TrafCen.pl - strona główna

Bibliotekoznawstwo

Porównaj ceny w Bibliotekoznawstwo.
Książki / Bibliotekoznawstwo

  • Nowe formy komunikacji społecznej

   Książka jest poświęcona dwóm ważnym i komplementarnym względem siebie zagadnieniom dotyczącym rozwoj u europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Autork a podejmuje próbę omówienia najczęściej wykorzystywanych form komunikacji elektronicznej w edukacji, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 23.78 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Roczniki biblioteczne. Rok 2011

   Zebrany materiał tradycyjnie został podzielony na trzy części: Artykuły, Materiały oraz Recenzje i przeglądy.Trzy artykuły poświęcone są profesor Kazimierze Maleczyńskiej jej pracy jako redaktora ?Roczników Bibliotecznych?, jej badaniom dziejów książki oraz znaczeniu badań K. Maleczyńskiej dla ...

  • Przejdź do sklepu

   od 37.49 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • O bibliotece

   Malutka książeczka - " przewodnik", w którym słynny włoski profesor, wielki miłośnik wygodnych bibli otek i tropiciel bibliotecznych absurdów utrudniających życie uczonemu opowiada o swoich ulubionych księgozbiorach i z humorem przedstawia " dziewiętnastopunktowy" "wzorzec złej biblioteki ".

  • Przejdź do sklepu

   od 5.50 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zbiory Biblioteczne, Muzealne i Archiwalne - Badania i Konserwacja

   W niniejszym tomie publikujemy materiały z międzynarodowej konferencji ZBIORY BIBLIOTECZNE, MUZEALNE I ARCHIWALNE - BADANIA I KONSERWACJA, zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 2-4 października 2008 roku w 40-lecie powstania specjalizacji, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 45.49 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Papierowy Świat. Pojęciowe i Poznawcze Implikacje Pisania i Czytania

   Papierowy świat przynosi krytyczne ujęcie dotychczasowych rozpoznań istoty pisma i jego wpływu nie tylko na procesy komunikacji, ale również na funkcje wypowiedzi pisemnych i powiązane z nimi funkcje poznawcze. Podważa rozpowszechnione mity na ten temat, ukazując w historycznym przekroju kolejne fazy rozwoju ...

  • Przejdź do sklepu

   od 37.49 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Gdańsk w literaturze

   Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj jest edycją w zamyśle sześciotomową. Bib liografia przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych obrazem miasta utrwalonym na kartach lit eratury pięknej. W zamierzeniu ma być nie tylko pomocą naukową dla badaczy literatury poszukujących ...

  • Przejdź do sklepu

   od 76.39 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Ksigozbiłr wielkopolskiego magnata Andrzej Opaliski

   Tom jest zbiorem 7-miu interdyscyplinarnych studiłw dotyczcych sylwetki marszaka wielkiego koronnego i starosty generalnego Wielkopolski. Andrzej Opaliski by jednym z najwybitniejszych bibliofilłw polskich 2 poowy XVI w. Zbiłr zawiera nastpujce artykuy: Micha Zwierzykowski, Andrzej z Bnina Opaliski herbu odzia ...

  • Przejdź do sklepu

   od 39.27 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Lublin a książka. Część 2. Centrum i peryferie

   Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników zawiera referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Lublinie w dniach 5-6 listopada 2009 roku pt. Lublin a książka. Część II. Centrum i peryferie oraz trzy dołączone referaty autorów, którzy nie mogli wziąć bezpośredniego udziału w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 44.99 PLN, dostępne w 1 sklepach