TrafCen.pl - strona główna

Muzyka

Porównaj ceny w Muzyka.
Książki / Muzyka

  • Soul Side Story

   Powiem od razu, że do napisania tej książki zapuściłem sobie specjalną brodę, bo wydaje mi się, że każdy pisarz musi mieć brodę. Pisarz bez brody jest niepoważny, a jego książka nie?istotna. Broda dodaje majestatu jego słowom i podkreśla ich ważność. Nie jestem pisarzem, ale postanowiłem chociaż ...

  • Porównaj ceny

   od 49.02 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Muzyka eksperymentalna

   Muzyka eksperymentalna jest naocznym świadectwem powstania powojennej anglo-amerykańskiej muzycznej tradycji związanej z muzyką i koncepcjami Johna Cage`a. Opublikowana w roku 1974, stała się klasycznym tekstem poświęconym radykalnej alternatywie wobec mainstreamowej muzycznej awangardy. Po przeszło ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Czytanie nut głosem, I

   Jednym z głównych celów kształcenia słuchu w szkołach muzycznych II stopnia jest opanowanie umiejętn ości czytania nut głosem. Celowi temu służyć mają trzy części podręcznika zawierające blisko 900 ćwi czeń, umożliwiających systematyczne rozwijanie umiejętności solfeżowych ucznia.

  • Porównaj ceny

   od 23.05 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Na jedwabnym szlaku gestu

   Na jedwabnym szlaku gestu to kolejny tom serii Estetyki porównawczej pod red. Wiesny Mond-Kozłowskiej, wydany po wcześniejszym Rytmy i kroki Afryki (Akademia Ignatianum, WAM, Kraków 2011). Poświęcony studiom z dziedziny antropologii i estetyki tańca Azji, zawiera artykuły wybitnych znawców zagadnień ...

  • Porównaj ceny

   od 32.20 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Warszawa Fryderyka Chopina

   Warszawa to miasto młodego Fryderyka Chopina, w którym spędził połowę swego życia. Tu się kształcił i koncertował. Wiele z tych miejsc ocalało z wojennych zniszczeń. Zarówno o nich, jak i o tych, których już nie ma, opowiada ta niezwykła książka. Za pomocą cytatów i unikatowych ilustracji ...

  • Porównaj ceny

   od 18.72 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Historia jazzu w Polsce

   ?Historia jazzu w Polsce? Krystiana Brodackiego, to książka, na którą polska jazzologia czekała wiele lat. Dotkliwy brak opracowania dziejów jazzu w Polsce skłonił do przedsięwzięcia ambitnego, niemal karkołomnego, gdyż postawiło ono przed jej autorem szereg wyzwań, z których najważniejszym było ...

  • Porównaj ceny

   od 52.06 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Przewodnik operetkowy

   Kompendium wiadomości o wesołym teatrze muzycznym (wodewil, operetka, musical); zawiera noty o kompozytorach i omówienia najwybitniejszych pozycji światowego repertuaru z szerokim uwzględnieniem twórczości polskiej.

  • Porównaj ceny

   od 19.10 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • HISTORIA PUNK ROCKA ENGLANDS DREAMING

   Historia punk rocka, opowiadająca o jego źródłach kulturowych i społecznych, o sprawczej sile Malcolma McLarena, historii Sex Pistols i ich naśladowcach. Sugestywny portret drugiej połowy lat 70. w Wielkiej Brytanii. Opowieść pełna anegdot, relacji uczestników zdarzeń i wywiadów, opowiada historię ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Czytanie nut głosem 3

   Rozdział I zawiera ćwiczenia jednogłosowe w tonacjach majorowych i minorowych do siedmiu znaków przykluczowych włącznie oraz ćwiczenia atonalne zaczerpnięte głównie z twórczości dodekafonistów wiedeńskich i polskich kompozytorów XX wieku. Pieśni i recytatywy zamieszczone w rozdziale II mają służyć ...

  • Porównaj ceny

   od 21.74 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Solfeż 2

   Część druga "Solfeża" zawiera ćwiczenia w tonacjach od trzech znaków. Większość czytanek stanowią wyjątki z dzieł kompozytorów polskich i obcych oraz polskie pieśni ludowe. Ćwiczenia należy wykorzystywać jako materiał do opracowania na lekcjach w szkole, do czytania a vista oraz do samodzielnego ...

  • Porównaj ceny

   od 28.04 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Muzyka mową dźwięków Dialog muzyczny

   dbiorcami książki a właściwie dwóch, bo w tomie zostały zamieszczone dwie książki - będą zarówno osoby zawodowo uprawiające muzykę (instrumentaliści, śpiewacy, dyrygenci, kierownicy chórów), twórcy i reżyserzy teatralnych i telewizyjnych przedstawień muzycznych, uczniowie i nauczyciele średnich ...

  • Porównaj ceny

   od 128.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Crass Historia

   Wielkość Crass polega na tym, że nikomu nie kazali powielać swego schematu. Pokazali jedynie, jak wi ele z tego, o czym marzymy wkraczając w samodzielne życie, jest możliwe do zrealizowania. Pokazali, że nie musimy zamieniać marzeń na etat w fabryce, biurze, na stanie przy garach. Tak jak egzystencja liści ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Śpiewnik Polski

   Prezentowany Śpiewnik polski zawiera wybór pieśni nie tylko patriotycznych i żołnierskich, ale także religijnych (także kolęd), harcerskich, ludowych i towarzyskich. Znalazło się w nim także kilka ulubionych pieśni naszych najwybitniejszych kompozytorów - łącznie 106 utworów. Pieśni opatrzone są ...

  • Porównaj ceny

   od 13.11 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wielki Śpiewnik Polski

   Wielki Śpiewnik Polski to ponad 450 wspaniałych piosenek. To nie tylko piosenki turystyczne, harcerskie, patriotyczne, historyczne i żołnierskie... To także piosenki religijne i kolędy, to przede wszystkim ponad 180 piosenek rockowych i popularnych.

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Solfeż 1

   Część pierwsza "Solfeża" zawiera ćwiczenia w tonacji C-dur i a-moll wraz ze zmianami chromatycznymi (alteracje) oraz w tonacjach do trzech znaków. Większość czytanek stanowią wyjątki z dzieł kompozytorów polskich i obcych oraz polskie pieśni ludowe. Ćwiczenia należy wykorzystywać jako materiał do ...

  • Porównaj ceny

   od 31.55 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej

   Niniejsza praca jest próbą kompleksowego przedstawienia procesu kształtowania się polskiej terminologii muzycznej z zakresu elementarnej teorii muzyki od połowy XVII w. do czasów współczesnych. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim....

  • Porównaj ceny

   od 23.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Iron Maiden

   Od ponad trzydziestu pięciu lat Iron Maiden grają bodaj najbardziej przekonującą odmianę heavy metal u. Na każdej wydanej płycie odświeżają swoje brzmienie, zachowując przy tym własny, niepowtarzalny s tyl. Trwają mimo zmian w składzie, trwają na przekór zmieniającym się czasom. Zasłużyli tym sobie ...

  • Porównaj ceny

   od 29.63 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wielki śpiewnik Agnieszki Osieckiej Tom 7

   Nazwaliśmy ten tom ?Krakowskie Anioły?, aby oddać sposób, w jaki Agnieszka Osiecka patrzyła na twórc ów krakowskich: z podziwem, jak na obdarzonych nieziemskim talentem tajemniczych artystów. Annę Szał apak wręcz nazywała ?Białym Aniołem Piosenki?. Wraz z naszym artystą grafikiem Krzysztofem Welianem ...

  • Porównaj ceny

   od 20.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zasady muzyki

   "Przedmiot "zasady muzyki" jest pierwszym z przedmiotów teorii muzyki wykładanych w szkołach muzyczn ych II stopnia. Celem nauczania powyższego przedmiotu jest przygotowanie ucznia do dalszych studiów muzycznych. Uczeń rozpoczynający naukę zasad muzyki zdobył już dość pokaźną sumę elementarnych ...

  • Porównaj ceny

   od 21.09 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Między zdarzeniem dźwiękowym a znaczeniem

   Nikt dobrze nie wie, czym jest muzyka jako taka - ani jej wybitni twórcy, ani filozofujący na jej temat, ani jej masowi konsumenci. Prób jej "zdefiniowania" mamy wprawdzie wiele, lecz są one niezadowalające. Muzyka wyrasta ponad nie i istnieje wcześniej, w sposób bardziej fundamentalny, niż jakiekolwiek o niej ...

  • Porównaj ceny

   od 21.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Muzyka wokół nas

   Książka Ewy Kofin jest w swojej najogólniejszej wymowie charakterystyką współczesnej kultury muzycznej, na której najsilniejsze piętno odcisnęły media, będące przyczyną nie tylko wszechobecności muzyki, ale także zupełnie nowych sposobów jej wykorzystywania? spychają one jej tradycyjną percepcję ...

  • Porównaj ceny

   od 22.24 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Jazzowisko Trójmiasta

   Zapis ulotnych fascynujących chwil, będących migawkami wydarzeń, koncertów, spotkań i prac nad utworami. To rozmowy z muzykami, działaczami kultury, fanami, osobami wywodzącymi się ze środowisk organizatorów festiwali, przeglądów, imprez i koncertów. To świadectwo wrażeń i historii związanych z ...

  • Porównaj ceny

   od 48.39 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu 1

   Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu są zbiorem ćwiczeń, przeznaczonych do wykonania głosem lub też głosem z równoczesnym towarzyszeniem instrumentu klawiszowego, realizującego partię pozostałych linii melodycznych w wypadku dwu-, trzy- i czterogłosu. Ćwiczenia więcej niż jednogłosowe mogą ...

  • Porównaj ceny

   od 20.97 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chopin

   Miejsce urodzenia ma zwykle swą magnetyczną moc. Nie pozwala o sobie zapomnieć, przyciąga ku sobie. Młody Fryderyk często zaglądał do Żelazowej Woli. Ze stołecznej Warszawy było tam zaledwie 50 kilometrów. Z radością powracał do dworku nad Utratą, do bliskich mu ludzi, do tamtego pejzażu. Na ...

  • Porównaj ceny

   od 27.43 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • AC/DC Elektryczne kangury

   Oto historia najbardziej paradoksalnego zespołu świata. Zespołu, który uchodzi za australijski, choć jego założyciele urodzili się w Szkocji. Zespołu, który jest uosobieniem bezpretensjonalnej prostot y, a występuje na stadionach, dając efektownie wyreżyserowane koncerty dla dziesiątków, a czasem ...

  • Porównaj ceny

   od 23.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Harmonia cz.1

   Niniejszy podręcznik ?Harmonii? jest skróconym wydaniem mego trzytomowego podręcznika, wydanego prze z PWM w latach 1948-1949. Materiał nauczania i metoda wykładu pozostały niezmienione. Podręcznik prz eznaczony jest dla średniej szkoły muzycznej, a podział na dwie części odpowiada podziałowi na pierw szy ...

  • Porównaj ceny

   od 32.94 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Encyklopedia muzyczna tom 4

   Czwarty tom Encyklopedii Muzycznej PWM zawiera hasła dotyczące życia i działalności osób związanych z muzyką na przestrzeni wieków - kompozytorów, wykonawców, teoretyków muzyki, librecistów i poetów, tancerzy, muzyków jazzowych i rozrywkowych. Encyklopedia przeznaczona jest dla wszystkich ...

  • Porównaj ceny

   od 34.36 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Choral Classics: Rachmaninoff, Tchaikovsky, Gretchaninov

   ? Obszerna seria zestawów płyt prezentujących najwspanialsze, najsłynniejsze i najbardziej popularne arcydzieła chóralne zachodniej muzyki. ? Obejmuje ponad 700 lat historii muzyki, od flamandzkich m istrzów Josquina i Ockeghema, przez maestrię Bacha, wdzięk Mozarta, romantyków Brahmsa i Mendelssohn a, po ...

  • Porównaj ceny

   od 52.19 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Chopin Nokturny 1

   Kolekcja ?Chopin? powstała w oparciu o nagrania pochodzące z katalogu największej wytwórni płytowej Universal Music, a dokładnie z jej ?klasycznych?nie mających sobie równych oddziałów - Deutsche Grammophon i Decca Znajdują się w niej m.in. nagrania: włoskiego pianisty Maurizio Polliniego (laureat I ...

  • Porównaj ceny

   od 16.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wybór pism estetycznych

   Pisma Konstantego Regameya stanowią istotny fragment obrazu polskiej estetyki muzycznej, szczególnie lat 30. XX wieku, i w znaczący sposób dopełniają dokonania estetyki akademickiej tego okresu zdomin owanej przez teorie Romana Ingardena, Zofii Lissy i Stefanii Łobaczewskiej. Regamay oceniany był jak o ...

  • Porównaj ceny

   od 26.65 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Nicolai: Die Lustige Weiber Von Windsor

   "There proves to be scarcely an inferior page in the whole work [...] and much of the writing is absolutely delicious." (Gramophone)So strongly associated with Otto Nicolai is Die lustigen Weiber von Windsor that often people are surprised when they discover that this was not the composers only work. Its overture is a ...

  • Porównaj ceny

   od 26.05 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wyśpiewam Wam wszystko

   "Książka ze wspomnieniami Artystki. Niesamowite historie spisane dzięki pamiętnikom pisanym od wczesnych lat młodości. Opowieści przez które przetaczają się niezwykłe osobowości takie jak Jerzy Kosiński, Miles Davis, Sting, Herbie Hencock i wielu, wielu innych. Historia życia, podróży Artystki, jej ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Muzyczna moderna w XX wieku

   Autor opisuje ? najpierw w kontekście fine de siecle?u, następnie ustrojów totalitarnych, a w końcu postmodernizmu ? zmienną historię euroatlantyckiej moderny muzycznej jako formacji estetycznej; moderny takiej jak wszystkie inne, zarazem jednak innej niż wszystkie. Książka nie odwołuje się do założeń ...

  • Porównaj ceny

   od 25.78 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zbiór ćwiczeń do kształcenia słuchu

   Ćwiczenia zawarte w tym zbiorze mają na celu wyuczenie słuchania i śpiewania interwałów jako takich, bez jakichkolwiek odniesień tonalnych. Są one przeznaczone do śpiewania i dyktand. Mamy nadzieję, ż e pomogą one uczniom w słuchaniu, wykonywaniu i rozumieniu muzyki współczesnej. Autorzy

  • Porównaj ceny

   od 20.33 PLN, dostępne w 2 sklepach