TrafCen.pl - strona główna

Finanse

Porównaj ceny w Finanse.
Książki / Finanse

  • Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe

   Niniejsza pozycja to fascynujący naukowy opis dziejów i przeobrażeń pieniądza (istoty, form, funkcji), a także procesów i zjawisk pieniężnych/finansowych, w tym związanych z kryzysami finansowymi. Zarazem jest to wnikliwe i krytyczne, osadzone w dorobku myśli teoretycznej i na faktach, studium pieniądza ...

  • Porównaj ceny

   od 43.96 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Bank lokalny

   Bankowość lokalna jest ważnym elementem polskiego systemu finansowego, mimo jej niewielkich aktywów. Decyduje o tym sieć placówek rozmieszczonych w całym kraju oraz zakorzenienie banków w lokalnych społecznościach. Bank lokalny to biznes, ale także ważny element kształtowania kultury gospodarczej w wielu ...

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi

   Książka przybliża aspekty teoretyczne, metodologiczne i realizacyjne wprowadzania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych do obrotu handlowego zasobów sieci telekomunikacyjnych. Są to zagadnienia mające stosunkowo krótką historię, o rosnącym jednak znaczeniu dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Książka ...

  • Porównaj ceny

   od 27.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Słownik biznesmena polsko rosyjski 1

   Polsko - rosyjski słownik biznesmena zawiera 18 000 terminów obejmujących terminologię z zakresu finansów, księgowości, prawa, makroekonomii, mikroekonomii, transportu i spedycji, handlu zagranicznego, zarządzania. Słownik przeznaczony jest dla ludzi biznesu, prawników, tłumaczy, studentów oraz ...

  • Porównaj ceny

   od 44.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Rachunkowość Część 1 Podręcznik

   Podręcznik Rachunkowość. Część 1 w sposób praktyczny prezentuje podstawowe informacje dotyczące charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i metod rozliczania ich działalności z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu od ...

  • Porównaj ceny

   od 27.18 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Czas wypłaty

   Pierwsza książka Phila Towna, zatytułowana ZASADA #1, była poradnikiem poświęconym taktyce inwestowa...

  • Porównaj ceny

   od 42.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Money matters

   The book Money Matters covers most topic-related areas of Finance, Banking and Accounting. It is targeted at university students and professionals from intermediate to advanced level of language competence. In addition to texts rich in ESP (English for Specific Purposes) terminology, it gives learners a variety of ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego

   ?Autor przeanalizował od strony teoretycznej oraz ocenił na podstawie badań empirycznych różne postacie zysku rezydualnego ze względu na takie cechy, jak kontrolowalność, zgodność z celem przedsiębiorstwa, zrozumiałość i praktyczność. Zakres i wnikliwość przeprowadzonej analizy, głębokie studia ...

  • Porównaj ceny

   od 54.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Pieniądze na stół! O finansach na wesoło

   Skąd wzięły się pieniądze? Dlaczego ludzie się nimi posługują? Jak się wychodzi na niskiej stopie procentowej? Alvin Hall, znany ekspert w dziedzinie finansów, w przystępny sposób opowiada niesamowitą historię pieniądza oraz wyjaśnia, na czym polega rola pieniędzy w naszym życiu. Poznaj ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych

   W książce omówiono najważniejsze aspekty interpretacji, analizy i praktycznego wykorzystania informacji o przepływach pieniężnych. Problematykę cash fIow ujęto kompleksowo, co pozwoli na pełne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania i monitorowania użytecznej, rzetelnej, ...

  • Porównaj ceny

   od 44.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wealth Management Bankowość dla bogatych

   Świat ludzi bogatych zawsze fascynował, niepokoił, przyciągał. Pochodzenie bogactwa, sposób jego użytkowania, ryzyko posiadania stanowiły obiekt zainteresowania rożnych grup zawodowych ? artystów, uczonych, polityków czy bankowców. Grupa ludzi o najwyższych dochodach jest także źródłem poważnych ...

  • Porównaj ceny

   od 51.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Tajniki bankowości

   (...) Nazywanie tej książki podręcznikiem może być potraktowane za brak szacunku wobec jej autora. Z podręczników wieje z reguły paraliżującą nuda. Podręczniki, to chloroform w druku, pisał kiedyś Mark Twain, tymczasem ?Tajniki bankowości" czyta się jak pasjonujący dokument, ujawniający skrzętnie ...

  • Porównaj ceny

   od 28.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Warren Buffett inwestuje jak dziewczyna

   Inwestowanie przestało być wyłącznie domeną mężczyzn ? to dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, giełd i światowego systemu finansowego. Warren Buffett i kobiety mają jedną wspólną cechę ? są lepszymi inwestorami niż przeciętny mężczyzna. Badania psychologiczne i socjologiczne pokazują, ...

  • Porównaj ceny

   od 42.12 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Finanse międzynarodowe

   Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minimum programowym, z rozwinięciem w kierunku pieniądza, pieniądza międzynarodowego, systemów pieniężnych oraz ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Teoria pieniądza i kredytu

   Teoria pieniądza i kredytu, to po Ludzkim działaniu, niewątpliwie najwybitniejsza pozycja Wielkiego Austriaka urodzonego we Lwowie. (?) W 1953 roku ukazało się amerykańskie wydanie, co do istoty teoretycznego podejścia niezmienione, jedynie poszerzone i uzupełnione o doświadczenia ostatnich kilku dekad. To ...

  • Porównaj ceny

   od 59.07 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Europejski rynek płatności detalicznych

   Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i rozwijający się w bardzo szybkim tempie segment rynku usług finansowych. Nic więc dziwnego, że rynek ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Business Angels na rynku kapitałowym

   Autorka przedstawia motywacje włączania się zamożnych osób prywatnych w finansowanie i prowadzenie bardzo ryzykownych przedsięwzieć innowacyjnych oraz podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn dynamicznego rozwoju instytucji aniołów biznesu w obecnym otoczeniu biznesowym, a także wskazuje główne korzyści i ...

  • Porównaj ceny

   od 29.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Nędza korupcji

   Autorka porządkuje pojęcia i twierdzenia o korupcji opierając się na polskich i światowych badaniach prowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat oraz wiedzy i doświadczeniach gromadzonych kumulatywnie od najdawniejszych czasów. Korupcja okazuje się złożonym, występującym w wielu formach zjawiskiem, ...

  • Porównaj ceny

   od 9.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Rachunkowość jednostek gospodarczych

   Podstawowa funkcja rachunkowości jest dostarczanie informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności jednostki gospodarczej, które są w usystematyzowany sposób prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Aby informacje te były rzetelne i wiarygodne oraz odpowiadały potrzebom sprawozdawczym, niezbędne ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zbiór zadań z podstaw rachunkowości

   Aby opanować zasady rachunkowości, nie wystarczy znajomość teorii. Bardzo ważne są ćwiczenia utrwalające i poszerzające wiedzę teoretyczną. Niniejsza publikacja zawiera zadania z podstaw rachunkowości, a także pytania testowe stosowane na egzaminach z tego przedmiotu. Dotyczą one następujących ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zaawansowana rachunkowość finansowa

   Pod pojęciem "rachunkowość zaawansowana" autorzy rozumieją zagadnienia mieszczące się w zakresie regulacji ustawy o rachunkowości, ale nie występujące w każdym podmiocie zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Celem książki jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień w formie rozwiązanych zadań ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Egzotyczne opcje finansowe

   Autorka przedstawia, na trafnie dobranych przykładach, zasady działania opcji niestandardowych, ich wycenę oraz możliwości zastosowania. Dowodzi, iż odpowiednio skonstruowane egzotyczne kontrakty opcyjne stanowią często tańsze i mniej skomplikowane od instrumentów klasycznych narzędzie zarządzania ryzykiem ...

  • Porównaj ceny

   od 29.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

   Zakres przedmiotowy książki obejmuje zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe. Odmienność treści i zasad sporządzania tych sprawozdań stały się podstawą wyodrębnienia dwóch części książki. W części I autorzy przedstawili jednostkowe sprawozdanie finansowe, jego ogólną ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Rynki finansowe w warunkach kryzysu

   Celem niniejszej książki jest prezentacja sytuacji na rynkach finansowych w warunkach kryzysu. Szczególną uwagę skupiono na zagadnieniach: inwestycji finansowych, finansach przedsiębiorstw, rozwoju rynku ubezpieczeń oraz sektora bankowego w warunkach kryzysu finansowego....

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Pieniądze i Prawo Przyciągania

   Uwaga! Bestseller New York Timesa i USA Today! Esther i Jerry Hicks odkrywcy Prawa Przyciągania, zapraszają Cię na jedyny w swoim rodzaju kurs osiągania DOBROBYTU. Dziesięciolecia nauczania, którego efektem są setki książek ich uczniów oraz osobiste doświadczenie w osiągnięciu dobrobytu udostępniają ...

  • Porównaj ceny

   od 19.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Oczy meduzy

   Spokojne życie mieszkańców Montesecco zakłóca nagła eksplozja, w której ginie prokurator Malavoglia. Następnego dnia jednostka specjalna włoskiej policji otacza wioskę szczelnym kordonem i próbuje wejść do budynku, gdzie ukrył się domniemany zamachowiec wraz z zakładnikami. Podejrzanym staje się ...

  • Porównaj ceny

   od 22.12 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Współczesna bankowość spółdzielcza

   "Współczesna bankowość spółdzielcza" to piąta z serii "Współczesnej bankowości", niezwykle cenna publikacja na polskim rynku wydawniczym. Jej walorem jest nie tylko połączenie teorii z praktyką bankową w tym specyficznym sektorze bankowości, ale również, jeśli nie przede wszystkim, silne akcentowanie ...

  • Porównaj ceny

   od 44.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Jak Działa Giełda

   Książka ta pozwala zburzyć mistykę instytucji finansowych dostarczając amatorom podstawowych informacji porusza wszystkie istotne kwestie dystansując się wobec pretensjonalnego żargonu wykorzystywanego przez tak zwanych ekspertów. W dobie fluktuacji cen oraz ciągłych zmian w technikach obrotu inwestor ...

  • Porównaj ceny

   od 29.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Spekulacja intuicyjna

   Curtis Faith zbija z tropu swojego czytelnika. Po opublikowaniu książki "Droga Żółwia", w której przedstawił światu czysto mechaniczny system stosowany przez legendarną już grupę Żółwi, stawia pod znakiem zapytania jej główne przesłanie. Dziś Faith tłumaczy, że chociaż w spekulacji trzeba mieć ...

  • Porównaj ceny

   od 41.49 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości

   Rynek finansowy i jego instrumenty w obliczu globalizacji Inwestycje i ryzyko w działalności gospodarczej Problemy wyceny wartości przedsiębiorstwa Finansowe aspekty zarządzania aktywami niematerialnymi System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach