TrafCen.pl - strona główna

Dla lekarzy i pielęgniarek

Porównaj ceny w Dla lekarzy i pielęgniarek.
Książki / Dla lekarzy i pielęgniarek

  • Atlas zabiegów chirurgicznych

   Atlas zabiegów chirurgicznych Zollingera to ksišżka, która towarzyszy od ponad pół wieku chirurgom na całym świecie. Niezwykle przejrzyście, krok po kroku przedstawiono w niej najczęściej przeprowadzane zabiegi operacyjne. Do każdego schematu dołšczono zwięzły opis ...

  • Porównaj ceny

   od 198.37 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Atlas głowy i szyi dla stomatologów Nettera

   Podręcznik jest nie tylko atlasem przeznaczonym dla studentów stomatologii , ale też kompendium wiedzy z zakresu głowy i szyi, które może być adresowane do szerokiego kręgu klinicystów różnych dyscyplin medycznych. Powiązanie licznych struktur pochodzących z różnych ...

  • Porównaj ceny

   od 136.12 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Neurotyczna osobowość naszych czasów

   Horney przedstawia obraz neurotyka, z jego konfliktami, lękami, cierpieniem I trudnościami, jakie ma on z samym sobą oraz w kontaktach z innymi ludźmi, a także próby ich rozwiązania. Jest to podsumowanie pierwszych doświadczeń zdobytych przez autorkę w pracy klinicznej nad nerwicami, a jednocześnie ...

  • Porównaj ceny

   od 22.12 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Tracheotomia

   Tracheotomia jest zabiegiem ratującym życie, dlatego publikację tę polecamy wszystkim lekarzom, jednak adresowana jest przede wszystkim do chirurgów, może być również przydatna dla lekarzy pracujących w pogotowiu ratunkowym i w izbach przyjęć oraz dla ratowników medycznych.W publikacji szczegółowo ...

  • Porównaj ceny

   od 13.65 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chirurgia okulistyczna

   Chirurgia okulistyczna to publikacja z zakresu literatury specjalistycznej, przeznaczona dla osób zamierzających praktykować lub już praktykujących w dziedzinie mikrochirurgii oka oraz wszystkich okulistów zachowawczych, którzy na co dzień kierują pacjentów na zabiegi okulistyczne, ...

  • Porównaj ceny

   od 198.37 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas neurologii klinicznej

   Atlas neurologii klinicznej to doskonała pozycja adresowana do lekarzy neurologów i neurochirurgów. Informacje w niej zawarte są niezwykle pomocne w czasie procesu diagnostycznego pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. W książce zamieszczono prawie 2000 wysokiej jakości ilustracji, w tym 1000 kolorowych, ...

  • Porównaj ceny

   od 190.08 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Alergia

   Z każdym dniem na całym świecie pojawiają się nowe rodzaje alergenów wywołujących zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ostatnie badania wykazały też, że coraz więcej osób dotyka alergia na rzeczy, które wcześniej ich nie uczulały. Nie ma na nią skutecznego lekarstwa, albo ...

  • Porównaj ceny

   od 3.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas anatomii człowieka

   "Atlas anatomii człowieka" jest najlepszym podręcznikiem anatomii XXI wieku, opracowanym z wykorzystaniem niezwykłych, trójwymiarowych obrazów komputerowych, pełnym profesjonalnej grafiki. Ta przełomowa publikacja encyklopedyczna ukazuje w nowatorski sposób złożoność ludzkiego ciała. Obrazy ...

  • Porównaj ceny

   od 69.79 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Medycyna wielowymiarowa

   Medycyna wielowymiarowa to połączenie wiedzy medycyny zachodniej i wschodniej, starożytnej oraz współczesnej wiedzy ezoterycznej, a także doświadczenia gnostycznego wszystkich podstawowych religii świata. Daje ona możliwość opisania w sposób systemowy wielowymiarowej struktury człowieka, składającej ...

  • Porównaj ceny

   od 33.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas budowy ludzkiego ciała

   Ciało ludzkie to zadziwiający organizm wykonujący skomplikowane i zróżnicowane czynności. Każda z nich wymaga rozbudowanego układu, złożonego z wyspecjalizowanych narządów. Wszystkie układy uczestniczą w prawidłowym funkcjonowaniu ciała i utrzymaniu równowagi fizjologicznej. Zrozumienie funkcji ...

  • Porównaj ceny

   od 21.31 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Refleksologia

   Inge Dougans w swym podejściu do refleksologii, terapii polegającej na masowaniu i uciskaniu odpowiednich punktów na stopach, łączy wiedzę Wschodu i Zachodu. W książce tej można znaleźć m.in. wyjaśnienie teorii meridianów i jej powiązań z chińskimi pięcioma elementami; rady, jak łączyć wadliwą ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pogromcy mitów: Ciało

   Najnowsza książka ekipy pogromców jest owocem niestrudzonych badań Adama i Jamiego prowadzonych na żywym organizmie ludzkim. Gdyby okazało się, że twoje zachowanie uległo gwałtownej zmianie w wyniku poznania zaprezentowanych tu faktów, będzie to znak, że dobrze wykonaliśmy swoją robotę! Jak długo ...

  • Porównaj ceny

   od 13.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Upośledzeni umysłowo

   Kolejna publikacja Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys związana z tematyką upośledzenia umysłowego (książkę Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia wydała w 1995 r.). Przez te wszystkie lata problematyka upośledzenia umysłowego stanowiła jeden z głównych obszarów zainteresowań ...

  • Porównaj ceny

   od 19.88 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chirurgia kolana

   Autorem tej książki jest wybitny francuski specjalista z zakresu chirurgii kolana - Philippe Neyret. Zostało w niej opisanych 10 najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych, dotyczących kolana, które stanowią 90 % codziennej praktyki klinicznej. W sześciu rozdziałach opisane są patologie ...

  • Porównaj ceny

   od 148.57 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas anatomii małych zwierząt

   Nowoczesny atlas anatomii, który cechuje niezwykła dokładność i wysoka jakość oryginalnych rycin. Podstawy anatomii przedstawiono w prosty i zwięzły sposób, unikając nadmiaru zbędnych informacji. Podręcznik stanowi bezcenną pomoc dla każdego studenta weterynarii oraz idealne ...

  • Porównaj ceny

   od 54.78 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Atlas anatomii ortopedycznej Nettera

   W Atlasie anatomii ortopedycznej Nettera przepiękne i mądre edukacyjnie ilustracje lekarza artysty zostały uzupełnione komentarzem doświadczonego ortopedy.Graficzne opracowanie książki umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych wiadomości anatomicznych w zakresie poszczególnych części układu ruchu. ...

  • Porównaj ceny

   od 107.07 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Choroby wieku podeszłego

   Zgodnie z prognozami demograficznymi już wkrótce co piąty Polak będzie miał powyżej 65 lat. Liczba pacjentów w starszym wieku w gabinetach lekarzy rodzinnych stale rośnie. Ważne jest więc dobre przygotowanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do diagnozowania i leczenia chorób występujących u ...

  • Porównaj ceny

   od 47.09 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Histologia

   Jest to kolejne, poprawione i unowocześnione wydanie podręcznika zawierającego wiadomości z zakresu klasycznej histologii oraz ogólnej i szczegółowej cytofizjologii. Ze względu na stały i szybki rozwój tych nauk w książce dokonano istotnych zmian. zarówno w tekście, jak i w materiale ilustracyjnym. ...

  • Porównaj ceny

   od 91.99 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową

   Autorzy dokładnie omówili leczenie farmakologiczne poszczególnych chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową. Przedstawili również podstawy zastosowania fizykoterapii w leczeniu tych chorób.W obecnie dostępnych na rynku klasycznych publikacjach z tej dziedziny jest szczegółowo omówiona ...

  • Porównaj ceny

   od 53.92 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pielęgniarstwo geriatryczne

   Książka skierowana do wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, a także do wszystkich sprawujących opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Główne zagadnienia poruszone w podręczniku to pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych przy uwzględnieniu wszystkich odmienności przebiegu i ...

  • Porównaj ceny

   od 78.02 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podręczny atlas biopsji gruczołu sutkowego

   Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona tej metodzie diagnostycznej zmian patologicznych w obrębie gruczołu sutkowego. Jej zaletą jest niewątpliwie obszerny materiał morfologiczny, udokumentowany obrazami radiologicznymi, oraz wtórna ocena preparatów operacyjnych wykonywanych na ...

  • Porównaj ceny

   od 90.47 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Ortopedia Nettera

   "Wielka różnorodność chorób układu mięśniowo-szkieletowego sprawia, że ich prezentacja może się początkowo wydawać zniechęcająca, jednak opanowanie głównych zagadnień anatomicznych może, w połączeniu z ugruntowaniem zasad diagnostyki i leczenia, służyć jako odpowiednia ...

  • Porównaj ceny

   od 131.97 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chirurgia stomatologiczna w gabinetach ogólnodentystycznych

   W książce przedstawiono procedury oraz zasady obowiązujące w każdym z klinicznych obszarów chirurgii stomatologicznej. Podręcznik ten pomoże lekarzom dentystom wykonywać zabiegi chirurgiczne szybciej, sprawniej, łatwiej i bezpieczniej, podnosząc wiarę we własne kompetencje, znacznie ...

  • Porównaj ceny

   od 154.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zaradnik terapeutyczny

   ?Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?? został napisany, aby zaradzić różnym trudnym sytuacjom, które mogą pojawić się w pracy terapeuty oraz, gdy te już się pojawią, pomóc je rozwiązywać. Prezentowana publikacja ma zatem na celu wsparcie osób pracujących (lub ...

  • Porównaj ceny

   od 33.56 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Student niepełnosprawny Wybrane konteksty

   Temat dzieła dotyczy problematyki o dużej doniosłości społecznej, ponieważ w polskiej pedagogice specjalnej kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym jest ciągle jeszcze zjawiskiem nowym i nieopracowanym. Teksty zawarte w zbiorze reprezentują różne gatunki i różne poziomy prac naukowych, ...

  • Porównaj ceny

   od 19.88 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Psychiatria

   Jest to nowoczesny podręcznik, napisany przez doświadczonych polskich psychiatrów - uznanych dydaktyków i pracowników, ekspertów w różnych specjalnościach tej dziedziny - którzy zapewniają wysoki poziom merytoryczny i aktualność publikacji. W książce przedstawiono ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Blaski i cienie pracy mózgu

   Spojrzenie na dzieła Dantego, Balzaka, Zoli, Manna i wielkich poetów Orientu, a także na rzeźby Michała Anioła i obrazy Cezannea oraz muzykę Wagnera z perspektywy nauk o mózgu. Fascynująca lektura z dziedziny neuroestetyki, nauki, której twórcą jest autor tej książki - Semir Zeki, światowej sławy ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podstawowy kurs chirurgii skóry

   Autorzy książki zaprezentowali w sposób przejrzysty i zrozumiały zarówno podstawowe, jak i najnowsze, dotychczas szerzej nieomawiane metody szycia powłok. Publikacja ma formę ilustrowanego atlasu, co w połączeniu ze szczegółowym, przejrzystym opisem poszczególnych technik ...

  • Porównaj ceny

   od 51.46 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Mózg

   Przystępnie napisany poradnik zawierający informacje o budowie i funkcjach ludzkiego mózgu i pamięci, a także chorobach (zaburzeniach psychicznych i neurologicznych) oraz badaniach diagnostycznych. Autorzy polecają również odpowiednią dietę i ćwiczenia....

  • Porównaj ceny

   od 3.22 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej

   W Psychiatrii psychodynamicznej w praktyce klinicznej, książce wyjątkowej i niezwykle wartościowej, Glenn Gabbard łączy teorie umysłu stosowane w praktyce klinicznej z danymi uzyskanymi w najnowszych badaniach nad mózgiem. Nowe, uzupełnione wydanie klasycznej już pozycji w literaturze przedmiotu pogłębia ...

  • Porównaj ceny

   od 66.29 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Diagnostyka chorób osierdzia

   - Omówienie poszczególnych jednostek chorobowych m.in. ostrego zapalenia osierdzia, tamponady osierdzia, zaciskającego zapalenia osierdzia.- Informacje z zakresu anatomii i fizjologii osierdzia, badania fizykalnego oraz współcze

  • Porównaj ceny

   od 119.52 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej

   Bez znajomości podstawowych zasad kierowania instytucjami i ludźmi bardzo trudno pracować w dynamicznie zmieniającym się systemie zdrowia. Podręcznik wprowadza w istotę organizacji, podstaw sprawnego działania, kierowania i organizowania stanowisk pielęgniarskich oraz pracy własnej, usprawniania opieki ...

  • Porównaj ceny

   od 33.44 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Diuretyki

   Opracowanie jest połączeniem wiedzy płynącej z badań klinicznych i wieloletniego doświadczenia lekarzy praktyków. Autorzy przedstawiają różne aspekty leczenia diuretykami. Diuretyki odgrywają kluczową rolę w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Stanowią niezbędny element skojarzonego leczenia ...

  • Porównaj ceny

   od 44.63 PLN, dostępne w 2 sklepach