TrafCen.pl - strona główna

Dla lekarzy i pielęgniarek

Porównaj ceny w Dla lekarzy i pielęgniarek.
Książki / Dla lekarzy i pielęgniarek

  • Atlas zabiegów chirurgicznych

   Atlas zabiegów chirurgicznych Zollingera to ksišżka, która towarzyszy od ponad pół wieku chirurgom na całym świecie. Niezwykle przejrzyście, krok po kroku przedstawiono w niej najczęściej przeprowadzane zabiegi operacyjne. Do każdego schematu dołšczono zwięzły opis ...

  • Porównaj ceny

   od 198.37 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Chirurgia kolana

   Autorem tej książki jest wybitny francuski specjalista z zakresu chirurgii kolana - Philippe Neyret. Zostało w niej opisanych 10 najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych, dotyczących kolana, które stanowią 90 % codziennej praktyki klinicznej. W sześciu rozdziałach opisane są patologie ...

  • Porównaj ceny

   od 148.57 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Psychiatria

   Jest to nowoczesny podręcznik, napisany przez doświadczonych polskich psychiatrów - uznanych dydaktyków i pracowników, ekspertów w różnych specjalnościach tej dziedziny - którzy zapewniają wysoki poziom merytoryczny i aktualność publikacji. W książce przedstawiono ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas anatomii małych zwierząt

   Nowoczesny atlas anatomii, który cechuje niezwykła dokładność i wysoka jakość oryginalnych rycin. Podstawy anatomii przedstawiono w prosty i zwięzły sposób, unikając nadmiaru zbędnych informacji. Podręcznik stanowi bezcenną pomoc dla każdego studenta weterynarii oraz idealne ...

  • Porównaj ceny

   od 54.78 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zaradnik terapeutyczny

   ?Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?? został napisany, aby zaradzić różnym trudnym sytuacjom, które mogą pojawić się w pracy terapeuty oraz, gdy te już się pojawią, pomóc je rozwiązywać. Prezentowana publikacja ma zatem na celu wsparcie osób pracujących (lub ...

  • Porównaj ceny

   od 33.56 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Student niepełnosprawny Wybrane konteksty

   Temat dzieła dotyczy problematyki o dużej doniosłości społecznej, ponieważ w polskiej pedagogice specjalnej kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym jest ciągle jeszcze zjawiskiem nowym i nieopracowanym. Teksty zawarte w zbiorze reprezentują różne gatunki i różne poziomy prac naukowych, ...

  • Porównaj ceny

   od 19.88 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pogromcy mitów: Ciało

   Najnowsza książka ekipy pogromców jest owocem niestrudzonych badań Adama i Jamiego prowadzonych na żywym organizmie ludzkim. Gdyby okazało się, że twoje zachowanie uległo gwałtownej zmianie w wyniku poznania zaprezentowanych tu faktów, będzie to znak, że dobrze wykonaliśmy swoją robotę! Jak długo ...

  • Porównaj ceny

   od 13.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pielęgniarstwo geriatryczne

   Książka skierowana do wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, a także do wszystkich sprawujących opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Główne zagadnienia poruszone w podręczniku to pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych przy uwzględnieniu wszystkich odmienności przebiegu i ...

  • Porównaj ceny

   od 78.02 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas głowy i szyi dla stomatologów Nettera

   Podręcznik jest nie tylko atlasem przeznaczonym dla studentów stomatologii , ale też kompendium wiedzy z zakresu głowy i szyi, które może być adresowane do szerokiego kręgu klinicystów różnych dyscyplin medycznych. Powiązanie licznych struktur pochodzących z różnych ...

  • Porównaj ceny

   od 136.12 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Tracheotomia

   Tracheotomia jest zabiegiem ratującym życie, dlatego publikację tę polecamy wszystkim lekarzom, jednak adresowana jest przede wszystkim do chirurgów, może być również przydatna dla lekarzy pracujących w pogotowiu ratunkowym i w izbach przyjęć oraz dla ratowników medycznych.W publikacji szczegółowo ...

  • Porównaj ceny

   od 13.65 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podręczny atlas biopsji gruczołu sutkowego

   Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona tej metodzie diagnostycznej zmian patologicznych w obrębie gruczołu sutkowego. Jej zaletą jest niewątpliwie obszerny materiał morfologiczny, udokumentowany obrazami radiologicznymi, oraz wtórna ocena preparatów operacyjnych wykonywanych na ...

  • Porównaj ceny

   od 90.47 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Ortopedia Nettera

   "Wielka różnorodność chorób układu mięśniowo-szkieletowego sprawia, że ich prezentacja może się początkowo wydawać zniechęcająca, jednak opanowanie głównych zagadnień anatomicznych może, w połączeniu z ugruntowaniem zasad diagnostyki i leczenia, służyć jako odpowiednia ...

  • Porównaj ceny

   od 131.97 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chirurgia stomatologiczna w gabinetach ogólnodentystycznych

   W książce przedstawiono procedury oraz zasady obowiązujące w każdym z klinicznych obszarów chirurgii stomatologicznej. Podręcznik ten pomoże lekarzom dentystom wykonywać zabiegi chirurgiczne szybciej, sprawniej, łatwiej i bezpieczniej, podnosząc wiarę we własne kompetencje, znacznie ...

  • Porównaj ceny

   od 154.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Blaski i cienie pracy mózgu

   Spojrzenie na dzieła Dantego, Balzaka, Zoli, Manna i wielkich poetów Orientu, a także na rzeźby Michała Anioła i obrazy Cezannea oraz muzykę Wagnera z perspektywy nauk o mózgu. Fascynująca lektura z dziedziny neuroestetyki, nauki, której twórcą jest autor tej książki - Semir Zeki, światowej sławy ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej

   W Psychiatrii psychodynamicznej w praktyce klinicznej, książce wyjątkowej i niezwykle wartościowej, Glenn Gabbard łączy teorie umysłu stosowane w praktyce klinicznej z danymi uzyskanymi w najnowszych badaniach nad mózgiem. Nowe, uzupełnione wydanie klasycznej już pozycji w literaturze przedmiotu pogłębia ...

  • Porównaj ceny

   od 66.29 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas anatomii ortopedycznej Nettera

   W Atlasie anatomii ortopedycznej Nettera przepiękne i mądre edukacyjnie ilustracje lekarza artysty zostały uzupełnione komentarzem doświadczonego ortopedy.Graficzne opracowanie książki umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych wiadomości anatomicznych w zakresie poszczególnych części układu ruchu. ...

  • Porównaj ceny

   od 107.07 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Choroby wieku podeszłego

   Zgodnie z prognozami demograficznymi już wkrótce co piąty Polak będzie miał powyżej 65 lat. Liczba pacjentów w starszym wieku w gabinetach lekarzy rodzinnych stale rośnie. Ważne jest więc dobre przygotowanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do diagnozowania i leczenia chorób występujących u ...

  • Porównaj ceny

   od 47.09 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Histologia

   Jest to kolejne, poprawione i unowocześnione wydanie podręcznika zawierającego wiadomości z zakresu klasycznej histologii oraz ogólnej i szczegółowej cytofizjologii. Ze względu na stały i szybki rozwój tych nauk w książce dokonano istotnych zmian. zarówno w tekście, jak i w materiale ilustracyjnym. ...

  • Porównaj ceny

   od 91.99 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podstawowy kurs chirurgii skóry

   Autorzy książki zaprezentowali w sposób przejrzysty i zrozumiały zarówno podstawowe, jak i najnowsze, dotychczas szerzej nieomawiane metody szycia powłok. Publikacja ma formę ilustrowanego atlasu, co w połączeniu ze szczegółowym, przejrzystym opisem poszczególnych technik ...

  • Porównaj ceny

   od 51.46 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową

   Autorzy dokładnie omówili leczenie farmakologiczne poszczególnych chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową. Przedstawili również podstawy zastosowania fizykoterapii w leczeniu tych chorób.W obecnie dostępnych na rynku klasycznych publikacjach z tej dziedziny jest szczegółowo omówiona ...

  • Porównaj ceny

   od 53.92 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas neurologii klinicznej

   Atlas neurologii klinicznej to doskonała pozycja adresowana do lekarzy neurologów i neurochirurgów. Informacje w niej zawarte są niezwykle pomocne w czasie procesu diagnostycznego pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. W książce zamieszczono prawie 2000 wysokiej jakości ilustracji, w tym 1000 kolorowych, ...

  • Porównaj ceny

   od 190.08 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Alergia

   Z każdym dniem na całym świecie pojawiają się nowe rodzaje alergenów wywołujących zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ostatnie badania wykazały też, że coraz więcej osób dotyka alergia na rzeczy, które wcześniej ich nie uczulały. Nie ma na nią skutecznego lekarstwa, albo ...

  • Porównaj ceny

   od 3.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas anatomii człowieka

   "Atlas anatomii człowieka" jest najlepszym podręcznikiem anatomii XXI wieku, opracowanym z wykorzystaniem niezwykłych, trójwymiarowych obrazów komputerowych, pełnym profesjonalnej grafiki. Ta przełomowa publikacja encyklopedyczna ukazuje w nowatorski sposób złożoność ludzkiego ciała. Obrazy ...

  • Porównaj ceny

   od 69.79 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Medycyna wielowymiarowa

   Medycyna wielowymiarowa to połączenie wiedzy medycyny zachodniej i wschodniej, starożytnej oraz współczesnej wiedzy ezoterycznej, a także doświadczenia gnostycznego wszystkich podstawowych religii świata. Daje ona możliwość opisania w sposób systemowy wielowymiarowej struktury człowieka, składającej ...

  • Porównaj ceny

   od 33.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas budowy ludzkiego ciała

   Ciało ludzkie to zadziwiający organizm wykonujący skomplikowane i zróżnicowane czynności. Każda z nich wymaga rozbudowanego układu, złożonego z wyspecjalizowanych narządów. Wszystkie układy uczestniczą w prawidłowym funkcjonowaniu ciała i utrzymaniu równowagi fizjologicznej. Zrozumienie funkcji ...

  • Porównaj ceny

   od 21.31 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Refleksologia

   Inge Dougans w swym podejściu do refleksologii, terapii polegającej na masowaniu i uciskaniu odpowiednich punktów na stopach, łączy wiedzę Wschodu i Zachodu. W książce tej można znaleźć m.in. wyjaśnienie teorii meridianów i jej powiązań z chińskimi pięcioma elementami; rady, jak łączyć wadliwą ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Neurotyczna osobowość naszych czasów

   Horney przedstawia obraz neurotyka, z jego konfliktami, lękami, cierpieniem I trudnościami, jakie ma on z samym sobą oraz w kontaktach z innymi ludźmi, a także próby ich rozwiązania. Jest to podsumowanie pierwszych doświadczeń zdobytych przez autorkę w pracy klinicznej nad nerwicami, a jednocześnie ...

  • Porównaj ceny

   od 22.12 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Mózg

   Przystępnie napisany poradnik zawierający informacje o budowie i funkcjach ludzkiego mózgu i pamięci, a także chorobach (zaburzeniach psychicznych i neurologicznych) oraz badaniach diagnostycznych. Autorzy polecają również odpowiednią dietę i ćwiczenia....

  • Porównaj ceny

   od 3.22 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chirurgia okulistyczna

   Chirurgia okulistyczna to publikacja z zakresu literatury specjalistycznej, przeznaczona dla osób zamierzających praktykować lub już praktykujących w dziedzinie mikrochirurgii oka oraz wszystkich okulistów zachowawczych, którzy na co dzień kierują pacjentów na zabiegi okulistyczne, ...

  • Porównaj ceny

   od 198.37 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Upośledzeni umysłowo

   Kolejna publikacja Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys związana z tematyką upośledzenia umysłowego (książkę Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia wydała w 1995 r.). Przez te wszystkie lata problematyka upośledzenia umysłowego stanowiła jeden z głównych obszarów zainteresowań ...

  • Porównaj ceny

   od 19.88 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Czytam Rehabilitacja chorych z afazją

   Narzędzie pracy przeznaczone dla terapeutów, rehabilitantów oraz wszystkich włączonych w terapię pacjenta, który kiedyś umiał czytać, a w wyniku uszkodzenia mózgu zdolność tę utracił. Zaproponowane tu podejście terapeutyczne oparte zostało na metodzie sylabowej, dającej większe szanse na powrót do ...

  • Porównaj ceny

   od 29.76 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Drugi rzut oka Jak świat się na mnie gapił

   Ludzie przyglądali się Kevinowi od zawsze. Jedni ukradkiem, inni natarczywie. Niektórzy robili mu zdjęcia. Chłopak bez nóg, do tego śmigający na deskorolce, budził sensację. Wreszcie Kevin stracił cierpliwość i zaczął fotografować tych, którzy się na niego gapią. Po zrobieniu kilkuset zdjęć ...

  • Porównaj ceny

   od 30.95 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata

   Pedagogika specjalna w swoich poszukiwaniach ma szacunek dla dorobku poprzedników. Poczucie ciągłości ważnych zadań przejawia się w uznawaniu roli tradycji w teraźniejszości i docenianiu znaczenia przeszłości dla przyszłości. Ponadczasowe idee w starciu z nowymi myślami, wynikami badań i procesami ...

  • Porównaj ceny

   od 35.02 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Diuretyki

   Opracowanie jest połączeniem wiedzy płynącej z badań klinicznych i wieloletniego doświadczenia lekarzy praktyków. Autorzy przedstawiają różne aspekty leczenia diuretykami. Diuretyki odgrywają kluczową rolę w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Stanowią niezbędny element skojarzonego leczenia ...

  • Porównaj ceny

   od 44.63 PLN, dostępne w 2 sklepach