TrafCen.pl - strona główna

Archeologia

Porównaj ceny w Archeologia.
Książki / Archeologia

  • Between the Cataracts Part 2 fascicule 2

   Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) [=PAM Supplement Series 2.2/1-2] kończy publikację akt 11. Międzynarodowego Kongresu Studiów Nubiologicznych, który odbył się w 2006 roku w Warszawie (patrz www.nubia2006.uw.edu.pl). Pierwszy tom pod tym samym tytułem [=PAM Supplement Serie s 2.1] ...

  • Przejdź do sklepu

   od 294.53 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Archeologia epok brązu i żelaza tom 1

   Spis treści Contents Od Redakcji (Jacek Gackowski). Archeologia Archaeology Anna Rembisz D ary wotywne ze środowisk wodnych społeczności południowo-zachodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego od p óźnego neolitu do wczesnej epoki żelaza Late Neolithic to Early Iron Age period votive offerings f rom ...

  • Przejdź do sklepu

   od 38.27 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Teoria archeologii Wprowadzenie

   Książka ta nie tylko jest aktualnym, prowokującym do myślenia opracowaniem teorii archeologii, ale także stanowi przydatne i porywające wprowadzenie w tę dziedzinę dla wszystkich zainteresowanych poznaniem pełnej różnorodności istniejących obecnie paradygmatów archeologicznych. Ian Hodder, Stanford ...

  • Przejdź do sklepu

   od 39.75 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Polskie pola bitew w świetle archeologii

   Archeologia nieraz już dostarczyła dowodów na błędy w zapisach kronikarskich bądź zapełniła wiele białych plam w badaniach nad dziejami polskiego oręża. Praca pokazuje warsztat archeologa i wyniki badań w terenie na tle dotychczasowych ustaleń historycznych. Porusza wiele obszarów nieznanych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 16.54 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wstęp do archeologii

   Autorka podejmuje zagadnienia związane z historią archeologii, metodami prospekcji archeologicznej, metodyką prac wykopaliskowych i dokumentacją archeologiczną oraz chronologią i metodami datowania.

  • Przejdź do sklepu

   od 28.88 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Historia Grecji archaicznej ok 1200-479 p.n.e.

   Podręcznik stanowi efekt najnowszych badań w dziedzinie archeologii, literatury i historii, dzięki którym możliwe stało się stworzenie rzetelnego, aktualnego i ciekawego kompendium wiedzy o historii Grecji epoki archaicznej. Autor do minimum ograniczył wykorzystanie opracowań na rzecz rozpoznania samych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 35.49 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zakazana archeologia

   Zdumiewająco kompletny przegląd wszelkich znalezisk dotyczących początków ludzkiego gatunku, włączni e z materiałami, które zlekceważono, ponieważ nie pasują do dominującego paradygmatu. dr Philip E.J ohnson, University of California, Berkeley, USA autor Darwin on Trial

  • Przejdź do sklepu

   od 31.81 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • I i II wojna światowa

   Album I i II wojna światowa. Polska i Polacy to fotograficzny esej stworzony z unikatowych, archiwa lnych zdjęć wybranych ze zbiorów prywatnych i agencyjnych. Wymarsz pierwszej kompanii kadrowej, woj na obronna Polski, bitwa o Anglię, powstanie warszawskie, życie codzienne pod okupacją? Na ponad 350 ...

  • Przejdź do sklepu

   od 47.18 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Mapa tajemnic 2

   Drugi arkusz "Mapy Tajemnic" opatrzony jest tytułem "Z dziennika wypraw" i, w odróżnieniu od poprzedniej książki telewizyjnego dokumentalisty i tropiciela tajemnic, Adama Sikorskiego, zawiera opis sposobów docierania do sensacyjnych znalezisk. To bardzo praktyczny wykład metodologii badań ...

  • Przejdź do sklepu

   od 22.50 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej

   Przedmioty wykonywane z surowców nieorganicznych są jednym z podstawowych typów źródeł wykorzystywanych do rekonstrukcji życia społeczności pradziejowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują wytwory z krzemienia, które jako jedne z nielicznych zachowały się do ...

  • Przejdź do sklepu

   od 57.80 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Folia archaeologica 28

   Jednym z elementów dyskusji nad początkiem neolitu w Polsce są relacje między społecznościami pierwszych rolników, utożsamianych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej (dalej: KCWR), a społecznościami łowiecko-zbierackimi stanowiącymi lokalny substrat kulturowy na Niżu Polskim. Szczególnie eksponowana jest ...

  • Przejdź do sklepu

   od 30.75 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Ludy i Języki Starożytnej Anatolii

   Starożytna Anatolia pozostaje tradycyjnie w cieniu bardziej znanych sąsiadów Mezopotamii, Egiptu i Grecji, nic więc dziwnego, że jej dawne ludy stanowią dla czytelnika zagadkę. Niniejsza książka opisuje owe ludy i ich dzieje, pokrótce także języki, i rzuca również nowe światło na rozmaite kwestie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 36.49 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Płock wczesnośredniowieczny t.4

   Kolejna książka o początkach miasta Płocka. Jej treść oparta została o gruntowna analizę dostępnych źródeł archeologicznych. Po raz pierwszy rewizji poddane zostały niemal wszystkie dotychczasowe teor ie i hipotezy. I chociaż w wielu przypadkach nie udało się wyjaśnić istotnych wątpliwości, to ...

  • Przejdź do sklepu

   od 38.58 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Archeologia sądowa w teorii i praktyce

   Publikacja jest podręcznikiem o charakterze interdyscyplinarnym, zawierającym najważniejsze informacje z zakresu archeologii, kryminalistyki oraz medycyny sądowej, a także wybór regulacji prawnych niezbędnych w pracy archeologa sądowego. W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak: ? konteksty i ...

  • Przejdź do sklepu

   od 31.50 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Between the Cataracts Part 2 fascicule 1

   Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) [=PAM Supplement Series 2.2/1-2] kończy publikację akt 11. Międzynarodowego Kongresu Studiów Nubiologicznych, który odbył się w 2006 roku w Warszawie (patrz www.nubia2006.uw.edu.pl). Pierwszy tom pod tym samym tytułem [=PAM Supplement Serie s 2.1] ...

  • Przejdź do sklepu

   od 298.45 PLN, dostępne w 1 sklepach