TrafCen.pl - strona główna

Archeologia

Porównaj ceny w Archeologia.
Książki / Archeologia

  • I i II wojna światowa

   Album I i II wojna światowa. Polska i Polacy to fotograficzny esej stworzony z unikatowych, archiwa lnych zdjęć wybranych ze zbiorów prywatnych i agencyjnych. Wymarsz pierwszej kompanii kadrowej, woj na obronna Polski, bitwa o Anglię, powstanie warszawskie, życie codzienne pod okupacją? Na ponad 350 ...

  • Przejdź do sklepu

   od 47.18 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Mapa tajemnic 2

   Drugi arkusz "Mapy Tajemnic" opatrzony jest tytułem "Z dziennika wypraw" i, w odróżnieniu od poprzedniej książki telewizyjnego dokumentalisty i tropiciela tajemnic, Adama Sikorskiego, zawiera opis sposobów docierania do sensacyjnych znalezisk. To bardzo praktyczny wykład metodologii badań ...

  • Przejdź do sklepu

   od 22.50 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej

   Przedmioty wykonywane z surowców nieorganicznych są jednym z podstawowych typów źródeł wykorzystywanych do rekonstrukcji życia społeczności pradziejowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują wytwory z krzemienia, które jako jedne z nielicznych zachowały się do ...

  • Przejdź do sklepu

   od 57.80 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Folia archaeologica 28

   Jednym z elementów dyskusji nad początkiem neolitu w Polsce są relacje między społecznościami pierwszych rolników, utożsamianych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej (dalej: KCWR), a społecznościami łowiecko-zbierackimi stanowiącymi lokalny substrat kulturowy na Niżu Polskim. Szczególnie eksponowana jest ...

  • Przejdź do sklepu

   od 30.75 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Ludy i Języki Starożytnej Anatolii

   Starożytna Anatolia pozostaje tradycyjnie w cieniu bardziej znanych sąsiadów Mezopotamii, Egiptu i Grecji, nic więc dziwnego, że jej dawne ludy stanowią dla czytelnika zagadkę. Niniejsza książka opisuje owe ludy i ich dzieje, pokrótce także języki, i rzuca również nowe światło na rozmaite kwestie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 36.49 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Płock wczesnośredniowieczny t.4

   Kolejna książka o początkach miasta Płocka. Jej treść oparta została o gruntowna analizę dostępnych źródeł archeologicznych. Po raz pierwszy rewizji poddane zostały niemal wszystkie dotychczasowe teor ie i hipotezy. I chociaż w wielu przypadkach nie udało się wyjaśnić istotnych wątpliwości, to ...

  • Przejdź do sklepu

   od 38.58 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Archeologia sądowa w teorii i praktyce

   Publikacja jest podręcznikiem o charakterze interdyscyplinarnym, zawierającym najważniejsze informacje z zakresu archeologii, kryminalistyki oraz medycyny sądowej, a także wybór regulacji prawnych niezbędnych w pracy archeologa sądowego. W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak: ? konteksty i ...

  • Przejdź do sklepu

   od 31.50 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Between the Cataracts Part 2 fascicule 1

   Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) [=PAM Supplement Series 2.2/1-2] kończy publikację akt 11. Międzynarodowego Kongresu Studiów Nubiologicznych, który odbył się w 2006 roku w Warszawie (patrz www.nubia2006.uw.edu.pl). Pierwszy tom pod tym samym tytułem [=PAM Supplement Serie s 2.1] ...

  • Przejdź do sklepu

   od 298.45 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu

   „W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu“ – to kontynuacja wcześniejszej książki tego samego autora zatytułowanej „Przebudzenie Cheopsa – czyli jak uratować ludzi i Ziemię przed kataklizmem 2012 roku“. Jest zapisem autentycznych wydarzeń, które w marcu 2008 roku ...

  • Przejdź do sklepu

   od 28.78 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Nea Paphos VI

   Publikacja stanowi kontynuację studiów prof. Zofii Sztetyłło nad odciskami pieczęci znajdywanymi na imadłach amfor glinianych, pochodzących z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na he llenistycznym i rzymskim stanowisku w Nea Paphos na Cyprze. Obejmuje materiał archeologiczny pozyska ny ...

  • Przejdź do sklepu

   od 38.90 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Prekolumbijski image Peru

   Celem niniejszej książki jest próba ukazania, w jaki sposób odkrywana i rekonstruowana, przedhiszpań ska przeszłość Peru stała się podstawą kształtowania tożsamości narodowej mieszkańców Peru w ciągu X IX wieku oraz jednym z najważniejszych elementów w procesie restauracji narodu peruwiańskiego w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 27.56 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Studium Obrządku Pogrzebowego Kultury Lubelsko-Wołyńskiej

   Przedmiotem pracy jest próba rekonstrukcji praktyk pogrzebowych ludności eneolitycznej kultury lubelsko-wołyńskiej, wyrażających się w sposobach przygotowania grobu, traktowania zwłok, aranżacji pochówku oraz ilości i jakości wyposażenia pośmiertnego. Wychodząc od archeologicznego zapisu tych zjawisk, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 74.49 PLN, dostępne w 1 sklepach