TrafCen.pl - strona główna

Sztuka

Porównaj ceny w Sztuka.
Książki / Sztuka

  • Ekspresjonizm w teatrze niemieckim

   Główna fala ekspresjonizmu przypada na drugie dziesięciolecie XX wieku. W ciągu zaledwie kilku lat ekspresjonizm stopniowo zawładnął wszystkimi obszarami sztuki. Ale już w roku 1920 Wilhelm Worringer zapowiadał jego koniec, a rok później Yvan Goll obwieścił śmierć ekspresjonizmu. Dramat i teatr ...

  • Porównaj ceny

   od 10.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Eksperymentalna scena Bauhausu

   Publikowany w tym tomie wybór tekstów Oskara Schlemmera (1888-1943) jest pierwszym polskim wydaniem materiałów związanych z eksperymentalną sceną Bauhausu w Weimarze i Dessau. Schlemmer wraz ze studentami warsztatu scenicznego podejmował wielokierunkowe badania nad relacjami między formą, barwą i ruchem w ...

  • Porównaj ceny

   od 10.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Sztuki wizualne

   Sztuka i skandal. Sztuki wizualne to książka przeznaczona dla miłośników sztuki, którzy chcieliby do wiedzieć się czegoś więcej na temat artystów i dzieł sztuki. Dzięki tej książce czytelnik będzie mó gł inaczej spojrzeć na znane dzieła i zrozumieć dlaczego to, co dziś wydaje się ?normalne? ...

  • Porównaj ceny

   od 33.38 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Przed obrazem

   Książka Georges?a Didi-Hubermana Przed obrazem dokonuje gruntownego przewartościowania zasad stojących u podstaw historii sztuki i stawia podwaliny pod jej nową koncepcję. Didi-Huberman rozwija pytanie: jak patrzymy? Według autora, nie tylko za pomocą oczu i spojrzenia. W jego ujęciu widzenie wiąże się z ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wędrówka do źródeł

   Teksty zawarte w tej swoistej antologii można podzielić na trzy części. Pierwsza zawiera między inny mi studium o ?wyobraźni historycznej? i koncepcji procesu historycznego u Blake?a. Część druga jes t poświęcona sztuce paleolitu i starożytności, a na ostatnią składają się interpretacje różnych ...

  • Porównaj ceny

   od 21.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Polskie kontakty teatralne z Orientem XX wieku

   Druga część opracowania poświęconego polskim kontaktom z teatrem azjatyckim. Część pierwsza zawiera szczegółową kronikę, dokumentującą wizyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce. Studia zebrane w niniejszym tomie obejmują takie zagadnienia, jak: polska recepcja opery ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Filozofia sztuki masowej

   Sztuka masowa zapewnia ogromnej liczbie ludzi pierwszy kontakt z doświadczeniem estetycznym. Można b y więc oczekiwać, że stanie się ważnym przedmiotem rozważań filozofów sztuki, zarówno współcześnie, jak i przez cały wiek XX. Tak się jednak nie stało. Filozofowie sztuki zazwyczaj albo ją ignorują, ...

  • Porównaj ceny

   od 41.66 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wybór pism estetycznych

   Michał Sobeski urodził się 3 września 1877 w Pleszewie Wielkopolskim. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Studia z zakresu nauk filozoficznych, a także prawnych, psychologicznych i przyrodniczych odbywał w rożnych uczelniach europejskich (Monachium, Lipsk, Getynga, Berlin), ale kończył je w 1902 we ...

  • Porównaj ceny

   od 26.65 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Ołtarz Mariacki Wita Stwosza

   Teka nr 1 zawiera 8 unikalnych zdjęć Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza autorstwa Andrzeja Nowakowskiego, przedstawiających postacie ze skrzyni głównej Ołtarza. Zdjęcia formatu A4 (210x297 mm) zostały wydrukowane na błyszczącym papierze kredowym o gramaturze 250 w ekskluzywnej technice cold stamping ...

  • Porównaj ceny

   od 44.63 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pisma estetycznoteatralne

   Denis Diderot, jeden z najważniejszych filozofów oświecenia, był żywo zainteresowany sprawami teatru , którym poświęcił niemało miejsca w swoich pismach. Niniejsza antologia zawiera teksty Diderota poś więcone przede wszystkim dramaturgii, sztuce aktorskiej i inscenizacji. Diderot przemawia w nich ...

  • Porównaj ceny

   od 22.10 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Sztuka polska Renesans i manieryzm t. 3

   Tom trzeci obejmuje XVI wiek i przedstawia początki renesansu,rozpowszechnianie się sztuki renesanso wej w Polsce, manieryzm o orientacji włoskiej i niderlandzkiej, a także klasyczne, rodzime wersje ma nieryzmu. Spis treści: - Przedmowa - Początki i wzorce, 1500-1540 - Rozpowszechnianie i przysw ajanie nowej ...

  • Porównaj ceny

   od 55.71 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Koncepcja sztuki prymitywnej

   W prezentowanej książce autorka analizuje historię pojęcia i koncepcji sztuki prymitywnej na tle zmieniających się w ciągu ponad pięciu wieków okoliczności politycznych, społecznych i kulturowych. Punktem wyjścia są procesy kolonizacji i ich konsekwencje dla sposobów postrzegania przez Europę Nowego ...

  • Porównaj ceny

   od 23.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Trans-Polonia

   Patron Teatru Miejskiego w Gdyni, Witold Gombrowicz, jest jednym z najbardziej trans-offych twłrcłw w kulturze polskiej, nie tylko jako autor powieci Trans-Atlantyk, ale takźe jako pisarz wybitnie transkulturowy, ktłry w swoim dziele stale kwestionuje zastany horyzont. Jest to rłwnieź autor suwerennie ...

  • Porównaj ceny

   od 21.46 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Popiół i Diament Andrzeja Wajdy

   Autor książki rekonstruuje proces powstawania filmu, ukazuje ewolucję jego wątków, opisuje rolę, jaką odegrał Popiół i diament w polskiej kulturze, przytacza rozmaite jego interpretacje i reakcje, jakie wzbudził w różnych środowiskach. Dzięki tej książce zajrzymy także za kulisy produkcji filmowej, ...

  • Porównaj ceny

   od 48.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pisma o sztuce

   Książka zawiera listy do wydawcy "Idlera" z 1759 roku, piętnaście rozpraw o sztuce z lat 1769-1790, stanowiących główny dorobek teoretyczny Reynoldsa, oraz dwa teksty, z których jeden przynależy do głównego nurtu jego wywodów zawartych w rozprawach, zaś drugi wskazuje na obecność ...

  • Porównaj ceny

   od 26.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Filozofia sztuki morawskiego

   Punktem wyjścia dla Morawskiego jest przyjęcie roli, jaką sztuka odgrywa w życiu jednostki i zbiorow ości ludzkiej. Z jednej strony uważa się, że jest ona tworem społecznym, z drugiej, że jest wyrazem określonych potrzeb człowieka jako zjawiska przyrodniczego. W ten sposób Morawski nawiązuje do ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wit Stwosz Ołtarz Mariacki

   Wymiary ołtarza Mariackiego (wysokość około 13 m, szerokość blisko 11 m) stawiają go na pierwszym miejscu wśród zachowanych gotyckich retabulów. Dzięki ruchomym skrzydłom program ikonograficzny ołtarza można zmieniać, dostosowując do liturgii. Na co dzień eksponowano odsłonę tak zwaną ferialną ...

  • Porównaj ceny

   od 46.14 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku

   Pierwsza część opracowania poświęconego polskim kontaktom z teatrem azjatyckim. Niniejszy tom zawier a kronikę dokumentującą pobyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce. Aut or na podstawie afiszów, recenzji, fotografii i zapisów filmowych stworzył szczegółową relację, ...

  • Porównaj ceny

   od 31.90 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Stara rebeliantka Studia nad semantyką obrazu

   Tytułowa stara rebeliantka to figura mająca moc wyzwalania z ram otaczających praw. W swym wizualnym i językowym wymiarze przyjmuje kształt lubieżnej, starej pijaczki (łac. anus ebria), której wulgarne zachowanie jest odwróceniem naturalnego, pożądanego przez społeczeństwo stanu bycia. Ten szczególny ...

  • Porównaj ceny

   od 26.18 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Styl Zakopiański Stanisława Witkiewicza

   Tematem albumu jest unikatowe zjawisko w historii architektury i sztuki, jakim był styl zakopiański stworzony na przełomie XIX i XX wieku przez Stanisława Witkiewicza.Bogaty materiał fotograficzny, składający się zarówno z licznych zdjęć archiwalnych, jak też fotografii współczesnych ukazuje rozwój ...

  • Porównaj ceny

   od 55.71 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wierzę w wolność, ale nie nazywam się Beethoven

   Kluczem do opublikowanych w książce tekstów jest historia mojego życia. Pisałam je w Polsce w latach sześćdziesiątych i w Paryżu od mojego wyjazdu w 1970 roku. Pisałam je jako krytyk sztuki i odnoszą się one do sztuki, jednak nie tylko. Czytelnicy nie będą zanudzani analizami formalnymi stanowiącymi ...

  • Porównaj ceny

   od 49.24 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pop art

   Pop Art był jednym z najważniejszych prądów artystycznych po II wojnie światowej. Określenie to stan owi skrót od Popular Art, co można kojarzyć ze sztuką ?seryjną?. Obiekty codziennego użytku były wyj mowane z ich oryginalnego kontekstu i zyskiwały nowe znaczenie artystyczne. Album dedykowany jest ...

  • Porównaj ceny

   od 49.45 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • KINO NOWEJ PRZYGODY

   Steven Spielberg i George Lucas, kręcąc pierwszą część przygód Indiany Jonesa, stwierdzili, że chcą oglądać takie filmy, jakie kiedyś sami oglądali. W ten sposób zdefiniowali nowy gatunek filmowy, który zrewolucjonizował kino pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. W Poszukiwaczach zaginionej Arki ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Teatr Czechowa w Polsce

   Dzieje sceniczne dramaturgii Czechowa w Polsce mają swoją dynamikę, w oglądzie całościowym pozwalają dotrzeć do głębokiego powinowactwa przedsięwzięć odległych od siebie zarówno czasowo, jak i estetycznie oraz ujawnić poprzez perspektywę porównawczą wtórność rozwiązań reklamowanych przez ...

  • Porównaj ceny

   od 31.02 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Herb wygnania

   Zbiór szkiców poświęconych XX-wiecznym pisarzom i artystom (Balthus, Chiaromonte, Czapski, Hofmannsthal, Hockney, Mann, Nabokov, Sołżenicyn). Zapis uważnej lektury, wnikliwej obserwacji dzieł sztuki i literatury. Najlepszy intelektualny portret kultury XX-wieku....

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe

   Pierwsze polskie tłumaczenie pism wybitnego historyka i teoretyka sztuki. Na tom składają się jego najważniejsze teksty, poświęcone głównie sztuce włoskiego i niemieckiego renesansu. Warburg przygląda się symbolicznym obrazom Botticellego oraz znaczeniu sztuki dla mieszczaństwa Florencji w epoce ...

  • Porównaj ceny

   od 36.93 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pisma o sztuce i kulturze

   E.H. Gombrich zyska midzynarodow saw jako autor Opowieci o sztuce (The Story of Art); znany jest takźe powszechnie ze swojego wkadu do dyskusji nad najwaźniejszymi ideami XX wieku. Niniejszy tom zawiera przystpny wybłr najwaźniejszych i najbardziej charakterystycznych tekstłw autora, ktłre wprowadzaj czytelnika ...

  • Porównaj ceny

   od 84.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Historia architektury europejskiej

   Autor należy do grona najwybitniejszych specjalistów XX wieku zajmujących się sztuką i architekturą. I choć zmarł dwadzieścia lat temu, to jego pionierska i na wskroś nowoczesna praca nadal pozostaje jednym z najważniejszych podręczników akademickich dla przyszłych architektów, projektantów i ...

  • Porównaj ceny

   od 61.97 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Woody Allen Osobisty album

   Seria Osobiste albumy prezentuje współczesne ikony kultury masowej, wśród nich:Woody AllenKatherine HepburnBrigitte BardotSophia LorenGrace KellyJack NicholsonRobert DeNiroElvis PresleyOsobiste albumy to bogate zbiory fotografii, ukazujące artystów w świetlanych latach ich kariery, jak również prywatnie....

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO /w.7-1dod/

   Kolejne wydanie dzieła, cieszącego się zasłużoną renomą u polskiego odbiorcy, adresowanego do szerokiego kręgu miłośników sztuki. Książka ta to opowieść o historii sztuki europejskiej, od wczesnego średniowiecza do połowy XX wieku. Ukazuje ona najważniejsze style, dzieła i artystów na przestrzeni ...

  • Porównaj ceny

   od 87.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • HOLLYWOOD PL Znasz te nazwiska Poznaj ludzi

   Polska podróż do fabryki marzeń.Dwudziestu jeden bohaterów ? polskich filmowców ze światowym sukcesem, sto godzin osobistych rozmów, nagranych w domach na dwóch kontynentach, w jednym unikatowym albumie. ?Hollywood PL? to fascynująca opowieść o życiu i pracy w ?fabryce marzeń?, odkrywająca prywatne, ...

  • Porównaj ceny

   od 57.37 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Polański Portret mistrza

   Polański. Portret mistrza to wspaniały hołd złożony z okazji 80. urodzin jednemu z najwybitniejszych reżyserów światowego kina. Bogato ilustrowany (ponad 250 unikatowych fotografii!) album autorstwa Jamesa Greenberga, znanego krytyka filmowego i znawcy kina, w niezwykle interesujący sposób prezentuje pełną ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Marlon Brando Piękna bestia

   Piękna bestia nie jest klasyczną biografią, ponieważ autor nie stara się w wyczerpujący sposób opowiedzieć o losach Marlona Brando. Koncentruje się przede wszystkim na ciemnej stronie osobowości aktora, nie próbując mitologizować jego postaci. Miał wszystko: kobiety, pieniądze, sławę, urodę ? urodę ...

  • Porównaj ceny

   od 23.25 PLN, dostępne w 2 sklepach