów wirtualnych (wobuloskop, analizator widma) - specjalistycznego oprogramowania systemowego (czasu rzeczywistego) i narzędziowego, w którym zastosowano system ...

  • Przejdź do sklepu

   od 20.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Systemy projektowania komputerowego. Laboratorium

   Celem autorów skryptu jest zapoznanie studentów z podstawami systemów graficznych (edytorów - otwartych systemów CAD), a także przekazanie wiadomości o bazach danych i ich współpracy z edytorami graficznymi. Dodatkowo wprowadzono ćwiczenia z optymalizacji nastawień przełączników zaczepów w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 12.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Cyfrowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Laboratorium

   Zabezpieczenia elektroenergetyczne są stałym elementem sieci elektroenergetycznych. Zabezpieczają one układ przemysłowo - rozdzielczy i odbiorniki przed skutkami występujących zakłóceń. Rosnące wymagania odnośnie niezawodności zasilania odbiorców w energię elektryczną, przy zachowaniu dobrej jakości ...

  • Przejdź do sklepu

   od 41.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Elektrotechnika dla nieelektryków. Laboratorium.

   Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa i dostosowany do programu jednolitych studiów magisterskich. Program przedmiotu "elektronika" obejmuje zagadnienia dotyczące obwodów elektrycznych prądu stałego i prądu przemiennego, metrologii elektrycznej oraz maszyn ...

  • Przejdź do sklepu

   od 15.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Błędy i niepewności danych w systemie pomiarowo-sterującym

   Rozwój technologii informacyjnych spowodował, że współcześnie narzędzia służące do pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i przechowywania informacji organizowane są w różnego rodzaju systemy. Duża szybkość działania systemu powoduje, że człowiek nie ma możliwości bieżącego uczestniczenia w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 49.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Elektryfikacja zakładów przemysłowych. Zagadnienia wybrane

   Podręcznik zawiera wybrane, podstawowe informacje dotyczące elektryfikacji zakładów przemysłowych. Na wstępie przedstawiono wykaz wybranych najistotniejszych oznaczeń używanych w tekście. Zasadniczą część poszczególnych rozdziałów pracy poprzedza opis problemów, jakie występują w procesie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 40.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium elektroniki i cyfrowych systemów sterowania

   Skrypt zawiera opis i program ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: "elementy elektroniczne", "podstawowe układy elektroniczne" i "cyfrowe systemy sterowania". Przygotowane instrukcje zawierają krótkie wprowadzenia do zagadnień będących przedmiotem badań podczas ćwiczenia, pytania sprawdzające ...

  • Przejdź do sklepu

   od 19.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium miernictwa elektronicznego

   Zamieszczone w skrypcie ćwiczenia dotyczą m.in.: przetworników (funkcyjnych, analogowo-cyfrowych), pomiarów (impedancji, parametrów analogowych układów scalonych, sygnałów w obecności zakłóceń), kontroli i kalibracji aparatury pomiarowej itd.Spis treści:Przedmowa 1. Wstęp 2. Ogólna ...

  • Przejdź do sklepu

   od 8.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Elektronika. Leksykon kieszonkowy

   Elektronika jest wszędzie. Zrozum ją! Jakie zjawiska fizyczne umożliwiają działanie urządzeń elektronicznych? Jak rozwiązywać obwody prądu stałego i zmiennego? W jaki sposób projektować układy elektroniczne? Elektronika jest wszędzie ? dzięki niej każdego dnia robimy zakupy, bawimy się, komunikujemy ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.75 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Układy logiczne. Ćwiczenia laboratoryjne

   W większości zastosowań przemysłowych funkcję elementów logicznych spełniają układy półprzewodnikowe. porównaniu z elementami stykowymi są one znacznie szybsze w pracy, bardziej niezawodne oraz mniejsze. :Dzięki temu półprzewodnikowe układy cyfrowe są stosowane również wtedy, gdy sygnały ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Słoneczne instalacje energetyczne

   W skrypcie omówiono sposoby wykorzystywania energii słonecznej, zwracając szczególną uwagę na instalacje, które mogą być stosowane w polskich warunkach klimatycznych ? układy przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynków. Przedstawiono współczesne elektrownie słoneczne z obiegiem ...

  • Przejdź do sklepu

   od 23.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Metody obliczania silników indukcyjnych. Tom 2 Synteza

   Książka ta uzupełnia przedstawioną w tomie pierwszym analizę zjawisk fizycznych występujących w silnikach i metody ich obliczania o rozwiązywanie zagadnień odwrotnych (syntezę), tzn. o wyznaczenie wszystkich wymiarów silnika i danych jego uzwojenia, przy których uzyskuje się pożądane wartości ...

  • Przejdź do sklepu

   od 58.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zbiór zadań testowych z elektrotechniki teoretycznej, Część V

   Niniejszy skrypt stanowi piatą część "Zbioru zadań testowych z elektrotechniki teoretycznej". Zamieszczono w nim U O zadań obejmujących zagadnienia ze stanów nieustalonych w obwodach liniowych. Do każdego zadania dołączono pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa, a pozostałe są błędne. ...

  • Przejdź do sklepu

   od 10.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Elektrotechnika i elektronika dla studentów Wydziału Chemicznego

   Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków nieelektrycznych. W książce podane zostały podstawy fizyczne zjawisk elektrycznych oraz prawa opisujące je w obwodach prądu stałego i przemiennego. Operując przykładami i kładąc nacisk na powiązanie zagadnień teoretycznych i praktycznych, omówiono ...

  • Przejdź do sklepu

   od 25.00 PLN, dostępne w 1 sklepach