TrafCen.pl - strona główna

Finanse

Porównaj ceny w Finanse.
Książki / Finanse

  • Bank lokalny

   Bankowość lokalna jest ważnym elementem polskiego systemu finansowego, mimo jej niewielkich aktywów. Decyduje o tym sieć placówek rozmieszczonych w całym kraju oraz zakorzenienie banków w lokalnych społecznościach. Bank lokalny to biznes, ale także ważny element kształtowania kultury gospodarczej w wielu ...

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe

   Niniejsza pozycja to fascynujący naukowy opis dziejów i przeobrażeń pieniądza (istoty, form, funkcji), a także procesów i zjawisk pieniężnych/finansowych, w tym związanych z kryzysami finansowymi. Zarazem jest to wnikliwe i krytyczne, osadzone w dorobku myśli teoretycznej i na faktach, studium pieniądza ...

  • Porównaj ceny

   od 43.96 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wycena małego przedsiębiorstwa

   Publikacja wyjaśnia, czym różni się wycena małego podmiotu gospodarczego od wyceny dużego przedsiębiorstwa. Zawiera odpowiedzi na pytania: - Które podmioty należy zaliczyć do małych przedsiębiorstw z punktu widzenia wyceniającego? - Dlaczego praktyka wyceny dużych przedsiębiorstw bywa ...

  • Porównaj ceny

   od 30.95 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Kto zabiera twoje pieniądze

   Twój doradca finansowy nie chce, żebyś wiedział to wszystko, co on wie. Bogaty ojciec mawiał: "Im szybciej poruszają się twoje pieniądze, tym wyższe są twoje zyski i mniejsze ryzyko, które ponosisz". Według powszechnie panującej opinii dotyczącej finansów powinieneś oszczędzać pieniądze i ...

  • Porównaj ceny

   od 36.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Polityka pieniężna

   Książka oferuje spojrzenie na politykę pieniężną widzianą oczami wykładowców akademickich, ekonomistów związanych z bankiem centralnym oraz analityków bankowych. W treści poszczególnych rozdziałów widać wyraźne dążenie autorów do wzbudzenia zainteresowania czytelnika polityką pieniężną. Taki ...

  • Porównaj ceny

   od 33.24 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym

   Głównym celem niniejszej publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynarodowej, aby to ryzyko minimalizować, a w konsekwencji zapobiegać kryzysom finansowym lub ograniczać ich skutki. Szczególna uwaga została poświęcona następującym ...

  • Porównaj ceny

   od 26.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013

   Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 ? dotacje dla przedsiębiorców z serii ABC Przedsiębiorcy ? to kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawia informacje na temat regulacji krajowych i unijnych z zakresu ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Jak pomnożyć źródła swoich dochodów

   Amerykański multimilioner Robert G. Allen pomógł tysiącom ludzi osiągnąć wolność finansową, a wielu amerykańskich milionerów przyznaje, że majątek zdobyli dzięki jego radom.Autor wychodzi z założenia, że zrozumienie kwestii związanych z pieniędzmi -wiedza o tym, jak je zarobić i utrzymać - ma ...

  • Porównaj ceny

   od 55.56 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Od kryzysu do ożywienia

   Książka "Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej" jest kolejną próbą, podejmowaną przez środowisko ekonomistów, spojrzenia na rzeczywistość gospodarczą naznaczoną ostatnim, głębokim kryzysem. Tytuł książki sugeruje jednakże, że po kryzysie następuje ożywienie. Taka ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Audyt finansowy

   Audyt finansowy obejmuje ocenę sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie ze standardami rewizji f...

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Młody bogaty rentier

   Młody bogaty rentier " to historia o tym, jak Robert Kiyosaki i jego żona Kim zaczęli od zera i w niespełna dziesięć lat stali się rentierami, osiągając finansową niezależność. Zapewne wielu z nas chciałoby przejść na wcześniejszą emeryturę i być finansowo niezależnym. Kiyosaki opisał, jak ...

  • Porównaj ceny

   od 36.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw

   Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku t.5

   Koniec pierwszej dekady XXI w. mija pod znakiem głębokiego i niespodziewanego kryzysu finansowego oraz poważnego spowolnienia światowej gospodarki. Wydarzenia te dowiodły, że współczesna gospodarka posiada swoje niedoskonałości, a nowoczesne metody gospodarowania finansami nie tylko, że nie chronią jej ...

  • Porównaj ceny

   od 34.13 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarządzanie ryzykiem walutowym

   Jest waluta, jest ryzyko. Jest ryzyko, jest na nie sposób! Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na międzynarodowych rynkach dobrze wiedzą, że zmienne kursy walut zawsze wiążą się z koniecznością szacowania ryzyka. I nie ma znaczenia, czy odpowiadasz za kondycję polskiego oddziału ...

  • Porównaj ceny

   od 26.06 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Rynek kapitałowy i jego rozwój

   Książka: ?Rynek kapitałowy i jego rozwój? stanowi pogłębionű i wielopłaszczyznowű analizę nad istotű rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji. W książce przedstawiono m.in.: strukturę rynku kapitałowego, podmioty w nim ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zasady rachunkowości

   Dzięki tej książce zrozumiesz, że warto poznać rachunkowość i stosować ją w prawidłowy sposób w przedsiębiorstwach, a wybrane jej elementy także w życiu prywatnym. Elementy rachunkowości w profilu ekonomiczno-administracyjnym na poziomie liceum profilowanego oraz dla studentów kierunków ...

  • Porównaj ceny

   od 17.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego

   ?Autor przeanalizował od strony teoretycznej oraz ocenił na podstawie badań empirycznych różne postacie zysku rezydualnego ze względu na takie cechy, jak kontrolowalność, zgodność z celem przedsiębiorstwa, zrozumiałość i praktyczność. Zakres i wnikliwość przeprowadzonej analizy, głębokie studia ...

  • Porównaj ceny

   od 54.75 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Pieniądze na stół! O finansach na wesoło

   Skąd wzięły się pieniądze? Dlaczego ludzie się nimi posługują? Jak się wychodzi na niskiej stopie procentowej? Alvin Hall, znany ekspert w dziedzinie finansów, w przystępny sposób opowiada niesamowitą historię pieniądza oraz wyjaśnia, na czym polega rola pieniędzy w naszym życiu. Poznaj ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych

   W książce omówiono najważniejsze aspekty interpretacji, analizy i praktycznego wykorzystania informacji o przepływach pieniężnych. Problematykę cash fIow ujęto kompleksowo, co pozwoli na pełne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania i monitorowania użytecznej, rzetelnej, ...

  • Porównaj ceny

   od 44.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wealth Management Bankowość dla bogatych

   Świat ludzi bogatych zawsze fascynował, niepokoił, przyciągał. Pochodzenie bogactwa, sposób jego użytkowania, ryzyko posiadania stanowiły obiekt zainteresowania rożnych grup zawodowych ? artystów, uczonych, polityków czy bankowców. Grupa ludzi o najwyższych dochodach jest także źródłem poważnych ...

  • Porównaj ceny

   od 51.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Tajniki bankowości

   (...) Nazywanie tej książki podręcznikiem może być potraktowane za brak szacunku wobec jej autora. Z podręczników wieje z reguły paraliżującą nuda. Podręczniki, to chloroform w druku, pisał kiedyś Mark Twain, tymczasem ?Tajniki bankowości" czyta się jak pasjonujący dokument, ujawniający skrzętnie ...

  • Porównaj ceny

   od 28.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Warren Buffett inwestuje jak dziewczyna

   Inwestowanie przestało być wyłącznie domeną mężczyzn ? to dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, giełd i światowego systemu finansowego. Warren Buffett i kobiety mają jedną wspólną cechę ? są lepszymi inwestorami niż przeciętny mężczyzna. Badania psychologiczne i socjologiczne pokazują, ...

  • Porównaj ceny

   od 42.12 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Finanse międzynarodowe

   Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minimum programowym, z rozwinięciem w kierunku pieniądza, pieniądza międzynarodowego, systemów pieniężnych oraz ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Teoria pieniądza i kredytu

   Teoria pieniądza i kredytu, to po Ludzkim działaniu, niewątpliwie najwybitniejsza pozycja Wielkiego Austriaka urodzonego we Lwowie. (?) W 1953 roku ukazało się amerykańskie wydanie, co do istoty teoretycznego podejścia niezmienione, jedynie poszerzone i uzupełnione o doświadczenia ostatnich kilku dekad. To ...

  • Porównaj ceny

   od 59.07 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Europejski rynek płatności detalicznych

   Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i rozwijający się w bardzo szybkim tempie segment rynku usług finansowych. Nic więc dziwnego, że rynek ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach